Aktualności

Czytaj więcej...Od 20 maja wchodzą w życie nowe przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Określono w nich nowe zasady poruszania się oraz parkowania coraz bardziej popularnych hulajnóg. Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście.

Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów  – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Czytaj więcej...Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Kierujący będzie też zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki.

Ta część zmian w przepisach budzi jednak najwięcej obaw użytkowników. Większość hulajnóg nie posiada bowiem kierunkowskazów dlatego wyciągnięcie ręki podczas jazdy może wpływać na stabilność pojazdu. Nawet doświadczeni użytkownicy uważają takie manewry za ryzykowne.

Czytaj więcej...Nowe zasady parkowanie hulajnóg.
Pozostawione na chodnikach hulajnogi to niestety spore utrudnienie dla pieszych. Nowe przepisy mają to zmienić.
Hulajnogę elektryczną będzie trzeba bowiem pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.
Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Od 20 maja na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby mundurowe będą mogły też skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.

Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.
Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Biorąc pod uwagę, że do dnia obowiązywania przepisów zostało jeszcze kilkanaście dni ZDMiKP wystąpi do obecnego operatora hulajnóg w mieście o zwrócenie uwagi użytkownikom o obowiązku prawidłowego parkowania pojazdu.

Czytaj więcej...W tym tygodniu trwa kompleksowe czyszczenie płyty Starego Rynku. Przygotowane do montażu są również parasole zacieniające ogródki letnie, które pojawią się po zniesieniu obostrzeń epidemicznych.

W maju Stary Rynek zyska letnią szatę roślinną.
Można wypożyczyć już rowery cargo.

Stary Rynek czyszczony jest za pomocą gorącej wody pod dużym ciśnieniem. Nie są używane środki chemiczne. W pracach nie będą też wykorzystywane samochodowej szczotki. Wszystkie prace porządkowe na płycie rynku są prowadzone wyłącznie ręcznie, z użyciem dwóch myjek ciśnieniowych.
Prace wykonywane są w ramach gwarancji przez firmę Betpol.

Czytaj więcej...Jednocześnie przy Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej wytyczony został obszar testowy. Będą prowadzone tam dodatkowe badania, które pozwolą wykonawcy określić najlepszy sposób czyszczenia i zabezpieczenia nawierzchni.

W ostatnich tygodniach prowadziliśmy też prace porządkowe na uliczkach okalających Stary Rynek.

Czytaj więcej...Rowery cargo, parasole i pelargonie
W maju pojawią się nowe kompozycje roślin letnich. Warto podkreślić, że sadzonki będą przygotowane już wcześniej, a wiszące na latarniach kwietniki wypełni dorodna zieleń i kwiaty. 
Przygotowane do montażu są również parasole.
Ogródki letnie zostaną uruchomione, po zniesieniu obostrzeń epidemicznych.

Restauratorzy już wcześniej przygotowali wszelkie formalności.
Prezydent Bydgoszczy w tym roku ustalił preferencyjne stawki za dzierżawę terenu pod ogródki sezonowe. Opłata ta wynosi 1 grosz za 1m² za dzień.

Nowym elementem w wystroju Starego Rynku są już rowery cargo, które można wypożyczyć przy Bydgoskim Centrum Informacji. 

Czytaj więcej...Bardziej zielono i bez samochodów
Stary Rynek nabrał estetycznego wyglądu przed dwoma laty. Poszerzone zostały chodniki, wyłączono go z ruchu samochodowego, usunęliśmy elementy betonowe zastępując je naturalnym kamieniem. Przekonaliśmy również konserwatora zabytków do zasadzenia pierwszych drzew. Wprowadziliśmy dodatkową zieleń w donicach i kwietnikach. Dzięki oświetleniu LED wyeksponowany został 18 południk.

Trwają przygotowania prac poprawiających estetykę kolejnych ważnych placów w Salonie Miasta. Planowana jest rewitalizacja placu Wolności, placu Kościeleckich oraz Rybiego Rynku.

Czytaj więcej...Postępują prace przy rewitalizacji Starego Fordonu.
Rozpoczęła się już przebudowa ulic Zakładowej i Rybaki. Wysoki poziom Wisły wstrzymuje jeszcze prace na nabrzeżu. Po uzyskaniu pozwolenia ruszą natomiast prace na Rynku. 

Uzupełnieniem rewitalizacji Starego Fordonu będzie też modernizacja kilku kamienic.

Zaawansowane prace trwają już przy pierwszych ulicach. Rozebrane zostały nawierzchnie ulic Rybaki i części Zakładowej. Obecnie prowadzone są prace związane z przebudową uzbrojenia podziemnego. Docelowo na nawierzchniach pojawi się kamienna kostka.

Czytaj więcej...Ulica Zakładowa będzie miała charakter pieszo-jezdni. Wzdłuż ul. Rybaki wytyczone będą chodniki. Ważnym elementem oprócz przebudowy ulic będzie wyznaczenie dojść do terenów rekreacyjnych nad Wisłą ( na końcu ul. Rybaki, na przedłużeniu ul. Kapeluszników i na wysokości ul. Ordynackiej-Sikorskiego 2).

Dostęp do brzegu Wisły zagwarantują też zrewitalizowane ulice A. Frycza Modrzewskiego i Filomatów.

W ciąg dla pieszych wyposażona zostanie również ul. Nad Wisłą. Z kolei ul. Promenada zostanie wydłużona aż do ul. Rybaki, która we wschodniej części będzie miała charakter deptaka biegnącego wśród drzew. Nowa część spacerowego ciągu została zaprojektowana w sposób, który pozwolił zachować wiele okazałych drzew. Prace przy uliczkach i terenach zielonych pochłoną 25 mln zł.

Czytaj więcej...Pojawi się infrastruktura umożliwiająca aktywne spędzanie wolnego czasu m.in.: skatepark, tor dla rowerzystów, plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej czy plac ćwiczeń.

Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.

Warto wspomnieć, że w tej części miasta trwa też budowa nabrzeża. 
Będzie to miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. 
Niestety stan wody na poziomie prawie 4 metrów nie pozwala na zabijanie ostatnich stalowych ścianek i umocnienie konstrukcji. Wykonawca przygotował jednak już niezbędne materiały, które pozwolą z marszu wznowić prace po opadnięciu poziomu rzeki. Wstępnie zakończenie tej części inwestycji planowane jest na koniec roku.

Czytaj więcej...Po uzyskaniu i uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę rozpocznie się również rewitalizacja Rynku w Fordonie.

 Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który zajmie się gruntowną modernizacją wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego nad al. Jana Pawła II. Prace budowlane realizować będzie spółka Mostostal Kielce, która wartość prac wyceniła na ponad 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Termin prac został skoordynowany z rozbudową ul. Kujawskiej.

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu.
By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Wykonawcą robót została firma Mostostal Kielce.
Inwestycja realizowana będzie w systemie "Projektuj i buduj". Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca będzie uzyskiwał wymagane pozwolenia na robiórkę obecnego obiektu, a w tym czasie będzie też przygotowywał dokumentację dla nowej przeprawy. 

Czytaj więcej...Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończyć się do połowy przyszłego roku. 
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu i budowę w tym miejscu nowego. W ramach zadania powstaną też chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.


Czytaj więcej...W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach. O szczegółach wprowadzanych zmian będziemy informować na bieżąco.

Historia wiaduktów
Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m został wybudowany w roku 1978, a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

To już kolejna ważna inwestycja realizowana w naszym mieście.
Kilka dni temu podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Smukalskiej.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Strona 2 z 291