Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie A Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:
 

LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN
1. Za parkowanie do pół godziny. 1,90 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę  3,80 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 4,50 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę  5,40 zł
5 Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 3,80 zł
6. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 30,00 zł
7. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 90,00 zł
8. Abonament 6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 180,00 zł
9. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy A ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie A 360,00 zł
10. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w podstrefie A 75,00 zł
11.

Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP

zerowa stawka opłaty
12. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności. 700,00 zł
13. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
14.

Za postój:

  • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej.
  •  oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne).
  • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

zerowa stawka opłaty
15. Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu kalendarzowym 150,00 zł
 
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:  
 

 

 

LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN

1.        Za parkowanie do pół godziny 1,30 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę 2,60 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 3,10 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę 3,70 zł
5. Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 2,60 zł
6. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 20,00 zł
7. Abonament 3 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 60,00 zł
8. Abonament 6 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 120,00 zł
9. Abonament 12 - miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach Podstrefy B ważny na ulicy zameldowania oraz jednej wskazanej przy zakupie ulicy przylegającej do ulicy zameldowania zlokalizowanej w Podstrefie B 240,00 zł
10. Abonament miesięczny dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważny w Podstrefie B 50,00 zł
11. Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP zerowa stawka opłaty
12. Opłata ryczałtowa za zastrzeżenie na okres jednego miesiąca jednego stanowiska postojowego (koperty) do korzystania na prawach wyłączności 700,00 zł
13. Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
14.
za postój:
a) oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
b) oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

Za postój:

  • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
  • oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
  • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"
zerowa stawka opłaty
 15.  Abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu 75,00 zł
Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie C Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy:  
 
 
 
LP.

 

Rodzaj biletu

 

Cena biletu PLN

1.        Za parkowanie do pół godziny 1,90 zł
2. Za parkowanie za pierwszą godzinę 3,80 zł
3. Za parkowanie za drugą godzinę 4,50 zł
4. Za parkowanie za trzecią godzinę 5,40 zł
5. Za parkowanie za czwartą i każdą następną godzinę 3,80 zł
6. Za parkowanie pojazdu przewożącego lub kierowanego przez osobę niepełnosprawną o obniżonej sprawności ruchowej, na wyznaczonym miejscu, tzw. kopercie – na podstawie karty parkingowej osoby niepełnosprawnej oraz za parkowanie pojazdu osób posiadających identyfikator osoby niepełnosprawnej wraz z ważną kartą parkingową w całej SPP zerowa stawka opłaty
7 Za parkowanie motocykli zerowa stawka opłaty
8.
za postój:
a) oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
b) oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
c) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"

Za postój:

  • oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej
  • oznakowanych pojazdów służb komunalnych podczas wykonywania obowiązków służbowych (pogotowie gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodnokanalizacyjne),
  • taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach do postoju pomiędzy znakami D-19 "postój taksówek" i D-20 "koniec postoju taksówek"
zerowa stawka opłaty
 9.  abonament miesięczny na określony pojazd o napędzie hybrydowym ważny w danym miesiącu kalendarzowym 150,00 zł
10.  za parkowanie, za pierwsze pół godziny, pojazdów należących do petentów korzystających z Urzędu Miasta Bydgoszczy w Podstrefie C wyłącznie raz w ciągu jednego dnia zerowa stawka opłaty
Załączniki:
Pobierz plik (Załącznik nr 2 - cennik Podstrefa C.pdf)Załącznik nr 2 - cennik Podstrefa C.pdf[WAŻNY OD 14.07.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie C Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]114 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 3 - cennik Podstrefa A.pdf)Załącznik nr 3 - cennik Podstrefa A.pdf[WAŻNY OD 01.02.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie A Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]98 kB
Pobierz plik (Załącznik nr 4 - cennik Podstrefa B.pdf)Załącznik nr 4 - cennik Podstrefa B.pdf[WAŻNY OD 01.02.2022 r., Wysokość opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Podstrefie B Strefy Płatnego Parkowania w Bydgoszczy]117 kB