Zgodnie z obowiązującą uchwałą Nr VIII/49/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy  posiadaczom Bydgoskiej Karty Rodziny przysługują  następujące ulgi w opłatach za przejazdy komunikacją miejską:

1) prawo do darmowych przejazdów:
• dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom z rodzin mających na utrzymaniu czworo lub więcej dzieci – na podstawie ważnej Bydgoskiej Karty Rodziny z dodatkowym oznaczeniem 4+,
• dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom lub opiekunom z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci w soboty niedziele i święta - na podstawie ważnej Bydgoskiej Karty Rodziny.

2) prawo do 50% ulgi przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych lub 30 - dniowych:
• rodzicom lub opiekunom z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci - na podstawie ważnej Bydgoskiej Karty Rodziny,

3) prawo do 75% ulgi przy przejazdach na podstawie biletów miesięcznych lub 30 - dniowych:
• dzieciom i młodzieży z rodzin mających na utrzymaniu troje dzieci - na podstawie ważnej Bydgoskiej Karty Rodziny.

Bydgoską Kartę Rodziny mogą otrzymać członkowie dużej rodziny zamieszkującej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Bydgoszczy. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wyrobienia Bydgoskiej Karty Rodziny i przysługujących wszystkich zniżek z tytułu jej posiadania znajdują się na stronie www.bydgoszcz.pl

Uwaga: Posiadaczom ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny nie przysługują ulgi w opłatach za korzystanie z usług komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.
Zakres uprawnień przysługujących posiadaczom KDR podany jest na stronie https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny