Aktualności

Czytaj więcej...Estetyczne przeszklone ogródki zimowe będą ozdobą Starego Rynku przez kolejne miesiące.
Mimo niesprzyjającej aury, mieszkańcy i turyści będą mogli napić się kawy w ogrzewanych kawiarniach zewnętrznych.

Ogródki letnie zakończyły swoją działalność 30 września.
Ogródki zimowe natomiast jak co roku rozpoczęły swój sezon od 3 października i są wystawiane w obrębie Starego Rynku do 31 marca.

Kilkudniowa przerwa w działalności ogródków wynika z konieczności zachowania przez Restauratorów obowiązujących przepisów dot. lokalizacji obiektów tymczasowych na okres maksymalnie 180 dni. Okres przerwy w funkcjonowaniu ogródków jest często wykorzystywany przez właścicieli na zmianę aranżacji obiektów.

Do tej pory Restauratorzy odebrali z ZDMiKP ponad 18 umów cywilnoprawnych na dzierżawę gruntu przeznaczonego pod usytuowanie ogródka zimowego.

Czytaj więcej...Atrakcyjne stawki dla Restauratorów
Mając na uwadze spadek obrotów restauracji związany z pandemią Covid-19, w tym roku obowiązywać będą preferencyjna stawka opłat, za prowadzenie ogródków zimowych:
- 30 gr za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni dla lokali posiadających pozwolenie na sprzedaż alkoholu,
- 10 gr za metr kwadratowy zajmowanej powierzchni dla lokali nie posiadających pozwolenie na sprzedaż alkoholu,
Restauratorzy, którzy w odpowiednim czasie złożyli wnioski o prowadzenie ogródków zimowych i dopełnili formalności, mogli ustawić ogródki zimowe już w dniu 3 października br.

ZDMiKP nie ingeruje w terminy rozstawiania ogródków zimowych przez Restauratorów.
Biorąc jednak pod uwagę tak preferencyjne stawki opłat za dzierżawę liczymy, że w najbliższym czasie na Starym Rynku i w innych miejscach Bydgoszczy przybędzie znacznie więcej zimowych ogródków.

Czytaj więcej...Dbamy o estetykę miasta
Przypominamy, że każdy projekt takiego zewnętrznego lokalu musi uzyskać akceptację Plastyka Miasta, zarówno jeśli chodzi o aranżację, jak i kolorystykę, rodzaj materiałów, oświetlenia oraz wykorzystanych stolików i krzeseł.

Bydgoskie ogródki zimowe na Starym Rynku cechują się lekkością i minimalistyczną formą.
Główne elementy, z których są wykonane to drewno i szkło hartowane.
Wszystkie przykryte mają być takim samym zadaszeniem. W środku często znajdują się nagrzewnice, które utrzymują odpowiednią temperaturę.
Ogródki będą zapewne jeszcze przystrajane w iglaki a później i w estetyczne elementy świąteczne.

Czytaj więcej...Znikają kolejne elementy dotychczasowej przeprawy na ulicy Wojska Polskiego. Już niebawem w tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

W ciągu ostatnich dni cały obiekt został już wyburzony. Pod obiektem zdemontowane zostaną jeszcze podpory wiaduktu północnego (od strony Wyżyn) a następnie teren pod obiektem zostanie uprzątnięty.
Po zakończeniu przedmiotowych robót rozpocznie się budowa nowej przeprawy.

Czytaj więcej...Inspektorzy ZDMiKP dokonali już audytu wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach i w Radomsku, który potwierdził możliwości produkcyjne, technologiczne i jakościowe Wykonawcy robót. Przęsła wiaduktu północnego, podobnie jak południowego, będą wykonane w całości jako konstrukcja stalowa, co wymusza u Wykonawcy dysponowanie odpowiednim personelem, specjalistycznymi technologiami (w szczególności dotyczącymi spawania i zabezpieczeń antykorozyjnych) i zapleczem technicznym.

Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Koszt zadania to ponad 22 mln zł

Czytaj więcej...Postępują prace na Rynku w Starym Fordonie a nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu. Rewitalizowane są również okoliczne uliczki i tereny zielone.
Po zakończeniu robót będzie to niewątpliwie wizytówka tej części miasta, która zachęci do odpoczynku i rekreacji. 

Duże zaawansowanie robót
Na płycie rynku o 14 metrów w stronę kościoła św. Mikołaja przesunięty został już Pomnik Poległych. Zostanie on jeszcze dodatkowo oczyszczony i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Czytaj więcej...Obecnie trwa budowa elementów podziemnych fontanny zlokalizowanej w centralnej części rynku.
Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki o średnicy ok. 22 metrów.
Poziom płyty rynku i niecki będą połączone.
Rozwiązanie to umożliwi, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Czytaj więcej...Na terenie inwestycji wykonano już większość robót podziemnych. Zakończyły się prace archeologiczne. Przypominamy, że na płycie rynku odkryto szczątki po dawnym cmentarzu oraz pozostałości po użytkowaniu tego obszaru w okresie od XVI do XVIII w.

Na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordon, odnaleziony przez archeologów „grób popielnicowy" (sprzed 2500 lat) zostanie dodatkowo wyeksponowany w obszarze rewitalizowanej płyty rynku.
Pozostałe znaleziska archeologiczne zostaną natomiast przekazane do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Na płycie rynku po wykonanej rewitalizacji, pojawią się dodatkowo stylowe chodniki, lampy uliczne, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.
Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł.

Czytaj więcej...Zaawansowane prace prowadzone są też przy nabrzeżu Wisły.
Ma to być miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną i będzie wzmacniać drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.
.
Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie, monitoring i odwodnienie.
Prace budowlane pochłoną ponad 7 mln zł. 

Czytaj więcej...To nie koniec inwestycji w Starym Fordonie.
Obecnie trwa również kompleksowa rewitalizacja uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską a brzegiem Wisły.
Mają one prowadzić do budowanego obecnie nabrzeża i zachęcać do rekreacji.

Przy rzece zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

Czytaj więcej...Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Na prawie całej długości ulicy ułożony został już nowy chodnik a na jezdni kamienna kostka.
Dobiegają również końca prace przy budowie ulic Zakładowej i Rybaki.
Zakończyły się już natomiast roboty na ul. Kapeluszników i na podwórku ul. Sikorskiego.
Kontynuowane są jeszcze roboty na ul. Promenada. Rozpoczęły się prace na ul. Filomatów.

Docelowo projekt zakłada na tym obszarze dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych.
Koszt tego zadania to około 25 mln zł.

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Trwają zaawansowane prace budowalne.

Niebawem wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Czytaj więcej...Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren. Kontynuowane są prace przy poszczególnych warstwach nawierzchni. Wykonano podbudowę pomocniczą na całej szerokości przyszłej jezdni (na odcinku 255m) oraz na jezdni istniejącej o długości 575m
Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonywane jest również koryta przyszłej jezdni i trwa budowa nasypu na ulicy Biwakowej. Prowadzone są dalsze prace ziemne i energetyczne.

Zmiany w organizacji ruchu.
Obecnie na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Zamknięty został też wlot ulicy Smętowskiej.
Już niebawem zwężenie wprowadzone zostanie na dalszym i to prawie 1 km odcinku. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Czytaj więcej...Miejsce prowadzenia robót zostało dokładnie wygrodzone a kierowcy oznakowaniem pionowym i poziomym są naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.
Dzięki temu będzie można prowadzić dalszą rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni.
Wykonana zostanie też cała infrastruktura podziemna.

Po zakończeniu tych robót, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Strona 3 z 314