grunwaldzka-7777

Jednym z elementów polityki komunikacyjnej miasta jest promowanie ruchu rowerowego, który może w znaczący sposób odciążyć sieć drogową przejmując część podróży. Promowanie ruchu rowerowego w stosunku do transportu samochodowego jest tym bardziej uzasadnione, gdyż koszty poniesionych nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę rowerową są niewspółmiernie niższe.

1. Infrastruktura istniejąca – stan aktualny na terenie Bydgoszczy (marzec 2023 rok)

Obecnie na terenie Bydgoszczy wyznaczonych jest (oznakowanych) ok. 122km dróg rowerowych.  

Duży wpływ na obecny kształt sieci dróg rowerowych ma niewątpliwie geometryczny układ miasta – mocno rozciągnięty na kierunku wschód – zachód z najdalej wysuniętymi dzielnicami Osowa Góra (kierunek zachodni) oraz Fordon (kierunek wschodni). Odległość najdalszych punktów na kierunku wschód – zachód to około
20km, natomiast na kierunku północ – południe około 9km. Powoduje
to nierównomierny rozrost sieci rowerowej, która realizowana jest głównie
na kierunku wschód – zachód. Efektem tego jest powstanie ciągu rowerowego
na osi zachód – wschód od skrzyżowania ulic Grunwaldzka – Czapla do „Węzła Wschodniego" (skrzyżowanie ulicy Fordońska – Kamienna – Sporna). Drugim równoległym ciągiem dróg rowerowych jest trasa rowerowa wzdłuż Kanału Bydgoskiego łączącego dzielnicę Miedzyń z rondem Grunwaldzkim.

We wschodniej części miasta wyznaczono drogę rowerową wzdłuż ul. Fordońskiej,

na odcinku od ul. Kaplicznej, w kierunku wschodnim. Pozostałe dwie trasy w dzielnicy Fordon, to:

 1. droga rowerowa wzdłuż ulicy Twardzickiego i Pelplińskiej,
 2. droga rowerowa wzdłuż ulicy Lewińskiego i Akademickiej.

Ponadto, w północnej części miasta wyznaczono drogę rowerową z Myślęcinka
do Fordonu (przez Las Gdański), a w południowej zbudowano drogi rowerowe wzdłuż ul. Wojska Polskiego i Solskiego oraz w Bydgoskim Parku Przemysłowo
– Technologicznym.

 

W relacji północ – południe sieć dróg rowerowych charakteryzuje się mniejszą spójnością niż na relacji wschód – zachód. Główne trasy rowerowe wyznaczono
na ciągach ulic:

 

 1. Koronowska, Nad Torem, Grunwaldzka i Kruszwicka,
 2. Gdańskiej od ulicy Kamiennej do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku
  w Myślęcinku,
 3. Magnuszewska, Zdobywców Wału Pomorskiego i Kardynała Wyszyńskiego,
 4. Ogińskiego i Sułkowskiego,
 5. Rejewskiego i Matki Teresy z Kalkuty,
 6. Kujawska.

 

UKŁAD TURYSTYCZNYCH SZLAKÓW ROWEROWYCH

 

Przez Bydgoszcz przebiega kilka turystycznych szlaków rowerowych. Ich wytyczaniem zajmują się głównie organizacje turystyczne. Turystyczne szlaki rowerowe przebiegają zwykle na dłuższym odcinku niż teren jednego miasta (terytorium gminy, powiatu, województwa, kraju, szlaki międzynarodowe itd.), a ich inicjatorami są zwykle organizacje turystyczne. Szlaki przebiegają po istniejących drogach publicznych
oraz leśnych i mają charakter typowo rekreacyjno – krajoznawczy. Są to:

 

 1. Międzynarodowa Trasa Rowerowa R-1 – trasa ta przebiega przez osiedle Janowo
  i stanowi fragment najdłuższego szlaku rowerowego w Europie (z Calais
  we Francji do Petersburga w Rosji).
 2. Szlak rowerowy po Dolinie Dolnej Wisły – przez Bydgoszcz przebiega fragment prawie 480 km czarnego szlaku rowerowego, prowadzącego z Cierpic do Zamku Bierzgłowskiego. Na terenie miasta szlak biegnie ul. Toruńską przez Plątnowo, Łęgnowo, Czersko Polskie i Zimne Wody, a dalej ul. Sporną przez Bydgoszcz-Wschód i przez Las Gdański, Czarnówko i Mariampol Górny wchodzi do Lasu Jarużyńskiego.
 3. Szlak rowerowy dookoła Doliny Wisły – w Bydgoszczy zaczyna się i kończy 89 km zielony szlak rowerowy. Z Osiedla Leśnego przez Las Gdański, Nowy Fordon, Topólko i Gruczno dochodzi do Wisły, a po drugiej stronie Wisły przez Chełmno
  i Ostromecko wraca do Starego Fordonu.
 4. Rowerowy Szlak Przyjaźni Toruńsko – Bydgoskiej – przy Dworcu Głównym PKP
  w Bydgoszczy zaczyna się 57 km czarny szlak rowerowy łączący Bydgoszcz
  i Toruń. Na terenie miasta Bydgoszczy szlak ten prowadzony jest wzdłuż ulic: Zygmunta Augusta, Artyleryjska, Kamienna, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego i Fordońska. Wzdłuż ul. Fordońskiej trasa przebiega wyznaczoną wspólną drogą dla pieszych i rowerzystów. Na wysokości ul. Brzechwy szlak skręca do Parku Milenijnego, aby następnie opuścić granice miasta mostem na Wiśle. Długość szlaku w Bydgoszczy wynosi 16 km.
 5. Szlak Rowerowy BY 6001n – z Bydgoszczy do Chojnic prowadzi 167 km niebieski szlak rowerowy. Szlak rozpoczyna się przy stacji Bydgoszcz-Leśna i przez Las Gdański, Piaski i Smukałę dochodzi do Janowa. Wspólnie ze szlakiem R-1 prowadzi do Świekatowa. Dalej przez Bysławek, Tucholę, Woziwodę, Rytel, Mylof
  i Swornegacie dochodzi do Chojnic.
 6. Szlak rowerowy między Bydgoszczą a Nakłem – z Bydgoszczy do Nakła prowadzi 30 km szlak rowerowy oznaczony kolorem niebieskim. Szlak rozpoczyna się przy rondzie Grunwaldzkim w Bydgoszczy. Następnie biegnie wzdłuż Starego Kanału Bydgoskiego oraz ul. Biskupińskiej i ul. Lisią wychodzi poza obszar miasta
  w kierunku Nakła.

Wiślana Trasa Rowerowa. W naszym województwie szlaki rowerowe rozpoczynają się powyżej Włocławka i kończą poniżej Grudziądza i wpisują się one
w ogólnokrajowy projekt Wiślanej Trasy Rowerowej. Trasy biegną między innymi wzdłuż zakola dolnej Wisły, przez jedne z najbardziej malowniczych i cennych przyrodniczo miejsc naszego regionu, gdzie znajdują się: największy
w województwie kompleks lasów łęgowych, dwa rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe oraz pomniki przyrody. Przebieg trasy został wytyczony przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w toku konsultacji
z organizacjami pozarządowymi zrzeszającymi rowerzystów oraz lokalną administracją. Partnerami projektu jest trzydzieści nadwiślańskich gmin, które wzięły na siebie część kwestii organizacyjnych i logistycznych. Przez Bydgoszcz szlak przeprowadza rowerzystów następującymi ulicami: Toruńska, Sporna, Konduktorska, Inwalidów, Lewińskiego, Akademicka, Rejewskiego, Fordońska, Flotylli Wiślanej, Bydgoska, Sikorskiego, Kapeluszników, Rybaki, Pielęgniarska
i Wyzwolenia

 

 

drogi-rowerowe-1


2. Infrastruktura planowana 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy wspólnie
z rowerzystami przygotowuje wiele inwestycji, w ramach których powstanie nowa infrastruktura rowerowa. Dzięki inicjatywie działaczy rowerowych określono kierunki kształtowania i rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta,
ze wskazaniem na konkretne priorytety. W najbliższych latach zaplanowano powstanie infrastruktury rowerowej w różnorakiej formie: wydzielone drogi rowerowe i pasy rowerowe. W tym celu opracowywana jest stosowna dokumentacja techniczna,
a na realizację zaplanowano odpowiednie środki finansowe.

Zrealizowane zadania i oddane do użytku w 2021 i 2022r.:

-         przebudowa z rozbudową ulicy Focha – powstała infrastruktura rowerowa
na długości – ok. 0,6km,

-         zadanie pn. „Budowa trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej na odcinku
od ronda Kujawskiego do ronda Bernardyńskiego w Bydgoszczy
wraz z rozbudową układu drogowego” – powstała infrastruktura rowerowa
na długości – ok. 4,1km,

-         budowa buspasa w ul. Kolbego na odcinku od ul. Grunwaldzkiej
do ul. Kormoranów wraz z infrastrukturą towarzyszącą – infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,9km,

-         budowa wzdłuż ul. Andersa, na odcinku od ul. Gieryna do Geodetów – ciąg pieszo – rowerowy na długości – ok. 0,8km,

-         przebudowa wzdłuż ul. Fordońskiej, od ul. Kaplicznej do ul. Inflanckiej (odcinkowo) – ciąg pieszo – rowerowy na długości – ok. 1,3km.

-         budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Łowiskowej, od ul. Zimorodkowej
w kierunku ul. Rekinowej na długości – ok. 0,3km
,

-         wyznaczenie kontrapasa rowerowego na ul. Bełzy, na odcinku od ul. Spokojnej do Jaru Czynu Społecznego, na długości – ok. 0,5km,

-         budowa nowej estakady drogowej wzdłuż ul. Wojska Polskiego (nad ul. Jana Pawła II) – infrastruktura rowerowa na długości wiaduktu – ok. 0,2km,

-         wyznaczenie pasów rowerowych na Al. Ossolińskich – ok. 0,6 km,

-         budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Andersa, na odcinku
od ul. Palińskiego do ul. GOPR-u na długości – ok. 0,2km,

-         Jar Czynu Społecznego – rewitalizacja trasy pieszo – rowerowej na Jarze
na os. Wyżyny (Program BBO),

-         budowa ciągu rowerowego wzdłuż ul. Magnuszewskiej (strona wschodnia),
na odcinku od zjazdu do sklepu Intermarche do ul. Bohaterów Kragujewca
na długości – ok. 0,2km,  

-         przedłużenie drogi dla rowerów na al. Powstańców Wielkopolskich
na os. Bielawy (Program BBO) – ok. 0,3 km.

Realizowane zadania:

-         budowa wzdłuż ul. Chemicznej, na odcinku od ul. Dachtery do Wojska Polskiego – ciąg pieszo – rowerowy na długości – ok. 1,1km,

-         przebudowa ul. Smukalskiej na odcinku od ul. Błądzimskiej do Rajskiej
infrastruktura rowerowa na długości – ok. 3,2km,

-         rozbudowa ul. Promenada – wydzielona infrastruktura rowerowa na długości
– ok. 0,5km,

-         budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską
wraz z rozbudową układu drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy – infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,8km,

-         budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Jeździeckiej, od ul. Podkowa
do ul. Gdańskiej (realizacja w formule „projektuj i wybuduj”), na długości – ok. 2,2km,

-         ciągi piesze i rowerowe wzdłuż bulwarów Brdy na lewym brzegu rzeki
na odcinku od mostu Bernardyńskiego do ul. Uroczej w Bydgoszczy,

-         infrastruktura rowerowa związana z budową magazynu na zlecenie Zalando
i przebudową układu drogowego, tj. fragmentu ul. Hutniczej, fragmentu
ul. Nowotoruńskiej oraz dwóch nowych ulic (od skrzyżowania Hutnicza
– Łegnowska i łączącej ul. Hutniczą z Nowotoruńską po nowym śladzie)
– ok 1,0 km,

-         budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Andersa, od ul. Kasztelańskiej
do ul. St. Dubois’a (Program BBO), na długości – ok. 0,6km,

-         przebudowa zachodniego obiektu inżynierskiego wzdłuż ul. Armii Krajowej, usytuowanego nad linią kolejową nr 18 i 201 w Bydgoszczy – infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,6km.

Planowane inne zadania z infrastrukturą rowerową:

-         „Wielka Pętla Fordonu – pierwszy etap trasy rekreacyjnej (Program BBO)”
– ok. 2,1 km (inwestycja prowadzona przez WIM),

-         ciągi pieszo – rowerowe wzdłuż ulic: Dziadkiewicza (od Raczkowskiego
do Falkowskiego i Matuszewskiego (od Falkowskiego do Bydgoskich Przemysłowców), inwestycje prowadzone we współpracy ZDMiKP w Bydgoszczy z BPPT – ok. 1,1 km,

-         ciągi piesze i rowerowe wzdłuż bulwarów Brdy na lewym brzegu rzeki
na odcinku od ul. Krakowskiej do Mostu Kazimierza Wielkiego – ok. 2,5 km (inwestycja prowadzona przez WIM).

Zespół do spraw polityki rowerowej Miasta Bydgoszczy wskazał ulice, wzdłuż których w najbliższych latach, w pierwszej kolejności, powinna powstać infrastruktura rowerowa, są to:

 1. Ciąg ulic: Krasińskiego – Markwarta – Sieńki – Moniuszki
  – Skłodowskiej-Curie – Łęczycka, infrastruktura rowerowa na długości
  – ok. 4,5km.
 2. Ciąg Warszawska – Śniadeckich, infrastruktura rowerowa na długości
  – ok. 1,1km.
 3. Ul. Fordońska (od Wiaduktów Warszawskich do ul. Ametystowej wraz z Ametystową i Kasztelańską do Andersa) oraz budowa kładki przez tory kolejowe w rejonie ul. Sochaczewskiej, infrastruktura rowerowa
  na długości – ok. 4,4km.
 4. Ul. Wojska Polskiego (odcinek od ul. Szpitalnej do ul. Chemicznej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 2km.
 5. Ul. Sułkowskiego (odcinek od ul. Kamiennej do ul. Modrzewiowej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,8km.
 6. Ul. Glinki (odcinek od ul. Dąbrowa do BPP-T), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,9km.
 7. Ul. Kielecka od ul. Smoleńskiej do ul. Toruńskiej, infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,8km.
 8. Ul. Sudecka i ul. Wyzwolenia (odcinek od granicy miasta do połączenia z istniejąca infrastrukturą na ul. Pelplińskiej), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 1,4km.
 9. Ul. Powstańców Warszawy, infrastruktura rowerowa na długości– ok. 1km.
 10. Ul. Kolbego (odcinek od Waleniowej do granic miasta), infrastruktura rowerowa na długości – ok. 0,9km

Mapa poglądowa z lokalizacją istniejących oraz planowanych dróg rowerowych (marzec 2023):
Drogi-rowerowe marzec-2023kliknij aby powiększyć

3. Inne działania promujące ruch rowerowy

Oprócz rozbudowy infrastruktury rowerowej prowadzone są inne działania związane z ruchem rowerowym. Są to:

 1. Umieszczanie na terenie miasta stacji naprawy rowerów.
 2. Dopuszczanie na części ulic jednokierunkowych kontraruchu rowerowego.
  Wprowadzane są również kontrapasy i pasy rowerowe.
 3. Doświetlanie wertykalne niektórych przejazdów rowerowych (w ramach doświetlania przejść).
 4. Wprowadzanie stref ruchu uspokojonego.
 5. Imprezy promujące ruch rowerowy, m.in. Rowerowa Stolica Polski.
 6. Rynny dla rowerów, które ułatwiają wprowadzenie rowerów pod strome schody.
 7. Podpórki rowerowe.
 8. Odbojnice na obiektach, dzięki którym zwiększa się bezpieczeństwo przejeżdżającego.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Standardy rowerowe Bydgoszczy.pdf)Standardy rowerowe Bydgoszczy.pdf[ ]4083 kB