Zasady przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania wniosków w sprawie przyznawania miejsc w sąsiedztwie cmentarzy w okresie "Wszystkich Świętych" w pasach drogowych miasta Bydgoszczy ustanawia Zarządzenie Dyrektora ZDMiKP w Bydgoszczy nr 30/2014 z dnia 07-11-2014r.

UWAGA: W związku z faktem, że 02 oraz 03 stycznia w roku 2016 przypada w dni wolne od pracy wnioski złożone w tym czasie będą rejestrowane z datą wpływu 04 stycznia 2016 roku.