rowniarka

Mając do utrzymania w Bydgoszczy ponad 240 km ulic gruntowych (drogi publiczne i wewnętrzne) w bieżącym roku nie planuje się wprowadzać szczegółowego harmonogramu równania tych dróg, w którym mogłyby zostać określone dokładne daty planowanych działań.

Z powodu występujących często niesprzyjających warunków pogodowych (opady deszczu, przymrozki), nie było możliwości realizacji takiego harmonogramu, w którym zakres działań był zaplanowany już na początku roku.

W związku z powyższym wprowadziliśmy innych schemat działań, polegający na:
- tzw. profilowaniu interwencyjnym w oparciu o własne przeglądy stanu ulic (wykonywane przez pracowników ZDMiKP),
- zgłoszenia mieszkańców oraz interwencje przyjmowane z wykorzystaniem aplikacji Dbamy o Bydgoszcz (DOB).
Obecnie jest to podstawa działań ZDMiKP w zakresie równania ulic.

Konieczność wykonywania napraw dróg gruntowych, prosimy zgłaszać poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz lub bezpośrednio w Wydziale Utrzymania ZDMiKP w Bydgoszczy pod nr te. 52 582 27 14 lub 52 582 27 15.