(ważny od 16 stycznia 2016 r.)

1. Zakres uprawnień

System przesiadkowy AT umożliwia pasażerom komunikacji miejskiej przejazd z Fordonu, Osowej Góry, Łęgnowa, Flisów i Zimnych Wód do centrum miasta i odwrotnie, wyznaczonymi liniami łączonymi „autobus plus tramwaj” na podstawie jednego biletu jednorazowego.

2. Wykaz linii oraz tras łączonych w systemie AT (ważny od 16.01.2016 r.):

 • 81A+3/5T - linię autobusową Nr 81 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 82A+3/5T - linię autobusową Nr 82 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 73A+3/5T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Eskulapa do przystanku pn. Przylesie oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 74A+3/5T - linię autobusową Nr 74 na całej długości trasy oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 69A+3/5T - linię autobusową Nr 69 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 89A+3/5T - linię autobusową Nr 89 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Most Kazimierza Wielkiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 65A+3/5T - linię autobusową Nr 65 od pętli pn. Nad Wisłą do Ronda Fordońskiego oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 83A+3/5T - linię autobusową Nr 83 od pętli pn. Tatrzańskie do przystanku pn. Dworzec Wschód oraz linię tramwajową Nr 3 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Garbary lub Nr 5 od pętli pn. Łoskoń do przystanku Dworzec Główny,
 • 71A+3/5T - linię autobusową Nr 71 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 61A+3/5T - linię autobusową Nr 61 od pętli pn. Rekinowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 77A+3/5T - linię autobusową Nr 77 od pętli pn. Niklowa do przystanku Garbary oraz linię tramwajową Nr 3 lub Nr 5 od przystanku Garbary do przystanku Dworzec Wschód,
 • 73A+6T - linię autobusową Nr 73 od pętli pn. Stomil do pętli pn. Łęgnowo oraz linię tramwajową Nr 6 od pętli pn. Łęgnowo do pętli pn. Bielawy,
 • 76A+6T - linię autobusową Nr 76 od pętli pn. Łęgnowo do Ronda Toruńskiego oraz linię tramwajową Nr 6 od Ronda Toruńskiego do pętli pn. Bielawy.

 

3.Zasady korzystania z systemu AT

 • podróżując wybraną trasą systemu AT należy skasować bilet jednorazowy po wejściu do pierwszego pojazdu, bez potrzeby jego powtórnego kasowania w drugim środku transportu,
 • bilet w systemie AT jest ważny przez 60 minut od momentu skasowania,
 • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 81, 82, 73(Eskulapa – Przylesie), 74, 69, 89, 65, 83, 71, 61, 77 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 3 lub 5 i odwrotnie,
 • bilet skasowany na wymienionych trasach w autobusach linii nr 73 i 76 jest ważny tylko na wymienionej trasie w tramwaju linii nr 6 i odwrotnie,
 • w przypadku wyłączenia z obsługi komunikacyjnej, z powodu remontów układu drogowego, części lub całości linii objętych systemem AT, wymienione zasady obowiązują na liniach zastępczych, na odcinkach obsługujących ten system.