Aktualności

Czytaj więcej...Rusza budowa kolejnego parkingu P+R w Nowym Fordonie. W pierwszej kolejności przesadzimy wspólnie z mieszkańcami drzewka kolidujące z inwestycją.

Zapraszamy mieszkańców w poniedziałek (30 sierpnia) po odbiór kilkudziesięciu drzewek. Po zakończeniu zadania w rejonie pętli Przylesie zasadzonych zostanie natomiast ponad 300 zastępczych drzew .


Przed rozpoczęciem prac ziemnych, część małych drzewek chcemy przekazać mieszkańcom oraz stowarzyszeniom ekologicznym.

W poniedziałek (30 sierpnia) od godziny 10.00 do 12.00 u zbiegu ulic Korfantego i Prejsa pracownicy ZDMiKP oraz Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, wskażą wszystkim chętnym drzewka do wykopania. Każdy może przyjść i wybrać sobie drzewko.
Pomożemy przy ich wykopaniu i przygotowaniu do przewiezienia.
Warto mieć worek lub donicę do zabezpieczenia korzeni oraz ziemi w czasie transportu.
Transport drzewek odbywać będzie się we własnym zakresie.

Po godzinie 12.00 wszystkie drzewka gotowe jeszcze do przesadzenia, zostaną dodatkowo oznaczone czerwonymi wstążkami.
Osoby zainteresowane będą mogły je wykopać jeszcze w godzinach popołudniowych.
31 sierpnia teren zostanie przekazany już Wykonawcy robót i wygrodzony.

Serdecznie zapraszamy po odbiór swojego drzewka.

Nowy parking powstaje w północno-zachodniej części skrzyżowania ulic Akademickiej i Korfantego. Po zakończeniu inwestycji w tym punkcie miasta będzie mogło parkować około 160 pojazdów.
Teren pod inwestycje drogowe został zabezpieczony wiele lat temu. W latach 80. planowano tu duże skrzyżowanie z wyspą centralną. W 2013 budowę parkingu uwzględnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Plan nasadzeń zastępczych obejmuje dosadzenie w pobliżu pętli Przylesie ponad 300 drzew. Będą to przede wszystkim sosny czarne oraz brzozy.
W pobliżu przystanków na ul. Korfantego sadzone będą również krzewy: róża pomarszczona oraz trzcinnik ostro kwiatowy.Czytaj więcej...W związku z rozpoczęciem budowy kolejnego parkingu P+R w Nowym Fordonie zasadzimy ponad 300 nowych drzew.
W pierwszej kolejności przesadzimy wspólnie z mieszkańcami mniejsze egzemplarze kolidujące z inwestycją. Zależy nam na jak najmniejszej ingerencji w środowisko i stworzeniu wygodnego systemu zachęcającego do podróżowania komunikacją miejską po Bydgoszczy.

Obecnie nowe obiekty systemu P+R powstają przy ul. Grudziądzkiej, w Myślęcinku i na Czyżkówku. Zakończyły się prace przy budowie miejsc postojowych na ul. Kujawskiej.
We wtorek (24 sierpnia) ruszają prace przy budowie parkingu w Fordonie.

Przylesie – parking zamiast drogowego węzła
Docelowo w Fordonie ma funkcjonować kilka parkingów tego typu. W pierwszej kolejności powstanie parking w sąsiedztwie pętli Przylesie.
Zostanie on zbudowany w północno-zachodniej części skrzyżowania ulic Akademickiej i Korfantego.
Po zakończeniu inwestycji w tym punkcie miasta będzie mogło parkować około 160 pojazdów.

Teren pod inwestycje drogowe został zabezpieczony wiele lat temu. W latach 80. planowano tu duże skrzyżowanie z wyspą centralną.
W 2013 budowę parkingu uwzględnił miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.
Teraz rozpoczynają się prace budowlane.

Czytaj więcej...Zadbamy o drzewa w Fordonie
W związku z realizacją układu drogowego na potrzeby Park & Ride przewiduje się wycinkę 167 drzew, które wymagały zezwolenia na wycinkę. Ponad 500 drzew nie wymaga zezwolenia na wycinkę z uwagi na ich wielkość (są to tzw. „samosiejki").

Przed rozpoczęciem robót, planujemy jednak część małych drzewek przekazać mieszkańcom lub stowarzyszeniom ekologicznym.

Zostaną one wykopane przez wykonawcę i przygotowane do odbioru.
O szczegółach będziemy jeszcze informować na kontach społecznościowych ZDMiKP oraz Urzędu Miasta.

Czytaj więcej...Dodatkowo po zakończeniu budowy na terenie parkingu i w jego obrębie zrealizujemy duży pakiet nasadzeń zastępczych. Posadzone zostaną w sumie 334 drzewa. W tym ponad 200 drzew w miejscu prowadzonej inwestycji a dodatkowe 100 drzew przy ul. Korfantego.

Parking Przylesie będzie ulokowany przy linii wysokiego napięcia. Pod nią nie mogą rosnąć wysokie drzewa, ani też nie mogą być ulokowane miejsca postojowe dlatego znajdzie się tam wjazd na parking oraz zbiornik retencyjny, obsiany łąką kwietną. Zbiornik nie tylko pozwoli oczyścić wody opadowe ale też rozsączyć je na terenie parkingu.

Tym samym nasze działania wpisują się w obecnie powszechnie stosowane rozwiązania proekologiczne.

Czytaj więcej...Park & Ride to nie tylko miejsca postojowe
Budowa systemu P+R to jeden z największych projektów, które mają ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy i wzmocnić transport publiczny.

W I etapie cały system powstaje 5 dużych obiektów, położonych przy ważnych węzłach komunikacyjnych. Wszystkie mają zostać wybudowane do końca tego roku.

Czytaj więcej...Zostaną one następnie wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery), i włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.

Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane zostaną specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który jest obecnie przygotowywany przy ul. Grudziądzkiej.


Czytaj więcej...Miasto Bydgoszcz przygotowuje się do jesiennych nasadzeń drzew.
Zlecany jest pakiet obejmujący m.in. dosadzenie drzew przy Starym Kanale Bydgoskim, zmodernizowanym dworcu kolejowym oraz na ul. Leśnej. Uzupełnione zostaną również szpalery drzew zdobiące ulice Śródmieścia.
Jesienne drzewa i krzewy pojawią się też przy rozbudowanej ul. Kujawskiej.


W tym roku nasadzenia zaplanowano w kilku punktach miasta.
Najwięcej drzew trafi do Parku nad Starym Kanałem Bydgoskim. Po stronie Wilczaka, wzdłuż odnowionej alei, zasadzonych ma zostać prawie 50 lip i klonów.

Wzbogacona zostanie też szata roślinna wokół ul. Zygmunta Augusta. Na pasie pomiędzy parkingiem i jezdnią przy dworcu pojawi się 6 kasztanowców oraz róże okrywowe – około 1150 sztuk.
W pobliżu pętli Rycerska dosadzonych zostanie 8 lip.

W Śródmieściu uzupełnione zostaną również brakujące egzemplarze jarząbów na rewitalizowanej ul. Bolesława Chrobrego. W ostatnich latach ta ulica, za sprawą wyremontowanych kamienic, stała się jednym z ładniejszych zakątków Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Kontyntynuowane będą zmiany wizerunku ul. Leśnej, gdzie zakończył się właśnie remont chodnika. Jesienią ulica zostanie obsadzona szpalerami drobnolistnej lipy. Łącznie zasadzonych zostanie tam 25 egzemplarzy.

Dodatkowa zieleń ozdobi też ul. Władysława IV na Błoniu. Między jezdnią i chodnikiem dosadzonych będzie 10 klonów.

Obecnie trwa przetarg, w którym Miasto wybierze wykonawcę jesiennych nasadzeń. O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą cena oraz długość gwarancji.

Czytaj więcej...Duży pakiet nasadzeń realizowany będzie również wokół rozbudowanej ul. Kujawskiej.
Zobowiązaliśmy wykonawcę do dokończenia tych prac jesienią, by nowe nasadzenia dobrze się przyjęły i aby zminimalizować ryzyko ich wymiany.
Szczegółowy opis nasadzeń wokół ronda Bernardyńskiego dostępny jest TUTAJ.

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. Obecnie postępują zaawansowane prace budowalne. Z każdym tygodniem zakres robót jest rozszerzany.
Uwaga kierowcy mamy zmiany w organizacji ruchu.

Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren.
Kontynuowana jest budowa kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. W związku z powyższym zamknięty został wlot ulicy Smętowskiej.

Na przedmiotowym odcinku po zakończeniu robót rozbiórkowych nawierzchni, Wykonawca prowadził przebudowę infrastruktury podziemnej oraz budowę kanału deszczowego.

Tym samym już niebawem będzie można już przystąpić do układania poszczególnych warstw nawierzchni.

Czytaj więcej...Wykonawca prowadzi też prace na pozostałych odcinkach inwestycji.
Trwają roboty przy układaniu pierwszych warstw podbudowy. Ponadto sukcesywnie wykonywane są kolejne zlewnie kanalizacji deszczowej.

W przeciągu dwóch tygodni wprowadzone zostanie zwężenie, które pozwoli na usunięcie kolizji sieci podziemnej, znajdującej się obecnie w istniejącej nawierzchni ulicy Smukalskiej.

Na terenie prac obowiązują przewężenia i ograniczenia prędkości.
Apelujemy więc do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Czytaj więcej...Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Strona 9 z 315