Aktualności

Czytaj więcej...W dniach 9-10 lipca 2022 w Bydgoszczy odbędzie się Enea Bydgoszcz Triathlon czyli największa impreza triatlonowa w Polsce i jedna z największych w Europie.
W tym czasie kierowcy muszą się liczyć z pewnymi ograniczeniami w ruchu. 

Zmiany dla Kierowców
Na czas trwania kolarskiej części imprezy, nastąpi konieczność częściowego wyłączenia z ruchu Alei Jana Pawła II:
• na odcinku od ronda Toruńskiego do węzła Stryszek; w ciągu wydzielonego pasa ruchu (całościowo od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ulicą Glinki - zachodnia nitka);
• na odcinku od węzła Stryszek (wyłączenie skrajnego lewego pasa ruchu) do przeplotki zlokalizowanej na wysokości ulicy Kujawskiej,
• ul. Toruńską od ronda Toruńskiego do skrzyżowania z ulicą Babia Wieś.

Ograniczenia w parkowaniu aut
Nie zaparkujemy samochodu na ulicy Grodzkiej oraz Rybim Rynku, jak również na ulicy Stary Port (na odcinku od Mostowej do Pocztowej). Zakazy parkowania będą obowiązywały odpowiednio:
– dla ulicy Stary Port od 08.07.2022 godziny 5:00 do 10.07.2022 do godziny 17.00
– dla ulicy Grodzkiej i Rybiego Rynku od 08.07.2022 od godz. 18.00 do 10.07.2022 do godziny 18.00

Poniżej znajdują się informacje na temat przebiegu trasy kolarskiej i biegowej.

Czytaj więcej...Przebieg trasy kolarskiej:
Uczestnicy będą poruszali się fragmentem zamkniętej dla ruchu kołowego ulicy Toruńskiej na odcinku od hali widowiskowo- sportowej Łuczniczka w kierunku ronda Bernardyńskiego do wysokości ulicy Babia Wieś, następnie wracają do ronda Toruńskiego i udają się ulicą Jana Pawła II w kierunku węzła Bydgoszcz Południe (Stryszkek) wewnętrznym pasem drogi wojewódzkiej numer 239.

Nawrotka trasy znajduje się w okolicy węzła. Powrót odbywa się wewnętrznym pasem ruchu do wysokości kładki dla pieszych zlokalizowanej pomiędzy ulicami Glinki i Wojska Polskiego i następnie przechodzi przeplotką na stronę przeciwną.
Odcinek od przeplotki poprzez rondo Toruńskie do ronda Fordońskiego dla kolarzy jest dwukierunkowy.

Nawrót odbywa się przed przejściem dla pieszych zlokalizowanym przed Rondem Fordońskim.
Zawodnicy wracają do ronda Toruńskiego i skręcając w prawo udają się w kierunku hali.
W zależności od ilości pętli wykonują 1,2 lub 5 pętli.

Czytaj więcej...Przebieg trasy biegowej
Trasa biegowa odbywa się bulwarami do wysokości Rybiego Rynku, następnie chodnikiem wzdłuż ulicy Grodzkiej do ulicy Mostowej.
Przebiegając most skręcają w ulicę Stary Port i na wysokości budynku poczty wbiegają na bulwary.
W związku z planowanymi pracami budowlanymi na bulwarach wymagany bedzie przebieg chodnikiem wzdłuż ulicy Floriana i dobieg do bulwarów ulicą Uroczą.
Dobiegając do wysokości hotelu Słoneczny Młyn przebiegają przez jego teren i wybiegając od strony ulicy Jagiellońskiej kierują się do Ronda Fordońskiego.

Następnie skręcając w prawo w ulicę Kardynała Stefana Wyszyńskiego udają się do Ronda Toruńskiego, przed którym skręcając w prawo biegną ścieżką w kierunku kortów zlokalizowanych w pobliżu Artego Arena. Następnie kierują się na metę zlokalizowaną przed hala widowiskowo- sportową Łuczniczka zlokalizowaną od strony Brda.
W zależności od dystansu pokonują 1,2 lub 4 pętle.

sobota 9 lipca
Zamknięcie trasy kolarskiej w godzinach 7.00 – 15.00
Zamknięcie trasy biegowej w godzinach 5.00 – 16.00
Niedziela 10 lipca
Zamknięcie trasy kolarskiej w godzinach 6.00 – 16.00
Zamknięcie trasy biegowej w godzinach 5.00 – 17.00

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę na budowę sygnalizacji świetlnych na ulicy Nad Torem oraz ulicy Powstańców Wielkopolskich.
Zrobi się bezpieczniej w miejscach gdzie kierowcy do tej pory przekraczali dopuszczalną prędkość.

Prace potrwają do jesieni.

Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Nad Torem
Pierwsze zadanie będzie polegało na zaprojektowaniu i budowie sygnalizacji świetlnej na istniejącym przejściu dla pieszych u zbiegu ulic Nad Torem / Żnińska. Sygnalizacja będzie wzbudzana przyciskami.

W ramach prac zdemontowana zostanie też istniejące doświetlenie wertykalne tego przejścia i zamontowane ponownie na przejściu dla pieszych po wschodniej stronie skrzyżowania Nakielska / Wiśniowa oraz po zachodniej stronie w lokalizacji Nakielska / Notecka (przy Tańskich). Dzięki temu poprawi się bezpieczeństwo pieszych aż w trzech lokalizacjach.
Koszt całego zadania to: prawie 370 tys. zł

Budowa sygnalizacji świetlnej na ulicy Powstańców Wielkopolskich
W ramach tego zadania zostanie zaprojektowane i powstanie sygnalizacja świetlna wzbudzana przyciskami na istniejącym przejściu dla pieszych na ul. Powstańców Wielkopolskich przy ogrodzie botanicznym.

Zdemontowane zostaną też istniejące lampy doświetlenia wertykalnego tego przejścia i zostaną zamontowane po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska / Witkiewicza / Taterników, w celu poprawy bezpieczeństwa użytkowników dróg.
Koszt inwestycji: ponad 280 tys. zł

Oba zadania zostaną zakończone w listopadzie bieżącego roku.

Czytaj więcej...Poznaliśmy wyniki konsultacji społecznych w sprawie kładki nad ulicą Wojska Polskiego.
Mieszkańcy oceniali dwa warianty rozwiązań przygotowanych przez projektantów.
Oba rozwiązania miały poprawić dostępność przystanków przy kładce na Wyżynach dla osób starszych, z niepełnosprawnościami, a także ułatwiające przejazd rowerzystom.


Kładka nad ul. Wojska Polskiego została zaprojektowana w 1981 roku.
Podobnie jak wiele innych konstrukcji budowanych kilkadziesiąt lat temu nie uwzględnia potrzeb osób starszych, z niepełnosprawnościami czy rowerzystów.
Mieszkańcy często wskazywali na ograniczenia związane z korzystaniem z tego miejsca.
Dlatego w ubiegłym roku zleciliśmy przygotowanie dokumentacji, która wskaże w jaki sposób najlepiej poprawić dostępność kładki do potrzeby wszystkich użytkowników ruchu.

Czytaj więcej...Projektanci przygotowali wstępną koncepcję opartą na dwóch wariantach.
Jeden z nich zakładał rozbiórkę istniejącej kładki i budowę bezpieczne przejścia na poziomie jezdni z dodatkową sygnalizacją świetlną. Zaletami tego wariantu są między innymi zdecydowanie niższe koszty i możliwość szybszej realizacji. Pozwala na połączenie dróg rowerowych i nie wymaga dużej zajętości terenu (nie będą likwidowane miejsca parkingowe).

Drugi wariant zakłada budowę nowej kładki z pochylniami i windami Ze względu na konieczność budowy pochylni konieczna byłaby jednak likwidacja miejsc parkingowych w obrębie wejścia od strony południowej. Piesi mieliby też dłuższą drogę dojścia na przystanki. Kładka nawet z pochylniami i windami utrudniałaby przejazd rowerzystom.

Konsultacje organizowane w kwietniu wzbudziły sporo emocji i cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców. Wzięło w nich udział 2700 osób.
W dyskusji ścierały się opinie kierowców i pieszych.
Zmotoryzowani byli za pozostawieniem kładki i zachowanie płynności ruchu.
Piesi opowiadali się za wyznaczeniem przejść naziemnych, które ułatwiają przekraczanie jezdni osobom starszym, z niepełnosprawnościami czy rowerzystom.

Czytaj więcej...Na środowej (29 czerwca) Sesji Rady Miasta zaprezentowaliśmy wyniki konsultacji.
W głosowaniu 985 osób opowiedziało się za przejściem naziemnym, natomiast 1648 osób – za budową nowej kładki, natomiast 63 głosy były bez wskazania żadnego wariantu. Warto jednak wspomnieć, że Rady Osiedli oraz siedem bydgoskich organizacji społecznych, jednomyślnie rekomendowały wariant zakładający likwidację kładki.

- Rada Osiedla Wyżyny, a także Rada Osiedla Kapuściska po spotkaniach z mieszkańcami opowiedziały się za przejściem w pasie jezdni i likwidacją kładki, która stwarza problemy osobom z niepełnosprawnościami (np. poruszających się na wózkach inwalidzkich czy o kulach), a także osobom w podeszłym wieku.

- Stanowisko Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy wskazywało, że tradycyjne przejście dla pieszych jest standardowym rozwiązaniem na ulicy Wojska Polskiego, gdzie po obu stronach znajdują się licznie zamieszkane osiedla mieszkaniowe, w znacznej części przez seniorów, dla których każde pokonanie różnicy wysokości wiąże się z dodatkowym wysiłkiem.

- Natomiast Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy jednoznacznie oceniło, że wybudowanie przejścia z pasami dla pieszych oraz przejazdu dla rowerów wraz sygnalizacją świetlną ułatwi dostęp do przystanków tramwajowych.

- Rowerowe środowisko skupione w Stowarzyszeniu Bydgoska Masa Krytyczna wytknęło, że kładka funkcjonująca w tym kształcie, od lat 80-tych, wyklucza całkowicie możliwość płynnej obsługi ruchu rowerowego. Strome i bardzo wysokie schody są często niemożliwe do pokonania przez codziennych rowerzystów, rodziny z dziećmi, rodziców z przyczepkami rowerowymi czy przez rosnąca grupę użytkowników rowerów cargo.

- Jednoznacznie za tradycyjnym przejściem dla pieszych opowiedziały się również Społeczna Powiatowa Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów koło Wyżyny.

Projektanci przeprowadzili też analizę wielokryterialną obu wariantów – biorąc pod uwagę inne kryteria (m.in. koszty realizacji przejścia i kładki, ich utrzymanie).
Biorąc pod uwagę wszystkie czynniki, zarekomendowaliśmy do realizacji przejście dla pieszych na poziomie jezdni z sygnalizacją świetlną.
Szacowany koszt budowy nowej kładki to ok. 10 milionów złotych, a przejścia ok. 1,5 milionów złotych.

Warto wiedzieć:
Konsultacje społeczne odbyły się od 7 do 28 kwietnia br. Miały zasięg ogólnomiejski, i były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Opinie można było wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej dostępnej. W ramach konsultacji przeprowadzony został również spacer badawczy z udziałem projektanta i pracowników miasta. Była to okazja do uzyskania dodatkowych informacji. Odbyło się również spotkanie konsultacyjno-informacyjne w trybie on-line.

Czytaj więcej...Zakończyła się budowa ul. Nefrytowej na Prądach. Ulicę utwardzono ekokostką. Stabilizuje ona nawierzchnię i ułatwia odprowadzenie wody.
To pierwsza ulica wybudowana przez mieszkańców Bydgoszczy we współpracy z Miastem z zastosowaniem tej technologii.
Przygotowywane są kolejne zadania w ramach inicjatyw lokalnych - Program „25/75".


Ulica Nefrytowa obsługuje kilkanaście posesji. Stanowi również dojazd do sąsiedniej ulicy Szmaragdowej.

Czytaj więcej...Ulicę utwardzono tak zwaną ekokostką.
Ten rodzaj nawierzchni pozwala na tworzenie powierzchni biologicznie czynnych, co poprawia odwodnienie. Kostki wyposażone są w specjalne odstępniki, a powstałe przy układaniu wolne przestrzenie zasypywane są drobnym kruszywem.

Część dedykowaną pieszym wyłożono standardową kostką. Dodatkowo ulicę wyposażono w próg zwalniający i wyniesione skrzyżowanie ze Szmaragdową. Powstały zjazdy i dojścia na posesje. Utwardzono też 20 metrowy odcinek ul. Szmaragdowej.

Koszt zadania to ponad 490 tysięcy złotych. Nowa ulica została objęta 5-letnią gwarancją.

Czytaj więcej...Inwestycja realizowana była dzięki inicjatywie bydgoszczan, którzy powołali stowarzyszenie. W ramach inicjatyw lokalnych - Program „25/75" zagwarantowało ono niezbędny wkład własny na poziomie 25 procent kosztów inwestycji. Resztę środków zabezpieczyło miasto Bydgoszcz.
W przygotowaniu jest kilka innych zadań.

Program „25/75" polega na współdziałaniu mieszkańców oraz miasta.
Stowarzyszenia bydgoszczan, którym uda się zebrać część środków na realizację inwestycji na poziomie 25 procent (z możliwością obniżenia, gdy wcześniej realizowane były inne wspólne zadania przy infrastrukturze wodno-kanalizacyjnej, przedmiotowo związanych z realizacją wnioskowanego zadania), mogą liczyć na realizację inwestycji w danym roku budżetowym. W ten sposób osiedlowe ulice, o niewielkim znaczeniu dla komunikacji mogą szybciej zyskać nowe nawierzchnie lub zostać wyposażone w dodatkową infrastrukturę np. chodniki i miejsca postojowe. We współpracy z mieszkańcami Bydgoszczy zrealizowanych zostało już ponad 60 zadań.

Zadzwoń lub napisz!
Wszystkie osoby zainteresowane skorzystaniem z Programu „25/75" zapraszamy do kontaktu z pracownikami Wieloosobowego stanowiska ds. Konsultacji i Inicjatyw Lokalnych:
• tel. 52 58 58 329, 52 58 58 721 lub 52 58 58 829
• mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Więcej informacji o Programie „25/75" i realizowanych zadaniach znajduje się TUTAJ

Strona 9 z 355