Aktualności

Czytaj więcej...Ponad 2 tygodnie przed terminem zakończyły się główne prace przy podparciu wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej.
W najbliższych dniach będą prowadzone prace przy nawierzchni. Rozpoczynają się też prace odbiorowe oraz wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu.
W połowie czerwca przywrócimy ruch pojazdów na wszystkich pasach ruchu i rozpoczniemy dalsze prace naprawcze pod obiektem.


Pod wiaduktami ustawionych zostało 8 podpór, z których każda składa się z 4 żelbetowych słupów zakończonych głowicami z teflonowym łożyskowaniem ślizgowym. Pozwoliły one wzmocnić wiadukty oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze pod obiektem, przy jednoczesnym utrzymaniu na nim ruchu. Obecnie prowadzone są prace odbiorowe wykonanych podpór.

Obecnie trwa przygotowanie i wprowadzanie nowej organizacji ruchu na obu obiektach w celu oddania do użytku wszystkich pasów ruchu.
W najbliższych dniach, jeszcze przy obowiązujących nadal ograniczeniach (zwężeniach), zamierzamy zrealizować drobne prace naprawcze przy nawierzchni w bezpośredniej bliskości dylatacji mostu.
Prace na obecnie zamkniętych pasach będą prowadzone w ciągu dnia, a na obecnie użytkowanych będą realizowane tylko w godzinach nocnych.

Czytaj więcej...Zmiany w organizaccji ruchu
W połowie czerwca br. udostępnimy kierowcom oba pasy ruchu w obu kierunkach.
Prędkość na obiektach zostanie ograniczona do 30 km/h, a pojazdy ciężarowe będą mogły poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika).
Pas lewy na każdym z obiektów będzie przeznaczony dla pojazdów o wadze nie przekraczającej 3,5 t.

Po udostępnieniu do ruchu obu wiaduktów, kontynuowane będą właściwe prace naprawcze związane z odpowiednim wzmocnieniem i zabezpieczeniem istniejącej konstrukcji betonowej.
Prace będą realizowane już tylko pod obiektem i nie będą generowały utrudnień w ruchu.

Przywrócenie ruchu na wiaduktach, zdecydowanie usprawni komunikację pomiędzy centrum miasta a Fordonem.
Koszt podparcia obu wiaduktów to: ponad 1,5 mln zł.

Czytaj więcej...Przyszłość wiaduktów Warszawskich
Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze mają charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą pozwolą użytkować obiekt jeszcze tylko przez około 10 lat.

ZDMiKP przygotował już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych Wiaduktów Warszawskich:
I. Prace przygotowawcze, koncepcje, dokumentacja techniczna:
• wykonanie szeregu napraw umożliwiających przedłużenie funkcjonalności obiektu do roku 2030. Obecne prace realizowane w okresie 2020-2021,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie koncepcji projektowej dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2022, wykonanie koncepcji w latach 2022-2023,
• ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (projekt architektoniczno-budowlany wraz z projektami technicznymi) dla rozbiórki i budowy nowych obiektów – rok 2023, realizacja w latach 2023-2025.
II. Realizacji inwestycji:
• uzyskanie pozwolenia na budowę – rok 2025.
• przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych – rok 2026.
• rozbiórka i budowa nowych obiektów inżynierskich: lata 2026 – 2029.

Zgodnie z planami, zakładamy, że w okresie 2026 -2029 roku rozpoczną się rzeczywiste prace związane realizacją w tym obszarze Miasta nowej i w pełni nowoczesnej przeprawy, odpowiedniej do obecnych warunków technicznych, obciążeń i natężeń ruchu.
Szacowany obecnie wstępnie koszt budowy nowej przeprawy to ok. 200 mln.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych technologii. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Czytaj więcej...Od 1 czerwca wchodzą w życie zmiany w prawie drogowym. Przepisy mają na celu przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Nowe obowiązki kierowców i pieszych
Zgodnie ze zmianami piesi będą mieli pierwszeństwo przed pojazdami już w chwili wchodzenia na przejście dla pieszych, a nie jak do tej pory znajdując się na pasach.

Kierowca zbliżając się do przejścia obowiązany jest zachować ostrożność i zmniejszyć prędkość. Jeśli pieszy stoi przed przejściem, kierowca (oraz rowerzysta) ma obowiązek zatrzymać się i go przepuścić.
Wyjątek stanowią jednak tramwaje. Motorniczy ma obowiązek ustępować pierwszeństwa tylko pieszym, którzy znajdują się już na przejściu.

Zachowanie ostrożności nadal jednak obowiązuje samych pieszych. Zabrania się wchodzenia na jezdnie, bezpośrednio przed jadący pojazd lub wychodzenie spoza przeszkody ograniczającej widoczność.
Dodatkowo zabrania się korzystania z telefonu lub innego urządzenia, które ograniczają obswerwację sytuacji w czasie przechodzenia przez przejście.

Jednakowa prędkość w dzień i w nocy
Dodatkowo w nocy między godziną 23 a 5 rano w terenie zabudowanym nie rozpędzimy się już do 60km/h. Całą dobę obowiązywać będzie ograniczenie do 50km/h.

Zmiany na drogach szybkiego ruchu
Nowe przepisy mają też ograniczyć jazdę zderzak w zderzak na autostradach i drogach ekspresowych. Kierujący ma obowiązek zachować bezpieczną odległość od poprzedzającego go pojazdu. Odległość ma być połową aktualnej prędkości. Jadąc więc 100 kilometrów na godzinę, należy zachować odległość 50 metrów.

Powyższe zmiany zaczną obowiązywać od 1 czerwca 2021 roku

Czytaj więcej...Pięć firm jest zainteresowanych naprawą mostu Uniwersyteckiego. 26 maja 2021 roku otwarte zostały oferty w przetargu na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.

Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Firmy wyceniły koszt tego przedsięwzięcia od prawie 6,3 mln zł do blisko 18,5 mln zł. Prace mają zostać wykonane w ciągu 180 dni.


Po koniec kwietnia zakończyły się prace przy wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem. Dzięki temu można teraz rozpocząć prace naprawcze.
Wykonawca z którym podpiszemy umowę, będzie musiał jednak opracować jeszcze odpowiednią dokumentację techniczną oraz przeprowadzić inne zabiegi techniczne związane np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm z Tczewa, Warszawy, Pruszkowa, Będzina i Bydgoszczy. Zamawiający (ZDMiKP) zamierzał przeznaczyć na realizację tego zadania 9,6 mln. zł. Potencjalni wykonawcy zaproponowali za naprawę mostu kwoty od ponad 6 mln 267 tys. zł do prawie 18, 5 mln. zł. Wszystkie firmy zgodzilły się wykonać przedmiotowe zadanie w ciągu 180 dni.

ZESTAWIENIE OFERT

Warto przypomnieć, że w zakresie terminu zakładaliśmy, że prace naprawcze można wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszczony był w przetargu nawet 300 dniowy termin. Warto jednak zaznaczyć. że termin był w przetargu wysoko punktowany. W trakcie trwania procedury przetargowej, kilkukrotnie przeprowadziliśmy z potencjalnymi wykonawcami wizje w terenie. Zależało nam aby firmy, które zadeklarują najkrótszy termin, mogły bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu i szybko wykonać.

Teraz zostaną sprawdzone wszystkie przesłane oferty. Niebawem ogłoszona zostanie oferta najkorzystniejsza a z firmą będzie można podpisać umowę na realizację tego zadania.

Przypominamy, że operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone. Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować. Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów. Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

Czytaj więcej...Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)
Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu.
Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Należy zaznaczyć, że celem ZDMiKP jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.

Czytaj więcej...20 maja weszły w życie nowe przepisy Ustawy Prawo o ruchu drogowym. Określono w nich nowe zasady poruszania się oraz parkowania coraz bardziej popularnych hulajnóg. Określono również obowiązki wobec kierujących takimi pojazdami.
Nowe przepisy mają wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa użytkowników oraz uporządkować parkowanie hulajnóg w mieście.

Zgodnie z nowymi przepisami kierujący hulajnogą elektryczną będzie musiał korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.
W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą będzie mógł korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. Wówczas może jechać z prędkością do 20 km/h.

Czytaj więcej...Hulajnogą elektryczną będzie można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Kierujący będzie też zobowiązany sygnalizować zamiar skrętu za pomocą kierunkowskazu albo wyciągniętej ręki.

Czytaj więcej...Nowe zasady parkowanie hulajnóg.
Pozostawione na chodnikach hulajnogi to niestety spore utrudnienie dla pieszych. Nowe przepisy mają to zmienić.
Hulajnogę elektryczną będzie trzeba bowiem pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.

Pojazd będzie musiał być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Od 20 maja na terenie Bydgoszczy odpowiednie służby mundurowe będą mogły też skutecznie nakładać mandaty za źle zaparkowany pojazd.

Nowa ustawa zakłada usunięcie pojazdu z drogi w przypadku pozostawienia go w miejscu, gdzie jest to zabronione lub utrudnia ruch i zagraża bezpieczeństwu.
Stawka określona w ustawie za usunięcie pojazdu została ustalona w wysokości 123 zł za usunięcie i 23 zł za każdą dobę przechowywania pojazdu.

Strona 9 z 303