Aktualności

Czytaj więcej...W tym tygodniu pojawiły się stylowe ławki, kosze na śmieci i barierki rowerowe.
Do tego pumtruck, skatepark i ściana wspinaczkową nabierają kształtu.
Są też pierwsze elementy placu zabaw dla dzieci i boiska do siatkówki plażowej.
Montowana jest też pierwsza w Bydgoszczy mobilna zapora przeciwpowodziowa.


Czytaj więcej...Pumptrack powstał w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego.
Na torze będą mogli bezpiecznie jeździć rowerzyści, miłośnicy jazdy na BMX, skaterzy i rolkarze, o każdym stopniu umiejętności.
Uformowane zostały nasypy i ułożona nawierzchnia.

W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstaje też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.

Czytaj więcej...Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego (bliżej mostu) przy ul. Promenada powstaje właśnie plac zabaw i strefa fitness.
wykonaliśmy też więksozśc robót przy skateparku i montażu kilku ścianek wspinaczkowych dla dzieci.

W tygodniu prowadzone były prace brukarskie i roboty przy schodach prowadzących do nabrzeża.


Czytaj więcej...Montowaliśmy elementy małej architektury takie jak ławki czy stylowe kosze na śmieci.
Rozpoczęliśmy też pierwsze nasadzania zieleni oraz roboty przy łąkach kwietnych.

Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewni nowa ścieżka rowerowa, która powstaje wzdłuż ul. Promenada


Czytaj więcej...Zabezpieczenie przed wysokim stanem rzeki
Dodatkowo kontynuowane są roboty przy budowie pierwszej w Bydgoszczy mobilnej zapory przeciwpowodziowej przy ul. Frycza-Modrzewskiego.
Podobnie będzie w miejscach, w których piesi będą schodzić w kierunku Wisły.
Miejsca te będą przygotowane na wypadek nadejścia wysokiej wody tak, by szybko można je było zabezpieczyć.

Zgodnie z projektem służyć będą do tego kompozytowe, stalowe albo drewniane elementy, które osadzone zostaną na prowadnicach oraz specjalne fartuchy w kształcie walca wypełniane wodą (w miejscach ciągów pieszych i rowerowych). Decyzję o ich zamontowaniu podejmować będzie Wydział Zarządzania Kryzysowego, który posiada najlepsze informacje na temat zagrożeń. Na co dzień elementy te nie będę widoczne

Prace na terenach sportowych i rekreacyjnych zakończą się w przyszłym miesiącu.

Czytaj więcej...Przebudowa ul. Promenda i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu.
W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
Zmodernizowane zostało też 7 stylowych kamienic.

W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na wykonanie pierwszego odcinka Wielkiej Pętli Fordonu wzdłuż ul. Wierchowej i Geodetów.
Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Podpisaliśmy też umowę na zaprojektowanie kolejnego odcinka tej trasy pomiędzy SP 67 a ul. Tatrzańską.

Wielka Pętla Fordonu to duży projekt, który zakłada docelowo powstanie nowoczesnej trasy pieszo-rowerowej otaczającej wszystkie fordońskie osiedla oraz łączącej wiele istniejących już dróg rowerowych. 
W ostatnich edycjach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego zaprojektowanie i budową kolejnych odcinków trasy zwyciężyły w głosowaniu mieszkańców.

Czytaj więcej...W pierwszej kolejności zlecamy prace na kilometrowym odcinku pomiędzy ulicą Tatrzańską i Bora-Komorowskiego.
Ciąg pieszo-rowerowy powstanie wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów. Na skrzyżowaniu z ul. Wyzwolenia zaplanowano bezpieczny przejazd oraz przejście dla pieszych.
W ramach inwestycji przebudowywane będą też zjazdy na teren posesji. Twardą nawierzchnię i wyniesioną formę zyska też skrzyżowanie ulic Tatrzańskiej i Wierchowej.

Prace po podpisaniu umowy zajmą około pół roku.
W pierwszej kolejności realizowane będą na ul. Geodetów.

W sierpniu zleciliśmy natomiast zaprojektowanie odcinka pomiędzy Szkołą Podstawową przy ul. Kromera oraz ul. Wierchową.
Pochłoną one ponad 300 tysięcy złotych.
Dokumentacja i niezbędne pozwolenia zostaną skompletowane do końca 2025 roku.
To najbardziej skomplikowany odcinek trasy wymagający m.in. pozyskania gruntów niebędących własnością miasta.

Na finiszu są natomiast prace związane z odcinkiem trasy w Starym Fordonie, które zostały zlecone w ramach rewitalizacji terenów nad brzegiem Wisły.
Z gotowej promenady pieszo-rowerowej będzie można skorzystać jeszcze tej jesieni.

Miasto posiada także kompletną dokumentację na odcinek pomiędzy osiedlami Szybowników i Tatrzańskim. Zlecenie prac budowlanych zostało wstrzymane ze względu na zawiadomienie byłego członka Rady Osiedla Nowy Fordon o możliwych nieprawidłowościach przy podejmowaniu uchwały przez Radę Osiedla.
Sprawę wyjaśnia Komisja Rewizyjna Rady Miasta.

Czytaj więcej...Komfort i bezpieczeństwo
Wielka Pętla Fordonu
tam gdzie jest to możliwe ma posiadać wydzieloną część dla rowerzystów oraz drugą dla pieszych, biegaczy, spacerowiczów.
Jej północna część ma przebiegać u podnóża fordońskiego zbocza tak zwanych górek od osiedla Eskulapa do Tatrzańskiego.
Poprzez ulice Wierchową i Geodetów łączyć ma się z wałem przeciwpowodziowym otaczającym od wschodu Fordon.
W Starym Fordonie w ramach rewitalizacji powstają natomiast odcinki trasy łączące wał wiślany z ulicą Promenada.

Dalej trasa pobiegnie w kierunku Brdyujścia, przekroczy ulicę Fordońską w okolicach ul. Kaliskiego i przez planowany park akademicki na zapleczu kampusu Politechniki Bydgoskiej dotrze do skrzyżowania ulic Akademickiej i Rejewskiego.
Tam połączy się z istniejącą już drogą rowerową wzdłuż ul. Matki Teresy z Kalkuty prowadzącą na osiedle Eskulapa.

Długość całego ringu to ponad 20 kilometrów.
Asfaltowa nawierzchnia ma zapewniać wysoki komfort poruszania się pieszym i rowerzystom. Wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniać mają monitoring oraz oświetlenie.
Na trasie rekreacyjnej znajdą się m.in. zadaszone stacje przystankowe wyposażone w ławki, oraz inne elementy małej architektury m.in. stojaki na rowery, tablice informacyjne, śmietniki.

Czytaj więcej...Plac zmieni się nie do poznania. Pojawią się dodatkowe drzewa, eleganckie ławkami, krzesłami i stylowe latarnie.
Zadbamy również o iluminacje.

W ramach planowanych robót, poprawimy też estetykę kilku okolicznych ulic.

Właśnie poznaliśmy firmy zainteresowane realizacją tej ważnej inwestycji.

Czytaj więcej...Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w ścisłym centrum Bydgoszczy.
Przebudowa będzie polegała na wymianie nawierzchni, budowie elementów odwodnienia, nowym zagospodarowaniu istniejących przestrzeni zielonych oraz wyposażeniu palcu w elementy małej architektury.

Po przebudowie Rybi Rynek będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego.
W ramach zadania przebudowane zostaną też okoliczne uliczki w centrum Miasta.
Prace mają potrwać około roku.

Do przetargu zgłosiły się 4 firmy zainteresowane realizacją tej inwestycji.
Zaproponowane kwoty od ponad 27 mln zł do prawie 32 mln zł.
Jako zamawiający zamierzaliśmy przeznaczyć na to zadanie 22 mln. 791 tys zł

Szczegółowe zestawienie ofert [pdf]

Teraz rozpocznie się etap sprawdzania wszystkich przedłożonych ofert.

Czytaj więcej...Rybi Rynek wypięknieje
Z placu ma zniknąć parking, gdyż pozwala no to wielopoziomowym obiekt przy ul. Grudziądzkiej.
W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy też drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Wybrane zostały lipy i platany, które już zdobią rynek od strony zabytkowego pałacyku Lloyda.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też ławki i krzesła zaprojektowane przez studentów wzornictwa Politechniki Bydgoskiej.

Czytaj więcej...Ulica Grodzka na obszarze objętym opracowaniem zachowa swój dotychczasowy charakter z wyłączeniem możliwości parkowania pojazdów.
Zaplanowaliśmy jednak więcej powierzchni przeznaczonych dla ruchu pieszego. 
Na chodnikach stosowane mają być granitowe płyty z kamiennymi opaskami.
Na jezdniach typowa dla Starego Miasta kostka kamienna.

Czytaj więcej...Nie tylko Rybi Rynek
W ramach prac przebudowany zostanie także odcinek ul. Przy Zamczysku od Grodzkiej do rewitalizowanego placu Kościeleckich oraz Malczewskiego/Grodzka (od Starego Rynku do Mostowej).

Zlecimy też prace na ulicach Przyrzecze, Zaułek, Jana Kazimierza, Malczewskiego i Pod Blankami.

Czytaj więcej...Wystrój przypomni o historii
Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, na który właśnie trwa przetarg, chcielibyśmy docelowo wprowadzić dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.

Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie.
Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej.
Iluminację zyska również budynek spichrzy.
To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na projekt przebudowy ul. Nakielskiej od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej.
Dokumentacja powstanie w ciągu dwóch lat.
Po niej zlecimy budowę, na którą zdobyliśmy już duże dofinansowanie unijne - ponad 6 mln euro.


Ulica Nakielska to jedna z najdłuższych bydgoskich ulic.
Dystans od ronda przy ul. Łochowskiej do ronda Grunwaldzkiego to prawie 5,5 kilometra.
Komunikuje kilka bydgoskich osiedli: Wilczak, Jary, Miedzyń i Prądy z centrum miasta oraz z węzłem „Bydgoszcz - Miedzyń" na obwodnicy. Z ulicy każdego dnia korzysta również wielu mieszkańców podmiejskich gmin, m.in. Białe Błota.

Czytaj więcej...Modernizacja ważnej ulicy będzie odbywała się w etapach.
Przygotowanie dokumentacji na wszystkie odcinki poprzedziliśmy szerokimi konsultacjami społecznymi oraz uzgodnieniami.
W pierwszej kolejności zamawiamy dokumentację dla odcinka od ul. J. Bronikowskiego do Lisiej.

Wcześniej opracowaliśmy dla tego odcinka koncepcję.
Zakłada ona między innymi budowę od podstaw nowej jednojezdniowej ulicy z 4 pasami ruchu (dwa środkowe jako buspasy), chodnikami, drogą rowerową i rondem turbinowym na wysokości ul. Bronikowskiego.

Projektant na opracowanie wszystkich materiałów oraz zdobycie Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej będzie miał niecałe dwa lata.
Następnie zlecone będą mogły zostać prace budowalne.

Strona 10 z 408