Aktualności

Czytaj więcej...Strefa płatnego parkowania zmieni swoje granice. Zanim to nastąpi wprowadzone zostaną zmiany w oznakowaniu wielu bydgoskich ulic.
Zniknie część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzimy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcimy w drogi jednokierunkowe.

Od 11 kwietnia rozpoczną się prace przy wprowadzaniu nowe organizacji ruchu w centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Zmiany w Strefa Płatnego Parkowania mają przede wszystkim ograniczać ruch samochodowy w ścisłym centrum Bydgoszczy. Do nowej strefy SPP włączone zostaną też m.in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach i Babiej Wsi.

Przy okazji tych zmian. przeanalizowaliśmy obszar SPP pod kątem uspokojenia ruchu i ograniczenia prędkości.

Wiele ulic stanie się jednokierunkowa, auta sprowadzimy z chodników na jezdnie a wiele miejsc postojowe zmieni lokalizację.
Powstaną też kontrapasy rowerowe a w wielu obszarach wprowadzimy ograniczenia prędkości do 30 km/h.

Czytaj więcej...Od 11 kwietnia rozpoczną się prace przy zmianach w oznakowaniu poziomym i pionowym.
Prace będą prowadzone na kilku ulicach jednocześnie.

W pierwszej kolejności roboty będą prowadzone na osiedlu Okole:
ul. Dolina 
ul. Graniczna
ul. Siemiradzkiego
ul. Księdza Jana Długosza
ul. Jackowskiego

W zależności od postępu prac uzależnionych od pogody i dostępności terenu (zaparkowane auta), 13-14 kwietnia podejmiemy również roboty na ul. Łokietka i Śląskiej.

Czytaj więcej...Uwaga kierowcy w trakcie robót będą utrudnienia w ruchu oraz pojawią się tymczasowe zakazy parkowania.
Zmiany pozwolą wymalować oznakowanie poziome i rozstawić nowe znaki.

Informacje dla mieszkańców będą podane na tablicach rozmieszczonych wzdłuż konkretnych ulic.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Czytaj więcej...Prace, które w dużym stopniu uzależnione są od warunków pogodowych, zakończą się latem bieżącego roku.
Wykonawca robót: Saferoad Kabex Sp. z o.o z Gdańska
Wartość całego zadania: 3,3 mln zł.

Informacje o robotach będziemy podawać z wyprzedzeniem na stronie internetowej i kontach społecznościowych, aby uprzedzić kierowców o czasowym zamykaniu miejsc postojowych na konkretnych ulicach.

Więcej o zmianach w bydgoskiej Strefie Płatnego Parkowania pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Kolejne 20 przejść dla na ruchliwych ulicach zostanie doświetlonych. Ogłosiliśmy przetarg na zaprojektowanie i montaż dodatkowego oświetlenia, które poprawi bezpieczeństwo pieszych.

Doświetlanie przejść to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg. Dodatkowe oprawy na latarniach pozwalają kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować szczególnie jesienią i zimą.

Do tej pory w Bydgoszczy takie rozwiązanie wprowadzono na blisko 100 przejściach dla pieszych.
W tym roku wytypowaliśmy kolejne 20 miejsc do doświetlenia.

Przejścia do doświetlenia w tym roku:
ul. Nakielska/ ul. Janowiecka
ul. Nakielska / ul. Widok
ul. Sułkowskiego / 11-go Listopada
ul. Wojska Polskiego 2 (jezdnia południowa)
ul. Saperów / ul. Żeglarska
ul. Glinki / Drukarnia Abedik - obok Lidla
ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70
ul. Andersa / ul. Kasztelańska
ul. Pileckiego przy Pesie
ul. Magnuszewska przy centrum handlowym
ul. Skarżyńskiego / ul. Wierzejewskiego (Skarżyńskiego 7)
ul. Śląska 5/ ul. Długosza
ul. Krasińskiego / ul. Gimnazjalnej
ul. Gajowa/ ul. Kamienna
ul. Hetmańska / ul. Pomorska
ul. Andersa / ul. Wyzwolenia
ul. Romanowskiej przy wejściu do Centrum Onkologii
ul. Nakielska 117
ul. Hetmańska/ ul. Sowińskiego
ul. Broniewskiego/ ul. Korczaka

Czytaj więcej...Obecnie trwa postępowanie przetargowe, które wyłonić ma wykonawcę prac projektowo-instalacyjnych.
Po podpisaniu umowy zajmą one około 5 miesięcy.

 

Czytaj więcej...Trwa budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej.
To największa inwestycja realizowana obecnie w Bydgoszczy.
Jej częścią będzie nowy układ komunikacyjny w tej części Śródmieścia. Zlecamy jego zaprojektowanie i budowę.
Wcześniej o drogowych rozwiązaniach rozmawialiśmy z mieszkańcami.


Drogowa część inwestycji realizowana będzie w trybie zaprojektuj i wybuduj. Przetarg na to zadanie został ogłoszony 31 marca. Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy realizacja całego zadania zajmie około półtora roku. W tym roku na rozpoczęcie prac projektowych i wykup niezbędnych nieruchomości miasto zabezpieczyło w budżecie miasta prawie 2 mln zł.

Czytaj więcej...Jak dojedziemy do kampusu?
Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć mają dwie nowe ulice:
• nowa ulica prostopadła do Gdańskiej przebiegająca po północnej stronie boiska Szkoły
• nowa ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewniająca bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną na wysokości budynku ENEA

Będą to ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej. Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni). Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę.

Czytaj więcej...Co jeszcze się zmieni?
Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej. Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, miejsca postojowe z kostki).

Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic. Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty. Warto podkreślić, że zgodnie z z wnioskami mieszkańców ZDMIKP wystąpił do Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz do Rady Estetyki Miasta Bydgoszczy w celu konsultacji projektu. Zalecenia obu organów np. sposób układania chodnikowych płyt i materiały zostaną uwzględnione w projekcie budowlanym. Zależy nam, by rewitalizowana część Śródmieścia z nowym kampusem wyróżniała wysoka estetyka.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Nowy 8-kondygnacyjny gmach kampusu Akademii Muzycznej pomieści m.in. cztery sale koncertowe – symfoniczną, kameralną, teatralno-operową i organową, a także sale dydaktyczne i dom studenta. Prace budowlane o wartości prawie 400 mln zł wraz z wyposażeniem obiektu planowo mają zakończyć się w 2026 roku.

Inwestycja od początku jest wspierana przez bydgoski samorząd. Już w 2012 roku z myślą o rozwoju uczelni prezydent Bydgoszczy zaproponował budowę nowego gmachu, zamiast pozyskiwania starszych nieruchomości wymagających przebudowy.
Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 toku na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało uczelni miasto Bydgoszcz.

W 2018 roku uchwalony został przez Radę Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, uwzględniający nowa inwestycję. Prace budowlane przy kampusie są natomiast finansowane z budżetu centralnego. Inwestycja została wpisana do kontraktu terytorialnego w 2014 roku.

Czytaj więcej...Właściciele restauracji i pubów składają już wnioski o lokalizację ogródków letnich.
W ubiegłym roku w całym mieście mieliśmy ich ponad siedemdziesiąt.
Parasole do ogródków na Starym Rynku zostały już naprawione i wyczyszczone.
Czas rozpoczać nowy sezon.

Od 1 kwietnia rozstawiane mogą być już pierwsze ogródki letnie na terenie miasta.
Na samej płycie Rynku natomiast parasole, krzesła i stoliki pojawią się w połowie kwietnia.
Już naprawiliśmy i oczyściliśmy parasole w kolorze kremowym, które co roku rozstawiane są w centrum miasta
Tegoroczny sezon letni zakończy się 27 września.

Do tej pory wpłynęło do nas ponad 30 wniosków na zlokalizowanie ogródków.
Co roku wydajemy ponad 70 tego rodzaju umów.

Opłata za dzierżawę ogródków letnich nieuległa zmianie i wynosić będzie jak w poprzednim roku:
- 1 zł za 1m² za dzień dla prowadzących ogródki letnie z konsumpcją alkoholu,
- 0,10 zł za 1m² za działalność ogródków bez konsumpcji alkoholu.
Zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami do wysokości opłaty za dzierżawę ogródka letniego należy doliczyć podatek VAT.

Czytaj więcej...Należy wspomnieć, że po rewitalizacji płyty Starego Rynku obowiązują wyższe standardy np. wykorzystanie tylko żywych kwiatów, konstrukcja powinna być maksymalnie lekka i stylistycznie dopasowana do miejsca, szczególnie do historycznej części miasta. Każda aranżacja ogródka letniego wymaga uzyskania pozytywnej opinii Plastyka Miejskiego.
Dzierżawcy nadal mogą składać wnioski o dzierżawę gruntów pod ogródki letnie do ZDMiKP.

Strona 10 z 389