Aktualności

Czytaj więcej...Jesteśmy gotowi do dokończenia rewitalizacji ulic na Starym Mieście.
Możemy też uruchomić kolejny duży pakiet przebudowy ulic, które czekają na twarde nawierzchnie.
Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie tych inwestycji środkami centralnymi. Jeśli otrzymamy zakładane 30 mln zł prace ruszą w przyszłym roku.

Przedmiotem dofinansowania są inwestycje polegające na budowie, przebudowie lub remoncie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta.

Czytaj więcej...Zgłaszane do realizacji zadania nie mogą być relaizowane w systemi "zaprojektuj i wybuduj".
Do programu zostały więc zgłoszone zadania, które posiadają gotową dokumentację i niezbędne pozwolenia.
Przyznanie środków pozwoli więc niezwłocznie ogłosić przetarg i przystąpić do prac budowalnych.

Bydgoszcz wnioskuje o dofinansowanie zadań miejskich ze środków Funduszu Rozwoju Dróg kwotą 30 mln zł.
Zadania byłyby dofinansowane w 50%, pozostała część będzie opłacona z budżetu miasta Bydgoszczy.

Czytaj więcej...W projektu zaplanowanliśmy przebudowę 20 bydgoskich ulic.
Bardzo ważnym elementem jest dokończenie przebudowy historycznego układu ulic na Starym Mieście (m.in. ul. Pod Blankami, Grodzkiej, Jan Kazimierza). To niezbędny element kompleksowej rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
Kolejną grupę zadań stanowią ulice ułatwiające dojazd do ważnych obiektów użyteczności publicznej (Iławska, Kromera).

Ostatnią najliczniejszą grupę ulic do przebudowy stanowią drogi bez twardej nawierzchni.
Byłoby to ważne uzupełnienie innych miejskich programów, które pozwoliły w ostatnich latach utwardzić ponad 120 ulic o łącznej długości ponad 35 kilometrów.

Ulice zaplanowane do przebudowy:
1. ul. Grodzka 
2. ul. Przy Zamczysku
3. ul. Pod Blankami
4. ul. Jana Kazimierza
5. ul. Przyrzecze
6. ul. Malczewskiego
7. ul. Zaułek
8. ul. Iławska (odcinek prostopadły do ul. Fordońskiej)
9. ul. Janowiecka
10. ul. Kętrzyńska
11. ul. Ciechocińska
12. ul. Żeromskiego
13. ul. Charzykowska (od Bruskiej do Wiejskiej)
14. ul. Szamarzewskiego (od Piaski do Błotnej)
15. ul. Baranowskiego ( od Smukalskiej do Baranowskiego 71)
16. ul. Piaski (odcinek od Szamarzewskiego - do Piaski 8)
17. ul. Kotowicza
18. ul. Kromera
19. ul. Pogodna i
20. ul. Syrokomli

Decyzje dotyczące przyznania środków na dofinansowanie powyższych zadań, według informacji z Ministerstwa zapadną jeszcze w tym roku.

fot. Robert Skiba

Czytaj więcej...Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 70 punktach Bydgoszczy. Teraz podpisaliśmy umowę na doświetlenie kolejnych kilkudziesięciu przejść dla pieszych. Dotychczasowe działania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.
Dodatkowe oświetlenie na przejściach pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.

W tym roku zamierzamy doświetlić ponad 20 przejść.
Zadanie, będzie realizowane w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Czas realizacji: 4 miesiące.

Doświetlenie przejść w 2022 roku:
1 ul. Nakielska – Chłodna
2 ul. Skłodowskiej-Curie – Sportowa – dwa przejścia
3 ul. Magnuszewska (przy ul. Bohaterów Kragujewca) – dwa przejścia
4 ul. Bronikowskiego / Kanał Bydgoski
5 ul. Twardzickiego - ul. Witosa
6 ul. Kujawska przy ul. M. Konopnickiej – dwa przejścia
7 ul. Łęczycka - ul. Boczna
8 ul. Skłodowskiej-Curie /ul. Kijowska
9 ul. Twardzickiego / Kleina / Albrychta – dwa przejścia
10 ul. Twardzickiego / Bołtucia (część zachodnia) / Fiedlera
11 ul. Twardzickiego / Bołtucia (część wschodnia)
12 ul. Powstańców Warszawy / Szpital Wojskowy (wjazd wschodni)
13 ul. Pelplińska – Derdowskiego
14 ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 16
15 ul. Twardzickiego / na wysokości posesji Twardzickiego 29, po zachodniej stronie przystanku autobusowego Twardzickiego / Przybory
16 Ul. Pelplińska - pętla Tatrzańskie
17 ul. Wyzwolenia na wysokości posesji 116 (przy ul. Tuchołkowej)
18 ul. Nowotoruńska / ul. Objazdowa
19 ul. Wyzwolenia/ul. Derdowskiego
20 ul. Wyzwolenia/ul. Podgórze

Będziemy prowadzić dalsze analizy dotyczące doświetlenia kolejnych przejść dla pieszych.
O postępach prac informować będziemy na bieżąco.

Jeszcze w sierpniu przywiezione, zamontowane i nasunięte nad rzekę, zostaną ostatnie elementy stalowe mostu tramwajowego nad Brdą.

Dobiegają końca prace przy układaniu nawierzchni i torowiska po północnej stronie ul. Fordońskiej.
W połowie września trasa zostanie udostępniona kierowcom wraz z ulicą Łęczycką. 

Tym samym wykonawca rozpocznie prace na jezdni południowej.
Zmieniona zostanie dotychczasowa organizacja ruchu, a przejazd autobusów będzie przywrócony na wcześniejsze trasy.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.


Czytaj więcej...Tworzymy coraz bardziej spójną i funkcjonalną sieć rowerowych dróg.
Dzięki współpracy z sąsiednimi gminami drogi rowerowe, coraz częściej są nie tylko atrakcyjnymi szlakami rekreacyjnymi, ale odgrywają ważną rolę komunikacyjną. Wzdłuż ul. Jeździeckiej trwa budowa kolejnej drogi rowerowej, która lepiej skomunikuje Bydgoszcz z gminą Osielsko.

Czytaj więcej...Prace na ul. Jeździeckiej rozpoczęły się w tym, miesiącu.
Wykonawca pracuje przy przebudowie sieci podziemnych oraz przygotowuje koryto pod drogę rowerową.

Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.
Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.


Czytaj więcej...Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.

Zależy nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym.

Czytaj więcej...Ciąg pieszo-rowerowy będzie skomunikowany z istniejącą infrastrukturą dla niechronionych uczestników ruchu, w tym z przystankami komunikacji publicznej.
Wytyczone zostaną nowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe.
Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. 


Czytaj więcej...Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie. Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.
Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in. Niemcz, Maksymilianowo).

To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz. W wakacje Bydgoszcz zyskała również połączenie z Bożenkowem i Maksymilianowem (obie miejscowości na terenie gminy Osielsko) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 244.

W ostatniej dekadzie w Myślęcinku wybudowaliśmy i wyremontowaliśmy szereg innych dróg rowerowych. Powstało połączenie z Nowym Fordonem oraz bezpieczna droga rowerowa na odcinku ul. Jeździeckiej pomiędzy nowym rondem na połączeniu z ulicą Słowackiego i skrzyżowaniem z ul. Hipiczną.
W rowerową infrastrukturę wyposażyliśmy również rondo w Myślęcinku.
Dojazd do Lasu Gdańskiego ułatwia zmodernizowany wschodni wiadukt J. Nowaka-Jeziorańskiego w ciągu ul. Armii Krajowej. Nowe nawierzchnie ułożone zostały na promenadzie parkowej (ul. Hipicznej) oraz Konnej.


 

Strona 4 z 355