Aktualności

Czytaj więcej...Pumtruck, skatepark i ściana wspinaczkową powstają w Starym Fordonie.
Będą też ścieżki dydaktyczne, łąki kwietne i boisko do siatkówki plażowej.

To tylko niektóre z wielu atrakcji, które powstają w ramach rewitalizacji tej części Bydgoszczy.
Już niebawe zakończenie wszystkich robót.

Czytaj więcej...Pumptrack budujemy w pobliżu nabrzeża po wschodniej stronie ul. Frycza-Modrzewskiego. Na torze będą mogli bezpiecznie jeździć rowerzyści, miłośnicy jazdy na BMX, skaterzy i rolkarze, o każdym stopniu umiejętności. 
Uformowane zostały nasypy i tak zwane hopki. 
Ułożona została już docelowa nawierzchnia.

W okolicach placu dla rowerzystów (bliżej Wisły), powstaje też boisko do siatkówki plażowej i ścieżka dydaktyczna.
Czytaj więcej...Po drugiej stronie ul. Frycza Modrzewskiego (bliżej mostu) przy ul. Promenada powstaje plac zabaw, skatepark i strefa fitness.
Obecnie trwa montaż kilku ścianek wspinaczkowych dla dzieci.
Na początku września, przy sprzyjających warunkach pogodowych, wykonawca planuje układać docelową nawierzchnię skateparku.

Czytaj więcej...We wrześniu kontynuowany będzie dalszy montaż elementów wyposażenia placów zabaw i małej architektury (ławki, stylowe kosze na śmieci).

W stronę rzeki poprowadzi natomiast ścieżka dydaktyczna oraz powstanie łąka kwietna.Czytaj więcej...Do wszystkich atrakcji sportowych budowanych nad brzegiem rzeki, dojazd zapewni nowa ścieżka rowerowa, która powstaje wzdłuż ul. Promenada
Obecnie trwają tam prace brukarskie oraz trwa budowa schodów prowadzących do nabrzeża.

Prace w tej części Starego Fordonu dobiegają końca.


Czytaj więcej...Przebudowa ul. Promenda i całego nabrzeża Wisły to jeden z wielu elementów rewitalizacji Starego Fordonu.
W ostatnim czasie przebudowany został rynek, uliczki nad brzegiem rzeki i powstało nabrzeże, które umożliwia korzystanie z transportu wodnego.
Zmodernizowane zostało też 7 stylowych kamienic.

W ostatnich latach na rewitalizację tej części miasta, wydanych zostało już ponad 60 mln zł.


Czytaj więcej...Wykonawca (firma TRAKCJA S.A.) kontynuuje prace przy budowie mostu drogowego i tramwajowego nad Brdą.
Jeszcze we wrześniu przeprowadzone zostaną próby obciążeniowe obu obiektów.
To będzie etap robót, po którym rozpoczną się przygotowania do uruchomienia ruchu na nowych mostach. Pierwsze tramwaje przejadą po nowym obiekcie jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Na całej długości mostu tramwajowego ułożone zostało torowisko i zamontowane słupy trakcyjne.
Ponadto trwają roboty przy najazdach na obiekt od strony ul. Fordońskiej i Kazimierza Wielkiego.
Układane są nadal betonowe płyty, w których montowane będą tory tramwajowe.


Czytaj więcej...Wykonawca zabetonował też rozjazdy na ul. Toruńskiej w kierunku mostu oraz montuje sieć trakcyjną na nowych torowiskach.
Na płycie mostu drogowego, która została już zabetonowana, trwają prace przy chodniku. 
Prowadzone są też dalsze prace na dojazdach do obiektu od strony południowej.

Kontynuowane są roboty kanalizacyjne na południowej jezdni ul. Fordońskiej (od strony rzeki).

Czytaj więcej...Przy budowie torowiska przy ul. Perłowej zakończone zostało betonowanie rozjazdów.
Wykonane zostały też chodniki, nawierzchnia południowej jezdni ul. Toruńskiej, uliczek dojazdowych (ul. Spokojna, ul. Łuczniczki. ul. Koralowa) i zatoki autobusowej. Obecnie kontynuowane są prace przy torowisku i jezdni ul. Toruńskiej od strony ogródków działkowych (strona północna).

Czytaj więcej...Na bydgoskich ulicach stosujemy coraz więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Doświetlamy przejścia dla pieszych, budujemy chodniki i drogi rowerowe, stawiamy sygnalizacje świetlne.

Obecnie kończymy budowę wyniesionych przejść dla pieszych przy kilkunastu bydgoskich szkołach. 

Czytaj więcej...Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo na wielu bydgoskich przejściach dla pieszych poprzez ich przebudowę lub doświetlanie.
Dzięki tym działaniom, dzieci i młodzież mogą bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić do domu po zmierzchu w okresie jesienno-zimowym.
Przy szkołach budujemy wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające oraz stawiamy duże znaki na fluorescencyjnym podkładzie.

Wykorzystujemy też mikroprogi, czyli grubowarstwowe oznakowanie poziome informujące o zbliżaniu się do ważnych przejść, z których korzysta wielu pieszych.
Przed liniami przejść dla pieszych instalujemy elementy odblaskowe wbudowane w nawierzchnię jezdni.
To dodatkowa informacja dla kierowców o zbliżaniu się do miejsc, gdzie należy zachować jeszcze większą ostrożność.

Czytaj więcej...Obecnie kończymy budowę bezpiecznych (wyniesionych) przejść dla pieszych w rejonie kilkunastu bydgoskich szkół podstawowych.
W konkursie „Bezpieczny pieszy" zdobyliśmy na ten cel dofinansowanie unijne.

Wartośc zadania to prawie 450 tysięcy złotych.
Większość prac została już wykonana.

Czytaj więcej...
Obecnie kontynuowane są już tylko prace na ul. Sandomierskie, Granicznej i Wielorybiej.
Trwa też malowanie oznakowania poziomego na wykonanych skrzyżowaniach.
Wszystkie prace zostaną zakończone w połowie września bieżacego roku.


Lokalizacja wszystkich przejść objętych umową:

- ul. Glinki, przy drukarni Abedik – doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. Glinki, przy skrzyżowaniu z ul. Bp. Kozala - doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. S. Goszczyńskiego – przejście wyniesione
- ul. Graniczna – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Igrzyskową – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Piórka – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, – przejście wyniesione
- ul. Sandomierska – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy połączeniu z ulicą Szybowcową – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy skrzyżowaniu z ulicą Przy Tartaku – przejście wyniesione
- ul. Wielorybia 37-39 – przejście wyniesione

Czytaj więcej...Zakończyliśmy prace przy malowaniu oznakowania poziomego.
Roboty prowadziliśmy w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zlikwidowaliśmy część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadziliśmy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształciliśmy w drogi jednokierunkowe.

W tym tygodniu rozpoczną się prace odbiorowe wykonanych robót.
Realizowane będa też ewentualne poprawki i uzupełnienia.
Więcej o zmianach w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Nowe oznakowanie - większe bezpieczeństwo
Niezaleznie od prac przerpowadzonych w Strefie Płatnego Parkowania, kontynuujemy też prace przy odświeżeniu istniejącego oznakowania poziomego w mieście.
Nowo wymalowane znaki dają nie tylko lepszy komnfort jazdy, ale poprawią też bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Chcąc minimalizować utrudnienia, powyższe prace nadal będą prowadzone w godzinach wieczornych i nocnych.

Strona 4 z 400