Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy remont jezdni na ulicy Krakowskiej.
To kolejny etap rewitalizacji uliczki łączącej ul. Jagiellońską z bulwarami nad Brdą.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. 
Obecnie trwa już zgłaszanie zadań do przyszłorocznej edycji programu.

Czytaj więcej...W poprzednich latach wzdłuż ul. Krakowskiej, zlokalizowanej tuż obok dworca PKS, wyremontowaliśmy chodniki. Ulica zyskała też szpaler drzew. W ostatnich miesiącach pod jezdnią realizowane były prace przy przebudowie kanalizacji deszczowej. Ich zakończenie pozwoliło teraz zlecić kolejny zakres robót, które przywrócą ulicy estetyczny wygląd. Na całej szerokości jezdni wymieniamy nawierzchnie.

Czytaj więcej...To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Zakończenie robót o wartości ponad 120 tysięcy zł planowane jest w połowie czerwca.
Warto wspomnieć, że na ulicy Krakowskiej na przełomie XIX i XX wieku powstały w zabudowie pierzowej budynki w stylu secesyjnym i eklektycznym. Wiele z nich w ostatnich latach zostało wyremontowanych.

Czytaj więcej...Intensywnie trwają też przygotowania do rewitalizacji bulwarów na odcinku od ul. Krakowskiej do Żabiej.
Podpisana została już umowa z wykonawcą (tryb zaprojektuj i wybuduj). Obecnie prowadzone są prace projektowe.

Warto wiedzieć
Przypominamy, że na stronie www.bdgbo.pl do 30 czerwca trwa zgłaszanie zadań do kolejnej edycji Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednio wybierają zadania, które trafią do realizacji w kolejnym roku. Na ten cel miasto zabezpiecza w 2024 roku 16 mln zł.

Więcej praktycznych informacji jak zgłosić zadania do kolejnej edycji znajduje się TUTAJ.

Z Komendą Miejską Policji w Bydgoszczy przeprowadziliśmy akcję nakierowaną na bezpieczeństwo pieszych. 
Za pomocą kamer obserwowaliśmy przejście na ul. Wojska Polskiego. 
Niestety nie obyło się bez upomnień i mandatów.
Liczba wykroczeń była naprawdę spora.

 

To już kolejna akcja, którą przeprowadziliśmy wspólnie z bydgoskimi policjantami.
Za pomocą kamer obserowaliśmy zachowanie pieszych na przejściu przy ul. Wojska Polskiego.

W ciągu całego dnia ujawnione zostały aż 52 wykroczenia popełniane przez piesztych i 45 przez kierowców.
Niechronieni użytkownicy drogi najczęsciej przechodzili przez jezdnie w niedozwolonym miejscu (33 wykroczenia) lub na czerwonym świetle (14)
W przypadku wykroczeń kierowców, zdecydowana większość z nich, (blisko 30) dotyczyła przekraczania prędkości w rejonie przejścia.

Apelujemy o ostrożność i stosowanie się do obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...Kładka na Wzgórzu Wolności otrzymała nazwę Kładki NATO.
W środę (22 maja) taką decyzję podjęli bydgoscy Radni.

Kładka nad Trasą Uniwersytecką, która prowadzi do Parku Wolności na Wzgórzu Wolności, ma 32 metry długości i stanowi jeden z najciekawszych punktów widokowych na wschodnią część Śródmieścia.

Nadanie nazwy ma ścisły związek z 25-leciem wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz 20-leciem powołania w Bydgoszczy JFTC.

Czytaj więcej...To już kolejna tego rodzaju inicjatywa.
Od marca w naszym mieście kursuje specjalny, jubileuszowy tramwaj wymalowany w symbole NATO i Bydgoszczy.
Pasażerowie mogą go napotkać na regularnych liniach.

Warto wiedzieć
Kilka lat po akcesji Polski do NATO w Bydgoszczy powstało Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre) podległe Sojuszniczemu Dowództwu ds. Transformacji.
W tym roku obchodzona jest 20 rocznica powstania placówki w naszym mieście.

Czytaj więcej...Zadaniem JFTC jest szkolenie oficerów z krajów wchodzących w skład NATO oraz krajów współdziałających w ramach programu Partnerstwo dla Pokoju, a także upowszechnianie najnowszych technologii i rozwiązań w zakresie działań na szczeblu taktycznym. W Centrum organizowane są wykłady seminaria, konferencje i ćwiczenia dla oficerów.
Od 2009 roku siedziba JFTC mieści się przy ul. Szubińskiej.

W Bydgoszczy swoje siedziby mają także: 3. Batalion Łączności NATO, Centrum Eksperckie Policji Wojskowych NATO oraz Jednostka Integracji Sił Sojuszu Północnoatlantyckiego, a także Zespół Wsparcia Teleinformatycznego NATO w Bydgoszczy.

 

Czytaj więcej...Prace budowlane będą prowadzone od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych, wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki. Zazieleni się też skwer przy ul. W. Korfantego. Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami. Rozpoczynamy pierwszy z nich.

Czytaj więcej...W czwartek 23 maja rozpoczyna się I etap prac od ronda Matki Teresy z Kalkuty do ul. Romana Kaczmarczyka.
Odcinek ulicy zostanie zamknięty. 
Objazd dla aut i wybranych linii autobusowych zostanie poprowadzony pobliskimi ulicami: Matki Teresy z Kalkuty - Trybowskiego - Jasiniecką.
Prace na tym odcinku bedą realizowane przez około 2 miesiące a ich zakończenie pozwoli przystąpić do kolejnego etapu.

Czytaj więcej...Zakres wszystkich tegorocznych robót obejmuje przebudowę odcinka ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.
Zadanie obejmuje ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
Pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

Czytaj więcej...Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z ul. Pod Skarpą oraz na skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń. Pojawi się 40 drzew (brzóz, sosen i świerków) i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Wykonawcą robót jest firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

Czytaj więcej...To jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów. Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

Strona 4 z 422