Aktualności

Czytaj więcej...Dobiega końca remont spacerowego deptaku znajdującego się na reprezentacyjnej ulicy Śródmieścia, gdzie od 2002 roku sadzone są pamiątkowe dęby.

W tym miejscu poza estetycznymi zmianami, wprowadzane są też bezpieczne rozwiązania dla pieszych i rowerzystów.


Remont dębowej alei zakończy się w maju bieżącego roku. Większość robót została już wykonana. W trakcie prowadzonych robót, zabezpieczony został cenny drzewostan.

Czytaj więcej...W ramach modernizacji wymieniony został już trakt spacerowy. Zastosowano całkowicie przyjazną dla środowiska nawierzchnię mineralną. Na ścieżkach ułożone zostały obrzeża z granitowej kostki.
Przebudowane zostało też skrzyżowanie, które dzieli aleję.
W tym miejscu ułożona zostanie jeszcze nawierzchnia i powstanie wyniesienie w formie progu. Ruch pieszych będzie odbywał się na jednym poziomie, a kierowcy bedą musieli przejechać przez próg zwalniający.

Docelowo na całym terenie zamontowane zostaną stylowe ławki i kosze na śmieci.
Nowością będą także donice na kwitnące kwiaty. Całość zostanie wkomponowana w istniejącą zieleń. Obecnie prowadzone prace, nie powodują utrudnień w ruchu pojazdów.

Czytaj więcej...To nie koniec zmian w tym miejscu.
Po wykonaniu wszystkich robót budowlanych, na jezdniach również zostaną wprowadzone zmiany.
Powstanie wydzielony pas ruchu dla rowerów, co znacznie poprawi komfort wszystkich uczestników ruchu.
Przygotowaliśmy już projekt, który przewiduje likwidację jednego pasa ruchu, przeniesienie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię i utworzenie pasów dla rowerzystów.

Wydzielone pasy powstaną na jezdni w odstępie od parkujących pojazdów, a w obrębie skrzyżowań pojawi się czerwona nawierzchnia.
Dodatkowo dla rowerzystów skręcających w lewo w ul. Kopernika i Szymanowskiego planujemy utworzenie śluz rowerowych.
Wjazd na pasy rowerowe zostanie zabezpieczony wyspami.

Czytaj więcej...Planowane rozwiązania nie wpłyną negatywnie na ruch pojazdów (przewężenie do jednego pasa ruchu w danym kierunku), gdyż natężenia ruchu na tym odcinku są stosunkowo niewielkie.
Wprowadzenie jednak przedmiotowych zmian w życie, będzie wymagało przeusnięcia przystanku autobusowego bliżej skryzżowania, wyłączenie z ruchu jednego pasa na rondzie Ossolińskich oraz reorganizację istniejącego oznakowania poziomego i pionowego.

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą, który przeprowadzi kompleksową modernizację ul. Smukalskiej.

Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.

W ramach inwestycji ulica Smukalska zostanie przebudowana na odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale.

W pierwszej kolejności planowana jest całkowita rozbiórka istniejących nawierzchni. Następnie wykonane zostaną nowe odwodnienie i usunięte zostaną kolizje z podziemną infrastrukturą. Ulice oświetlą nowe latarnie. Ostatnim etapem budowy będzie budowa nowej jezdni, drogi rowerowej, przystanków autobusowych i chodników wraz z niezbędnym oznakowaniem.

Wykonawcą robót została firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł. 
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Czytaj więcej...Koncepcja rozbudowy ulicy Smukalskiej przygotowana została we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Projekt poddano również konsultacjom społecznym.
Ulica po gruntownej modernizacji stanie się ważnym połączeniem osiedla Smukała z centrum miasta, pozwalającym na organizację sprawnej komunikacji miejskiej.

Trasa ta nie jest obecnie przystosowana do ruchu autobusowego. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla przy ul. Rajskiej.

Dodatkowo ulica Smukalska stanie się również ważną trasą rowerową dla wielu bydgoszczan podróżujących w kierunku terenów rekreacyjnych w Smukale, Janowie oraz nad Zalewem Koronowskim. Nowa ścieżka rowerowa na Piaskach połączy się ze zwyczajowym szlakiem biegnącym do Myślecinka.

Czytaj więcej...Dobiegają końca prace przy podparciu Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.
15 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na dalsze prace naprawcze na obiekcie.


Prace przy podparciu obiektu prowadzone są na podstawie przygotowanej już dokumentacji technicznej. Obecnie pod obiektem przygotowane zostało podłoże pod konstrukcje wsporcze, wykonano większość robót ziemnych i wbito grodzice stalowe w rejonie nabrzeża Brdy, bowiem jedna z podpór zlokalizowana zostanie w rzece.

Docelowo pod obiektem ustawione zostaną 4 podpory (klatki stalowe). Trzy z nich zostały już wykonane.
Zgodnie z podpisaną umowa prace przy podparciu obiektu zakończą się jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

Czytaj więcej...Prace naprawcze w toku.
Dnia 15 kwietnia ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.
Prace będzie można realizować dopiero po wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem (obecnie realizowane), opracowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz innych zabiegach technicznych związanych np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu Uniwersyteckiego.

Operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone – udział obciążeń pojazdami (których obecnie nie ma) we wszystkich naprężeniach, jakie tam występują jest bardzo mały.

Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować.
Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów.
Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

Czytaj więcej...Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.


Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)

Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu. Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

W zakresie terminu ZDMiKP zakłada, że prace te można będzie wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszcza się realizację w dużo dłuższym, bo nawet 300 dniowym terminie. Jednakże termin ten będzie w przetargu wysoko punktowany i firmy, które zadeklarują najkrótszy (otrzymując maksymalną liczbę punktów), będą musiały bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu tak szybko wykonać.

Należy zaznaczyć, że celem jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.

O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Wybrany został wykonawca prac odpowiedzialny za gruntowną modernizację wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego na al. Jana Pawła II. Prace budowlane realizować będzie spółka Mostostal Kielce, która ich wartość wyceniła na ponad 22 mln zł. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z droga rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Termin prac został skoordynowany rozbudową ul. Kujawskiej.

Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Czytaj więcej...Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla północnego wiaduktu. By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.
Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Mostostal Kielce.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończyć się do połowy przyszłego roku. Podpisanie umowy planowane jest jeszcze w kwietniu.
Na przełomie kwietnia i maja wykonawcy przekazany zostanie plac budowy, by mógł on jak najszybciej rozpocząć prace.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego obiektu i budowę w tym miejscu nowego wiaduktu. W ramach zadania powstaną też nowe chodniki, drogi rowerowe i oświetlenie uliczne.
W trakcie prowadzonych robót, ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.
Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie natomiast odbywał się bez zmian czyli na dotychczasowych zasadach.

Czytaj więcej...Historia wiaduktów
Obiekt mostowy czteroprzęsłowy o szerokości ponad 12 m i łącznej długości 112 m został wybudowany w roku 1978, a remont kapitalny został przeprowadzony 1992 roku. Pogarszający się jednak stan techniczny obiektu, wymuszał w kolejnych latach wprowadzenie ograniczeń w ruchu dla pojazdów o wadze powyżej 3,5 t. oraz ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Pod koniec roku 2020 cały obiekt musiał zostać dodatkowo podparty od dołu metalowym rusztowaniem.

Strona 4 z 291