Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Podsumowujemy konsultacje dotyczące rozwoju sieci tramwajowej w Bydgoszczy. Najwięcej uwag dotyczyło rozbudowy skrzyżowania ulic Gdańskiej, Chodkiewicza i Chocimskiej. Dlatego pierwsze podsumowanie tych konsultacji zaczynamy od najważniejszych wniosków związanych z trasą, która połączy pętlę przy ul. Rycerskiej z ulicą Gdańską.
Do dalszych prac trafi wariant bez wyburzeń na ul. Gdańskiej, na czym najbardziej zależało mieszkańcom.

Połączenie pomiędzy Rycerską i ul. Gdańska analizowane w trakcie konsultacji było w dwóch wariantach. 
Pierwszy zakładał poprowadzenie torów wzdłuż ul. Artyleryjskiej. Drugi wzdłuż ul. Chocimskiej.

Czytaj więcej...Bez wyburzeń, z lepszą obsługą Bocianowa
Zachowanie dwóch modernistycznych kamienic na rogu ulicy Gdańskiej i Chodkiewicza zdominowało konsultacje. Aż kilkaset uwag dotyczyło konieczności ich zachowania.
Bydgoszczanie wskazywali na szereg różnych rozwiązań, by zachować oba budynki i zrealizować ważną inwestycję. Najczęściej w związku z tym proponowali wybór wariantu przez ul. Chocimską.

Wskazywali również często na inne zalety tego rozwiązania związane z poprawą obsługi komunikacyjnej osiedla Bocianowo, skrócenie czasu podróży, miastotwórczą rolę tramwaju na rewitalizowanych terenach przemysłowo-magazynowych.

Alternatywą proponowaną przez część mieszkańców było asymetryczne położenie torowisko (nie w osi jezdni, ale bliżej kamienic na ul. Gdańskiej po stronie zachodniej), stosowanie bardziej skomplikowanych splotów i rozjazdów i sygnalizacji oraz wytyczenie torowiska wzdłuż ul. Artyleryjskiej.

Po przeprowadzeniu analizy wielokryterialnej wybrana została do dalszych prac trasa tramwajowa o długości około 900 metrów w ciągu ul. Chocimskiej. Uzyskała ona więcej punktów od trasy w ciągu ul. Artyleryjskiej.

Czytaj więcej...W wybranym wariancie relacja z ul. Chodkiewicza w stronę pętli Las Gdański nie jest niezbędna, a rozwiązanie takie pozwoli na zachowanie obu kamienic. Analiza wytrasowania relacji skrętnych dla taboru tramwajowego na tym skrzyżowaniu bez konieczności wyburzania narożnych kamienic będzie stanowiła zadanie dla wykonawcy dokumentacji na etapie opracowywania projektu budowlanego. Ten wariant ma gwarantować również krótszy czas przejazdu w kierunku dworca oraz poniesienie mniejszych wydatków.

Wybór wariantu przez Chocimską oznacza konieczność przeniesienia budynku figurującego pod adresem Pomorska 88F (odbudowy w nowej lokalizacji) oraz rozbiórki zabudowań przy ul. Rycerskiej 20. Są one usytuowane są w granicach działek przeznaczonych pod rozbudowę układu drogowego.

Nie ma możliwości wytrasowania przebiegu torowiska w zgodzie z obowiązującymi przepisami przy próbie zachowania wymienionych zabudowań Bydgoskiego „Londynka". Należy podkreślić, iż przebieg projektowanej jezdni i torowiska jest w pełni zgodny z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego „Bocianowo - Artyleryjska"

Projektanci kontra normy
W trakcie konsultacji projektanci szczegółowo wyjaśnili też możliwości zastosowania bardziej skomplikowanych splotów tramwajowych i przesunięcia torowiska na Gdańskiej bliżej kamienic znajdujących się po stronie zachodniej.

Tego typu rozwiązania muszą spełnić szereg norm technicznych związanych m.in. z minimalnymi promieniami łuków, długością zwrotnic, odległościami pomiędzy elementami tramwajowej infrastruktury. Wybór takiego wariantu przy węźle trójkątnym (bez wlotu w ul. Chocimską) jednocześnie wiązałby się między innymi z ograniczeniem prędkości tramwajów, przybliżeniem torów do zabytkowych kamienic, konieczna byłaby częstsza wymiana szyn ze względu na szybsze zużycie nienormatywnych łuków, likwidacja znaczącej liczby miejsc parkingowych oraz zdecydowanie większy zakres przebudowy infrastruktury podziemnej.

Poza tym konieczne byłyby wyburzenia innych kamienic u zbiegu Gdańskiej i Artyleryjskiej. To również przechyliło szalę korzyści na wybór wariantu w ciągu ul. Chocimskiej.

Więcej szczegółów technicznych znajduje się w dołączonym raporcie (TUTAJ)

Czytaj więcej...Ograniczyć hałas, zadbać o zieleń
Projektanci uwzględnili na etapie prac nad raportem uwagi związane z koniecznością zastosowania technologii tłumiących hałas.
Na ul. Chocimskiej z uwagi na wąski korytarz transportowy w którym zaplanowano wspólny ruch drogowo-tramwajowy zastosowane mają być maty antywibracyjne, które minimalizują hałas oraz drgania wywołane od poruszającego się taboru tramwajowego.

Wiele uwag dotyczyło przygotowania dużego pakietu nasadzeń zastępczych oraz tworzenia zielonych alei. Plan nasadzeń będzie tworzony na etapie tworzenie dokumentacji projektowej. Bydgoszczanie zgłaszali również uwagi związane z lokalizacją przystanków na tej trasie (łącznie powstaną 3 pary) i nadaniem nazwy docelowej ulicy, która obecnie roboczo nazywana jest Nowoświecką (Rada Miasta nadaje nazwy istniejącym obiektom).

W przypadku wszystkich inwestycji część mieszkańców ulic, które rezerwowane są w studium i planach zagospodarowania przestrzennego pod nowe linie proponowała odstąpienie od inwestycji.

Warto wiedzieć

Raport z konsultacji wraz ze wszystkimi zgłoszonymi uwagami znajduje się na stronie https://www.bydgoskiekonsultacje.pl/

Ważne liczby:
• 11100 odsłon filmu ze spotkania w sprawie konsultacji
• 767 podmiotów i organizacji zgłaszających uwagi, opinie

W kolejnych materiałach podsumujemy również najczęściej zgłaszane pomysły związane z projektowaniem tras tramwajowych wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz przez Szwederowo i Górzyskowo.

Czytaj więcej...W związku z kończącą się w przyszłym roku umową na obsługę pakietu przewozów autobusowych, obsługiwanego obecnie przez firmę Irex Trans, zakończyliśmy procedurę przetargową mającą wyłonić operatora na kolejne lata.
Właśnie podpisaliśmy umowę z nowym Wykonawcą, który obsługiwać będzie 11 linii autobusowych w naszym mieście. 
Nowy operator będzie musiał zakupić też blisko 50 nowych pojazdów.


Zamówienie przetargowe zostało skonstruowane w oparciu o Plan Transportowy uchwalony przez Radę Miasta w 2013 roku. Zgodnie z jego założeniami ok. 25 procent autobusowej pracy przewozowej realizowana jest na podstawie procedury przetargowej (przeprowadzone obecnie), a ok. 75 procent jest obsługiwane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Bydgoszczy (MZK).

Do przetargu, na obsługę 11 linii autobusowych w Bydgoszczy zgłosiło się 4 oferentów. Po dokładnej analizie przedłożonych ofert, podpisaliśmy umowę z nowym operatorem.

Została nim firma Mobilis, która wyceniła realizację zadania (w samym tylko roku 2023) na prawie 27 mln zł.
W kolejnych latach stawki jednostkowe będą waloryzowane o wskaźnik inflacji oraz paliwowy.
Zwycięska firma będzie świadczyć usługi do 2031 roku. 

Czytaj więcej...Przewoźnik, będzie obsługiwał od 2023 roku autobusowe linie nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

Do obsługi tych tras Wykonawca musi łącznie dysponować 45 pojazdami (plus pojazdami rezerwowymi).
Tabor liniowy powinien składać się z 19 przegubowców i 26 wozów krótkich.
Przegubowce mają zabrać na pokład minimum 135 pasażerów, a wozy krótkie co najmniej 90 pasażerów.

Niskopodłogowe autobusy mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, system wi-fi, system ITS, monitoring wizyjny, system zapowiedzi głosowych, system elektronicznych podświetlanych tablic i porty usb do ładowania urządzeń mobilnych.

Czytaj więcej...Tabor musi być też w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (brak stopni we wszystkich drzwiach i brak stopni poprzecznych wewnątrz pojazdu).

Autobusy muszą być fabrycznie nowe co oznacza, że norma spalania nie może być niższa niż Euro 6.

Komunikacja autobusowa w liczbach:
W Bydgoszczy linie autobusowe obsługuje 2 operatorów:
• MZK Bydgoszcz – 36 linii
• Irex-Trans - 11 linii (od 2023 roku firma Mobilis)

• Liczba linii
- 30 dziennych
- 6 nocnych
- 11 międzygminnych

• Liczba autobusów kursujących w szczycie:
- przegubowców 95
- krótkich 76

Czytaj więcej...W 2021 roku przypada setna rocznica urodzin Stanisława Lema, jednego z najpoczytniejszych polskich pisarzy science-fiction.
Jego twórczość zaliczana jest do kanonu światowej literatury.
Obecny rok jest ustanowiony Rokiem Lema.
Z tej okazji opublikowaliśmy okolicznościową Kartę Miejską.


Od 23 listopada okolicznościowe karty z Lemem są już dostępne w siedzibie ZDMiKP na ul. Toruńskiej 174a. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy po odbiór.
Wyrobienie pierwszej karty miejskiej (BKM) jest bezpłatne.
Duplikat kosztuje 10 zł.
www.roklema.pl

W ostatnim czasie na Karcie Miejskiej upamiętniliśmy też 40. rocznicę wydarzeń Bydgoskiego Marca 1981 roku oraz setną rocznicy powrotu Bydgoszczy do Macierzy.

Nie tylko BKM
W tym roku wydaliśmy mieszkańcom już blisko 13 000 Bydgoskich Kart Miejskich.
Coraz większym zainteresowanie cieszy się jednak zakup biletu miesięcznego przez internet lub telefon.

Już od dłuższego czasu w Bydgoszczy można przypisać bilet miesięczny do karty bankomatowej.
W tym roku wykonano już ponad 4700 takich transakcji.
Więcej na stronie: bydgoskakartamiejska.com.pl

Od 12 listopada natomiast bilet jednorazowy lub miesięczny można zakupić poprzez aplikację w telefonie.
Wystarczy pobrać na telefon jedną z dwóch bezpłatnych aplikacji:
Mint Mobile Bydgoszcz lub zBiletem
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

 

Czytaj więcej...Wprowadzamy kolejne udogodnienia i innowacje technologiczne dla pasażerów komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

Od 12 listopada bilet jednorazowy lub miesięczny można zakupić poprzez aplikację w telefonie.
 
Liczymy, że takie rozwiązanie zachęci kolejne osoby do korzystania z transportu publicznego.

Opłata za przejazd jeszcze nigdy nie była tak prosta.

Do tej pory chcąc zakupić bilet miesięczny, należało wyrobić Bydgoską Kartę Miejską (BKM) w siedzibie ZDMiKP lub „podpiąć" kartę płatniczą do systemu przez internet [piszemy o tym poniżej].
Teraz wszystko możemy wykonać w telefonie.
Co ważne aplikacja obsługuje nie tylko bilety okresowe ale też jednorazowe.

Dwie aplikacje – jedno rozwiązanie
Od 12 listopada bilet za przejazd (jednorazowy, miesięczny) można zakupić poprzez aplikację na telefon. Wystarczy pobrać ze sklepu (Google Play; App Store) jedną z dwóch bezpłatnych aplikacji:

Mint Mobile Bydgoszcz (operator Mennica Polska)
lub
zBiletem (operator Infospread Polska Sp. zo.o.)

Po bardzo szybkim i prostym założeniu konta, wystarczy uruchomić aplikację i kupić bilet, który od razu pojawia się aplikacji na telefonie.
W przypadku kontroli wystarczy pokazać kontrolerowi smartfon z opłaconym biletem.
Obie aplikacje są już do pobrania dla systemu Android i IOS.

Jak to działa ?
Czytaj więcej...Aplikacja Mint Mobile Bydgoszcz (Mennica Polska)
Pasażer powinien pobrać ze sklepu Google Play lub App Store aplikację Mint Mobile Bydgoszcz i zarejestrować w prosty sposób nowe konto.
W przypadku tej aplikacji wprowadzona zostaje jednak innowacja w skali rynku.
Aplikacja Mint Mobile pozwala bowiem nie tylko zakupić bilet ale jest też portfelem kart. Oznacza to, że umożliwia zamienne posługiwanie się identyfikatorami biletów takimi jak karta BKM, elektroniczna legitymacja studencka czy karta płatnicza.
W tym celu użytkownik powinien wybrać z menu bocznego zakładkę „Moje identyfikatory", a następnie opcję „Dodaj identyfikator".

Co ważne bilet możemy kupić zarówno w aplikacji jak i w sklepie WWW a następnie okazywać go do kontroli bezpośrednio z aplikacji.

Szczegółowe informacje:
https://bydgoskakartamiejska.com.pl

Czytaj więcej...Aplikacja zBiletem (operator Infospread Polska Sp. zo.o.)
• Wystarczy pobrać ją ze sklepu Google Play lub AppStore;
• Zalogować się do aplikacji swoim numerem telefonu i wybierać interesujące nas miasto;
• W Ustawieniach aplikacji można zapisać kartę płatniczą na później lub przy pierwszym zakupie biletu wybrać preferowaną metodę płatności;

Podczas kontroli, wystarczy pokazać kontrolerowi bilet na ekranie smartfonu.
W tym przypadku nie jest wymagane połączenie z internetem.
Bilety okresowe imienne można kupować bezpośrednio w sklepie internetowym zBiletem.pl

Szczegółowe informacje:
https://zbiletem.pl

To kolejna innowacja w bydgoskiej komunikacji 
– Od września ubiegłego roku Bydgoszczanie – jako pierwsi w Polsce – mogą potwierdzać zbliżeniową kartą płatniczą uprawnienia do przejazdu autobusem lub tramwajem na podstawie biletu okresowego. Co więcej, nasi pasażerowie już ponad 10 lat temu, również jako pierwsi w kraju, mogli podróżować z biletem okresowym zakupionym online zapisanym w systemie centralnym, bez potrzeby kodowania go na karcie BKM – wyjaśnia Rafał Grzegorzewski, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy – Tego typu rozwiązania wpisują się w ideę smart city, która w naszym przypadku materializuje się w postaci konkretnych wdrożeń służących mieszkańcom – dodaje.

W niedalekiej przyszłości kolejne aplikacje (firmy) będą udostępniały taką formę zakupu biletów okresowych i jednorazowych w naszym mieście.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w Bydgoszczy funkcjonuje już kilka systemów usprawniających opłatę za przejazd:
Open Payment System (OPS)
Płacenie bezpośrednio w pojeździe za przejazd (od 2018 roku). Wystarczy przyłożyć kartę płatniczą (lub smartfon) do urządzenia zainstalowanego w pojeździe.
Od początku bieżącego roku wykonano już ponad 2,5 mln takich płatności za bilet .
Urządzenia są dostępne we wszystkich bydgoskich autobusach i tramwajach

Zakup biletu miesięcznego przez internet
Po dokonaniu przelewu w sklepie internetowym (bydgoskakartamiejska.com.pl) bilet zostaje w prosty sposób zakupiony a dowodem na to jest karta płatnicza. To pierwsze takie rozwiązanie w Polsce i jedno z nielicznych na świecie.
Liczba zakupiony biletów miesięcznych przypisanych do karty płatniczej w 2021 roku – ponad 4700 transakcji
Ilość wydanych Bydgoskich Kart Miejskich w bieżącym roku – ponad 12 400 szt.

Strona 1 z 176