Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...W długi weekend (13-15 sierpnia) zabytkowe autobusy kursować będą na specjalnej, bezpłatnej linii w relacji Błonie - Myślęcinek.
Przejazdy realizowane będą pomiędzy rozkładowymi kursami linii 52 i będą oznaczone jako 52BBO.
To nie lada gratka dla miłośników komunkacji.
Warto skorzystać.

Bezpłatne przejazdy zabytkowymi autobusami na liniach miejskich organizuje Miasto Bydgoszcz oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszcz.
Projekt realizowany jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Do obsługi linii przewidziane są:
- Ikarus 280.70E (A)
- Ikarus 280.70E (B)
- Mercedes O305 (C)

W pierwszym z autobusów (oznaczony jako A) zorganizowana będzie wystawa poświęcona historii linii 52 oraz jej związków z osiedlami Leśnym i Błoniem.
Autobusy kursować będą od piątku do poniedziałku (13-15.08)

Rozkład na sobotę, 13 sierpnia:
Odjazdy z pętli Błonie:
9:05A 9:45B
10:05C 10:25A
11:05B 11:25C
12:05A 12:45B
13:05C 13:45A
14:25B 14:45C
15:25A
16:05B 16:25C
17:05A 17:45B
18:05C

Odjazdy z pętli Myślęcinek
9:47A
10:27B 10:47C
11:27A
12:07B 12:27C
13:07A 13:47B
14:07C 14:47A
15:27B 15:47C
16:27A
17:07B 17:27C 17:47A
18:27B 18:47C

Rozkład na niedzielę i święto - 14 i 15 sierpnia:
Odjazdy z pętli Błonie
9:05A 9:35B
10:05C 10:35A
11:05B 11:35C
12:05A 12:35B
13:05C 13:35A
14:05B 14:35C
15:05A 15:35B
16:05C 16:35A
17:05B 17:35C

Odjazdy z pętli Myślęcinek
10:03A 10:33B
11:03C 11:33A
12:03B 12:33C
13:03A 13:33B
14:03C 14:33A
15:03B 15:33C
16:03A 16:33B
17:03C 17:33A
18:03B 18:33C

Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę wszystkich pięciu parkingów P+R w Bydgoszczy.
Zainstalowane zostały już szlabany, kamery i parkometry.

Pobierając bilet parkingowy w systemie Park and Ride przejazd komunikacją miejska będzie darmowy.
Inwestycja ograniczy ruch samochodowy w centrum i wzmocni transport publiczny.
System uruchomiony zostanie jesienią.

Budowa systemu P+R to jeden z elementów zrównoważonego rozwoju miasta. Pozwoli to na ograniczenie i uporządkowanie parkowania w rewitalizowanym centrum Bydgoszczy. Wzorujemy się na innych europejskich miastach, które są chętnie odwiedzane przez turystów i tworzą przestrzenie przyjazne mieszkańcom.

Czytaj więcej...W ramach projektu powstało 5 nowych parkingów przy:
Węzeł Zachodni - liczba miejsc parkingowych: 75 (zadanie zakończone)
Pętla Przylesie - 160 miejsc (trwają prace odbiorowe).
Pętla Las Gdański - liczba miejsc na 125 pojazdów (prace zakończone)
Wielopoziomowy parking na Grudziądzkiej - połowa dla strefy płatnego parkowania już została urucomiona (zadanie zakończone).
Rondo Kujawskie - parking na 140 miejsc.

Czytaj więcej...Jak to będzie funkcjonować?
Sposób funkcjonowania bydgoskiego systemu P+R określa przyjęta już uchwała Rady Miasta. Zakłada ona, że osoby korzystające z Parkingów w systemie P+R będą mogły podróżować komunikacją publiczną na podstawie biletu parkingowego za darmo.

Końcowa opłata za parkowanie uzależniona będzie od liczby pasażerów jak i czasu postoju. Maksymalna opłata za dzienne parkowanie pojazdu wyniesie od 12 zł (w przypadku 1 lub 2 pasażerów) do 25,5 zł (w przypadku 5 pasażerów). Wyjątek stanowić będzie parking na ulicy Grudziądzkiej gdzie obowiązywać będą wyższe stawki. ( od 36,5 do 38,0 zł za cały dzień w zależności od liczby pasażerów).

Bilet parkingowy wydawany będzie przy wjeździe na parking.
Przy wyjeździe z parkingu konieczne będzie rozliczenie postoju, by szlaban podniósł się do góry.

Czytaj więcej...Park & Ride to nie tylko miejsca postojowe
Budowa wszystkich parkingów została zakończona. Zostały one już wyposażone w całą niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery). Teraz muszą zostać włączone do nowoczesnego systemu informatycznego sterującego całą siecią Park & Ride.

Dodatkowo na wlotach do miasta i w obrębie parkingów, zamontowane muszą zostać specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Czytaj więcej...Dostępna będzie także specjalna aplikacja dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który został już przygotowany w Urzędzie Miasta przy ul. Grudziądzkiej.
System wraz z parkingami zostaną uruchomione jesienią tego roku.

Czytaj więcej...Dużo przygotowań
W 2018 roku powstał koncepcja programowo-przestrzenna dla bydgoskiego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź). Zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzono analizę wielokryterialna, której celem było wskazanie lokalizacji, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy.

Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały między innymi takie kryteria jak:
• badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP)
• odległość parkingu od granicy miasta.
• warunki ruchu na danej trasie
• dostępność środków transportu publicznego
• łączny czas przejazdu od granicy miasta
• odległość parkingu od najbliższego przystanku
• ochrony środowiska przyrodniczego
• koszt budowy i utrzymania inwestycji

Czytaj więcej...Realizację inwestycji ułatwiło pozyskanie środków unijnych. Wartość całego przedsięwzięcia to 45 mln zł. Europejskie wsparcie to prawie 37 mln zł.
Dzięki budowie wielopoziomowego obiektu przy ul. Grudziądzkiej możliwa było jednoczesne uporządkowanie ważnej części Śródmieścia i ograniczenie parkowania na wielu ulicach Starego Miasta i Wyspy Młyńskiej.

W związku z awaryjnym zajęciem pasa drogowego ulicy Kąpielowej (prace w sieci gazowej), od dnia 08.08.2022r. do dnia 14.08.2022r. kursy linii autobusowej numer 54 w kierunku Błonia (wariant przez Pileckiego) będą ralizowane objazdem ulicą Kmicica. Podczas objazdu z obsługi pasażerskiej zostanie wyłączony przystanek Żeglarska/Ludwikowo.

Od poniedziałku (08.08,) zostaną wprowadzone zmiany optymalizacyjne na liniach autobusowych nr 51, 53, 55, 56, 58, 62, 67, 69, 76.
Tym samy zmienione zostaną niektóre godziny odjazdów na powyższych liniach.

Prosimy przed podróżą o sprawdzanie rozkładów jazdy na naszej stronie interntowej (zakładka "Rozkłady jazdy"). Sukcesywnie będą one też zamieszczane w formie papierowej na przystankach.

Strona 1 z 197