Aktualności

Czytaj więcej...Obecnie remontujemy chodniki, które zgłosili mieszkańcy poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz.

Teraz rozpoczynamy przebudowy ciągów pieszych w kolejnych miejscach Bydgoszczy.
W tym tygodniu prowadzimy już roboty na ul. Władysława IV przy Czerwonego Krzyża (osiedle Jary).


Czytaj więcej...Od blisko miesiąca prowadzimy prace przy remontach chodników, które mieszkańcy zgłosili przez aplikację Dbamy o Bydgoszcz.
To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą.
Nowa nawierzchnia już pojawiła się między innymi na ul. K. Baczyńskiego, S. Noakowskiego i al. Prezydenta L. Kaczyńskiego.

Równocześnie planujemy prowadzić też remonty dłuższych odcinków chodników i dojść do przejść dla pieszych.

W tym roku planujemy przeprowadzić przebudowy chodników m.in na ulicach
1.Marii Skłodowskiej-Curie
2.Kazimierza Przerwy-Tetmajera
3.Koronowska
4.Gdyńska
5.Stanisława Małachowskiego
6.Kasztanowa
7.Piotra Skargi
8.Słoneczna
9.Juliana Ursyna Niemcewicza
10.Aleja Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
11.Stanisława Noakowskiego
12.Królowej Jadwigi
13.Lubelska
14.Seminaryjna
15.Toruńska
16.Wielorybia
17.Podmiejska
18.Racławicka
19.Bocianowo
20.Stawowa
21. Dolina

Czytaj więcej...Wykonawca, zgodnie z warunkami zamówienia w trakcie prac musi zabezpieczyć ciągłość ruchu pieszego i kołowego na remontowanych odcinkach.
Wszystkie przebudowy planujemy zakończyć jesienią.
Nie wykluczamy jednak rozszerzenia powyższych zadań o kolejne punkty w Bydgoszczy.

Nowe inwestycje zawsze z chodnikiem
Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstaje też przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z nowej infrastruktury, która powstała w ramach przebudowy ul. Smukalskiej, Jeździeckiej, Chemicznej, Hutniczej czy ul. Grudziądzkiej.
Szereg nowych chodników powstanie też wokół nowych mostów pomiędzy ulicą Fordońską i Toruńską oraz w obrębie ul. Perłowej.

Warto podkreślić, że także ulice utwardzane płytami ażurowymi, zawsze wyposażamy w cześć dla pieszych wyłożoną betonową kostką.
Wiele dodatkowych zadań przy chodnikach, zrealizujemy też w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Czytaj więcej...Na bydgoskich ulicach stosujemy coraz więcej elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
Doświetlamy przejścia dla pieszych, budoujemy chodniki i drogi rowerowe, stawiamy sygnalizacje świetlne.

Teraz ogłosiliśmy przetarg na budowę wyniesionych przejsć dla pieszych przy kilkunastu bydgoskich szkołach.

Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo na wielu bydgoskich przejściach dla pieszych poprzez ich przebudowę lub doświetlanie.
Dzięki tym działaniom, dzieci i młodzież mogą bezpiecznie dotrzeć do szkoły oraz wrócić do domu po zmierzchu w okresie jesienno-zimowym.

Czytaj więcej...Przy szkołach budujemy wyniesione skrzyżowania, progi zwalniające oraz stawiamy duże znaki na fluorescencyjnym podkładzie.
Wykorzystujemy też mikroprogi, czyli grubowarstwowe oznakowanie poziome informujące o zbliżaniu się do ważnych przejść, z których korzysta wielu pieszych.

Malujemy duże piktogramy na jezdni informujące kierowców o przejściach dla pieszych, z których korzystają uczniowie.

Przed liniami przejść dla pieszych instalujemy elementy odblaskowe wbudowane w nawierzchnię jezdni.
To dodatkowa informacja dla kierowców o zbliżaniu się do miejsc, gdzie należy zachować jeszcze większą ostrożność.

Od kilku lat zwiększyliśmy też środki na remonty i przebudowy chodników znajdujących w okolicach szkół i przedszkoli.
Prowadzimy też budowę rond i sygnalizacji świetlnych na niebezpiecznych skrzyżowaniach w mieście.

Czytaj więcej...Właśnie ogłosiliśmy przetarg na budowę bezpiecznych (wyniesionych) przejść dla pieszych w rejonie kilkunastu szkół podstawowych.

Lokalizacja przejść objętych postępowaniem przetargowym:

- ul. Glinki, przy drukarni Abedik – doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. Glinki, przy skrzyżowaniu z ul. Bp. Kozala - doposażenie przejścia w wyspy azylu,
- ul. S. Goszczyńskiego – przejście wyniesione
- ul. Graniczna – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Igrzyskową – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy skrzyżowaniu z ulicą Piórka – przejście wyniesione
- ul. Gen. A. E. Fieldorfa „Nila", przy ZS nr 5 Mistrzostwa Sportowego, – przejście wyniesione
- ul. Sandomierska – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy połączeniu z ulicą Szybowcową – przejście wyniesione
- ul. Sielska przy skrzyżowaniu z ulicą Przy Tartaku – przejście wyniesione
- ul. Wielorybia 37-39 – przejście wyniesione

Czytaj więcej...Wykonawca (firma Trakcja S.A.) układa płyty torowe na moście tramwajowym i przygotowuje się do nasuwania elementów nowego mostu drogowego.

Trwają też prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego, gdzie układane jest nowe torowisko.
Wykonano też wiele prac podziemnych.

Czytaj więcej...W połowie kwietnia uruchomione zostały nowe przystanki tramwajowe na ul. Fordońskiej na wysokości mostów.

Wykonawca przygotowuje się również do przebudowy południowej jezdni ulicy Fordońskiej.

Obecnie trwają robty przy torowisku w kierunku mostu, gdzie wykonano już warstwy konstrukcji nprzy najazdach na obiekt.

Czytaj więcej...Trwają prace związane z montażem prefabrykowanych elementów mostu drogowego.

Poszczególne sekcje są łączone i już niebawem będą w całości nasuwane w kierunku rzeki zarówno od strony północnej jak i południowej.Czytaj więcej...Na moście tramwajowym wykonawca rozpoczął układanie płyt betonowych, w których będą osadzone szyny.
Wykonawca prowadzi również roboty związane z przygotowaniem do zabetonowania kolejnej części skrzyżowania ulic Fordońskiej i Łęczyckiej z infrastrukturą torową.Czytaj więcej...Po drugiej stronie rzeki, wykonano większość prace przy infrastrukturze podziemnej, przede wszystkim przebudowie wodociągów i kanalizacji.
Zaczęło się także układanie nowego torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej.
Poza tym powstały pierwsze warstwy konstrukcyjne pod nowe jezdnie skrzyżowania ulic Toruńskiej i Kazimierza Wielkiego.

Przypominamy, że ruch na tym skrzyżowaniu jest ograniczony, a tramwaje poruszają się po jednym torze.
Trwa także przebudowa torowiska wzdłuż ul. Toruńskiej na wysokości ul. Perłowej.

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie nowego waiduktu w ciągu al. Armii Krajowej. 
Obiekt docelowo będzie posiadał 2 pasy ruchu, dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów. 
Nowy obiekt będzie wyglądał identycznie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.

Nowy obiekt został już nasunięty nad tory kolejowe.
Konstrukcja nadal jednak jest uniesiona na tymczasowych podporach.
Pod koniec kwietnia zwożone są na teren budowy końcówki przęseł, które zostaną dospawane do obiektu.
To na nich docelowo osadzone zostaną łuki ogromnej konstrukcji.
Po zakończeniu robót, obiekt zostanie opuszczony i osadzony na przyczółkach.

 

Strona 6 z 389