Aktualności

Prowadzimy odświeżanie (malowanie) oznakowania poziomego w całym mieście.
W celu minimalizowania utrudnień, większość prac prowadzimy tylko w godzinach nocnych.

 

Czytaj więcej...Trwają prace wodociągowe na ul. Magdzińskiego.
W trackie prowadzonych robót odkryto pozostałości starego kościoła ewangelickiego i kamiennej drogi.
Odnajdywane są też fragmenty naczyń i kości zwierzęcych.
Na teren budowy wkroczyli archeolodzy, którzy odkrywają ciekawą historię naszego miasta.


Czytaj więcej..."W wykonanym wykopie odkrywamy mury XVIII-wiecznego kościoła ewangelickiego, który był zlokalizowany na kierunku północ-południe. Cześć murów wchodzi niestety pod zabudowę pobliskiej hali i dyskoteki zlokalizowanych po obu stronach ulicy. Odkryliśmy łuki arkadowe (tzn. łuki odwrócone), drewniane fragmenty wcześniejszej zabudowy oraz pozostałości brukowane drogi z drewnianymi krawężnikami z XVI w. Część drewnianych desek jest mocno nadpalona. Widać też, że ta ulica w przeszłości była znacznie węższa niż obecnie – mówi Andrzej Retkowski archeolog nadzorującym prace.

Odkrywamy też niewielkie fragmenty ceramiki i kości zwierzęcych – dodaje archeolog

Czytaj więcej...W tej chwili rozkopany jest kilkunastometrowy fragment na ul. Magdzińskiego.
Kolejne wykopy będą prowadzone w kierunku ul. Zamczysko, aż do miejsca gdzie znajduje się ogrodzenie placu budowy.
Prace potrwają jeszcze kilka tygodni.Czytaj więcej...To już kolejne odkrycia archeologiczne na tym obszarze.
Wiele ciekawych odkryć udało się też przeprowadzić w trakcie budowy torowiska na ul. Kujawskiej i rozbudowie rnda Bernrdyńskiego.

Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...

Fot:Andrzej Retkowski -archeolog
Błażej Witkowski/UMB.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W tym roku twardą nawierzchnię zyska kolejnych kilkanaście bydgoskich ulic.
Zakończyliśmy już wiele robót rozpoczętych w roku ubiegłym. Teraz przystępujemy do utwardzania kolejnych ulic gruntowych.
Pierwsze prace ruszyły już na Piaskach i Osowej Górze.


Płyty zawsze stabilizujemy opornikami betonowymi a część utwardzanej ulicy dedykowaną pieszym, wykładamy kostką betonową. Przed ułożeniem płyt przygotujemy 20-centymetrową podbudowę.

Czytaj więcej...W pierwszej połowie tego roku kończyliśmy zadania rozpoczęte w roku poprzednim.
Twardą nawierzchnię zyskały już między innymi ulice: Widok, Średzka, Szlakowa, Bielska, Grodziska, Katowicka oraz ul. Młyńska. W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego natomiast nowa nawierzchnia pojawiła się na ul. Kosmonautów, siegacz ul. Księcia Witolda, oraz części ul. Okólnej.

Obecnie rozpoczęliśmy prace na ul. Pstrągowej (Osowa Góra) i ul. Jeżewskiej (Piaski)
W najbliższych dniach rozpoczniemy roboty na ul. Nadrzecznej odcinek od Młyńskiej do wlotu w ul. Grunwaldzką (Okole).


W tym roku twarda nawierzchnia pojawi się również na:
ul. Krecia (Glinki-Rupienica)
ul. Letnia (Miedzyń-Prądy)
ul. Fiołkowa (Miedzyń – Prądy)
ul. Kociewska - sięgacz
ul Motylowa (Osowa Góra)
ul. Obrońców Helu (Stary Fordon)
ul. Klemensa Janickiego (Wilczak-Jary)
ul. Charzykowska (Czyżkówko) – odcinek
ul. Bruska (Czyżkówko) – odcinek

Część zadań zrealizujemy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego:
ul. Wioślarska
ul. Batalionów Chłopskich
ul Bruska od Łebskiej do ul. Charzykowskiej

Czytaj więcej...Wykonawca przygotowuje już zaplecze budowy i nową organizację ruchu w obrębie inwestycji.
Nowy obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów.
To już kolejne prace budowlane w tym miejscu.
Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.

Czytaj więcej...Obecnie Wykonawca przygotowuje zaplecze budowy.
Trwają też uzgodnienia wymagane do wprowadzenia nowej organizacji ruchu, która zapewni mieszkańcom bezproblemowy dojazd do pobliskich nieruchomości.
Podczas budowy ruch prowadzony będzie dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem.


W późniejszym etapie zamknięty zostanie też przejazd pod samym obiektem, czyli dojazd do ul. Modrzewiowej.
Powyższe zmiany pozwolą Wykonawcy przystąpić do rozbiórki istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi.
Wykonawca będzie prowadził prace w terminach zaakceptowanych przez zarządcę infrastruktury kolejowej.
Wstępnie początek rozbiórki planowany jest na przełom sierpnia i września po zatwierdzeniu organizacji ruchu.

Czytaj więcej...W zakres zadania wchodzić ma optymalizacja dokumentacji, rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która – co warto dodać – niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Wartość zadania to prawie 30 mln zł.


Czytaj więcej...Bliźniacze wiadukty
Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.
Pożądana długość gwarancji to 15 lat.
Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.


Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać „lustrzanego" układu w porównaniu do tego, który wybudowano razem z wiaduktem wschodnim.
Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

Czytaj więcej...Historia obiektów
Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych.
Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Strona 6 z 355