Aktualności

Czytaj więcej...Trwają już prace odbiorowe na nowym wiadukcie.
W ramach zadania wykonane zostały nowe filary, przęsła, wybudowany został ciąg pieszo-rowerowy. Zamontowane zostało też nowe oświetlenie.
Prowadzone były roboty na przyczółkach i przy odwodnieniu nowego obiektu.

Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.

Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.

Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz zrealizowany został wiadukt północny.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka lat.

Przypominamy też, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Czytaj więcej...Na koniec sierpnia zmontowane zostaną ostatnie części nowego mostu tramwajowego nad Brdą.
Równocześnie wykonawca prowadzi szereg prac m.in. przy przebudowie północnej jezdni ul. Fordońskiej i biegnącego wzdłuż niej torowisku. 

Prezentujemy raport z budowy nowych mostów nad Brdą.

Czytaj więcej...Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości 255 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodów. 
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.

Czytaj więcej...Stalowe dźwigary zostały wcześniej przygotowane przez wykonawcę i montowane są na placu budowy, a następnie nasuwane na podpory. Prace te prowadzono po obu stronach rzeki. W najbliższych dniach obie części zetkną się nad środkiem rzeki. Umożliwi to początek prac nad płytą mostu.
Rozpocznie się też montaż i nasuwanie elementów obiektu drogowego.

Czytaj więcej...Inwestycja wiąże się też z dużą przebudową skrzyżowania ulic Fordońskiej, Łęczyckiej i Kazimierza Wielkiego.
Trwają roboty przy układaniu nawierzchni na jezdni ulicy Fordońskiej oraz kontynuowane są prace na północnej część torowiska.
Ustawione zostały słupy trakcyjne i krawężniki.

Na koniec września planowane jest udostępnienie części nowych jezdni i torowisk.
Umożliwi to dalsze prace przy przebudowie południowej części skrzyżowania wraz z budową dojazdów w kierunku nowych mostów.


Po wybudowaniu układu torowego w tej części Bydgoszczy oraz na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i Toruńskiej możliwe będzie też rozpoczęcie prac przy przebudowie rozjazdów na połączeniu ulicy Toruńskiej ze modernizowanym torowiskiem wzdłuż ul. Perłowej.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. 

Czytaj więcej...Zakończone zostały prace naprawcze na wiaduktach, które umożliwią bezpieczne użytkowanie przez kolejne 10 lat.
Wzmocniony obiekt pozwala na wprowadzenie nowej organizacji ruchu, ułatwiającej przejazd.
Znikną tymczasowe bariery dzielące pasy ruchu, podniesiony zostanie limit prędkości. 


Czytaj więcej...W nocy z 3 na 4 sierpnia rozpoczną się pierwsze prace związane ze zmianą organizacji ruchu na obu wiaduktach.

Wykonawca prowadzić je będzie wyłącznie w godzinach nocnych by zachować płynność ruchu.
Podczas prac przejazd może być ograniczony do jednego pasa ruchu.

Nowe oznakowanie
Docelowo prędkość na obiektach zostanie podniesiona z dotychczasowych 30 do 50 km/h (pojazdy ciężarowe do 40 km/h.)
Zgodnie z zaleceniami ekspertów, pojazdy ciężarowe i autobusy nadal będą poruszać się wyłącznie prawy pasem ruchu (od strony chodnika).
Lewy pas nadal pozostanie zwężony do 2,2 m i udostępniony dla pojazdów poniżej 3,5 t.

Na jezdni zostaną wymalowane linie poziome umożliwiające tylko zjazd z lewego na prawy pas.
Zlikwidowane zostaną też plastikowe bariery na jezdni, pomiędzy pasami ruchu.
Ustawione zostanie też nowe oznakowanie pionowe.
Wprowadzanie nowej organizacji ruchu potrwa kilka dni.

Czytaj więcej...Przyszłość wiaduktów Warszawskich
Warto przypomnieć, że wykonane podpory i prace naprawcze miały charakter zachowania funkcji przeprawy i zgodnie z otrzymaną ekspertyzą, pozwolą użytkować obiekt jeszcze przez około 10 lat.
Przygotowaliśmy już wstępny harmonogram dalszych działań w zakresie rozbiórki i budowy nowych wiaduktów. 
Wstępne koszty nowej przeprawy to ok. 200 mln.

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jak i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych rozwiązań. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszemu niszczeniu.

Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego.
W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej na Wyżynach.
Jar Czynu Społecznego zyska nową nawierzchnię i oświetlenie.

Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

To już kolejna inwestycja rowerowa w tej części miasta.


Jar Czynu Społecznego to popularna trasa piesza łącząca osiedle Wyżyny z okolicami ronda Toruńskiego. Dopuszczony na niej jest też ruch rowerowy.
Stanowi ona alternatywny szlak dla ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.
Czytaj więcej...Odcinek o długości około 300 metrów biegnący pomiędzy ulicami Grzymały-Siedleckiego i Ogrody był remontowany w poprzednich latach.

Teraz rozpoczęliśmy modernizację odcinka pomiędzy ulicą A. Grzymały-Siedleckiego i W. Bełzy.


Czytaj więcej...Rozpoczęliśmy pierwsze prace rozbiórkowe.
Połowa liczącej ponad 400 metrów trasy ze względu na stan techniczny wymagać będzie wymiany podbudowy. Pozostała część zostanie przykryta nowym asfaltem  Budowane będzie też nowe oświetlenie tej ulicy.
W połowie trasy powstanie miejsce do odpoczynku z mineralną nawierzchnią i ławkami.
Przy okazji robót wyremontowane zostaną też schody do bloku przy ul. Ogrody 17.

Czytaj więcej...Prace zakończą się jesienią. W ich trakcie zalecamy pieszym korzystanie z sąsiednich ścieżek i schodów np. schodami przy ul. F. Ceynowy.
Inwestycja pochłonie ponad 800 tysięcy złotych.
Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Dużo rowerowych inwestycji
Nowa ścieżka w Jarze Czynu Społecznego będzie kolejną ważną rowerową inwestycją na Wyżynach. W poprzednich latach powstały m.in. drogi rowerowe wzdłuż ul. Glinki, części ul. Magnuszewskiej i Wojska Polskiego. Do potrzeb rowerzystów przystosowaliśmy też kładkę nad al. Jana Pawła II.
W ostatnich dniach oddaliśmy do użytku ścieżkę rowerową na przebudowanym wiadukcie WOŚP.

Jeszcze w tym roku planujemy również wymienić część nawierzchni na odcinku ul. W. Bełzy pomiędzy Spokojną i Jarem Czynu Społecznego.
Pozwoli to utworzyć kontrapas, dzięki któremu rowerzyści bezpieczniej przejadą jednokierunkową ulicą do ronda Toruńskiego.


Strona 7 z 355