Aktualności

Czytaj więcej...Prace projektowe dotyczące sposobu naprawy rozpoczęły się niezwłocznie po podpisaniu umowy z firmą Kormost. Wykonawca opracował już zasadniczą dokumentację techniczną, uzgodnił ją z ZDMiKP oraz niezależnymi ekspertami biorącymi czynny udział w tym skomplikowanym zadaniu. Po dopełnieniu wszelkich formalności rozpoczynają się działania terenowe związane z rzeczywistą naprawą mostu.
Wykonawca prac ma jeszcze 140 dni na wykonanie zadania.

Prace naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów:
• Prace projektowe – etap ukończony
• Prace naprawcze realizowane w terenie – w trakcie
• Próbne obciążenia po naprawie, prace sprawdzające elementy konstrukcji, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń – planowane
Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku.

W ostatnich dniach Wykonawca prowadził prace przygotowawcze i instalował rusztowania.
Teraz ruszają właściwe prace naprawcze.

Czytaj więcej...Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want (ich poluzowanie) wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu)

Czytaj więcej...Most Uniwersytecki – dotychczasowe działania naprawcze
W styczniu bieżącego roku ujawniona została wada konstrukcyjna obiektu wynikająca prawdopodobnie z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010.
Od tego czasu trasa jest nieprzejezdna. Wyłączenie go z użytkowania do czasu naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany.

ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobna przyczynę awarii – błąd projektowy.

Czytaj więcej...Bezpośrednio po zamknięciu obiektu, zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę.

Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia br. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost", która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Odwołanie konkurencyjnej firmy, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymało na miesiąc zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Niezależny organ bo wnikliwej ocenie postępowania w swoim wyroku w całości odrzucił odwołanie co otworzyło drogę do podpisania umowy na naprawę przeprawy mostowej (30 lipca).

Ważne liczby:
• koszt naprawy: 6 267 772, 50 zł
• termin prac: 180 dni od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej...W poniedziałek 13 września rusza budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt. W ramach zadania przebudowane zostaną też pobliskie ulice dojazdowe. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla.

Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad zwierzętami.
Dlatego właśnie opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska, która ułatwi dojazd do obiektu i uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.

Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z 17 miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo zrealizowana zostanie też budowa ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Twardą nawierzchnię zyska nie tylko ul. Zalew ale też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej. W ramach zadania powstaną też chodniki oraz nowe zjazdy do pobliskich posesji. 
Wzdłuż ul. Zalew wybudowana zostanie droga rowerowa.
Po wykonaniu wszystkich robót, nasadzone zostaną też liczne drzewa i krzewy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych. prace potrwają do marca przyszłego roku.
Koszt zadania to: 3,8 mln zł.

Czytaj więcej...Zmiany w organizacji ruchu:
Od 14 września (wtorek) zamknięta zostanie ulica Zalew od ul. Zimorodkowej do ul. Łowiskowej. Objazd zostanie poprowadzony ul. Kormoranów oraz ul. Kolbego.
W trakcie prowadzonych robót na ul. Łowiskowej i Jeziornej pojawią się lokalne zweżenia oraz ograniczenia prędkości do 30km/h. Miejscami ruchem mogą sterować sygnaliści.
 
Prace mają być tak prowadzone, aby zachować dojazd do działek zlokalizowanych w obrębie prowadzonych robót.

Dodatkowo w celu minimalizowania utrudnień, prace skoordynowano z obecnie realizowaną przebudową ul. Kolbego (Osowa Góra).
W ostatnim czasie zlikwidowane zostały tam uciązliwe dla kierowców wahadła. Na jezdni głównej ułożona została już w całości nawierzchnia. Kontynuowane są jeszcze prace przy drogach serwisowych, parkingach, chodnikach, oświetleniu i drogach rowerowych.
Prace na tym odcinku zakończą już niebawem. 

Czytaj więcej...W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej.
Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych.
Rozbudowana została też ulica Grunwaldzka.

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Utrzymania i Ewidencji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży mostowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ
od Asystenta do Inspektora Nadzoru w Zespole Torowo-Sieciowym - szczegóły TUTAJ
  
Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej...Wykonawca po przygotowaniu dokumentacji i dróg objazdowych oraz uzyskaniu niezbędnych pozwoleń, rozpoczyna prace budowlane.

Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego (nad al. Jana Pawła II) i budowę w tym miejscu nowego obiektu.
Prace rozpoczną się w nocy z 6 na 7 września.

W pierwszej kolejności wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.
Termin prac został skoordynowany z zakończeniem rozbudowy ul. Kujawskiej.

Czytaj więcej...Zmiany dla kierowców:
Wykonawca przygotował już przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem). Wykonane zostało również nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko. Zmiany zostaną wprowadzone też pod obiektem.

Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się na dotychczasowych zasadach.
Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważne spoglądanie na znaki.

Wiadukt w najwyższym standardzie
W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem.
Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem, ma być przejezdny już zimą.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Czytaj więcej...To już kolejne prace w tym miejscu. Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla wiaduktu północnego.
By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, rozpoczęcie roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Czytaj więcej...Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga.
Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.
Nie był w swojej historii jednak intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Czytaj więcej...Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.

O postępach prac będziemy informować na naszej stronie internetowej oraz kontach społecznościowych.

Strona 7 z 314