Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyło się układanie ostatniej warstwy nawierzchni w obrębie ronda Kujawskiego. Od środy (7 kwietnia) w obrębie realizowanej inwestycji wprowadzona będzie nowa organizacja ruchu. Udostępnione zostaną kolejne odcinki jezdni ulic Solskiego oraz Kujawskiej. 
Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.


Otwarta zostanie:

południowa jezdnia ulicy Solskiego (w kierunku ronda Kujawskiego) 
ulica Kujawska (od ronda Kujawskiego w stronę ronda Inowrocławskiego). 
ulica Chołoniewskiego od strony południowej (kierunek od ul. Konopnickiej)
Uruchomiony zostanie docelowy przystanek autobusowy na ul. Kujawskiej (na wysokości ul. Lwowskiej).
Otwarte zostaną też wszystkie przejścia dla pieszych w obrębie ronda Kujawskiego.

Zamknięta pozostaje:
- ulica M. Konopnickiej przy ul. Kujawskiej
- zachodnia jezdnia ul. Kujawskiej w stronę ronda Bernardyńskiego. Ruch dwukierunkowy obowiązywać będzie nadal na wschodniej jezdn.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w obrębie wprowadzonych zmian, nadal bedą prowadzone prace i kolejnych dniach mogą pojawiać się jeszcze utrudnienia w ruchu.
Prosimy o ostrożną jazdę i uważne spoglądanie na znaki.

Szczegółowy opis postępu robót znajduje się TUTAJ

Mapa poglądowa wprowadzanych zmian:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Trwa budowa wielopoziomowego parkingu P+R przy ul. Grudziądzkiej. Po wybudowaniu konstrukcji klatek schodowych zaczęło się wznoszenie kolejnych kondygnacji parkingu. Zaawansowanie prac przekroczyło 30%.
Wcześniej zbudowaliśmy i wytyczyliśmy buspasy, które pozwolą z tego miejsca dojechać między innymi do wielu ważnych punktów na terenie Śródmieścia komunikacją miejską. 

Wielopoziomowy parking P+R to kolejny element wzmacniający transport publiczny w mieście. Nowy obiekt będzie dedykowany osobom kontynuującym podróż komunikacją miejską. Wcześniej z myślą o wyznaczeniu korytarza transportowego dla autobusów rozpoczęliśmy inne inwestycje i zmiany w organizacji ruchu.

Oddaliśmy do użytku buspas na Wałach Jagiellońskich. Wkrótce gotowy będzie buspas na ul. Kujawskiej. Wytyczone zostały pasy ruchu dedykowane autobusom na dojazdach do ronda Jagiellonów od strony ul. Bernardyńskiej i 3 Maja. Powstały nowe przystanki autobusowe w obrębie ronda Bernardyńskiego. Ruch autobusów stanie się jeszcze bardziej płynny po ukończeniu wszystkich prac na Zbożowym Rynku.

Czytaj więcej...Także dla motocyklistów i rowerzystów
Nowy 6-kondygnacyjny obiekt przy ul. Grudziądzkiej pomieści 570 samochodów. W ramach zadania powstaje także fragment ul. Nowogrudziądzkiej. W ramach budowy powstaną także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych. Miejsca parkingowe znajdą także motocykliści i rowerzyści.

Elewacja nowego budynku utrzymana będzie w kolorze szarym z pionowymi elementami aluzyjnymi wykonanymi z drewna.

Park & Ride w Bydgoszczy

W 2018 roku została zrealizowana koncepcja programowo-przestrzenna dla planowanego systemu Park & Ride (Parkuj i Jedź)

Koncepcja zawierała 15 proponowanych lokalizacji parkingów. Przeprowadzona została analiza wielokryterialna, której celem było wskazanie parkingów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy sytuacji transportowej Bydgoszczy.

Zrealizowano szereg prac badawczych i analitycznych, które obejmowały liczne kryteria w tym m.in.:
- badania preferencji kierowców parkujących w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) 
- odległość parkingu od granicy miasta.
- warunki ruchu na danej trasie
- dostępność środków transportu publicznego.
- łączny czas przejazdu od granicy miasta
- odległość parkingu od najbliższego przystanku
- ochrony środowiska przyrodniczego
- koszt budowy i utrzymania inwestycji

Przeprowadzona analiza wykazała, że w świetle przyjętych założeń, najlepszym jest układ kilku parkingów, z tym na ul. Grudziądzkiej.
Takie parkingi powstaną również przy :
Węzeł Zachodni (skrzyżowanie Nad Torem – Grunwaldzka).
Pętla Przylesie (rejon skrzyżowania Akademicka – Korfantego).
Pętla Las Gdański (skrzyżowanie Gdańska – Rekreacyjna).
Rondo Kujawskie (w pasie dzielącym ul. Kujawskiej – wlot południowy).

Czytaj więcej...Trwa układanie ostatniej warstwy nawierzchni w obrębie ronda Kujawskiego. Po świętach wielkanocnych udostępnione do ruchu zostaną kolejne odcinki jezdni ulic Solskiego (w kierunku ronda Kujawskiego) oraz Kujawskiej (w stronę ronda Inowrocławskiego).

Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.

Zmiana organizacji ruchu zdecydowanie ułatwi poruszanie się w obrębie ronda.
Uruchomiony zostanie też kolejny docelowy przystanek autobusowy na ul. Kujawskiej (na wysokości Lwowskiej). Ruch dwukierunkowy obowiązywać będzie jednak nadal na wschodniej jezdni ul. Kujawskiej pomiędzy rondami Kujawskiej a Bernardyńskim.

Czytaj więcej...Intensywne prace wykończeniowe i porządkowe
W obrębie ronda Kujawskiego układana jest nawierzchnia na jezdniach oraz drogach rowerowych.
Trwają ostatnie prace brukarskie, energetyczne oraz kolejne roboty agrotechniczne. Przygotowywane są podłoża pod nowe trawniki i rabaty.

Wkrótce zaczną się nasadzenia drzew i krzewów.


Warto przypomnieć, że w ramach inwestycji planujemy zasadzić ponad 600 nowych drzew oraz ponad 6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe.

Czytaj więcej...Po wschodniej stronie ulic Kujawskiej (w dół) trwa układanie kostki brukowej na chodnikach oraz dobiegają końca prace przy schodach wiodących na Wzgórze Wolności.

Dobiegają też końca roboty podziemne, prowadzone u zbiegu ulicy Kujawskiej i ronda Bernardyńskiego. Pozwoli to niebawem układać nawierzchnię na tym odcinku.


Czytaj więcej...W ostatnich dniach w obrębie całej inwestycji stawiane były bariery odgradzjące chdonik od jezdni oraz prowadzone były prace wykończeniowe przy nowych przystankach autobusowych i tramwajowych.

Na Zbożowym Rynku wzdłuż kamienic od strony Szwederowa zakończyły się prace przy uzbrojeniu podziemnym. Niebawem wykonawca rozpocznie układanie nawierzchni.

Zakończenie tych robót pozwoli przełożyć ruch na jezdnie docelową oraz uruchomić w połowie kwietnia ulicę Kujawską między rondem Bernardyńskim i Kujawskim (jezdnia od strony Szwederowa). 
Na jezdni wschodniej (od Wzgórza Wolności) wydzielony zostanie też buspas co usprawni komunikację autobusową w tej części miasta.

Czytaj więcej...Największy projekt w centrum
Wszystkie przejścia i przystanki w obrębie inwestycji dostosowywane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, co oznacza m.in. budowę pochylni dla wózków, wyposażenie sygnalizacji drogowej w urządzenia dźwiękowe czy wbudowanie elementów ryflowanych ułatwiających orientację.

 

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną już przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł. Sam koszt prac budowlanych na Kujawskiej to 168 mln zł.


Czytaj więcej...W Bydgoszczy mamy już kilkanaście buspasów. Poruszać mogą się po nich autobusy, taksówki i pojazdy służb ratowniczych.
Z większości korzystać mogą też motocykliści, dla których w okresie wiosennym rozpoczyna się kolejny sezon.

Jednym z elementów, który umożliwia realizację planów w zakresie podnoszenia, jakości korzystania z komunikacji w mieście jest budowa kolejnych buspasów.
Tworzy się je na drogach, które często są zatłoczone lub należą do ruchliwych tras autobusowych.
Buspasy są ważnym elementem szybkiego transportu będących odpowiedzią na coraz większą liczbę pojazdów na terenach miasta.

Czytaj więcej...Dają one pierwszeństwo autobusom w celu skrócenia czas podróży w godzinach szczytu. Długość buspasów nie jest istotna, wystarczy, jeśli służą jako ominięcie punktu, który zwykle jest źródłem zatoru.

Po bydgoskich buspasach poruszać mogą się autobusy, pojazdy służb ratowniczych i taksówki. Z większości z nich korzystać mogą również motocykliści.

Buspasy - podział ze względu na możliwość poruszania się motocykli:
1. ul. 3 Maja – odcinek od ul. Krasińskiego do ronda Jagiellonów – TAK;
2. ul. Paderewskiego (od Al. Mickiewicza do ul. Kopernika) – TAK;
3. ul. Staszica – TAK;
4. ul. Jagiellońska – odcinek od ronda Jagiellonów do ul. Gdańskiej – TAK;
5. ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Powstańców Wlkp. do ronda Fordońskiego (strona zachodnia) – TAK;
6. ul. Wyszyńskiego – odcinek od ul. Skłodowskiej-Curie do ronda Fordońskiego (strona wschodnia) – TAK;
7. ul. Jana Pawła II – odcinek od łącznicy prowadzącej ruch z południowej jezdni ul. Wojska Polskiego do ronda Toruńskiego – TAK;
8. ul. Wojska Polskiego (od ul. Magnuszewskiej do ul. Zdobywców Wału Pomorskiego – jezdnia północna) i ul. Zdobywców Wału Pomorskiego (od ul. Wojska Polskiego do ul. Jana Pawła II) – TAK;
9. ul. Wojska Polskiego – odcinek od ul. Boya – Żeleńskiego do ul. Magnuszewskiej (jezdnia południowa) – TAK;
10. ul. Bernardyńska i ul. 3-maja (strona wschodnia) – TAK;
11. Gdańska (TRAM BUS pas) – odcinek od Al. Mickiewicza do ul. Plac Wolności – TAK;
12. Gdańska (Myślęcinek) - odcinek yl. Rekreacyjna - pętla Myślęcinek - TAK;
13. Wały Jagiellońskie – NIE;
14. Jana Pawła II – łącznik (od ronda Inowrocławskiego) – NIE;
15. ul. Grunwaldzka - NIE;

Strona 7 z 291