Aktualności

Czytaj więcej...Dzięki współpracy z sąsiednimi gminami, drogi rowerowe coraz częściej są nie tylko atrakcyjnymi szlakami rekreacyjnymi, ale odgrywają ważną rolę komunikacyjną.
Na ul. Jeździeckiej kończymy budowę drogi rowerowej, która lepiej skomunikuje Bydgoszcz z gminą Osielsko.


Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu.
Łączna długość nowego ciągu pieszo-rowerowego wynosi 2,3 km, a szerokość to 3 m.

Nowa infrastruktura ułatwi bezpieczne poruszanie się pomiędzy różnymi częściami Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku oraz dojazd do pobliskich miejscowości na terenie gminy Osielsko (m.in. Niemcz, Maksymilianowo).

To jeden z elementów tworzenie spójnej i wygodnej sieci rowerowej na terenie Metropolii Bydgoszcz.

Czytaj więcej...W ramach wykonanych robót przebudowaliśmy infrastrukturę podziemną.
Wykonaliśmy przystanki autobusowe i przejścia dla pieszych.
Powstało też nowe oświetlenie LED.
Na ciągu pieszo-rowerowym ułożyliśmy nawierzchnię.

Obecnie ustawiane i regulowane są krawężniki w rejonie przebudowywanych skrzyżowań co pozwoli przy sprzyjających warunkach pogodowych, ułożyć nawierzchnię na w obrębie jezdni.
Wykonawca wymaluje jeszcze oznakowanie poziome.

Pas zieleni ozdobi aż 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj więcej...Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko.
Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie.
Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.

Czytaj więcej...Trwają konsultacje społeczne związane z planami przebudowy ronda Jagiellonów.
Projektant po wielu analizach rekomenduje między innymi dobudowanie wind oraz wyznaczenie pasów rowerowych.

Dziś (24 kwietnia) o godzinie 16:30 zapraszamy na spotkanie on-line.
8 maja zaplanowany został spacer badawczy.


Czytaj więcej...Jak zmieni się rondo?
W ramach opracowanej koncepcji projektowej zakłada się wykonanie ośmiu wind, po jednej w każdej ćwiartce skrzyżowania oraz na każdy peron tramwajowy.
Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych.

Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. 

Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania. 

Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji.

Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. 

Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. 

Czytaj więcej...Czas na konsultacje

Oprócz opinii ekspertów zależy nam na uwagach bydgoszczan. Konsultacje społeczne odbywają się w dniach 18 kwietnia – 9 maja br.
Mają zasięg ogólnomiejski, są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.

Narzędzia konsultacyjne:

karta konsultacyjna dostępna na stronie www.bydgoszcz.pl/rondo
spotkanie online w dniu 24 kwietnia o godz. 16:30 – pytania przesyłamy na Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
spacer badawczy w dniu 8 maja o godz. 16:30 - spotkanie przy budynku Collegium Medicum

Czytaj więcej...Pomogą nam unijne fundusze
Zakończenie prac nad koncepcją planowane jest jeszcze w tym roku. Kolejnym krokiem będzie zlecenie prac projektowych i uzyskanie niezbędnych zezwoleń.
Na prace budowlane planujemy wykorzystać między innymi Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).
Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 27 mln zł.

Czytaj więcej...Zgodnie z uchwałą Rady Miasta zaktualizowaliśmy listę ulic, które wymagają przebudowy na bydgoskich osiedlach.

W ciągu ostatnich 8 lat liczba bydgoszczan mieszkająca przy drogach gruntowych spadła prawie o połowę.
To efekt wybudowania ponad 90 lokalnych ulic o długości prawie 50 kilometrów.

Podstawową formą realizacji osiedlowych inwestycji drogowych jest od kilku lat uchwalony przez Radę Miasta Bydgoszczy program utwardzania ulic gruntowych. Po konsultacjach ze społecznościami lokalnymi oraz radami osiedli został on zaktualizowany.

Nowy pakiet zadań do realizacji został wybrany na podstawie takich parametrów jak:
- gęstość zaludnienia na danej ulicy (kryterium o największej wadze),
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi),
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu
- wskaźnik sumy długości lokalnych dróg gruntowych na terenie danego osiedla do sumy długości wszystkich lokalnych dróg gruntowych na terenie miasta - to rozwiązanie premiujące osiedla gdzie „gruntówek" jest najwięcej.

Czytaj więcej...Przed opracowaniem aktualizacji rozwiązania oceniali eksperci oraz rady osiedli.

Nowym rozwiązaniem będzie też możliwość budowy ulic w tym programie w dobrze sprawdzającej się technologii z wykorzystaniem ekokostką oraz płyt ażurowych. To efekt bardzo dobrych wyników pilotażowego programu utwardzania ulic tymi materiałami. 

Ulice, dla których rozpoczęto prace dokumentacyjne w ostatniej edycji programu, a z uwagi na niewystarczającą ilość środków finansowych nie zostały jeszcze zbudowane będą realizowane w pierwszej kolejności. Są to ulice, dla których została przygotowana dokumentacja projektowa (koncepcja, program funkcjonalno-użytkowy) i przeprowadzono konsultacje społeczne.

Lista ulic:

Zgodna z punktacją

Alfabetyczna

 

Czytaj więcej...Dokładnie 677 lat temu król Kazimierz Wielki podpisał akt lokacyjny dla miasta Bydgoszczy. Od 1346 roku Bydgoszcz przeszła wiele.
Oto kilka ciekawostek historycznych związanych z naszym miastem.

Wszystko zaczęło się w Brześciu Kujawskim.
To właśnie tam 19 kwietnia 1346 r. król Kazimierz Wielki wystawił akt lokacyjny dla miasta Bydgoszczy na prawie magdeburskim.
Rok później zdecydował o budowie murowanego zamku w Bydgoszczy.

Bydgoszcz bez wątpienia może nazywać się miastem królewskim.
Władcy chętnie odwiedzali gród nad Brdą. Poza wspomnianym już Kazimierzem Wielkim w Bydgoszczy bywali również m.in. Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan I Olbracht, Zygmunt Stary, Stefan Batory, Władysław IV Waza, Jan Kazimierz, Jan III Sobieski oraz Stanisław Leszczyński.

Czytaj więcej...W 1594 roku Zygmunt III Waza nadał przywilej założenia mennicy w Bydgoszczy.
Co ciekawe 50-dukatówka koronna Zygmunta III Wazy wybita w Bydgoszczy w 1621 r., 399 lat później w 2020 r. na aukcji sprzedana została za kwotę 2,4 mln zł., stając się jednocześnie najdroższą w historii polską monetą.

W maju 1656 r. na naradę wojenną do Bydgoszczy przybył król Szwecji Karol X Gustaw. 
Okres wojen szwedzkich fatalnie jednak wpłynął na miasto. Zniszczone zostały zamek, mennica. Najeźdźcy grabią Bydgoszcz, a jej mieszkańcy dziesiątkowani byli przez zarazę.

Ważnym okresem w historii miasta było 148 lat zaborów. Bydgoszcz stała się częścią Królestwa Prus. W tym czasie powstały m.in. Kanał Bydgoski, kompleks Młynów Rothera, linia kolejowa wraz z Dworcem PKP, zakłady przemysłowe i wiele innych budynków po dziś służący mieszkańcom miasta.

Warto dodać, ze w okresie wojen napoleońskich Bydgoszcz na jakiś czas uwalnia się z jarzma pruskiego. W 1811 r. w naszym mieście kwaterował generał Henryk Dąbrowski, a 7 czerwca 1812 r. w zajeździe nad Kanałem Bydgoskim zatrzymał się cesarz francuski Napoleon Bonaparte.

Po jego upadku Bydgoszcz wróciła w ręce pruskie i ten stan trwał aż do 1920 r.

20 stycznia miasto wróciło do Polski, a pierwszym komisarycznym prezydentem miasta został Jan Maciaszek.
Bydgoszcz rozwijała się stając się ważnym ośrodkiem przemysłowym i wojskowym. Powstał szpital miejski, uruchomione zostały pogotowie ratunkowe i komunikacja miejska (autobusowa).

Z okresie międzywojennym z Bydgoszczą związani są m.in. aktorka Pola Negri, wybitny kryptolog Marian Rejewski, kompozytor Karol Szymanowski, pilot Franciszek Żwirko, poeta Jerzy Weyssenhoff, czy pisarz Adam Grzymała-Siedlecki.

W pierwszych miesiącach II wojny światowej Bydgoszcz stała się miejscem okrucieństwa Niemiec hitlerowskich.
W licznych egzekucjach zamordowany został m.in. kwiat inteligencji na czele z prezydentem miasta Leonem Barciszewskim.

W styczniu 1945 r. Bydgoszcz mocno doświadczona przez dzieje wróciła do Polski.

Strona 7 z 389