Działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w polskich miastach powinny mieć charakter systemowy i obejmować wszystkie sfery przyczynowe, tj. pojazdy, użytkowników dróg i środowisko drogi. Niniejszy Raport daje podstawę do realizacji dla Bydgoszczy większości działań w zakresie środowiska drogi.