Aktualności

Czytaj więcej...Postępują prace na Rynku w Starym Fordonie. Archeolodzy odkrywają pozostałości starego cmentarza. Nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu.
Rewitalizowane są również uliczki i tereny zielone pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły.
Diecezja nie wyraziła natomiast zgody na wymianę części chodnika tuż przy kościele.

Czytaj więcej...Prace przy rewitalizacji Rynku w Fordonie nabierają tempa.
Rozebrana została dotychczasowa nawierzchnia. Obecnie na tym terenie pracują intensywnie archeolodzy, którzy odkrywają pozostałości późnośredniowiecznego cmentarza. Do tej pory odkryto 6 szczątków chociaż archeolodzy nie wykluczają, że może być ich znacznie więcej.
Na tym obszarze bowiem mogła znajdować się (przed XVI w.) drewniana kaplica, przy której również mógł być zlokalizowany cmentarz.
Odnalezione pochówki należały do osób raczej ubogich. Chowano je bez trumien i bez wyposażenia.

Czytaj więcej...Na płycie rynku odkrywane są też drobne pozostałości po użytkowaniu tego obszaru w okresie od XVI do XVIII w. Odnaleziono srebrną monetę pruską, fragmenty naczyń i szczątki zwierząt domowych.

Przypomnijmy, że Fordon przez lata funkcjonował jako osobne miasteczko, dopiero w 1973 roku został włączony do Bydgoszczy. Do tego czasu ścisłe centrum Fordonu był zlokalizowane bliżej budynku obecnej synagogi. Dzisiejszy kościół na rynku z odkrywanym właśnie cmentarzem, znajdował się już na samych obrzeżach Fordonu.

Czytaj więcej...Nie tylko archeolodzy
Na płycie rynku trwają też dalsze prace przy budowie fundamentów pomnika, który zostanie przesunięty o kilka metrów bliżej kościoła. Jeszcze w sierpniu pomnik zostanie przeniesiony w nowe miejsce. W najbliższych dniach eksperci podejmą jednak decyzję czy zostanie on przeniesiony w całości czy rozebrany i zmontowany ponownie. Konstrukcja wykonana z piaskowca, nie jest niestety najtrwalsza.

Na placu budowy realizowane są też dalsze prace przy montażu zasilania przyszłej fontanny zlokalizowanej w centralnej części rynku. Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą połączone. Rozwiązanie to umożliwi, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Zmiany w organizacji ruchu
Przypominamy, że zamknięta dla ruchu jego wschodnią jezdnia rynku (wjazd w kierunku ulicy Cechowej).
Powstaje też parking tymczasowy przy ul. Ordynackiej, który niebawem zostanie udostępniony kierowcom.
W związku z prowadzonymi robotami na płycie rynku, zlikwidowana została stacja Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego nr 36 - Stary Fordon.

Czytaj więcej...Nowy chodnik przy kościele
Warto wspomnieć, że na wniosek Proboszcza Parafii pw. Św. Mikołaja analizowano możliwość wbudowania płytek kamiennych, okalających dotychczasową płytę rynku, w nowy chodnik przy kościele (zaznaczone na żółty).
Należy jednak pamiętać. że tego typu prace mogą być prowadzone przez ZDMiKP jedynie na terenie ogólnodostępnym i zarządzanym przez miasto.


W związku z powyższym Prezydent Miasta wystosował pismo do Biskupa Toruńskiego z prośbą o ustanowienie nieodpłatnej służebności gruntowej – prawa przejścia nowymi chodnikami przy kościele. Ustanowienie takie służebności i udostępnienie tego terenu wszystkim mieszkańcom, umożliwia partycypowanie w kosztach, przekazanie materiałów budowalnych i wykonanie chodnika w obrębie murów kościoła [TREŚĆ PISMA].
Z uzyskane odpowiedzi wynika, że decyzję w tej sprawie (ustanowienia służebności) ma podjąć dopiero nowo wybrany biskup diecezji bydgoskiej.

Przypominamy, że na płycie rynku po wykonanej rewitalizacji, pojawią się jeszcze stylowe chodniki, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.

Czytaj więcej...Coraz bardziej zaawansowane prace prowadzone są też przy nabrzeżu Wisły.
Umocnione zostało ono szczelnymi ściankami. Przygotowana została też konstrukcja slipu, który umożliwi docelowo wodowanie małych jednostek pływających.
Czytaj więcej...Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Będzie ona wyposażona w chodniki. Część z nich została już ułożona. Na jezdni ułożona zostanie kamienna kostka. Prace trwają również na sąsiednich ulicach Zakładowej, Rybaki i Promenada. Przy nabrzeżu wiślanym zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

fot. lotnicze: Robert Skiba

Czytaj więcej...W dniu 30 lipca podpisaliśmy umowę na naprawę Mostu Uniwersyteckiego. Pracę kosztować będą 6,3 mln zł. Bydgoska firma „Kormost" będzie miała 180 dni na wykonanie tego zadania.

Jej oferta przez miesiąc była szczegółowo badana m.in. przez Krajową Izbę Odwoławczą po wniesieniu odwołania. Niezależny organ potwierdził prawidłowy przebieg przetargu i wybór wykonawcy.


W styczniu bieżącego roku ujawniona została wada konstrukcyjna obiektu wynikająca prawdopodobnie z błędnego projektu, który został wykonany w latach 2008-2010.
Od tego czasu trasa jest nieprzejezdna. Wyłączenie go z użytkowania do czasu naprawy zalecili niezależni eksperci z branży mostowej. Decyzję za zasadną uznał również nadzór budowlany.

ZDMiKP jako zarządca obiektu niezwłocznie zabezpieczył sam obiekt oraz wszystkie dokumenty, które mogą być pomocne w ustaleniu przyczyn awarii. Zawiadomiono w tej sprawie również Prokuraturę wskazując jako prawdopodobna przyczynę awarii – błąd projektowy. Ostateczne ustalenia śledczych będą podstawą do przyszłych roszczeń odszkodowawczych.

Bezpośrednio po zamknięciu obiektu, zlecono w trybie awaryjnym prace związane z zabezpieczeniem konstrukcji mostowej poprzez podparcie całej konstrukcji specjalnymi podporami oraz rozpoczęto przygotowanie ogłoszenia przetargu na naprawę.

Czytaj więcej...Priorytetowe zadanie
Postępowanie zostało ogłoszone 15 kwietnia br. Z końcem maja otwarte zostały oferty firm zainteresowanych wykonaniem prac. Najkorzystniejszą ofertę złożyła bydgoska firma „Kormost", która zadeklarowała wykonanie prac naprawczych za kwotę 6,3 mln zł oraz zachowanie terminu prac do 180 dni od dnia podpisania umowy.

Odwołanie konkurencyjnej firmy, które trafiło do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) wstrzymało na miesiąc zawarcie umowy z wybranym wykonawcą. Niezależny organ bo wnikliwej ocenie postępowania w swoim wyroku w całości odrzucił odwołanie co otworzyło drogę do podpisania umowy na naprawę przeprawy mostowej.

- Wiemy jak bardzo bydgoszczanie czekają na przywrócenie do ruchu tego obiektupodkreśla p.o. Dyrektora ZDMiKP Wojciech Nalazekdla nas to również absolutny priorytet. Dlatego jeszcze przed przetargiem prowadziliśmy wiele analiz w gronie eksperckim w celu jak najlepszego przygotowania się do naprawy oraz skrócenia czasu jej realizacji. Równocześnie przygotowywaliśmy materiały przetargowe, aby pozyskać wykonawcę prac. Mimo naszych starań, w tym jak najszybszego wyboru wykonawcy ostateczne zawarcie umowy z firmą „Kormost" opóźniło się z przyczyn od nas niezależnych poprzez odwołanie do KIO jednego z Wykonawców. Jak się okazało było ono nieuzasadnione i zostało w całości oddalone przez niezależny organ jakim jest Krajowa Izba Odwoławcza. Niestety trzeba mieć świadomość tego, że jako bydgoszczanie straciliśmy przez to miesiąc czasu w którym mogła być już realizowana naprawa. Po podpisaniu umowy będziemy mobilizować Wykonawcę do bardzo dynamicznego działania na etapie projektowo-realizacyjnym, by most Uniwersytecki nadal pełnił funkcje dla których powstał, a mieszkańcy mieli pewność że będą korzystali z obiektu gwarantującego pełne bezpieczeństwo.

Projekt, naprawa, próby pod okiem ekspertów
Prace naprawcze składają się z trzech zasadniczych etapów:
• Prace projektowe
• Prace naprawcze realizowane w terenie
• Próbne obciążenia po naprawie, uzyskanie odpowiednich dokumentów i pozwoleń

Czytaj więcej...Po zakończeniu etapu trzeciego nastąpi oddanie obiektu do ponownego użytku.
Prace projektowe według zapewnień Wykonawcy rozpoczną się niezwłocznie po podpisaniu Umowy. W tym zakresie Wykonawca, będzie musiał w pierwszej kolejności opracować odpowiednią dokumentację techniczną naprawy, uzgodnić ją z ZDMiKP oraz naszym ekspertem, po dopełnieniu tych formalności nastąpią działania terenowe związane z rzeczywistą naprawą.

W dalszej kolejności prowadzone będą prace badawcze mające sprawdzić skuteczności przeprowadzonej naprawy i pozwalające na ponowne otwarcie mostu. Prace naprawcze będą prowadzone sprawniej dzięki zrealizowanym już wcześniej podparciom konstrukcji (w ramach zabezpieczenia obiektu).

Sama naprawa, w szczególności operacje na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem będą prowadzone przy częściowo odprężonych linach.
Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach mocujących, będzie powodowało dodatkowe oddziaływanie na istniejące elementy stalowe dlatego nasz Wykonawca będzie realizował prace w specjalnym reżimie technologicznym. Z pewnością odprężenie want (ich poluzowanie) wpłynie na bezpieczeństwo prowadzenia prac naprawczych. Po zakończeniu naprawy mocowań wanty ponownie zostaną napięte do wymaganych parametrów.

Podczas zaplanowanych prac naprawczych mostu Wykonawca zoptymalizuje również do obecnych standardów system monitoringu obiektu oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (w zakresie łożyska mostu)

Ważne liczby:
• koszt naprawy: 6 267 772, 50 zł
• termin prac: 180 dni od dnia podpisania umowy

Czytaj więcej...Przypominamy, że najświeższe informacje z inwestycji drogowych realizowanych na terenie Bydgoszczy oraz zmiany w komunikacji miejskiej, możecie Państwo śledzić również na oficjalnych kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Instagram, Twitter) oraz YouTube.

Serdecznie polecamy

Czytaj więcej...Wykonawca po uzyskaniu wszelkich niezbędnych pozwoleń, rozpocznie prace rozbiórkowe. Jeszcze w lipcu zostanie przekazany plac budowy.
Zakres inwestycji obejmuje rozbiórkę obecnego wiaduktu w ciągu ul. Wojska Polskiego (nad al. Jana Pawła II) i budowę w tym miejscu nowego obiektu.
Termin prac został skoordynowany z zakończeniem rozbudowy ul. Kujawskiej.

Czytaj więcej...Zmiany w organizacji ruchu:
Pod koniec lipca przy wiadukcie przygotowane zostanie zaplecze budowy.
Wykonawca będzie zobowiązany przygotować przejazdy przez pas zieleni na ul. Wojska Polskiego i ul. Jana Pawła II (pod obiektem).
Wykonane zostanie również nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Ruch pojazdów zostanie przełożony na istniejący wiadukt południowy, co wiązać się będzie z tymczasowym przejazdem przez istniejące torowisko.
Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się jednak na dotychczasowych zasadach.

Po wprowadzeniu nowej organizacji ruchu, wykonawca przystąpi do właściwych prac rozbiórkowych (przełom lipca i sierpnia).

Czytaj więcej...Wiadukt w najwyższym standardzie
W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem.
Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą.

Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Czytaj więcej...To już kolejne prace w tym miejscu.
Przebudowa południowego wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego zakończyła się w maju 2017 roku. W jej ramach wymienione zostały filary, przęsła, wybudowany został prawoskręt w kierunku alei Jana Pawła II. Wykonany został też nowy chodnik z drogą rowerową, które zastąpiły prowizoryczną drogę wygrodzoną od jezdni betonowymi barierkami.

Po oddaniu nowej przeprawy, trwały dalsze prace przy dokumentacji dla wiaduktu północnego.
By ograniczyć utrudnienia na Górnym Tarasie, rozpoczęcie roboty zaplanowano po zakończeniu prac na ul. Kujawskiej.

Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.
Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.
Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz przyszedł czas na wiadukt północny. 

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na rozbiórkę i budowę nowego obiektu północnego.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Strona 1 z 303