Aktualności

Czytaj więcej...Wznowione zostały nasadzenia wzdłuż rozbudowanej ul. Kujawskiej. W ramach zrealizowanej inwestycji uwzględniliśmy miejsce dla 600 nowych drzew i 6 tysięcy krzewów.
Prace agrotechniczne zostały wstrzymane przed wakacjami ze względu na niekorzystną pogodę. Teraz rośliny mają znacznie większe szanse na przyjęcie się.


W związku z tym, że upały w końcowej fazie inwestycji zdecydowanie nie sprzyjały nasadzeniom zieleni, podjęliśmy decyzję o przerwaniu tych prac i kontynuowanie ich przez wykonawcę jesienią bieżącego roku.
Zależało nam, by ponad 600 drzew i setki krzewów w pełni uzupełniały krajobraz i nie było konieczności ich wymiany, chociaż również materiał roślinny objęty jest gwarancją.

Czytaj więcej...Z wnioskiem o zachowanie najlepszych standardów przy sadzeniu drzew zwrócili się również społecznicy.
Zieleń sadzona jest w oparciu o wcześniej przygotowany projekt.

Uwzględnia ona szereg uwarunkowań, między innymi bardzo rozbudowaną infrastrukturę podziemną oraz dobór roślin pod kątem odporności np. na przesuszanie.

Wykonawca kontynuuje praca przy zieleni. W ostatnich tygodniach nasadzane były liczne krzewy, przygotowano odpowiednie wykopy pod drzewa i nawieziono czarnoziem.
Teraz rozpoczęło się sadzenie kilkuletnich drzew m.in. w rejonie ul. Karpackiej, Ustronie i Kujawskiej. 

Czytaj więcej...Drzewa, krzewy i kwiaty
Na szerokich pasach zieleni ulic Wojska Polskiego i Kujawskiej dominować mają platany klonolistne.

Posadzone zostaną również klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne.

W sąsiedztwie komunikacji pieszej i rowerowej planowane jest sadzenie lip srebrzystych.

W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie.

Czytaj więcej...Na rondach pojawiają się krzewy i byliny.
W sumie zostanie posadzonych ponad kilka tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe. Wybrane gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe, forsycje, hortensje.
Duża liczba krzewów zasadzona została już na skarpie w rejonie schodów do parku Wolności

Czytaj więcej...Skupisko wiśni piłkowanej (z charakterystycznymi różowymi kwiatami) zdobić ma skwer u zbiegu zrewitalizowanego odcinka ul. Długiej i Wałów Jagiellońskich. Te drzewa trafią również na pasy zieleni pomiędzy jezdniami ulic dochodzących do ronda Bernardyńskiego; (Wałów Jagiellońskich, Bernardyńskiej, Toruńskiej).

Na Wałach Jagiellońskich dosadzony zostanie również okazały kasztanowiec.
Z kolei wjazd na rondo od strony ul. Kujawskiej, pomiędzy jezdnią i torowiskiem, wypełnią egzemplarze klonów.

Efektownie każdej wiosny prezentować ma się parking ul. Ustronie. Tam obecnie sadzone są głogi pośrednie, świdośliwy i wiśnie piłkowane.

Czytaj więcej...Niska roślinność sadzona na rondzie Kujawskim i Bernardyńskim w żaden sposób nie ograniczy widoczności.
Kolorowe kompozycje stworzą krokusy, tulipany, róże okrywowe.
Długo kwitnące krzewy ozdobią m.in. skwer pomiędzy ulicą Bernardyńską i kościołem garnizonowym. Tam projekt nasadzeń zakłada utworzenie skupisk hortensji bukietowej oraz traw ozdobnych (rozplenicy japońskiej). 

Czytaj więcej...Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy. Na przejściach szczególnie niebezpiecznych instalujemy też często dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle lub sygnalizacje świetlne.

Wszystkie te działania mają wpływać na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.
Jest to szczególnie ważne w okresie jesiennym i zimowym.
Dotychczasowe działania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa.

W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy je w ponad 50 lokalizacjach.
Teraz doświetlonych zostanie kolejnych kilkanaście przejść dla pieszych.
Niektóre z nich zgłoszone zostały przez mieszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

W pierwszej kolejności będą realizowane prace na Szwederowie i Górzyskowie.
Czytaj więcej...21 października rozpoczynają się prace na ul. Bielickiej, przy obecnie budowanym rondzie. Wykonane zostaną tam wszystkie niezbędne prace podziemne, w celu doprowadzanie przewodów zasilania. W ostatnim tygodniu października natomiast realizowane będą jeszcze prace przy czterech przejściach na ul. Żwirki i Wigury.

Doświetlenie przejść w 2021 roku :
• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Czytaj więcej...Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Dodatkowe doświetlenie przejść zostało zainicjowane w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

Czytaj więcej...Rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Opławiec. Nowa sygnalizacja niebawem pojawi się też na ul. Fordońskiej oraz ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.

Światła pozwolą na bezpieczne przekraczanie jezdni, w najbardziej niebezpiecznych miejscach.

Autobusy wyjadą na Koronowską bez problemu
Na skrzyżowaniu ulic Koronowskiej i Opławiec dochodziło często do kolizji i wypadków. Nietypowa geometria jezdni oraz przekraczanie dopuszczalnej prędkości znacznie utrudniały bezpieczny wyjazd mieszkańcom osiedli Opławiec-Smukała-Janowo. Zmieni się to wraz z budową sygnalizacji świetlnej.

W związku z zakończeniem etapu projektowego, wykonawca przystąpił do pierwszych prac budowlanych. Wykonana została kanalizacja kablowa a w ciągu tygodnia rozpoczną się prace drogowe. Większość robót będzie realizowana poza istniejącymi jezdniami i nie powinna generować większych utrudnień w ruchu.
Wartość robót to ponad 290 tys. zł.

Zakres zadania obejmuje: dostosowaniu promieni skrętu, przesunięciu przystanku autobusowego na wlocie ul. Opławiec przed przejście, przebudowę chodników i peronu autobusowego, a także przesunięcie przejścia i przejazdu rowerowego bliżej krawędzi drogi głównej.
Zakończenie robót planowane jest w grudniu bieżącego roku

Konieczność budowy sygnalizacji w tym miejscu zgłaszali wielokrotnie mieszkańcy osiedla Opławiec-Smukała-Janowo oraz kierowcy autobusów miejskich.
Wraz z otwarciem obwodnicy Bydgoszczy i węzła Bydgoszcz Opławiec ciąg ul. Koronowska-Nad Torem stał się również jedną z ważniejszych arterii dojazdowych do trasy ekspresowej S5.

Czytaj więcej...Zielone dla jadących przepisowo
Jeszcze w październiku uruchomiana zostanie również nowa sygnalizacja na ul. Toruńskiej na wysokości posesji 328. Ma zapewnić bezpieczne przekraczanie jezdni w centrum osiedla, gdzie ulokowane są: plac zabaw, przystanki autobusowe oraz zwarta zabudowa.

Wnioskowali o to mieszkańcy oraz przedstawiciele Rady Osiedla.
Sygnalizacja wzbudzana będzie przyciskami pieszych z zachowaniem priorytetu zielonego światła dla kierujących w obu kierunkach ruchu.
Równocześnie sygnalizacja będzie zintegrowana z urządzeniami radarowymi, które mierzą prędkość nadjeżdżającego pojazdu.

W przypadku pojazdów znacznie przekraczających dopuszczalną prędkość (obowiązuje w tym miejscu 40km/h) zmieni ona sygnał na czerwony, nawet jeśli z przejścia nie będą korzystać piesi. Przejście będzie też dodatkowo monitorowane.
Koszt zadania to ponad 227 tys. zł.

Czytaj więcej...Bez strachu przez Fordońską
W październiku powstanie też sygnalizacja świetlna na ul. Fordońskiej na wysokości zakładów zbożowych. Umożliwią one bezpieczne przekraczanie dwóch ruchliwych jezdni. Sygnalizacja świetlna będzie uruchamiana przez pieszych za pomocą odpowiednich detektorów. 

W pierwszym etapie przejścia zostały nieznacznie przesunięte i dobudowano do nich nowe chodniki.
W ciągu tygodnia instalowane będą maszty i sygnalizatory.
Koszt inwestycji to 130 tysięcy złotych.

Wcześniej przejścia w tym rejonie zostały doświetlone i wyposażone w kocie oczka.
Ze względu jednak na znaczne przekraczanie dozwolonej prędkości przez kierowców, często dochodziło do groźnych zdarzeń z udziałem pieszych.

Czytaj więcej...Inwestujemy w bezpieczeństwo
W tym roku realizowanych jest też wiele innych zadań poprawiających bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.
Najważniejsze z nich to budowa ronda przy ul. Inowrocławskiej na Szwederowie, przebudowa ulicy Kolbego, doświetlenie kilkunastu przejść dla pieszych czy budowa nowych dróg rowerowych.Bezpieczeństwo wszystkich użytkowników poprawiamy też w ramach dużych inwestycji drogowych.

Czytaj więcej...W poprzednich latach szereg ulic zostało też wyposażonych w dodatkowe elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych (m.in. azyle, sygnalizacje, wyniesione przejścia i skrzyżowania, progi wyspowe, aktywne znaki, znaki na podkładzie fluoroscencyjnym, separatory ruchu). W trakcie modernizacji ulic poprawa bezpieczeństwa jest również traktowana priorytetowo.

Te działania w parze z przepisami pozwoliły ograniczyć liczbę wypadków na bydgoskich przejściach dla pieszych.
Więcej informacji na ten temat TUTAJ

Czytaj więcej...W listopadzie rozpocznie się pierwszy etap rozbudowy ulicy Fordońskiej o drogi rowerowe. W pierwszej kolejności chcemy przebudować i wyremontować istniejące odcinki chodników, w sposób umożliwiający bezpieczną i wygodną jazdę rowerem.
W kolejnych latach realizowane będą inwestycje związane z budową nowej infrastruktury wzdłuż jednej z najważniejszych ulic w mieście.

Wszystkie inwestycje związane z infrastrukturą rowerową są opiniowane przez środowiska rowerzystów.
Bierzemy również pod uwagę kolejność zadań wskazywaną przez Zespół ds. Polityki Rowerowej.
Jako jeden z priorytetów wskazał on budowę infrastruktury wzdłuż ulicy Fordońskiej.

I etap prac
Jeszcze w listopadzie przebudowane zostaną odcinki istniejących ciągów. Zostaną one poszerzone do 3 metrów, by bezpiecznie mogli korzystać z nich piesi i rowerzyści.
Na nawierzchni zastosowany zostanie asfaltobeton.

Tym samym nową nawierzchnię zyska ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Fordońskiej od ul. Kaplicznej do ul. Sochaczewskiej oraz dalej kolejne odcinki od torów kolejowych do ul. Wiślanej o łącznej długości ponad 1300 metrów. Wyremontowana zostanie też zatoka autobusowa przy ul. Kaplicznej.
Zadanie realizować będzie firma Strabag, która wyceniła wartość prac na ponad 780 tysięcy złotych.

Na powyższym odcinku do przebudowy pozostaną jeszcze: skrzyżowanie Fordońskiej z Sochaczewską, przebudowa infrastruktury w pobliżu węzła Fordońska – Rejewskiego - Skandynawska oraz budowa kładki rowerowej nad torami kolejowymi. Będą one ujęte już w II etapie prac.

Czytaj więcej...Dalsze prace jeszcze w tym roku
Trwają przygotowania do II etapu prac czyli ogłoszenia przetargu na koncepcję dla brakujących odcinków dróg rowerowych od Kaplicznej do Wiślanej (wraz z kładką pieszo-rowerową i obejściem przystanku przy ul. Wiślanej) oraz budową dalszego odcinka w kierunku Parku Milenijnego (przy moście Fordońskim).
Przetarg ma zostać ogłoszony jeszcze w tym roku.
Docelowo zadanie planowane jest do realizacji w trybie zaprojektuj i wybuduj.

Warto pamiętać, że nowe odcinki dróg rowerowych powstają obecnie w Starym Fordonie a przygotowując się do budowy nowych wiaduktów warszawskich, także uwzględnimy infrastrukturę rowerową.

Strona 1 z 314