ZDMiKP jako jednostka organizacyjna gminy Bydgoszcz powstała 1 marca 1994 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 17.02.1994r.

Głównym celem powołania ZDMiKP było skoncentrowanie w jednym ośrodku decyzyjno-realizacyjnym ogółu nierozerwalnie związanych ze sobą zadań Miasta wynikających z zapisów ustawy o samorządzie terytorialnym z 1990 r. dotyczących:

  • budowy i utrzymania dróg
  • zarządzania ruchem i infrastrukturą komunikacyjną
  • organizacji i zarządzania lokalnym transportem zbiorowym

Połączenie nowoczesnej koncepcji zarządzania komunikacją i drogami stanowi najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie działań planistycznych i realizacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju spójnego systemu transportowego miasta.