Taryfa opłat obejmuje następujące rodzaje biletów:

 • jednorazowe
 • czasowe
 • okresowe
 • aglomeracyjne Bit City

Bilety jednorazowe i czasowe są biletami na okaziciela. Należy je kasować niezwłocznie jako pierwszą czynność po wejściu do pojazdu.

1. Bilet jednorazowy

Uprawnia do jednego przejazdu na wybranej linii w jednym kierunku do ostatniego przystanku określonego w rozkładzie jazdy.

Wyjątek: w systemie przesiadkowym AT bilet jednorazowy skasowany w pierwszym pojeździe uprawnia na wyznaczonych liniach do podróżowania drugim pojazdem, przez 60 minut od momentu jego skasowania.

Bilety jednorazowe ważne są na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.

 

Bilety-jednorazowe

 

2. Bilet czasowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów określonymi liniami przez czas określony dla jego wartości taryfowej, liczony od momentu skasowania w pierwszym pojeździe (data, godzina, minuta).

Bilety czasowe występują w następujących odmianach:

 • bilet 20 minutowy - ważny przez 20 minut na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.Bilety-20-minutowe
 • bilet godzinny - ważny przez 60 minut na wszystkich liniach dziennych i nocnych – stosuje się tylko w I strefie biletowej.Bilety-jednogodzinne
 • bilet dobowy – ważny przez 24 godziny na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.dobowe
 • bilet 5 – dobowy   - ważny przez 120 godzin na wszystkich liniach dziennych i nocnych w I i II strefie biletowej.5dobowe
 • bilet 1-dniowy rodzinny – ważny na wszystkich liniach dziennych w I strefie biletowej, w czasie liczonym od momentu skasowania w pierwszym pojeździe do ostatniego kursu w danym dniu. Bilet uprawnia do przejazdu obojga lub jednego rodzica z co najmniej jednym dzieckiem w wieku od 4 do 16 lat.

  Bilety rodzinne drukowane są tylko w automatach biletowych i terminalach systemu Bydgoskiej Karty Miejskiej. Cena biletu 17,00 zł.

 

WAŻNE:

Bilety jednorazowe, godzinne, dobowe i 5 – dobowe o nominale zgodnym z obowiązującym cennikiem opłat emitowane wcześniej przez ZDMiKP w innych kolorach i wzorach są nadal honorowane w środkach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy.

3. Bilet okresowy

Uprawnia do nieograniczonej ilości przejazdów w czasie jego ważności na określonych liniach zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat i z uwzględnieniem stref biletowych.

Bilet okresowy można nabyć jako bilet imienny lub na okaziciela.

Bilety okresowe występują tylko w formie elektronicznej jako zapis na Bydgoskiej Karcie Miejskiej lub Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Procedury otrzymania karty BKM i dostosowania ELS jako nośnika biletów okresowych znajdują się w zakładce: jak uzyskać kartę BKM

           Karta BKMWZR EL

Rodzaje biletów okresowych:

- bilety miesięczne (ważne w danym miesiącu, ale nie wcześniej niż od momentu zakupu),

- bilety okresowe z oznaczonym czasem stosowania (ważne od daty wskazanej
przy zakupie).

Są to bilety:

  • 14 - dniowe,
  • 30 - dniowe,
  • 90 - dniowe,
  • semestralne uczniowskie ważne od 1.09 do 31.01 lub od 1.02 do 30.06 (przysługują uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 23 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2, MEN-I/50a/2 lub ART.-II/292/3),
  • semestralne studenckie ważne przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie (przysługują studentom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej).
  • roczny – ważny przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie

Zgodnie z obowiązującym cennikiem opłat bilet okresowy można kupić na wybraną jedną linię lub określoną sieć.

 

4. Bilet aglomeracyjny Bit City

Bilet aglomeracyjny Bit City występuje jako bilet jednorazowy i okresowy.

Bilet kupuje się na stacjach kolejowych i w pociągach REGIO na trasie Bydgoszcz - Toruń.

 

 • bilet jednorazowy aglomeracyjny stanowiący dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu jednorazowego Bit City uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy, na liniach dziennych i nocnych w granicach I strefy biletowej przez 60 minut począwszy od czasu wskazanego na bilecie kolejowym zakupionym w relacji Toruń - Bydgoszcz lub Bydgoszcz – Toruń.
 • bilet okresowy imienny aglomeracyjny stanowiący dopłatę do kolejowego aglomeracyjnego biletu miesięcznego Bit City uprawnia do przejazdu środkami komunikacji miejskiej w Bydgoszczy wybraną linią dzienną lub nocną w I strefie biletowej, wskazaną na bilecie kolejowym zakupionym w relacji Toruń - Bydgoszcz lub Bydgoszcz – Toruń. Bilet jest ważny wraz z dowodem tożsamości Pasażera.