Aktualności

Czytaj więcej...Już po raz piąty zaczyna się rozgrzewka przed Rowerową Stolicą Polski, która w całym kraju odbędzie się w czerwcu tego roku.
Zanim jednak do tego dojdzie, odbędzie się trening.
Start 21 marca.

Do treningu zgłosiło się już kilkadziesiąt i gmin w całej Polsce.
Kolejne 200 zgłosiło chęć przystąpienia. 

W ubiegłym roku w samym tylko treningu wzięły udział 53 miasta.
W ciągu dwóch miesięcy 15 tys. użytkowników wykręciło 2,3 mln km.

Czytaj więcej...Jak wziąć udział w zabawie?
Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację Aktywne Miasta, stworzyć swój profil i wybrać rywalizację do której chce się dołączyć. Trening jest tylko rozgrzewką przez główną rywalizacją o Puchar Rowerowej Stolicy Polski, który odbywać się będzie w od 1 do 30 czerwca br.

W tym roku w Rowerowej Stolicy Polski już po raz piąty wystartują miasta prezydenckie.
Do tej pory do tegorocznej rywalizacji zgłosiły się m.in. Poznań, Katowice, Białystok, Chorzów, Leszno, Toruń, Tarnów, Koszalin, Płock, Rybnik, oraz ubiegłoroczny zwycięzca RSP Biała-Podlaska.
Tegoroczną nowością jest rywalizacja gmin.

Czytaj więcej...Przypominamy, że kilometry w aplikacji można też kręcić na Bydgokich Rowerach Aglomeracyjnych.
W tym sezonie wydłużyliśmy bezpłatne przejazdy do 30 minut.
Pojawiły się też atrkacyjne cenowo taryfy turystyczne.

Więcej na temat rowerów BRA pisaliśmy: TUTAJ

 

Czytaj więcej...Wszystkie najważniejsze miejskie inwestycje drogowe łączymy z pakietami dużych nasadzeń drzew i krzewów.
W tym roku szpalery drzew ozdobią między innymi ulice Chemiczną, Smukalską i Jeździecką.
Zieloną rewolucję przejdą też tereny w Starym Fordonie. 

Najwięcej drzew i krzewów w Bydgoszczy sadzonych jest przy okazji dużych inwestycji drogowych.

Tylko wzdłuż bydgoskich ulic dosadzimy w tym roku 1000 drzew i kilka tysięcy krzewów.
W sumie na wszystkie zielone inwestycje, Miasto w tegorocznym budżecie przeznaczy około 50 mln zł.

Czytaj więcej...Zielony raj między ścieżką i Wisłą
W tym roku zakończymy rewitalizację terenów rekreacyjnych położonych na brzegu rzeki w Starym Fordonie.
Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zasadzimy łącznie ponad 130 drzew.
Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i głogi.

Na skarpach posadzimy zostanie kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin.
Powstaną skupiska tawuł, irgi, róż okrywowych, bzów, jałowców płożących czy ozdobnych porzeczek.
Wzdłuż spacerowych alejek oprócz trawników urządzone zostaną także łąki kwietne.

Zainstalowanych zostanie też szereg tablic informacyjnych podkreślających bioróżnorodność tego terenu należącego do europejskiej sieci obszarów chronionych „Natura 2000".

Wiosną zainstalowane zostaną też obiekty, które pomogą chronić zwierzęta zamieszkujące nadwiślański pas.
W projekcie zagospodarowania terenu uwzględniliśmy budki dla nietoperzy, trzmieli, pryzmy kamieni stanowiące schronienie dla płazów, skupiska pni drzew dla owadów.
Na terenie wytyczona zostanie specjalna ścieżka dydaktyczna.

Czytaj więcej...Rowerowe ścieżki ze szpalerami drzew
Rozbudowa ulicy Smukalskiej o ścieżkę rowerową pomiędzy Piaskami i Smukałą wiązała się z koniecznością dużych zmian w sposobie urządzenia przyległego lasu.
W nowym pasie drogowym zlecimy dosadzenie 130 drzew i ponad 10 tysięcy krzewów.
Ulicę zdobić maja przede wszystkim dorodne egzemplarze brzóz i dębów szypułkowych.

Drzewa zdobić będą między innymi okolice parkingu przy ul. Błądzimskiej, pętlę na Piaskach, skrzyżowanie z ulicą Agrestową i pętlę w Smukale.
Krzewy pomogą między innymi zazielenić skarpy przyległe do nowej jezdni.

Czytaj więcej...Wiosną ruszamy też z sadzeniem drzewa wzdłuż nowego ciągu pieszo-rowerowego na ul. Chemicznej.
Pas pomiędzy jezdnią i ścieżką wypełni 17 egzemplarzy dorodnych sosen o wysokości co najmniej 1,5 metra. 15 drzew i 100 krzewów wkrótce wypełni też otoczenie nowego parkingu przy ul. Goszczyńskiego.

Kapitalną zmianę przejdzie też ulica Jeździecka otaczająca od północy nasz Leśny Park Kultury i Wypoczynku.
Wraz z kończącą się budową drogi rowerowej przy sprzyjającej pogodzie wykonawca rozpocznie sadzenie 318 drzew.
Po obu stronach rowerowej trasy dosadzonych zostanie również kilkaset krzewów.
Tak rozbudowany program nasadzeń to między innymi efekt spotkań i konsultacji z mieszkańcami.

Czytaj więcej...Mosty i skrzyżowania otoczy elegancka zieleń
Budowę nowych mostów na Brdzie, połączyliśmy z nowymi nasadzeniami. Obejmują one łącznie ponad 360 drzew i 1130 krzewów.
Najwięcej nasadzeń realizowanych będzie po obu stronach nowego mostu.
Najbliżej Brdy po stronie Bartodziejów pojawią się między innymi skupiska wierzb, olchy i wiązów szypułkowych.
Ulicę Kazimierza Wielkiego po stronie Kapuścisk zacienią docelowo szpalery klonów i brzóz.

Czytaj więcej...Drzewa wypełnia także wyspy dzielące jezdnie ulicy Łęczyckiej przy skrzyżowaniu z Fordońską.
Tam sadzone będą przede wszystkim ozdobne jabłonie i świerki serbskie.
Ozdobne jabłonie zdominują również pasy zieleni w pobliżu Wyższej Szkoły Bankowej.
W wielu miejscach dosadzone zostaną też krzewy.
Kolorowe żywopłoty utworzą między innymi berberysy i jaśminowce sadzone pomiędzy ulicą Toruńską i osiedlem Łuczniczki.

 

Czytaj więcej...Na plac budowy IV kręgu opery swoje prace kontynuują archeolodzy. 
Z każdym dniem odkrywane są kolejne pamiątki przeszłości.
W związku z prowadzonymi robotami, zamknięta zostanie kładka dla pieszych im. Jana Kiepuru.

W trakcie archeologicznych prac odkryto już kamienne fundamenty wojskowego spichlerza z pocz. XIX wieku i relikt kanału śluzowego.

Do tej pory udało się pozyskać m.in. monety z czasów pruskich, podkowa, szklana pieczęć, pociski od muszkietów, czy fragment okucia skrzyni.
Udało się też odnaleźć dużą liczbę zabytków ruchomych, w tym ceramiki naczyniowej, kafli, dachówek, artefaktów skórzanych, szklanych, rogowych i metalowych.
Wszystkie znaleziska zostaną zakonserwowane, opisane, skatalogowane i oddane do Muzeum Okręgowego.

Czytaj więcej...W miejscu gdzie obecnie wznosi się gmach Opery Nova istniał tak zwany spichlerz królewski, zbudowany do 1789 roku.
Spalił się on w 1945 roku, a zgliszcza rozebrano.
W miejscu zaprojektowanego IV kręgu istniał m.in. mniejszy wojskowy spichlerz.


Czytaj więcej...Ponadto poniżej zabudowy udało się też odsłonić relikt kanału śluzowego z lat 1787-1790. Uchwycono dobrze zachowane konstrukcje drewniane, stanowiące umocnienie brzegów przy ujściu do Brdy. W tym samym miejscu odkryto również drewniane odbojnice wraz z systemem pali cumowniczych

Niżej odkryto warstwy kulturowe oraz drewniane i murowane relikty zabudowy w obrębie ogrodu klasztoru karmelitów (sięgał po wschodnią część gmachu Opery Nova), datowane na okres późnego średniowiecza i okres nowożytny. 

W związku z prowadzonymi pracami archeologicznymi oraz robotami ziemnymi na tym terenie, od poniedziałku 20 marca godz. 8:00 zamknięta zostanie dla ruchu kładka im. J. Kiepury. 

Rozbudowa Opery Nova o IV krąg to jedna z największych inwestycji prowadzonych wspólnie przez Miasto i samorząd województwa.
Wraz z nową częścią obiektu powstanie podziemny parking, co pozwoli uporządkować kolejny fragment centrum Bydgoszczy. 

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z wykonawcami, którzy zaprojektują przebieg nowej linii tramwajowej z ronda Kujawskiego do pętli przy ul. Bielickiej a także zaproponują nowe rozwiązania na pętli tramwajowej w Myślęcinku.
Do obu dokumentacji wprowadzonych zostanie wiele innowacyjnych rozwiązań.

Powstaną zielone torowiska oraz przystanki z roślinami rosnącymi na dachach.
Te rozwiązania wybraliśmy do realizacji po szerokich konsultacjach z mieszkańcami.

Czytaj więcej...Projektowane zmiany na ul. Solskiego
W pierwszej kolejności powstanie dokumentacja dla budowy torowiska o długości 1,5 km od ronda Kujawskiego do pętli tramwajowej przy ul. Bielickiej.
Ważną częścią tej inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego do przekroju dwujezdniowego, z obustronnymi chodnikami, drogami rowerowymi, infrastrukturą dla komunikacji publicznej.

Przebudowana zostanie też cała podziemna infrastruktura oraz fragmenty ulic dojazdowych do nowej trasy.
Pętla tramwajowa zostanie zlokalizowana na placu po północno-zachodniej stronie skrzyżowanie ulicy Solskiego i Bielickiej.

Do całego przedsięwzięcia planujemy wprowadzić wiele innowacyjnych rozwiązań:
- zielone wiaty, na przykład w postaci zielonych dachów, stelaży do rozwoju roślinności podlewanej deszczówką;
- zielone maty rozchodnikowe na torowisku w miejscach technologicznie do tego przystosowanych
- elementy zmniejszające hałas i drgania m.in. maty wibroizolacyjne;
- na przejazdach rowerowych i przejściach dla pieszych zamontowane zostaną specjalne gumy wypełniające pustą przestrzeń w szynach tramwajowych. Ułatwi to przejazd przez torowisko pojazdom jednośladowym, wózkom dziecięcym i inwalidzkim oraz poruszanie się pieszym
- zintegrowana pętla tramwajowo–autobusowa przy ul. Bielickiej;
- zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli tramwajowo – autobusowej przy ul. Bielickiej oraz pętli tramwajowej przy ul. Rekreacyjnej;
- zintegrowanie sygnalizacji świetlnych na głównym ciągu ul. Solskiego do systemu ITS

Dokumentacji wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (zezwolenie na realizację inwestycji drogowej) ma być gotowa na koniec przyszłego roku. 
Wykonawca: Progreg Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
Cena Umowy: ponad 2,5 mln zł

Czytaj więcej...Projektowane zmiany pętli tramwajowej Las Gdański
Wraz z przebudową ul. Solsiego planujemy też przygotować pełną dokumentację dla przebudowy pętli tramwajowej w Myślęcinku.
Wykonawca CONE AMG Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wyceniła to zadanie na kwotę ponad 485 tys. zł
W ramach przedsięwzięcia mają zostać zaprojektowane 2 dodatkowe przystanki i nowe torowisko, przejścia dla pieszych, wiaty przystankowe i nowa dyżurka MZK.

Tu również do końca przyszłego roku ma zostać przygotowana kompletna dokumentacja wraz z decyzją środowiskową i decyzją ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej) 

Oba zadania zyskają dofinansowanie unijne.
Wykorzystamy środki krajowe z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS).

Strona 1 z 378