Aktualności

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do budowy nowej drogi w zabudowywanym kwartale Śródmieścia naprzeciwko Opery pomiędzy ulicami Obrońców Bydgoszczy i ul. F. Focha.

Ulica przejmie ruch z korkującej się w godzinach szczytu ul. E. Warmińskiego.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, nowa ulica nazywać się będzie "Nad Portem".

Czytaj więcej...Nowa ulica została wytyczona wraz z przyjęciem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w 2017 roku.
Obecnie wokół planowanej drogi powstaje kompleks budynków pod nazwą „Nowy Port".
W pierwszej kolejności wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa. 
Obecnie prowadzimy przetarg na wybór wykonawcy tego zadania.

Czytaj więcej...W kolejnym etapie zaplanowaliśmy budowę infrastruktury drogowej typowej dla Śródmieścia.
Zgodnie z koncepcją ma ona mieć charakter zielonej alei ze szpalerem drzew, szerokimi chodnikami.
Partery budynków przylegających do ulicy mają pełnić funkcje usługowo-handlowe. 
Nowa ulica będzie nazywać się "Nad Portem"

Jest to nazwa historyczna, która funkcjonowała w tym kwartale przed II wojną światową.
Nazwa „Nad Portem" podkreśla rzeczny charakter Śródmieścia Bydgoszczy i przypomina o ścisłych związkach naszego miasta z rzeką Brdą.

Czytaj więcej...W tej części Śródmieścia przebudowę czeka również ulica Karmelicka. 
Będzie ona stanowić dojazd do rozbudowywanej Opery Nova.
Częścią inwestycji jest m.in. budowa dwupoziomowego podziemnego parkingu od strony ul. Karmelickiej.
Ulica musi zostać więc przebudowana.
Inwestycja pozwoli uporządkować i nadać estetycznego wyglądu kolejnym terenom w centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...W czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu mostu Pomorskiego.
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zakończyły pomiary, badania i obliczenia inżynierskie.
Pozwoliło to ustalić zakres uszkodzeń i określić sposób usunięcia awarii.

Od połowy listopada, kiedy zauważyliśmy uszkodzenia jezdni przy wjeździe na most Pomorski, ta część przeprawy została wyłączona z ruchu pojazdów.
Ze względów bezpieczeństwa wyłączyliśmy możliwość przejazdu tramwajów, a torowisko zostało wykorzystane jako tymczasowy pas przejazdu dla aut jadących w kierunku południowym.

Czytaj więcej...W tym czasie miejskie wodociągi dokonywały ekspertyz i określały sposoby naprawy nasypu.
W czwartek (25 stycznia) rozpoczęły się prace przy naprawie nasypu.
Wszystkie roboty, na własny koszt, wykona WUPRINŻ z Poznania. To firma wykonująca pobliski zbiornik retencyjny na zlecenie miejskich wodociągów.

 Jak informują MWiK naprawa będzie polegać na wykonaniu następujących prac:
- dobiciu ściany z grodzic stalowych, stanowiących obudowę wykopu,
- rozbiórce nasypu w zakresie uszkodzenia i dogęszczenie gruntu nasypu,
- wykonaniu materaca z geotkaniny i kruszywa budowlanego,
- odbudowie jezdni ze stabilizacją kruszywa podbudowy.

Czytaj więcej...Zakończenie robót planowane jest w marcu bieżącego roku.
W trakcie prac most Pomorski nadal będzie przejezdny dla samochodów.
Po zakończeniu naprawy możliwe będzie przywrócenie w pełnym zakresie komunikacji tramwajowej przez most, a także ruchu samochodów o masie do 3,5 tony.

Czytaj więcej...Ruszamy z kolejnym pakietem zadań, które poprawią bezpieczeństwo na bydgoskich ulicach.

Doświetlimy kolejne przejścia dla pieszych, zbudujemy nowe przystanki wiedeńskie, a nowe ulice wyposażymy w bezpieczne skrzyżowania i oświetlenie.

- Każda nowa inwestycja uwzględnia przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników – podkreśla zastępca prezydenta Bydgoszczy Mirosław Kozłowicz, który przewodniczy również radzie bezpieczeństwa ruchu drogowego. – Ulice wyposażamy w chodniki, oświetlenie, przejścia dla pieszych, bariery oraz inne elementy poprawiające bezpieczeństwo. W ostatnich latach za cel obraliśmy sobie jednak również dostosowanie istniejącej już infrastruktury do potrzeb mieszkańców. Dlatego zainicjowaliśmy program doświetlania przejść dla pieszych, przebudowujemy przystanki i skrzyżowania. W tym roku zlecimy kolejny pakiet zadań, które zadbają przede wszystkim o bezpieczeństwo pieszych. Na działania związane z poprawą bezpieczeństwa zabezpieczamy około 15 mln zł.

Czytaj więcej...Doświetlenie przejść
Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować.
Poprawa doświetlenia wymaga montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Akcja została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.

W Bydgoszczy mamy już ponad 120 doświetlonych przejść. W tym roku doświetlimy kolejne 32 przejścia.
Lista przejść do doświetlenia w 2024 roku.
ul. Akademicka/ Pałubickiego
ul. Inowrocławska/ Leszczyńskiego
ul. Inowrocławska/ Skorupki
ul. Inowrocławska/ Ciechocińska
ul. Ujejskiego / Polna
ul. Poznańska/ Wierzbickiego
ul. Poznańska/ Św. Trójcy
ul. Gdańska/Dwernickiego
ul. Gdańska/ Leśna
ul. Czerwonego Krzyża/ Władysława IV
ul. Przemysłowa 26
ul. Morska 4a
ul. Powstańców Wlkp 63
ul. Skarżyńskiego 7
ul. Swobodna/ Piłsudskiego
ul. Szpitalna/ ul. Modrakowa
ul. Szubińska/ Schulza
ul. Paderewskiego przy Filharmonii
ul. Romanowskiej przy Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 2
ul. Fabryczna / Składowa
ul. Poznańska/ przy Kwadracie
ul. Bałtycka 59
ul. Chocimska/ Kościuszki
ul. Wyzwolenia / Styki
ul. Głowackiego 51
ul. Glinki 153
ul. Kasztelańska/ Mączna
ul. Konopnickiej / Ugory
ul. Filtrowa 27 przy Żabce
ul. Poznańska/ Chwytowo
ul. Grudziądzka/ Teskowej
ul. Wyzwolenia 31

W ramach BBO doświetlone zostaną także przejścia na ul. M. Kolbego od Waleniowej do Rekinowej na Osowej Górze oraz kilka kolejnych przejść na osiedlu Górzyskowo.
Poza tym powstanie bezpieczne przejście między ulicami Karpacką i Beskidzką na Wzgórzu Wolności. 
Łącznie na ten pakiet zadań zabezpieczamy pulę około 2 mln zł.

Czytaj więcej...Przystanki wiedeńskie
Na przystankach wiedeńskich poziom podłogi w tramwaju jest taki sam jak wyniesionej jezdni.
Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia wsiadanie do pojazdów komunikacji miejskiej. Poprawia też bezpieczeństwo, gdyż wymusza zredukowanie prędkości przez kierowców, którzy chcą przejechać przez obszar przystanku.

Tak infrastruktura powstała już na placu Teatralnym oraz na ul. Gdańskiej na wysokości ul. Chodkiewicza.

W tym roku prace zostaną zlecone przy budowie 2 par kolejnych takich przystanków w ciągu ul. Gdańskiej:
• na istniejącym placu Praw Kobiet
• na rewitalizowanym placu Wolności

Czytaj więcej...Wyniesione skrzyżowania, bariery, progi,
W tym roku przybędzie też wyniesionych skrzyżowań i progów zwalniających. Są ona częścią dużego pakietu przebudowy lub budowy lokalnych ulic.

W taką infrastrukturę wyposażony zostanie też kolejny odcinek ul. Pod Skarpą, która zostanie przebudowana na odcinku od posesji nr 52 do ul. W. Korfantego. Projekt zakłada między innymi progi zwalniające wyspowe oraz skrzyżowania równorzędne. Na realizację tylko tej inwestycji zabezpieczamy 6 mln zł

Zaplanowaliśmy też budowę bariery sprężystej w pasie drogowym ulicy Armii Krajowej na odcinku między ul. Gdańską i Zamczysko, gdzie kierowcy często wykonywali niebezpieczne manewry zawracania przez pas zieleni.

Kolejne działania zmierzające do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta uzgadniane są na spotkaniach Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W zespole znajdują się przedstawiciele Miasta, ZDMiKP, Policji i Straży Miejskiej ,społecznicy oraz specjaliści akademicy związani z tematyką BRD. Jego członkowie podkreślali, że najlepsza infrastruktura nie zastąpi zdrowego rozsądku.

Progi zwalniające, sygnalizacje, przystanki wiedeńskie to elementy skłaniające do zachowania większej ostrożności w newralgicznych miejscach. Bez nich kierowcy pewnie szybciej przejechaliby przez miasto. Jednak to infrastruktura chroniąca rzeczy znacznie cenniejsze niż czas podróży: zdrowie i życie uczestników ruchu – podkreśla Marcin Włosiński Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Przez ostatnie osiem lat utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy.
Tym samym liczba mieszkańców, którzy są zameldowani przy drogach gruntowych zmniejszyła się o połowę.

W tym roku kolejnych 30 ulic zyska twardą nawierzchnię.
Prezentujemy listę zadań na 2024 rok.

W realizacji tego rodzaju zadań oprócz Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych pomagają nam też inne rozwiązania m.in. inicjatywy lokalne, program BBO, przedsięwzięcia realizowane we współpracy z prywatnymi inwestorami, przebudowa ulic w ramach dużych zadań inwestycyjnych.

1. W tym roku przy sprzyjającej pogodzie, dokończymy kilka ubiegłorocznych zadań.
Prace będą kontynuowane na ulicach: Pokładowej, Indyczej, Mewiej, Wodnej, Masztowej, Sępiej, Gołębiej i ul. Piaski.

2. Nowe zadania do realizacji w technologii nawierzchni przepuszczalnych (ażury lub kostka eko) w roku 2024:
ul. Kolibrowa
ul. Kilowa
ul. Młynarska
ul. Iglasta
ul. Wieśniacza
ul. Krańcowa
ul. Prądy
ul. Czorsztyńska
ul. Orzechowa
ul. Akacjowa.

3. Zabezpieczyliśmy również środki na zlecenie prac przy ulicach:
ul. Syrokomli (Wilczak)
ul. Pogodnej (Wilczak)
ul. Gościeradzkiej (Piaski)
ul. Gradowej (Czyżkówko)
ul. W. Bortnowskiego (Stary Fordon)
ul. Koguciej (Osowa Góra)
ul. Krzywej (Miedzyń)
ul. Podhalańskiej (Szwederwo)
ul. Krynickiej (Opławiec)
ul. Kudowskiej (Opławiec)

Łącznie na Program Utwardzania Ulic Gruntowych trafi w tym roku około 23 mln zł.
Poza tym wykorzystamy też pozyskane wcześniej środki z funduszy zewnętrznych.

Czytaj więcej...4. Przebudujemy też kilka ulic gruntowych, które w ubiegłym roku zgłosili mieszkańcy w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Prace będą prowadzone na:
[Czyżkówko] ul. Piaśnicka
[Okole] ul. Czarna Droga
[Stary Fordon] Utwardzenie płytami ażurowymi ulic: Saska, Szkolna i Piastowa

Czytaj więcej...5. Budujemy razem z mieszkańcami
Równocześnie z miejskimi inwestycjami prace przy budowie ulic zlecają też stowarzyszenia mieszkańców, korzystające z dużego wsparcia Bydgoszczy (na poziomie 75-85%). Środki przyznawanego są w ramach inicjatyw lokalnych.
We współpracy z mieszkańcami w budowie jest ulica Tragerów na Miedzyniu.
Powstaje też dokumentacja niezbędna m.in. do budowy ulic Porzeczkowej oraz Strzegowskiej.

Strona 8 z 418