Aktualności

Czytaj więcej...Zgodnie z rządową ustawą Miasto Bydgoszcz zmuszone jest wprowadzić oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Działania w tym zakresie częściowo też rekompensują zwiększenie kosztów utrzymania Miasta w zakresie związanym z wysokimi cenami energii.
Pomimo podjęcia tak radykalnych działań w przyszłym roku Miasto i tak zapłaci za energię elektryczną ponad dwa razy więcej niż w 2022.

Rozpoczęliśmy już pierwsze działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii przy oświetleniu bydgoskich ulic, placów i budynków.

Czytaj więcej...Bydgoszcz, zgodnie z ustawą przyjętą przez Polski Rząd, musi podjąć działania związane ze zmniejszeniem całkowitego zużycia energii elektrycznej o 10 procent.

W Bydgoszczy w związku z realizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku, zdecydowano się na działania związane przede wszystkim z:
- ograniczeniem oświetlenia ulic (bez ograniczeń w rejonie skrzyżowań i przejść dla pieszych)
- wyłączeniem iluminacji obiektów architektonicznych, budynków posiadających iluminacje, pomników, drzew
- zmniejszeniem iluminacji świątecznej
- ograniczeniem ogrzewania w tramwajach
- ograniczeniem oświetlenia obiektów sportowych (boiska, orliki, place zabaw)
- obniżeniem temperatury wewnątrz oraz ciepłej wody użytkowej w miejskich obiektach użyteczności publicznej, budynkach Urzędu Miasta Bydgoszczy oraz innych jednostek podległych.

Czytaj więcej...Dziś prawie połowa lamp oświetlenia ulicznego w Bydgoszczy należy do Spółki Enea Oświetlenie. Pozostałą część, czyli majątek Miasta, obsługuje ZDMiKP.
Z roku na rok rozwijamy własne energooszczędne instalacje oświetlenia ulic.
Nowoczesne energooszczędne lampy miejskie powstają między innymi przy nowych inwestycjach drogowych.


W oświetleniu stanowiącym własność Miasta, rozpoczęliśmy wdrażanie ograniczenia zużycia energii na kilku tysięcach lamp zlokalizowanych przy bydgoskich ulicach:
- lampy LED będą świecić z 50% mniejsza mocą w godzinach nocnych (od 22.00 - 5.00 rano), ograniczyliśmy również ich moc w godzinach popołudniowych
- w trakcie przygotowania jest wyłączenie podświetlenie obiektów sakralnych, budynków użyteczności publicznej, pomników i fontann.
- w zakresie starego oświetlenia ulicznego (bez źródła typu LED) planujemy wyłączenie co 3 lampy oświetlającej bydgoskie ulice i chodniki, a w lapach posiadających kilka opraw na jednym słupie wyłączenie 50% z nich . Nie będziemy wyłączać lamp w bezpośredniej bliskości przejść dla pieszych oraz skrzyżowań.

Czytaj więcej...Aby mieszkańcy wiedzieli które lampy są wyłączone celowo, zostaną one specjalnie oznakowane.
Tym samym unikniemy też nieuzasadnionych zgłoszeń ze strony mieszkańców o ewentualnych awariach oświetlenia.
Lampy z metalowymi słupami będą posiadały specjalną naklejkę z napisem „oprawa wyłączona", a słupy betonowe będą oznakowane żółtym pasem wymalowanym farbą.

Działania oszczędnościowe będziemy prowadzić w grudniu oraz na początku 2023 roku.

Od stycznia przyszłego roku chcielibyśmy natomiast aby program oszczędnościowy został też wdrożony na lampach należących do zewnętrznego operatora - Spółki Enea Operator, z którym obecnie w tej sprawie prowadzimy rozmowy.

Miasto w ubiegłym roku za energię zapłaciło 33,4 mln zł. W przyszłym roku, tj. już po wprowadzeniu oszczędności Bydgoszcz wyda na ten cel aż dwa razy więcej (ponad 70 mln zł).

Czytaj więcej...Kończy się montaż sygnalizacji świetlnej przy przejściu dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich przy ogrodzie botanicznym.
W tej części miasta w tym roku zrealizowano wiele innych zadań poprawiających bezpieczeństwo pieszych.
Z początkiem grudnia zacznie też działać sygnalizacja na Czyżkówku na ulicy Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej.
Wkrótce prace rozpoczną się również na ul. Toruńskiej w Łęgnowie Wsi.

Czytaj więcej...Na al. Powstańców Wielkopolskich sygnalizację świetlną wzbudzaną przyciskami zainstalowaliśmy na istniejącym przejściu dla pieszych pomiędzy ogrodem botanicznym i budynkami UKW.
Ustawienie sygnalizatorów pozwoliło też przenieść istniejące lampy doświetlenia wertykalnego.
Zostały one zainstalowane po północnej stronie skrzyżowania Pelplińska / Witkiewicza / Taterników.

Nowa sygnalizacja świetlna działa obecnie w systemie pulsacyjnym.
Wkrótce zostanie włączany pełny program.

Czytaj więcej...Ostatnio w tej części miasta zrealizowaliśmy szereg innych zadań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę pieszych:
- przebudowaliśmy skrzyżowanie Powstańców Wielkopolskich z ul. Niemcewicza – ograniczyliśmy jezdnie przeznaczając więcej miejsca na zaaranżowanie estetycznego placu dla pieszych z ławkami i zielenią.
- zrewitalizowaliśmy al. Ossolińskich na całej długości – przebudowana została m.in. ciąg dla pieszych pomiędzy jezdniami oraz wytyczyliśmy pasy ruchu dla rowerów.
- doświetliliśmy przejścia dla pieszych na al. Powstańców Wielkopolskich przy budynku policji oraz na wysokości bloku nr 42
- przebudowaliśmy chodniki na al. Powstańców Wielkopolskich przy skrzyżowaniu z ul. Lelewela. Wkrótce zakończą się prace przy budowie drogi rowerowej przy stadionie Polonii.
- skorygowaliśmy liczbę pasów ruchu na ul. M. Ogińskiego przy skrzyżowaniu z ul. Berwińskiego zgodnie z wytycznymi i ekspertów od bezpieczeństwa ruchu i rekomendacjami Ministerstwa Infrastruktury.

Czytaj więcej...Konsekwentnie poprawiamy bezpieczeństwo pieszych również w wielu punktach miasta.
W przyszłym tygodniu włączona zostanie sygnalizacja przy ul. Nad Torem na wysokości szkoły podstawowej.
Istniejące lampy doświetlenia przejść dla pieszych z tego miejsca przenieśliśmy na ul. Wiśniową przy Nakielskiej.
Zleciliśmy także budowę sygnalizacji świetlnej w Łęgnowie Wsi przy skrzyżowaniu z ul. Plątnowską.

Razem dla bezpieczeństwa
Wszystkie tego typu zadania są analizowane są przez zespół do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, Centrum Zarządzania Kryzysowego, Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz przedstawiciele środowiska pieszych, transportu publicznego i rowerzystów.

Czytaj więcej...Polska Unia Mobilności Aktywnej stworzyła ankietę w której mieszkańcy oceniają warunki korzystania z rowerów w danym mieście.
Jednym z miast, które przystąpiło do ankiety jest Bydgoszcz.

Badania klimatu rowerowego prowadzone są co dwa lata.
W założeniu pomysłodawców to użytkownicy rowerów są ekspertami w zakresie infrastruktury rowerowej w danym mieście.

Ankieta zawiera 27 pytań podzielonych na pięć obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe.

Obszary tematyczne to: rower i klimat ruchu drogowego, wartościowanie korzystania z rowerów, bezpieczeństwo osób korzystających z rowerów, komfort jazdy oraz infrastruktura i sieć udogodnień do jazdy rowerem.
Ankietę wypełnić można do końca 2022 roku na stronie rowerowyklimat.pl.

Ogłoszenie wyników Badania Klimatu Rowerowego 2022 nastąpi podczas konferencji Samorządy Przyjazne Życiu, która odbędzie się w maju 2023 r. w Poznaniu.

Czytaj więcej...Przypomnijmy, że w Bydgoszczy długość dróg rowerowych wynosi ponad 120 km.
Obecnie w mieście realizowanych jest kilka inwestycji rowerowych. Nowa ścieżka rowerowa powstaje przy ul. Smukalskiej. Trwają też zaawansowane prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ulicy Jeździeckiej. 
W 2023 roku zlecimy prace projektowo-budowlane trasy rowerowej łączącej Śródmieście z osiedlem Bartodzieje.

Czytaj więcej...We wrześniu zleciliśmy też zaprojektowanie 7 km ważnych ścieżek, które poprawią spójność sieci rowerowych dróg na terenie miasta. W miejscach gdzie, nie ma możliwości wybudowania drogi dla rowerów powstają kontraruchy i kontrapasy.

W Bydgoszczy nie brakuje również imprez skierowanych do rowerzystów.
Przejazdy rowerowe organizują m.in. Masa Krytyczna, Stowarzyszenie Rowerowa Brzoza, TKKF Gryf, czy Rowerowe Błonie. Miasto jest też organizatorem ogólnopolskich zmagań o tytuł Rowerowej Stolicy Polski.

Czytaj więcej...Jeszcze przed zimą planujemy przeprowadzić dodatkowe remonty chodników.

To już kolejne zadania w tym zakresie realizowane w naszym mieście.
Łącznie wydamy w tym roku na remonty i budowy chodników ponad 2,5 mln zł.

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą, który do połowy grudnia przebuduje 6 zniszczonych chodników na bydgoskich osiedlach.
Poprawi to zdecydowanie bezpieczeństwo pieszych.
Część prac zleciliśmy z myślą o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami.

Wykonawcą dodatkowych robót zostało konsorcjum firm w składzie: BPRD sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowemu AFFABRE i Zakład Usług Drogowych REN-DROG s.c.
Zadanie pochłonie ponad 500 tysięcy złotych.

Lista chodników do przebudowy:
• ul. Grunwaldzka – wzdłuż posesji nr 1-9,
• ul. Grunwaldzka jezdnia serwisowa – wzdłuż posesji nr 10-12 (trzy miejsca dla osób z niepełnosprawnościami),
• al. Powstańców Wielkopolskich – na wysokości budynku z nr 13,
• ul. Dolina – wzdłuż posesji nr 14-16,
• ul. Graniczna – wzdłuż posesji nr 17-22,
• ul. L. Mierosławskiego – na wysokości budynku z nr 23.

Czytaj więcej...Szereg prac zrealizowanych
To już kolejne remonty chodników realizowane w tym roku.
Od maja prowadziliśmy prace przy drobnych remontach i naprawach chodników, które mieszkańcy zgłosili poprzez aplikację Dbamy o Bydgoszcz.
To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą.

Za blisko 1,5 mln zł prace prowadziliśmy m.in. przy:
• zatoce autobusowej na ul. Bernardyńskiej przy rondzie Jagiellonów
• ul. Krętej - pusty plac po kwiaciarniach
• schodach łączących Wały Jagiellońskie z ul. Pod Blankami
• ul. Jagiellońskiej przy Pałacu Młodzieży
• ul. Toruńskiej
• przejściu dla pieszych w rejonie skrzyżowania ul. Nakielskiej i Wrocławskiej
• ul. Śniadeckich

Czytaj więcej...Nowe ulice w parze z chodnikiem
Trwają nadal prace przy przebudowie chodników na ul. Grudziądzkiej i Jagiellońskiej (na wysokości ul. Kolberga).
Szereg nowych ciągów pieszo-rowerowych powstanie też przy okazji dużych inwestycji drogowych.
Piesi już korzystają z części nowej infrastruktury, która powstaje w ramach rewitalizacji Starego Fordonu.

W ciąg pieszo-rowerowy wyposażone zostały też rozbudowywane ul. Smukalska, ul. Chemiczna oraz wiadukt na ul. Wojska Polskiego. Warto wspomnieć, że część inwestycji dla pieszych zrealizujemy w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Do realizacji wybrane zostały m.in. projekty związane z rewitalizacją ulicy Piotra Skargi oraz wymianą chodników przy ul. 16 Pułku Ułanów Wlkp.

Strona 8 z 373