Nowe bilety okresowe oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy.

Nowe bilety okresowe dla uczniów.

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały nowe bilety okresowe. Bilety w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny) przysługują uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Bilety okresowe kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania. Wymienione bilety dla dzieci i uczniów można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub w biletomatach.

Nowe bilety okresowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały także nowe bilety okresowe przeznaczone dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy będą mogą korzystać z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny). Bilety te kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna Karta Bydgoskiego Malucha. Karta wydawana jest wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach pracy 7:00 – 17:00. Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek. Do wniosku o wydanie BKM należy dołączyć zdjęcie.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów korzystających ze stypendium szkolnego przyznanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godz. 7:00 – 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.

 

infografika.jpg