MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Chopina (na wys. ul. Karłowicza) Prywatnybudowa przyłącza wodociągowego i kanalizacji deszczowej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-08-22 2022-08-26 więcej...
ul. Kąpielowa, Pileckiego Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. budowa sieci gazowej - Uwaga: wystapią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczecie prac: 2022-08-08 2022-08-12 więcej...
ul. Krasińskiego/Gimnazjalna (rejon skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzienia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-08-01 2022-08-31 więcej...
ul. Piotra Skargi/Konarskiego (rejon skrzyżowania) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzienia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-08-01 2022-08-31 więcej...
ul. Saperów gwarancyjna wymiana istniejąceych urządzeń - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-07-20 2022-08-31 więcej...
ul. Magdzińskiego, Podwale MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica Magdzińskiego bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, w rejonie skrzyżowania z ul. Podwale wystąpi lokalne zwężenie jezdni. Rozpoczęcie prac: 2022-07-12 2022-08-31 więcej...
ul. Kasztelańska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-06-29 2022-08-31 więcej...
ul. Zygmunta Augusta/Langiewicza MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni oraz zamknięcie części chodnika w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-06-06 2022-08-31 więcej...
ul. Królowej Jadwigi (na odcinku od ul. Naruszewicza do mostu Królowej Jadwigi), ul. Naruszewicza Prywatnyrewitalizacja nawierzchni chodnika w związku z budową osiedla mieszkaniowego - Uwaga: chodnik został zamknięty, przejście dla pieszych zostało przesunięte w kierunku ulicy Garbary. Rozpoczęcie prac: 2022-05-23 2024-03-31 więcej...
ul. Pod Blankami MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2022-05-16 2022-08-31 więcej...
ul. Konopczyńskiego, Gołębia MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - w związku z pracami nastąpi zajęcie jezdni ul. Konopczyńskiego oraz część skrzyżowania z ul. Gołębią - skrzyżowanie pozostanie otwarte dla ruchu pojazdów. Rozpoczęcie prac: 2022-05-13 2022-08-31 więcej...
ul. Grodzka 4 Prywatnyzabezpieczenie budynku przed skutkami katastrofy budowlanej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu zabezpieczenia więcej...
ul.Fordońska/ Kazimierza Wielkiego ZDMiKPBudowa dwóch mostów pomiędzy ul. Fordońską a ul. Toruńską. UWAGA: zamknięta została ul. Łęczycka na skrzyżowaniu z ul. Fordońską - zamknięta została północna jezdnia ul. Fordońskiej na odcinku od ul. Szajnochy do ul. Kijowskiej. Na północnej jezdni ruch będzie możliwy wyłącznie w zakresie dojazdu do ulic osiedlowych np. ul. Szajnochy, ul. Kijowska. 2022-09-30 więcej...