MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Matki Teresy z Kalkuty ZDMiKPprace poprawkowe w ramach gwarancji - wystąpią lokalne zwężenia jezdni. Rozpoczęcie prac: 2021-08-02 2021-08-06 więcej...
ul. Strzelecka (odcinek pomiędzy ul. Żwirki i Wigury orraz ul. Gnieźnieńską) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac, prace prowadzone w 4 etapach. Rozpoczęcie prac: 2020-07-05 2021-10-25 więcej...
ul. Rekinowa (od zakończenia drogi do ul. Jeziornej) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, wystapi całościowe zwężenie jezdni od ul. Przewoźników do ul. Jeziornej, prace będą również wykonywane na zakończeniu drogi. Rozpoczęcie prac: 2020-06-25 2021-11-08 więcej...
ul. Kapuściska (przy skrzyżowaniu z ul. Betoniarzy) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2020-06-15 2021-08-16 więcej...
ul. Sowińskiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Hetmańską i Jana III Sobieskiego do posesji przy ul. Sowińskiego 24) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy. Rozpoczęcie prac: 2020-05-31 2021-09-30 więcej...
ul. Wały Jagiellońskie (jezdnia północna, za skrzyżowaniem z ul. Jana Kazimierza) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: wystąpi lokalne zwężenie jezdni do jednego pasa ruchu. Rozpoczęcie prac: 2020-03-31 2021-09-30 więcej...
ul. Gdańska/Dwernickiego MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: prace na ul. Gdańskiej będą wykonywane do 2021-07-27, ul. Dwernickiego pozostanie bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2021-03-22 2021-08-18 więcej...
ul. Skargi/Reja MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - Uwaga: ulica bez przejazdu w miejscu prowadzenia prac - wprowadzono objazdy, na ul. Reja od strony ul. Krasińskiego zostanie wprowadzony ruch dwukierunkowy. Rozpoczęcie prac: 2020-03-15 2021-10-31 więcej...
ul.Wały Jagiellońskie-Zbożowy Rynek ZDMiKPW dniach z 21 na 22 października Wykonawca wprowadzi zmiany w organizacji ruchu na jezdni południowej ulicy Wały Jagiellońskie - Zbożowy Rynek na odcinku od Sądu Rejonowego do Ronda Bernardyńskiego. Ruch zostanie przeniesiony na lewy pas jezdni. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. 2021-02-28 więcej...
ul. Skłodowskiej-Curie (od skrzyżowania z ulicami Jurasza i Łużyckiej do wjazdu/wyjazdu ze szpitala) MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.przebudowa kanalizacji deszczowej - prace prowadzone etapami, obecnie prace trwają w obrębie zatoki autobusowej. Rozpoczęcie prac: 2020-11-24 2021-08-16 więcej...
Rondo Kujawskie ZDMiKPwyłączenie, a następnie demontaż sygnalizacji świetlnej na rondzie w związku z budową linii tramwajowej w ulicy Kujawskiej - prosimy o zachowanie w opisanym miejscu szczególnej ostrożności więcej...
ul. Bernardyńska (przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów) ZDMiKPwykonanie przewiązki na ul. Bernardyńskiej w pasie rozdziału która będzie elementem planowanej drogi tymczasowej - Uwaga: wystąpią miejscowe przewężenie pasów ruchu przed wjazdem na rondo Bernardyńskie od strony ronda Jagiellonów. Rozpoczęcie prac: 2019-04-08 0000-00-00 00:00:00 więcej...