MiejsceInwestorCel i występujące utrudnienia w ruchuPlanowany termin zakończeniaLink
ul. Żeglarska, Kolejarska MWiK w Bydgoszczy Sp. z o.o.budowa sieci kanalizacji sanitarnej - wystąpią lokalne zwężenia jezdni w miejscu prowadzenia prac. Rozpoczęcie prac: 2024-06-18 2024-07-12 więcej...
ul. Gdańska na odcinku od ul. Pomorskiej do ul. Śniadeckich PSG Sp. z o.o.przebudowa sieci gazowej - wystapią lokalne utrudnienia w ruchu na chodnikach i jezdni. Rozpoczęcie prac: 2024-05-27 2024-07-03 więcej...
ul. Łęczycka (od ul. Fordońskiej do ul. Curie-Skłodowskiej) ZDMiKPprace związane z przebudową ulicy Łęczyckiej - w związku z pracami zostanie zamknięty dla ruchu odcinek ulicy Łęczyckiej między ulicą Fordońską a ulicą Curie-Skłodowskiej. Rozpoczęcie prac: 2024-05-15 2024-06-30 więcej...
rejon Placu Kościeleckich Miasto Bydgoszczprace związane z przebudową Placu Kościeleckich (wraz z przebudową kanalizacji deszczowej) - prace podzielono na etapy: przebudowę części północnej oraz przebudowę części południowo-zachodniej. Podczas przebudowy części północnej w związku z jej zamknięciem zostanie wprowadzona zmiana jezdni południowej na drogę dwukierunkową. Podczas przebudowy części południowo-zachodniej zostanie zamknięta południowa jezdnia Placu Kościeleckich, część ul. Przy Zamczysku oraz południowego chodnika Placu Kościeleckich. Celem zachowania możliwości wyjazdu z obszaru Starego Miasta zostanie wyznaczona na skrzyżowaniu ul. Przy Zamczysku i Placu Kościeleckich strefa udostepniona do ruchu - część północna - łuk. Rozpoczęcie prac: 2023-07-17 2024-06-30 więcej...