Aktualności

Czytaj więcej...Wykonawca odpowiedzialny za budowę nowych mostów firma Trakcja SA planuje rozpocząć kolejny etap prac związany z przebudową południowej części ulicy Fordońskiej wraz z torowiskiem. Zgodnie z deklaracją firmy Trakcja, po świętach mają nastąpić istotne zmiany w organizacji ruchu. Otwarta ma zostać też ul. Łęczycka. Zmienią się trasy linii autobusowych. Firma Trakcja SA zwróciła się również o wydłużenie terminu prowadzonych prac do grudnia 2023 .

Czytaj więcej...Zakończyło się betonowanie mostu tramwajowego nad Brdą. Obecnie trwa montaż kanalizacji deszczowej, łożysk, dylatacji i desek gzymsowych.
Wykonano zostały podpory mostu drogowego.
Obecnie trwa również wytwarzanie konstrukcji stalowej mostu, który ma być montowany na podporach na początku przyszłego roku.

Wykonawca ułożył nawierzchnię i torowisko na północnej stronie ul. Fordońskiej.
Obecnie deklaruje on rozpoczęcie prac po stronie południowej, co wymusi zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu w obrębie budowanej przeprawy.

O nowej organizacji ruchu i zmianach w komunikacji poinformujemy w odrębnym komunikacie.

Czytaj więcej...Rozjazdy na węźle przy ul. Perłowej w budowie
W ramach budowy mostów powstaje też nowe torowisko na ul. Perłowej. Wykonawca zamontował torowisko prawie na całej długości przebudowywanego odcinka (90% zakresu) i ustawił słupy trakcyjne. Trwają prace przy rozjazdach u zbiegu ulic Perłowej i Toruńskiej (50% zakresu). Kontynuowane są roboty brukarskie oraz prace związane z infrastruktura podziemną i sanitarną na ul. Toruńskiej przy ul. Perłowej. Na przebudowę zgodnie z kontraktem czeka jeszcze m.in. całe skrzyżowanie ul. Toruńskiej z ul. Kazimierza Wielkiego.

Niewystarczający postęp robót
Inwestycja o wartości ponad 153 mln finansowana jest z wykorzystaniem środków unijnych (ponad 50 mln zł), które mogą trafić wyłącznie na prace realizowane do końca przyszłego roku. Zmiany w harmonogramie robót i ograniczone postępy robót drogowych na ul. Fordońskiej oraz torowych na ul. Perłowej spowodowały, że już w listopadzie 2021 roku ZDMIKP wystosował do firmy Trakcja S.A. pierwsze ponaglenia. Od tego czasu wykonawca otrzymał kilkanaście dokumentów w tej sprawie. Jednocześnie firma Trakcja SA zwróciła się w tym miesiącu o wydłużenie terminu robót do grudnia 2023 roku oraz waloryzację kontraktu m.in. ze względu na trudną sytuację gospodarczą. Wnioski są szczegółowo analizowane.

Czytaj więcej...Trwają ostatnie prace przy budowie drogi rowerowej wzdłuż ul. Jeździeckiej.
Gotowy jest odcinek od skrzyżowania z ulicą Hippiczną do osiedla Podkowa. Przy dobrej pogodzie wykonawca ułoży jeszcze nawierzchnię na odcinku od ul. Gdańskiej do ronda u zbiegu z ul. J. Słowackiego.

Nowe droga rowerowa pozwoli w bezpieczny sposób poruszać się po parkowej obwodnicy otaczającej od Leśny Park Kultury i Wypoczynku w Myślęcinku. 

Czytaj więcej...Łączna długość projektowanego ciągu pieszo-rowerowego wynosi około 2,3 km, a typowa szerokość to 3 m.
Inwestycję zleciliśmy w trybie zaprojektuj i wybuduj.
Wykonawca wcześniej opracował dokumentację i uzyskał pozwolenia. Prace rozpoczęły się latem.

Czytaj więcej...Gotowy jest już odcinek od skrzyżowania z ulicą Hippiczną do osiedla Podkowa.
Wykonawca wstrzymał tylko układanie nawierzchni bitumicznej na początkowym odcinku ze względu na ujemne temperatury i opady. Dokończy te roboty przy bardziej sprzyjających warunkach pogodowych.

Inwestycja obejmuje budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinku od ul. Podkowa do ul. Gdańskiej, z nawiązaniem do istniejącego fragmentu pomiędzy ulicą Bydgoską a ul. Słowackiego w Niemczu. Zależał nam, by nowa infrastruktura pozwalała na bezpieczne poruszanie się nie tylko rowerzystom, ale również pieszym.

Czytaj więcej...Wszystkie rozwiązania skonsultowaliśmy na etapie prac nad koncepcją z mieszkańcami. Nowa infrastruktura powstaje na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Miastem Bydgoszcz i Gminą Osielsko. Zakłada ono sfinansowanie zadania po połowie.
Wartość inwestycji to ok. 5 mln zł.


Czytaj więcej...Zakończyła się rozbiórka wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej nad torami kolejowymi.
Wykonawca w tym roku zdemontuje jeszcze belki poza linią PKP i rozpocznie budowę przyczółków.
Wiosną montowany będzie już nowy obiekt. Jego poszczególne elementy są obecnie montowane w Kielcach.

Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe.
Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.
To już kolejne prace budowlane w tym miejscu.
Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta.


 

Czytaj więcej...Wyremontowane kładki dla pieszych jeszcze lepiej połączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego.
Część z nich dostosowaliśmy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy rowerzystów.
Większość robót zakończymy jeszcze przed świętami.


Czytaj więcej...Dobiegają końca prace na moście Kiepury.
Zabezpieczyliśmy stalową konstrukcję i wzmocniliśmy jego poszczególne elementy.
Musiały one zostać dostosowane do nowego deskowania. Belki są teraz ułożone w poprzek, a nie jak dotychczas wzdłuż kładki.
Dzięki temu konstrukcja będzie trwała i szybciej będzie z niej spływać woda.

Przebudowa kładki przez Stary Kanał Bydgoski
w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V.
W ramach zadania wykonaliśmy już zabezpieczenia antykorozyjne obiektu, stylowe balustrady oraz nową nawierzchnię.

Czytaj więcej...Remont kapitalny mostu Esperanto przez Brdę w rejonie Torbydu.
To największe z wszystkich zadań i mocno uzależnione od warunków pogodowych. W ramach zadania przebudowany zostanie drewniany pomost, dokonana zostanie korekta want oraz remont konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu. Wykonane zostaną też nowe schody i oświetlenie. Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących.

Większość prac została już wykonana. W związku jednak z ograniczeniami Wód Polskich co do zachowania żeglowności pod obiektem, prace mogły być prowadzone tylko na części obiektu. Dodatkowo też listopadowe opady śniegu uniemożliwiły prowadzenie części robót uzależnionych od pogody.
W związku z powyższym termin zakończenia robót został przesunięty na koniec stycznia przyszłego roku.

Usunięcie schodów z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec.
Wykonany został już nasyp. Obecnie kończą się prace brukarskie. 
Obiekt poprowadzeni ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy.

Czytaj więcej...Kładka na Wyżynach do rozbiórki.
Zakończyliśmy wstępne prace projektowe niezbędne do wybudowania nowego przejścia dla pieszych na Wyżynach i likwidacji kładki nad ul. Wojska Polskiego.

Nowe rozwiązanie pozwoli korzystać osobom starszym i z niepełnosprawnościami z przystanków tramwajowych. Zyskają też rowerzyści – nowy przejazd połączy drogi rowerowe wybudowane po obu stronach ulicy Wojska Polskiego. W przyszłym roku planujemy ogłosić przetarg na prace projektowe i rozbiórkowe.

Strona 5 z 373