Aktualności

Czytaj więcej...Trwają prace związane z rozbudową ul. Smukalskiej. Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni na drogach rowerowych i chodnikach. Kontynuowane są roboty ziemne. Duży zakres prac realizowany jest jeszcze w obrębie przebudowywanej pętli autobusowej w Smukale.
Ruch na całym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Czytaj więcej...W ostatnich tygodniach wykonawcy udało się zakończyć przebudową warstw konstrukcyjnych na odcinku przebiegającym przez osiedle Piaski. Pozwoliło to zlikwidować tymczasowy ruch wahadłowy. Na jezdni ułożone są już pierwsze warstwy nawierzchni na całej szerokości.
Na odcinku pomiędzy Piaskami i Smukałą rozpoczęło się układanie nawierzchni na drodze rowerowej. 

Czytaj więcej...Na Piaskach w pobliżu pętli budowane są kolejne odcinki chodników i brakujący fragment drogi rowerowej.
Kontynuowane są prace przy umacnianiu skarp w wąwozie na wysokości ul. Kaktusowej.
Wykonawca kontynuuje też prace brukarskie przy peronach, przejściach dla pieszych i zjazdach.
Montowane są pierwsze słupy oświetleniowe.

Kolejne prace związane z budową kanalizacji realizowane są jeszcze na odcinku pomiędzy ul. Agrestową oraz pętlą w Smukale.

Czytaj więcej...Przebudowa ulicy Smukalskiej obejmuje 3-kilometrowy odcinek od ul. Błądzimskiej na Piaskach aż do ul. Rajskiej w Smukałę.
W ramach inwestycji modernizowane są też pętle autobusowe oraz oświetlenie.
Cała trasa będzie zdecydowanie lepiej przystosowana do ruchu autobusowego.


Czytaj więcej...Na całym odcinku ul. Smukalska zyska nową drogę rowerową biegnącą przez malowniczą część Bydgoszczy położona na lewym brzegu Brdy, graniczącą z lasem.
Tę część inwestycji realizujemy z unijnym wsparciem.

Zakończenie wszystkich prac planowane jest wiosną przyszłego roku.
Odpowiada za nie firma Strabag.

Czytaj więcej...W poprzednich latach na całym 7-kilometrowym ciągu łączącym Jachcice, Piaski i Smukałe zrealizowaliśmy kilka innych inwestycji:
• Zmodernizowaliśmy ulicę Saperów
• Przebudowaliśmy odcinek ul. Smukalskiej w wąwozie na Piaskach
• Odnowiliśmy nawierzchnię ul. Smukalskiej pomiędzy ul. Szamarzewskiego i wąwozem
• Doświetliliśmy część przejść dla pieszych na ul. Saperów
Inwestycja w liczbach:
• Koszt prac budowlanych na ul. Smukalskiej - 25,5 mln zł.
• Długość nowej drogi rowerowej – 2,8 km

Czytaj więcej...Ustawimy nowe oświetlenie na trzech kolejnych bydgoskich ulicach.
Umowa z Wykonawcą podpisana.

Miejskie oświetlenie pojawi się w kilku punktach, które do tej pory nie były oświetlone. Ulice wzbogacą się o zupełnie nowe, energooszczędne latarnie.
Zadanie realizowane jest w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.


Zakres zadania obejmuje następujące ulice:
ul. Mochelska (Piaski) – dwie dodatkowe lampy doświetlające boisko MOKS
ul. Inwalidów na odcinku 200 m – droga pomiędzy ogródkami działkowymi
ul. Toruńska 388 (Łęgnowo) na odcinku 220 m – kontynuacja dotychczasowych robót na tym odcinku.

Umowa została podpisana.
Prace zajmą niespełna 3 miesiące.
W pierwszej kolejności wykonywana będzie dokumentacja projektowa, a następnie prace elektroinstalacyjne.

Czytaj więcej...Ulice Wejherowska na Miedzyniu i Platynowa (Osowa Góra) to kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
Wykonawcy weszli właśnie na teren budowy.
Rozpoczynają się prace budowlane.
Koszt inwestycji to blisko 4 mln zł.

Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.
Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta.

W programie realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Ul. Wejherowska dla pieszych i samochodów
Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze planowane jest utwardzenie ul. Platynowej pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Czytaj więcej...Wykonawca obu zadań: firma Betpol
Koszt budowy:
ulica Wejherowska to prawie 2 mln zł
ul. Platynowa - ponad 1,8 mln zł.
Przy sprzyajjących warunkach pogodwych prace potrwają do końca bieżącego roku.

W tym roku twardą nawierzchnię zyskają jeszcze ulice Odrzańska w Brdyujściu oraz Wycieczkowa w Opławcu a także ulice Strusia, Sowia i Rajdowa.

Przypominamy, że w ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic. Na ten cel miasto wydało już blisko 100 mln zł.

Czytaj więcej...Trzy wyremontowane kładki dla pieszych jeszcze lepiej połączą brzegi Brdy i Kanału Bydgoskiego.
Ogłosiliśmy przetarg na duży zakres prac na obiektach przy Torbydzie, w Opławcu oraz przy V śluzie.
Część kładek dostosujemy do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi czy rowerzystów. Rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Przebudowa kładki przez Stary Kanał Bydgoski w ciągu ul. Czarna Droga przy śluzie nr V
W ramach zadania zostanie zaprojektowana i wykonana przebudowa wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym obiektu.
Rozebrane zostaną dotychczasowe balustrady, nawierzchnia i izolacja przęsła. Po przebudowie płyty nałożona zostanie nowa izolacja i nawierzchnia bitumiczna.
Wykonane zostaną też nowe stylowe balustrady.

Prace uzgadniane są z Miejskim Konserwatorem Zabytków, bowiem Stary Kanał Bydgoski figuruje w rejestrze jako zabytek.
Co ważne, ruch pieszy zostanie poprowadzony tymczasowym pomostem.
Po zakończeniu robót Wykonawca będzie musiał doprowadzić cały teren budowy do stanu poprzedniego.
Całość dobrze wpisze się w inicjatywę rewitalizacji tego miejsca.

Czytaj więcej...Historia: Obiekt jest płytowy jednoprzęsłowy o konstrukcji przęsła żelbetowej i długości całkowitej 7,40 m.
Przęsło o szerokości 2,75 m oparte jest na ścianach ceglanych Śluzy nr V Starego Kanału Bydgoskiego, wpisanego do rejestru zabytków (sama kładka wybudowana została w 1991 r.

Pierwsza kładka powstała w tym miejscu już w 1774 r. i stanowiła wąskie przejście techniczne dla obsługi wówczas jeszcze drewnianej śluzy.

Nowsza, szersza pojawiła się na początku XIX wieku przy okazji przebudowy śluzy na ceglaną i zaopatrzona była w siedziska dla spacerowiczów.
W 1948 r. została zastąpiona konstrukcją na stalowych dźwigarach, które jednak z czasem przekorodowały i ostatecznie obiekt został zastąpiony współczesnym.

Czytaj więcej...Usunięcie schodów z kładki przez Brdę w rejonie ul. Opławiec
Obiekt poprowadzeni ruchu dla użytkowników wózków oraz rowerów pomiędzy ulicami Baranowskiego i Opławiec przez rzekę Brdę z pominięciem schodów na północnej skarpie doliny Brdy.
Dotychczasowe schody zostaną rozebrane wraz z płytami betonowymi, następnie nadbudowany zostanie nasyp po którym zostanie poprowadzony nowy chodnik.

Czytaj więcej...Wykonane zostaną też zabezpieczenia antykorozyjne w miejscach usunięcia schodów.

Historia: Obiekt jest pięcioprzęsłowy o długości całkowitej ok. 55 m. Schody od strony ul. Opławiec wykonane są w postaci dwóch belek stalowych połączonych przegubowo z przęsłem, a z drugiej strony opartych na żelbetowym fundamencie.
Kładka powstała w roku 1989.

Czytaj więcej...Remont kapitalny kładki przez Brdę w rejonie hali Łuczniczka
To największe z wszystkich zadań.
Związane będzie z przebudową drewnianego pomostu oraz remontem konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu.
Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.
Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących.

Czytaj więcej...Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur.
Tak duży zakres prac będzie związany z zamknięciem kładki i poprowadzeniem ruchu pieszego pobliskim mostem Pomorskim (przy Rondzie Toruńskim).Czytaj więcej...Historia: Obiekt trzyprzęsłowy o długości całkowitej 78 m. Przęsło nurtowe składa się z dwóch części podwieszonych pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want.
Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.


Kładkę wybudowało Bydgoskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego „Przemysłówka" (otwarcie: 22 lipca 1979 r.), a zaprojektował ją bydgoski inżynier, wieloletni pracownik Wyższej Szkoły Inżynierskiej (późniejszej Akademii Techniczno-Rolniczej i Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, dzisiejszej Politechniki Bydgoskiej), były dziekan Wydziału Budownictwa, dr. Tadeusz Kabat. W okresie jej powstania uchodziła za oryginalną i nowatorską. Jej opis pojawiał się w wielu branżowych czasopismach i opracowaniach.

Ciekawostką jest fakt, że do momentu oddania do użytku w 1970 r. Mostu Pomorskiego, w tym mniej więcej miejscu funkcjonowała przeprawa promowa.

Strona 5 z 355