Aktualności

Czytaj więcej...W piątek 16 kwietnia otwarta zostanie zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej pomiędzy rondem Bernardyńskim a Kujawskim.
To już kolejne zmiany w ruchu wprowadzone w tej części miasta, w ramach rozbudowy ulicy Kujawskiej.
Prace przy całej inwestycji dobiegają końca.


Do ruchu udostępniona zostanie zachodnia jezdnia ulicy Kujawskiej od ronda Bernardyńskiego (w górę). Tym samym zdjęty zostanie ruchu dwukierunkowych z jezdni wschodnie (w dół).

W związku jednak z zaplanowanymi pracami przy zieleni oraz układaniu chodników, na jezdni w obu kierunkach będzie obowiązywało zwężenie jezdni oraz ograniczenia prędkości.
Kierowcy będą korzystać tylko z jednego pasa ruchu.
Na tym etapie pozostanie również zamknięta ulica Sieroca do ulicy Kujawskiej.

Czytaj więcej...Przypominamy, że na ul. Toruńskiej nadal będzie można korzystać tylko z jezdni w kierunku ronda Toruńskiego. Odcinek w stronę ronda Bernardyńskiego pozostanie zamknięty.
Kontynuowane będą też prace przy nawierzchni na ulicach: Zbożowy Rynek, Tucholskiej, Konopnickiej i Wojska Polskiego (przy kościele) a także przy chodnikach, drogach rowerowych i nasadzeniu zieleni.

Apelujemy do kierowców o ostrożność i uważnego spoglądanie na znaki.

Mapka poglądowa:
Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Ekologiczna inwestycja realizowana przez miejskie wodociągi związana z budową i przebudową kanalizacji deszczowej, wchodzi w decydującą fazę. Do tej pory, dzięki bezwykopowym technologiom udało się odnowić 90 km niewydajnych kanałów deszczowych. Wszystkie prace wodociągowe w mieście są koordynowane z pracami drogowymi realizowanymi przez ZDMiKP, co pozwala minimalizować utrudnienia w ruchu.

Projekt pod nazwą „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. To jedno z najważniejszych zadań inwestycyjnych realizowanych przez miejską spółkę MWIK. Miasto na ten cel pozyskało wysokie dofinansowanie unijne w kwocie powyżej 150 mln zł. Wartość całego zadania to 258 mln zł.

Celem bydgoskiej inwestycji jest dostosowanie kanalizacji deszczowej do obecnego i planowanego sposobu zagospodarowania terenu oraz ochrona miasta przed skutkami deszczy nawalnych, nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych. Kompleksowe podejście do uporządkowania kanalizacji deszczowej to zadanie skomplikowane, realizowane w ponad 150 lokalizacjach, niemal w jednym czasie.
Zadanie obejmuje przede wszystkim środkową część miasta. To właśnie w Śródmieściu występują największe problemy związane z zalewaniem ulic i podtapianiem budynków.

Czytaj więcej...Rękaw wpuszczony w kanał, czyli nowoczesna technologia zastosowana pod ziemią
W pierwszej kolejności wyczyszczono i odnowiono ok. 90 km istniejących kanałów deszczowych, które przez lata uległy znacznej eksploatacji. Stosowana jest metoda bezwykopowa, która oczyszcza kanały z mułu, gruzu i piasku i wprowadza specjalny rękaw, który jest utwardzany na miejscu tzw. CIPP. Taka technologia jest ekonomiczna i w niewielkim stopniu ogranicza ruch na ulicach Bydgoszczy.

Ten etap pozwala na dalsze sprawne korzystanie z miejskiej kanalizacji przez kolejnych 40 lat.
Planowane zakończenie wszystkich prac związanych z czyszczeniem i renowacją kanałów to czerwiec 2021 r. 

Czytaj więcej...Kolejne wyzwania: budowa nowych kanałów deszczowych i zbiorników retencyjnych
Zakres projektu przewiduje także budowę nowych kanałów deszczowych o długości ok. 19 km, w tym 37 zbiorników retencyjnych liniowych oraz budowę 71 zbiorników retencyjnych przepływowych.
Ponadto wybudowane zostaną skrzynki rozsączające, 28 oczyszczalni ścieków deszczowych, urządzenia oczyszczające i zagospodarowujące wodę na terenach zielonych oraz urządzenia regulujące prace układu.

Ze względu na skomplikowany i wymagający wielu uzgodnień zakres przedsięwzięcia, który jest pionierski w skali kraju, termin zakończenia prac wg harmonogramu Wykonawcy to czerwiec 2022 roku. W sumie realizowanych będzie 150 zadań budowlanych w różnych lokalizacjach.

Do tej pory powstało 150 m nowych kanałów deszczowych, zlokalizowanych w ulicach: Kapitańskiej, Kolbego, Skłodowskiej-Curie. Powstał też 1 zbiornik retencyjny liniowy w ulicy Jaskółczej. Zrealizowano także przebudowy polegające na montażu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach: Lenartowicza/Nowa/Sieroca, Nowodworska, Orla.

W trakcie realizacji jest budowa: 4 zbiorników retencyjnych liniowych w ulicach: Zygmunta Augusta, Skłodowskiej-Curie, Warmińskiego, Leszczyńskiego, kanału sanitarnego w ulicy Zygmunta Augusta, zbiornika retencyjnego w ulicy Kolbego oraz oczyszczalni ścieków deszczowych przy ul. Bernardyńskiej a także przebudowy polegające na montowaniu dławień, zabudowie klap zwrotnych w ulicach Baczyńskiego, Magdzińskiego/Jana Kazimierza, Zaułek, Długa/Podwale. Prace wodociągowców trwają także w ul. Gdańskiej.

W związku z realzowanymi zadaniami przez MWiK, możliwe są utrudnienia w ruchu.
Lista wszystkim zmian w organizacji ruchu na naszej stronie w zakładce "Utrudnienia" TUTAJ
Czytaj więcej...Trwają przygotowania do kolejnych nasadzeń drzew i krzewów na terenie Bydgoszczy. 150 nowych drzew pozwoli na stworzenie kolejnych zielonych płuc naszego miasta. Tereny zieleni miejskiej wzbogacą się także o nowe krzewy.
Dodatkowo wiele drzew i krzewów zostanie posadzonych w ramach inwestycji drogowych realizowanych przez ZDMiKP.

Prace związane z nowymi nasadzeniami drzew i krzewów na osiedlach to efekt stosowanych w Bydgoszczy nasadzeń zastępczych. Zgodnie z obowiązującymi zasadami stosuje się zasadę 2 nowe drzewa za 1 usunięte.

Miasto w 4 oddzielnych pakietach chce zamówić 150 drzew i niemal 1,5 tys. krzewów. Od chętnych wykonawców oczekuje się wysokiej jakości materiału roślinnego, który będzie objęty 3-letnią pielęgnacją. Czas na składanie ofert upływa 12 kwietnia.

Ponad 140 drzew na bydgoskich osiedlach
Przy ul. Wojska-Polskiego - al. Jana Pawła II ma się pojawić ponad 30 drzew. Zobaczymy w tym miejscu 2-metrowe świerki, lipy drobnolistne, czereśnie, jabłonie, wierzby.
Na Kapuściskach kilkanaście nowych drzew pojawi się także przy ul. Baczyńskiego. Będą to kasztanowce, klony i oliwniki.
Przy ul. Toruńskiej zasadzone zostaną lipy, a przy Nowotoruńskiej i Zacisze kasztanowce, robinie i jarząb szwedzki.
Z kolei na osiedlu Leśnym planuje się wkopanie ok. 40 klonów. W tym pakiecie znajduje się łącznie 98 drzew.
Kolejny przewiduje posadzenie 36 świerków i sosen przy ul. Nakielskiej.


Czytaj więcej...Wyspa Młyńska jeszcze bardziej zielona
W ramach zamówienia planowane są nasadzenia drzew i krzewów w samym centrum miasta. Na Wyspie Młyńskiej pojawią się bujnie kwitnące wiosną wiśnie japońskie, kasztanowce oraz platan klonolistny. Przy rewitalizowanych Młynach Rothera zasadzone zostaną zimozielone cisy. Jeden z rosnących klonów zmieni swoją lokalizację. 

Czytaj więcej...Krzewy w Parku nad Starym Kanałem
Niemal 300 metr. kwadratowych zieleni zostanie obsadzonych nowymi krzewami. Teren parku urozmaicą: kolkwicja chińska, irga rozkrzewiona, śnieguliczka koralowa, ognik szkarłatny i laurowiśnia wschodnia.  Niektóre gatunki sadzonych krzewów będą okazjonalnie wypuszczać kwiaty, co stworzy efekt kolorowych wysp w miejskim krajobrazie.

Czytaj więcej...To nie wszystkie prace przy zieleni
Warto podkreślić, że przy przebudowanych jezdniach i chodnikach ulicy Kujawskiej, również będą prowadzone nasadzenia nowych roślin.
Posadzimy ponad 630 nowych drzew oraz ponad 6000 krzewów i bylin. 


Posadzone zostaną klony polne, jesiony wyniosłe oraz kasztanowce zwyczajne. W sąsiedztwie chodników i dróg rowerowych planowane jest sadzenie lip srebrzystych.

W okolicy rond i na pasach rozdziału dróg oraz przy ulicach bocznych zobaczymy takie gatunki drzew jak głóg pośredni, czeremcha pospolita, śliwa wiśniowa, czeremcha wirginijska, wiśnia piłkowana oraz wiązowce zachodnie. Na powstałych rondach pojawią się krzewy i byliny. Przewiduje się, że zostanie posadzonych ponad 6 tysięcy krzewów liściastych i iglastych odpornych na skrajnie trudne warunki drogowe.

Czytaj więcej...Nowe gatunki to między innymi: tawuły japońskie, berberysy Thunberga, jałowce płożące, kosodrzewina, róże okrywowe i inne.
Na wszystkich terenach zieleni w obrębie pasa drogowego zakładane są już trawniki. 

Posadzenie nowych drzew wpłynie na poprawę jakości powietrza, da naturalny cień w słoneczne dni oraz przefiltruje zanieczyszczenia komunikacyjne. Co więcej na drzewach nowe domy znajdą przydatne do walki z owadami miejskie ptaki, a także wiele gatunków owadów zapylających, w tym także pszczół miodnych.

Czytaj więcej...Trwają zaawansowane prace przy podparciu wiaduktów Warszawskich w ciągu ulicy Fordońskiej. Wiele prac zostało już wykonanych.

Po ich zakończeniu będzie można przywrócić ruch pojazdów na obiekcie oraz rozpocząć właściwe prace naprawcze.


Docelowo pod obiektem ustawianych zostanie 8 podpór, z których każda składać się będzie z 4 betonowych słupów. Realizowane roboty mają wzmocnić obiekt i pozwolą rozpocząć właściwe prace naprawcze. 

Czytaj więcej...Obecnie na obu obiektach mamy zwężenie jezdni. Pojazdy poruszają się wyłącznie prawymi pasami (od strony chodników), w obu kierunkach. Mamy też ograniczenia prędkości.
Ze wstępnych ustaleń wynika jednak, że wykonanie wszystkich podpór pod obiektem, pozwoli udostępnić (z pewnymi ograniczeniami), oba pasy ruchu w obu kierunkach.
Zdecydowanie usprawni to ruchu pojazdów pomiędzy centrum a Fordonem.


Koszt podparcia obu wiaduktów to : ponad 1,5 mln zł.
Podparcie obiekty zakończy się w czerwcu.

Wiadukty Warszawskie w Bydgoszczy oddano do użytku w roku 1973 r., zarówno czasy jaki i technologie ich wykonania były dalekie od obecnych oczekiwań i nowych technologii. Są to dwa obiekty mostowe o długości 430 i 436 m, liczące po 23 przęsła każda, zlokalizowane w ciągu ul. Fordońskiej.

Czytaj więcej...Kilkanaście lat temu konstrukcja została poddana remontowi ponieważ już wtedy nosiła znamiona zbyt intensywnego użytkowania i postępującej degradacji. Remont przywrócił funkcjonalność zniszczonej konstrukcji jednak pozostałe elementy, przez następne lata ulegały dalszej degradacji.
Oba wiadukty zostały wybudowane prawie 50 lat temu w oparciu o prefabrykowane belki strunobetonowe typu korytkowego, które okazały się być jednym z najbardziej nietrwałych i awaryjnych systemów budownictwa mostowego. W Polsce od lat odchodzi się od tego typu konstrukcji.

Strona 5 z 291