Aktualności

Czytaj więcej...Na bieżąco prowadzimy prace remontowe i utrzymaniowe na ulicach osiedlowych. Mają one poprawić komfort a przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców.
Remontowane są jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. 
Ustawiane są nowe wiaty przystankowe i sygnalizacje świetlne.
Powstają też kolejne miejsca parkingowe i przejścia dla pieszych.

Czytaj więcej...Bieżące prace remontowe i utrzymaniowe:
- przebudowa ul. Świetlicowej 8 – w obrębie sklepu powstanie pieszo-jezdnia i nowy parking – zadanie zostanie zrealizowane w oparciu o BBO
- przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Fordońskiej 393 – przejście zostanie przesunięte, W październiku przy nowej lokalizacji zostanie wybudowana sygnalizacja świetlna, poprawiająca w znacznym stopniu bezpieczeństwo pieszych. 
- budowa przejścia dla pieszych na pl. Weyssenhoffa od strony al. Ossolińskich. 

- trwa utwardzanie ulic gruntowych płytami ażurowymi na ulicach: Hożej (BBO), Sztormowej, 2 października, Kameralnej, Lądowej oraz Wierzbowej. Już niebawem rozpoczną się prace na ulicach: Zawodzie, Średzka, Widok (w tym także sięgacz ul. Widok).

- Jednocześnie prowadzone są remonty chodników na ulicach: Leszczyńskiego, Andersa oraz ul. Kossaka. 
Po wykonaniu prac na  ul. Leszczyńskiego, roboty remontowe przeniosą sią na ul. Solskiego na odcinek pomiędzy ul. Leszczyńskiego a Skorupki oraz bezpośrednio na ul. Skorupki gdzie uzupełniony zostanie brakujący odcinek chodnika od Solskiego do ul. Zuławy.

- inwestor zewnętrzny kontynuuje przebudowę ul. Suchej do ul. Fordońskiej 
- w ramach budowy centrum handlowego, trwa przebudowa dróg dojazdowych na ul. Andersena / Brzechwy (inwestycja zewnętrzna)

Czytaj więcej...Zadania zakończone:
- twardą nawierzchnię (ażury) zyskała m.in: ul. Żnińska.
- nowe chodniki wykonaliśmy na ulicach: Kossaka, Kołobrzeskiej, Skośnej, Śniadeckich, Warmińskiego, Leśnej i Pomorskiej
- po rewitalizacji traktów spacerowych na  al. Ossolińskich i remoncie nawierzchni, wymalowaliśmy dodatkowe pasy dla rowerzystów.
- przebudowa skrzyżowania ul. Chemicznej i Mokrej gdzie w ramach inwestycji powstały też nowe chodniki i drogi rowerowe (inwestycja zewnętrzna)
- budowa dodatkowych miejsc parkingowych – ul. Inwalidów i ul. Sułkowskiego

O postępie prac remontowych oraz dalszych działaniach inwestycyjnych, informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Zmieniona organizacja ruchu pozwoliła wykonawcy rozpocząć szereg prac przy budowie nowych mostów i przebudowie przyległych skrzyżowań. W ostatnich dniach zdemontowane zostało dotychczasowe torowisko. Rozpoczęły się prace przy rozbiórce nawierzchni północnej jezdni ul. Fordońskiej.

Prace przygotowawcze rozpoczęły się już w sierpniu. Przygotowano zaplecze budowy, drogi tymczasowe i zamontowano rozjazdy nakładkowe na torowisku wzdłuż ul. Fordońskiej. 
Ruchem tramwajowym sterują sygnaliści. Wykonawca przygotowuje się do uruchomienia sygnalizacji świetlnej do sterownia ruchem tramwajowym w tym miejscu.  

Czytaj więcej...Wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu pozwoliło firmie Trakcja SA rozpocząć główne prace budowlane.
Wykonawca zdemontował już torowisko i sieć trakcyjną po północnej stronie ul. Fordońskiej. Trwa rozbiórka przejazdów oraz peronów przystankowych i oznakowania.  W tygodniu prowadzone były też prace związane z wybieraniem tłucznia z podtorza oraz rozbiórką krawężników.

Czytaj więcej...Nowe jezdnie i torowiska będą nieco przesunięte względem istniejących, by zapewnić bezpieczny przejazd i odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.
Rozpoczęła się już rozbiórka nawierzchni z północnej jezdni ul. Fordońskiej.

Czytaj więcej...W pierwszej fazie prac wykonawca skupia się między innymi na przebudowie uzbrojenia znajdującego się pod przyszłą jezdnią i torowiskiem. Trwają już przygotowania do przełożenia ciepłociągu i przebudowy węzła cieplnego w sąsiedztwie stacji paliw.
Trwa usuwane kolizji z infrastrukturą energetyczną i teletechniczną w sąsiedztwie zabudowań komisariatu policji.

Czytaj więcej...Prowadzone są również przygotowania do montażu platform roboczych pod palowanie przyczółków i podpór nowych mostów.
Nowe przeprawy będą składały się z 5 przęseł. Oprą się na przyczółkach i 3 podporach pośrednich.

Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. 

Czytaj więcej...Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań drogowych w mieście: rozbudowa ulicy Kujawskiej oraz budowa systemu buspasów.
Te inwestycje również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych.

Jedna z nich została właśnie nagrodzona w konursie organizowanym przez Kujawsko-Pomorską Izbę Budownictwa - szczegóły TUTAJ

Czytaj więcej...23 września w Bydgoszczy odbyła się Gala Konkursu „Arcydzieło sztuki budowlanej 2021" Kujawsko-Pomorskiej Izby Budownictwa.
Nagrody przyznano w pięciu kategoriach.

Jedno z wyróżnień zostało przyznane za budowę torowiska w ciągu ulicy Kujawskiej.


W trakcie gali wręczone zostały statuetki i wyróżnienia w kategoriach:
- budownictwo mieszkaniowe,
- budownictwo użyteczności publicznej,
- budownictwo przemysłowe,
- obiekty zrewitalizowane,
- budownictwo inżynieryjne i drogowe,

Czytaj więcej...Nagroda główna w kategorii budownictwo inżynieryjne i drogowe została przyznana za realizację trasy tramwajowej wzdłuż ul. Kujawskiej.

Natomiast w kategorii obiektów zrewitalizowanych, główne wyróżnienie za Młyny Rothera otrzymało Miasto Bydgoszcz.


Konkurs „Arcydzieło sztuki budowlanej" zorganizowany został w tym roku po raz pierwszy. Okazją ku temu jest 25-lecie Pomorsko-Kujawskiej Izby Budownictwa. Celem konkursu jest wyróżnienie najciekawszych obiektów budowlanych oraz promowanie sztuki budowlanej i uczestników całego procesu inwestycyjnego oraz realizacyjnego. Jednym z podstawowych kryterium konkursu był związek inwestycji lub firmy wykonawczej z województwem kujawsko-pomorskim.

Warto wiedzieć:
Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa z siedzibą w Bydgoszczy jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającą na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców z branży budowlanej w województwie kujawsko-pomorskim. Istnieje od 1996 roku.
Pomorsko-Kujawska Izba Budownictwa zrzesza obecnie 60 członków, w tym podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem, usługami budowlanymi i inżynieryjnymi, produkcją i obrotem materiałami budowlanymi oraz zawodowym inwestorstwem budowlanym.

22 września obchodzony jest Europejski Dzień Bez Samochodu. Stanowi on punkt kulminacyjny Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, gdzie promuje się ekologiczne formy transportu - pieszego, rowerowego i publicznego.
W tym dniu Wszyscy jesteśmy pieszymi i zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu.

Czytaj więcej...Zmiany w przepisach i kolejne inwestycje pomagają ograniczyć liczbę wypadków na przejściach.

Od 1 czerwca 2021 roku zaczęły obowiązywać nowe przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym.
Ustawa wprowadziła między innymi zasadę, że pieszy (zachowując szczególną ostrożność) wchodzący na przejście dla pieszych ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. 

Wprowadzenie nowych przepisów miało za zadanie zmniejszyć liczbę wypadków z udziałem niechronionych uczestników ruchu drogowego.
Tylko w 2020 roku piesi stanowili blisko 1/5 wszystkich poszkodowanych.

Czytaj więcej...Mniej wypadków 
Od czerwca do sierpnia tego roku zginęło ponad 30% mniej pieszych niż w 2019 r. a blisko 20% mniej zostało rannych. Liczba wypadków na przejściach dla pieszych również zmniejszyła się.

Podczas wakacyjnych miesięcy (lipiec/sierpień) na przejściach doszło do wypadków z udziałem pieszych: w 2021 r. – 278 zdarzeń, a w 2019 r. – 339.

Zmiany widać też w Bydgoszczy.
W lipcu i sierpniu 2019 roku mieliśmy 9 zdarzeń z udziałem pieszych a w roku 2020 aż 13.
Podczas tegorocznych wakacji takich zdarzeń mieliśmy już o ponad połowę mniej (5 wypadków)

Czytaj więcej...Działamy na rzecz poprawy bezpieczeństwa
Na bydgoskich ulicach od lat stosujemy elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych. Podstawą jest separacja tego rodzaju ruchu, a więc budowa wydzielonych chodników i dróg rowerowych.
W miejscach, gdzie kierowcy nie przestrzegają ograniczeń prędkości, sięgamy po rozwiązania sprawdzone w wielu innych krajach.


Czytaj więcej...Bądź widoczny na drodze
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.
Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy.

W tym roku dodatkowe lampy pojawią się jeszcze w kilkunastu punktach naszego miasta.
Przygotowanie dokumentacji dobiega końca.
W październiku wykonawca rozpoczyna prace w terenie, które potrwają około 2 miesięcy.

Przypominamy, że w tym roku doświetlone zostaną przejścia:
• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Strona 5 z 314