Aktualności

Czytaj więcej...Dziś (12 maja) Miasto podpisało umowę na kompleksową rewitalizację placu Kościeleckich.
W pierwszej kolejności realizowane będą prace związane z budową podziemnych zbiorników na deszczówkę.

Zachowane zostaną istniejące kasztanowce i wprowadzone będą nowe nasadzenia.
Piesi zyskają estetyczne chodniki w śródmiejskim stylu.

Czytaj więcej...Za prace odpowiadać będzie firma Czill z Bydgoszczy, która w przetargu przedstawiła najkorzystniejszą ofertę.

Wartość podpisanej dzisiaj umowy to 9,25 mln zł.
Prace zakończą się latem przyszłego roku.

Przy realizacji zadania Miasto wykorzysta zdobyte dofinansowanie centralne w kwocie 5 mln zł.

Czytaj więcej...Deszczówka nawodni zieleń
Równolegle realizowane będą prace związane z przebudową infrastruktury kanalizacyjnej zlecone przez MWIK.
Ich głównym celem jest budowa podziemnego zbiornika do gromadzenia wód deszczowych.
Rozwiąże on problem zalewanych ulic.
Zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów.
Obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy.
Zakończenie powyższych prac, planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Więcej drzew, roślin i miejsc do odpoczynku
Najważniejszym etapem będzie rewitalizacja terenów zielonych w centralnej części placu.
Wszystkie prace prowadzone będą z myślą o zachowaniu rosnących kasztanowców w jak najlepszej formie.
Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami.
Nawierzchnie alejek wyłożone zostaną materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę.

Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców.
Plac zyska też nowe też stylowe oświetlenie.

Czytaj więcej...Chodniki w śródmiejskim stylu
Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego.
Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa.
Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku.

Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem.
Zastosowane zostaną płytki układane w karo oraz kamienne opaski. 
Cześć chodników od strony ul. Bernardyńskiej otrzymała już nową nawierzchnię wraz z rozbudową ul. Kujawskiej.

Czytaj więcej...Kolejne 20 przejść na ruchliwych ulicach zostanie doświetlonych.
Podpisaliśmy właśnie umowę na zaprojektowanie i montaż dodatkowego oświetlenia, które poprawi bezpieczeństwo pieszych.
Realizacja zadania zajmie wykonawcy 4 miesiące.

Doświetlanie przejść to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg.
Dodatkowe oprawy na latarniach pozwalają kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować szczególnie jesienią i zimą.

Do tej pory w Bydgoszczy takie rozwiązanie wprowadziliśmy na blisko 100 przejściach dla pieszych.

Czytaj więcej...W tym roku wytypowaliśmy kolejne 20 miejsc do doświetlenia.

Wykonawcą zostało konsorcjum firm, których liderem jest PISJ Sp. z o.o.
Wartośc zadania: ponad 1 mln 320 tys zł.
Czas realizacji: 4 miesiące

Przejścia do doświetlenia w 2023 roku:
ul. Nakielska/ ul. Janowiecka
ul. Nakielska / ul. Widok
ul. Sułkowskiego / 11-go Listopada
ul. Wojska Polskiego 2 (jezdnia południowa)
ul. Saperów / ul. Żeglarska
ul. Glinki / Drukarnia Abedik - obok Lidla
ul. Bielicka przy Przedszkolu nr 70
ul. Andersa / ul. Kasztelańska
ul. Pileckiego przy Pesie
ul. Magnuszewska przy centrum handlowym
ul. Skarżyńskiego / ul. Wierzejewskiego (Skarżyńskiego 7)
ul. Śląska 5/ ul. Długosza
ul. Krasińskiego / ul. Gimnazjalnej
ul. Gajowa/ ul. Kamienna
ul. Hetmańska / ul. Pomorska
ul. Andersa / ul. Wyzwolenia
ul. Romanowskiej przy wejściu do Centrum Onkologii
ul. Nakielska 117
ul. Hetmańska/ ul. Sowińskiego
ul. Broniewskiego/ ul. Korczaka

Czytaj więcej...Trwają zaawansowane prace przy budowie ciągu pieszo-rowerowego na ul. Promenada.
Niebawem rozpocznie się zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad brzegiem Wisły. 

Na polanie powstaną między innymi plac zabaw, skatepark, plenerowa siłownia i boisko.
To jeden z ostatnich etapów kompleksowej rewitalizacji Starego Fordonu.

Czytaj więcej...Teren pomiędzy nabrzeżem i ulicą ma pełnić przede wszystkim funkcje sportowe. Zgodnie z projektem powstanie tam kilka atrakcji.
Najważniejsze z nich to: boisko do siatkówki plażowej, skatepark, ścianki wspinaczkowe, letnia siłownia i plac zabaw dla dzieci.
Na terenie znajdować się będą ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci.

Czytaj więcej...Zarówno teren sportowy, jak i promenada wraz z dojściami zostaną oświetlone oraz objęte monitoringiem.
Dodatkowo tereny sportowo-rekreacyjne zostaną też skomunikowane ścieżkami rowerowymi z nabrzeżem i ul. Promenada.

Obecnie teren, który stanowił zaplecze budowy w czasie przebudowy ulic i budowy nabrzeża został oczyszczony i zniwelowany.

Czytaj więcej...Trwa układanie podbudowy ciągu pieszego i rowerowego na ul. Promenada oraz montaż okablowania przyszłego oświetlenia i kamer.

Rozpoczęły się także prace ziemne przy fragmencie ulicy Nad Wisłą, która umożliwi zjazd na Promenadę od strony mostu fordońskiego im R. Modrzejewskiego.
Ostatnim etapem inwestycji będą nasadzenia zieleni.

Czytaj więcej...Wzdłuż zrewitalizowanej ulicy Promenada, Nad Wisłą czy Filomatów zsadzonych zostanie łącznie ponad 130 drzew.
Wśród nich znajdą się między innymi charakterystyczne dla terenów zalewowych wierzby, a także częściej sadzone w mieście klony, lipy i głogi. Na skarpach sadzonych będzie kilka tysięcy kolorowych krzewów oraz innych roślin.

Wykonawca zrealizował już około 70% zakresu wszystkich prac.
Zakończenie robót i odbiory planowane są po wakacjach.

Czytaj więcej...W grudniu ubiegłego roku do użytku oddane zostało także przebudowane nabrzeże. 
Szereg innych zadań związanych z rewitalizację Starego Fordonu zrealizowanych zostało także w poprzednich latach.

• Przebudowa ul. Bydgoskiej – (zakończona)
• Modernizacja miejskich kamienic – (zakończona)
• Rewitalizacja Rynku –  (zakończona)
• Budowa nabrzeża –  (zakończona)
• Przebudowa uliczek i urządzenie terenów rekreacyjnych – (zakończenie w tym roku)

Czytaj więcej...W związku z rozszerzeniem Strefy Płatnego Parkowania wprowadzamy zmiany w oznakowaniu wielu bydgoskich ulic.
Znika część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadzamy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształcamy w drogi jednokierunkowe.

W trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania.

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na katkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Lista ulic na których będa prowadzone prace przy malowaniu oznakowania poziomego - od poniedziałku do piątku (08-12 maja):

dokończenie robót przy śłuzach rowerowych na ul. Mazowieckiej i ul. Pomorskiej  
miejsca parkingowe na ulicach : Litewska, Księcia J. Poniatowskiego. J. Kozietulskiego.

Dokończenie robót:
J. Długosza, Graniczna (od Grunwaldzkiej do Śląskiej), M. Jackowskiego, W. Łokietka, H. Siemiradzkiego, Śląska, Garbary 


Strona 5 z 389