• Budowa i modernizacja sieci drogowej
  • Utrzymanie sieci drogowej i obiektów inżynierskich
  • Zarządzanie ruchem na drogach
  • Sporządzanie badań i prognoz ruchu
  • Budowa i utrzymanie oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej
  • Utrzymanie zimowe dróg
  • Prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie drogownictwa