Ceny biletów okresowych

Rodzaj biletów

Ważność w strefie biletowej

Cena biletu

Normalnego

Ulgowego 50%

Ulgowego 75%3)

I. BILETY OKRESOWE IMIENNE – uprawniające osobę wskazaną na karcie BKM 
do nieograniczonej liczby przejazdów na określonych liniach w czasie ważności biletu

1. Bilety miesięczne lub 30 dniowe – ważne w danym miesiącu lub przez 30 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet na 1 linię dzienną lub nocną

I

90,00 zł

45,00 zł

22,50 zł

I + II

98,00 zł

49,00 zł

24,50 zł

b) bilet sieciowy na linie dzienne

I

108,00 zł

54,00 zł

27,00 zł

c) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

112,00 zł

56,00 zł

28,00 zł

I + II

148, 00 zł

74,00 zł

37,00 zł

d) bilet sieciowy na linie dzienne dla Malucha 4) 

I + II

10,00 zł

e) bilet sieciowy na linie dzienne – uczniowski 5) 

I + II

10,00 zł

2. Bilety 14 dniowe – ważne przez 14 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

80,00 zł

40,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I + II

92,00 zł

46,00 zł

-

3. Bilety 90 – dniowe – ważne przez 90 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne 
i nocne

I

314,00 zł

157,00 zł

-

4. Bilety semestralne uczniowskie1) – ważne od 1.09 do 31.01 lub od 1.02 do 30.06

a) bilet sieciowy na linie dzienne

I

-

250,00 zł

-

b) bilet sieciowy na linie dzienne
i nocne

I

-

262,00 zł

-

I + II

-

342,00 zł

-

5. Bilety semestralne studenckie2) – ważne przez 140 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) bilet sieciowy na linie dzienne i nocne

I

-

239,00 zł

-

I + II

-

319,00 zł

-

6. Bilety roczne  – ważne przez 365 dni od daty wskazanej przy zakupie

a) Bilet sieciowy na linie dzienne dla Malucha 4) 

I + II

100,00 zł

b) Bilet sieciowy na linie dzienne – uczniowski 5) 

I + II

100,00 zł

II BILETY OKRESOWE NA OKAZICIELA – uprawniające osobę dysponującą biletem do nieograniczonej liczby przejazdów w czasie jego ważności.

Bilet miesięczny lub 30-dniowy sieciowy na linie dzienne 
i nocne

I + II

172,00 zł

 

1)  bilet semestralny uczniowski przysługuje uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do ukończenia 23 roku życia - na podstawie ważnej legitymacji szkolnej (wzór MEN-I/50/2 lub ART.-II/292/3),

2) bilet semestralny studencki przysługuje studentom w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - na podstawie ważnej legitymacji studenckiej,

3) bilet z ulgą 75% przysługuje tylko uczącym się dzieciom i młodzieży posiadającym ważną Bydgoską Kartę Rodzinną 3+.

4)  przysługuje dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
- przysługuje
 dzieciom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Solec Kujawski, Koronowo, Nakło nad Notecia oraz Mrocza w wieku od 4 roku życia  do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy - zawartych z właściwą gminą.

5)  przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej ,
- przysługuje uczniom 
zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do  30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej oraz Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego  lub umowy- zawartych z właściwą gminą.

Podstawa prawna:

UCHWAŁA NR XLV/955/21 RADY MIASTA BYDGOSZCZY z dnia 27 października 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w Bydgoszczy wraz z późniejszymi zmianami