Aktualności

Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę parkingu przy schronisku dla zwierząt oraz pobliskich ulic dojazdowych. Są one teraz wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem tego osiedla. W ramach zadania powstała też droga rowerowa, chodnik i nasadzona została zieleń.
Rozpoczynajmy prace odbiorowe wykonanych robót.

Czytaj więcej...W ramach zadania powstał parkingu przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo wybudowane zostały ulice dojazdowe do parkingu, od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.
Przebudowana została infrastruktura podziemna. Powstał też chodnik i droga rowerowa.

Czytaj więcej...Utwardzone zostały również dojazdy do pobliskich posesji.
Dodatkowo oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyskał też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej.
Wzdłuż nowej trasy nasadzone zostały liczne drzewa.
Po zakończeniu robót budowlanych, rozpoczynają się prace odbiorowe.
Koszt inwestycji to 3,8 mln zł.

Czytaj więcej... 

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Zakończyliśmy I etap prac przy budowie ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Fordońskiej od Kaplicznej do Inflanckiej.
Teraz rozpoczynamy prace projektowe dla II etapu obejmującego m.in. kładkę nad magistralą węglową i budowę dróg rowerowych aż do Starego Fordonu.

Umowa z projektantem została podpisana.

Fordońska o długości prawie 10 kilometrów to jedna z najbardziej obciążonych ruchem bydgoskich ulic. Dlatego w ocenie środowisk rowerowych budowa nowoczesnej rowerowej infrastruktury wzdłuż tej arterii jest niezbędna.
W ubiegłym roku rozpoczęliśmy inwestycje, dzieląc zadanie na dwa etapy.

Czytaj więcej...ETAP I -  zakończony
W ubiegłym roku zleciliśmy gruntowny remont istniejących odcinków ciągów pieszo - rowerowych, od wiaduktów Warszawskich do ul. Inflanckiej. Zostały one poszerzone do 3 metrów, by bezpiecznie mogli korzystać z nich wszyscy użytkownicy. Ustawiliśmy krawężniki, wzmocniliśmy podbudowę, a na nawierzchni ułożyliśmy asfaltobeton. Przy nowej trasie zasadzona została zieleń. Prace budowlane zostały właśnie zakończone.

Tym samym nową nawierzchnię zyskał ciąg pieszo-rowerowy o łącznej długości ponad 1300 metrów.
Zadanie kosztowało blisko 800 tysięcy złotych.
W ramach zadania, przebudowaliśmy też przystanek autobusowy przy ul. Kaplicznej.

Czytaj więcej...ETAP II - prace projektowe
By cały ciąg rowerowy zyskał spójność, konieczne są jeszcze między innymi: przebudowa skrzyżowania Fordońskiej z Sochaczewską oraz budowa kładki pieszo-rowerowej nad torami kolejowymi. Dodatkowo projektanci opracują też wstępną dokumentacją dla odcinka w kierunku mostu Fordońskiego oraz wzdłuż ulicy Kasztelańskiej.
Podpisaliśmy umowę z projektantem.

Opracowanie koncepcji programowo przestrzennej wraz z PFU kosztować będzie ponad 291 tys. zł
Wykonawcą została firma JPPC POLSKA SP. Z O.O
Termin realizacji: 12 miesięcy

Już na etapie postępowania zobowiązaliśmy projektantów do uwzględnienia wielu rozwiązań zgłaszanych przez mieszkańców oraz rowerzystów.
Są wśród nich między innymi:
• wyposażenie całego skrzyżowania z ul. Sochaczewską w sygnalizację oraz dobudowanie lewoskrętu od strony Fordonu
• kładka pieszo-rowerowa nad magistralą węglową w 3 wariantach konstrukcyjnych, a także w wariantach o szerokości od 3 do 4 m.
• przy ul. Wiślanej obejście drogi dla rowerów za peronem przystankowym
• uzupełnienie przejścia dla pieszych przy ul. Traktorzystów o przejazdy rowerowe
• uzupełnienie przejść dla pieszych przy ul. Inflanckiej o przejazdy dla rowerów i korekty sygnalizacji
• nowa ścieżka pieszo-rowerowa od Inflanckiej do Kasztelańskiej
• dowiązanie się do zaprojektowanej wcześniej infrastruktury rowerowej przy ul. Andersa

Więcej o drogach rowerowych w Fordonie pisaliśmy TUTAJ

Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego.
Wykonana została cała płyta pomostu, dylatacje i górna część odwodnienia obiektu.
Ułożone zostały też krawężniki.
Pozwoliło to rozpocząć prace przy układaniu innowacyjnej nawierzchni na chodniku i drodze rowerowej.


Czytaj więcej...Zamontowana została już cała konstrukcja stalowa oraz tzw. „cicha dylatacja". 
Urządzenia beznakładkowe produkcji niemieckiej są pierwszymi tego rodzaju w Bydgoszczy.
Charakteryzują się tym, że kształt falisty jest nadawany głównemu profilowi stalowemu, a nie nakładkom, które często się obluzowują.
Efektem jest obniżenie poziomu hałasu o ok. 40%. 


Czytaj więcej...Na obiekcie ułożone zostały też krawężniki, co pozwoliło rozpocząć układanie nawierzchni na ciągu pieszo-rowerowym
Zastosowana została tu kolejna nowość jaką jest fibrobeton, czyli beton zbrojony włóknem rozproszonym, w tym przypadku polimerowo-bazaltowym.
To rozwiązanie ma na celu zmniejszenie zarysowań kap, powodujących odrywanie się i niszczenie nawierzchni chodników i dróg rowerowych na mostach.
Zarysowania te, które są naturalne dla każdego betonu, powinny zmniejszyć się do rozmiaru niepowodującego utraty ciągłości żywicy tworzącej nawierzchnię.

Czytaj więcej...Jest to rozwiązanie pilotażowe, więc nawiązaliśmy współpracę z Instytutem Innowacyjności i Technologii Politechniki Białostockiej, z którym konsultujemy sposób wykonania takiego betonu.
Podobne rozwiązania planujemy zastosować na kolejnych obiektach (mosty Kazimierza Wielkiego, zachodni wiadukt w ciągu ul. Armii Krajowej).
Technologia ta powinna zmniejszyć koszty utrzymania chodników i dróg rowerowych, w tym ich napraw i remontów.

Czytaj więcej...Po wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego, rozpocznie się układanie nawierzchni na jezdni.
Obecnie kontynuowane są też prace przy odwodnieniu obiektu i na przyczółkach.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny jeszcze wiosną.


Czytaj więcej...Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Przypominamy też, że decyzją Rady Miasta Bydgoszczy od stycznia bieżącego roku oba wiadukty w ciągu ulicy Wojska Polskiego noszą nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Czytaj więcej...W związku z budową nowego torowiska na ul. Perłowej, w poniedziałek 11 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu na ul. Toruńskiej.
Powstanie tymczasowe rondo na wysokości miejskich wodociągów oraz tymczasowy przejazd przez torowisko na wysokości skrzyżowania Toruńska – Nowotoruńska.
Warto zachować ostrożność.


Czytaj więcej...Ruch pojazdów ul. Toruńską w obu kierunkach zostanie poprowadzony jezdnią północną.

Dojazd dla mieszkańców - zapewniony
Jezdnia południowa na tym odcinku będzie służyła TYLKO do obsługi ruchu lokalnego oraz dojazdu do prywatnych posesji, bloków i szkoły:

- dojazd do osiedla 6 planet, ZSZPO, sklepu i bloku przy Spokojna 9/1 i ZDMiKP przez rondo tymczasowe jezdnią południową (droga bez przejazdu – odcinek ten będzie dwukierunkowy)
- dojazd do ulicy Łuczniczka, Zacisze w tym do szkoły SZP nr 26 przez rondo tymczasowe po jezdni północnej do zawrotki na wysokości skrzyżowania ulic Toruńska-Nowotoruńska (droga bez przejazdu – odcinek ten będzie dwukierunkowy)

Dodatkowo na wysokości ul. Spokojnej nie będzie przejazdu przez torowisko.
Ruch od strony ul. Spokojnej będzie poprowadzony również południową jezdnią do ronda (ruchu dwukierunkowy).

Nie będzie możliwości skrętu w lewo z ul. Toruńskiej w dalszą jej cześć (wysokość ul. Filmowej)
Ruch tramwajowy na tym odcinku będzie odbywał się bez zmian.

Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, szczególnie w momencie przejazdu przez czynne torowisko ul. Toruńskiej.

Utrudnienia w ruchu związane z przebudową torowiska i jezdni w obszarze ul. Perłowej, potrwają do jesieni bieżącego roku.

Szczegółowy schemat organizacji ruchu [pdf]

Strona 5 z 341