Aktualności

Czytaj więcej...Wykonawca zgłosił do ZDMiKP gotowość do odbioru robót prowadzonych w ciągu ulicy Kujawskiej. Ruszają prace odbiorowe.
Rozbudowa ul. Kujawskiej to największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i  rowerzyści.

Czas odbiorów
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę oficjalnego zakończenia prac, rozpoczną się prace odbiorowe realizowane przez Zamawiającego (ZDMiKP)

Jeszcze w tym tygodniu (28.06 - 02.07) zostanie sprawdzone całe oznakowanie poziome i pionowe. Po jego akceptacji będzie można testowo uruchomić sygnalizację świetlną na obu rondach.
Przez kilka dni działanie świateł będzie dokładnie monitorowane i synchronizowane z bydgoskim system ITS.

Czytaj więcej...W tym czasie sprawdzone będą przez pracowników ZDMiKP i przy udziale Inżyniera Kontraktu, wszystkie pozostałe elementy wykonane w obrębie ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego. Szczegółowej kontroli poddane zostaną chodniki, jezdnie, zjazdy do posesji, schody, drogi rowerowe i przystanki.
Wskazane przez Zamawiającego elementy wymagające jeszcze ewentualnego uzupełnienia czy poprawy, będą musiały zostać zrealizowane przez Wykonawcę.

W związku z powyższym w wakacje mieszkańcy mogą jeszcze spodziewać się drobnych prac na jezdniach czy chodnikach oraz terenach przyległych do inwestycji. Nie będą one jednak generowały większych utrudnień w ruchu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...W związku z tym, że panujące warunki klimatyczne w końcowej fazie realizacji inwestycji (upały) zdecydowanie nie sprzyjały nasadzeniom zieleni (cześć drzew nasadzonych w obrębie realizowanej inwestycji „nie przyjęła się"), podjęliśmy decyzję o kontynuowanie tych prac w bardziej sprzyjających warunkach tj. w okresie jesiennym bieżącego roku.

Zależy nam aby ponad 600 drzew i setki krzewów w pełni uzupełniały krajobraz tak dużej i kompleksowej inwestycji, zrealizowanej w ścisłym centrum Miasta.
Zaplanowane nasadzenia zdecydowanie podniosą walory estetyczne wykonanych prac budowlanych

Czytaj więcej...Niespodziewane odkrycia archeologiczne
W trakcie ostatnich prac przy zieleni prowadzonych tuż przy parkingu na ul. Długiej, natrafiono na kolejne znaleziska dotyczące historii naszego miasta. W tym miejscu muszą zostać przeprowadzone dodatkowe prace archeologiczne. Prawdopodobnie są to dalsza część staropolskiego traktu, który został już odkryty w trakcie prowadzonych prac budowlanych.


Warto dodać, że przy ul. Zbożowy Rynek ( w miejscu wyburzonej kamienicy) odtworzony został historyczny zarys fundamentów kościoła św. Stanisława.Położenie obiektu zaakcentowane zostało klinkierową cegłą. Wcześniej archeolodzy natrafili również na inne obiekty, m.in. dawny cmentarz i fundamenty kościoła św. Idziego (pod dzisiejszym tramwajowym przystankiem Zbożowy Rynek).

W terminie do dwóch miesięcy wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla wykonanych robót.

Czytaj więcej...Tak duże zadanie drogowe rowiązało niewątpliwie szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta.
Powstało nowe torowisko, buspasy, drogi rowerowe i wygodne przystanki. Znacznie skrócił się też czas podróży komunikacją miejską.
Prowadzone w trakcie budowy badania archeologiczne, pozwoliły natomiast poznać ciekawą historię tej części miasta.

Co zyskaliśmy?
Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Bydgoszcz i jej mieszkańcy zyskali jednak znacznie więcej:
• Powstało nowe tramwajowe połączenie górnego tarasu z centrum
• Zakupiliśmy 15 nowoczesnych tramwajów
• Czas podróży komunikacją miejską z Wyżyn do ronda Jagiellonów skrócił się do 12 minut
• Autobusy kilku linii korzystają z buspasa na ul. Kujawskiej
• Wszystkie przystanki i przejścia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Powstało bezpieczne rowerowe połączenie górnego tarasu ze Starym Miastem
• Park Wolności z ul. Kujawską łączą nowe schody
• Badania archeologiczne pozwoliły lepiej poznać historię Bydgoszczy
• Zrewitalizowany został ostatni odcinek ul. Długiej
• Powstał duży parking przy r. Kujawskim (docelowo w systemie P+R)
• Infrastruktura zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo
• Nowa trasa znacznie ułatwi funkcjonowanie sieci tramwajowej, podczas kolejnych inwestycji lub zdarzeń losowych

Historia torowiska na ul. Kujawskiej w pigułce:
• 1970 - torowisko od węzła Szarych Szeregów do Zbożowego Rynku ujęte w programie nowego układu komunikacyjnego Bydgoszczy
• 1975 – budowa pierwszego elementu trasy od Szarych Szeregów do Magnuszewskiej
• 1984 – budowa kolejnego etapu od Magnuszewskiej do ronda Kujawskiego
• 2014 – ujęcie inwestycji na Kujawskiej w Kontrakcie Terytorialnym (gwarancja unijnego dofinansowania), konsultacje społeczne
• 2017 – uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przetarg na wykonanie
• 2018 – finalizacja kontraktu na 15 tramwajów, podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych
• 2020 – uruchomienie torowiska na Kujawskiej
• 2021 – zakończenie wszystkich prac

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Koszt prac budowlanych na Kujawskiej – 174 mln zł
• Długość nowego buspasa – ponad 500m
• Gwarancja – 8 lat
• Liczba zasadzonych drzew w ramach projektu – ponad .600
• Długość nowych dróg rowerowych – 4,1 km
• Czas podróży pomiędzy Wyżynami i rondem Jagiellonów – 12 minut

Rozbudowa ul. Kujawskiej – historia budowy
Kluczowym momentem dla uruchomienia tej inwestycji było zapewnienie unijnego finansowania w 2014 roku (Kontrakt Terytorialny). Pozwoliło to sfinalizować prace projektowe, przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić przetarg na budowę i wybrać wykonawców zadania.

Prace w terenie rozpoczęły się w lutym 2019 roku.
Inwestycja została skoordynowana między innymi z przebudową całe sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzonej przez MWIK. W pierwszej kolejności konieczne były między innymi rozbiórki budynków przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Zbożowym Rynku. Usunięte zostały też nieczynne przejścia podziemne pod rondem Kujawskiem.

W wielu miejscach prowadzone były dodatkowe prace archeologiczne związane z ciekawymi znaleziskami m.in. dawnych cmentarzy, fundamentów średniowiecznego kościoła oraz dawnego traktu.

Torowisko będące podstawowym elementem inwestycji udało się uruchomić w grudniu ubiegłego roku. Pozwoliło ono skrócić czas podróży pomiędzy rondem Jagiellonów a Kujawskim. Czas przejazdu pomiędzy pętlą Wyżyny i rondem Jagiellonów to ok. 12 minut. Konstrukcja torowiska została zbudowana w wykopie. Był on niezbędny by zniwelować nachylenie i uniknąć większych rozbiórek. Mury oporowe na długości ponad 400 metrów zostały ozdobione dynamicznym muralem.

Konieczne było też obniżenie poziomu ronda Kujawskiego i podniesienie ronda Bernardyńskiego, co wiązało się z potężną skalą prac ziemnych.
Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej górny taras miasta zyskał alternatywne połączenie z centrum. Znacznie ułatwi to organizację ruchu w przyszłości w trakcie kolejnych modernizacji, remontów lub zdarzeń losowych.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną w 2019 roku przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.

Czytaj więcej...Transportowe inwestycje na górnym tarasie
Większość inwestycji związanych z przebudową głównej arterii spinającej osiedla górnego tarasu, czyli ulic Wojska Polskiego i L. Solskiego zostało już zakończonych. Były one rozłożone w czasie, by minimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu i dostosować liczbę realizowanych zadań do możliwości finansowych miasta.

Najważniejsze zadania związane z rozbudową infrastruktury górnego tarasu to:

• Budowa trasy Uniwersyteckiej I etap 2010-13
• Przebudowa skrzyżowania WP-Magnuszewska - 2013
• Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Solskiego i Wojska Polskiego -2013-14
• Rozbudowa pętli Kapuściska 2017-18
• Przebudowa wiaduktu południowego WP – 2017-18
• Budowa trasy Uniwersyteckiej II etap 2017-19
• Rozbudowa węzła Szarych Szeregów 2018-19
• Rozbudowa ul. Kujawskiej 2019-21
• Przebudowa wiaduktu północnego w ciągu ul. Wojska Polskiego – 2021-22
• Budowa przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Szwederowa i ronda Grunwaldzkiego (planowana)
• Przebudowa wiaduktu południowego w ciągu u. Wojska Polskiego – 2021-22

Szanowni Państwo

Przypominamy, że najświeższe informacje z inwestycji drogowych realizowanych na teren Bydgoszczy oraz zmiany w komunikacji miejskiej, można śledzić również na naszych oficjalnych kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Instagram, Twitter) oraz YouTube.

Serdecznie polecamy

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Inspektora Nadzoru branży drogowej w Wydziale Utrzymania i Ewidencji

Dwóch Inspektorów Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji

Inspektora Nadzoru branży mostowej w Wydziale Realizacji Inwestycji

Od Asystenta Inspektora Nadzoru do Inspektora Nadzoru w Zespole Torowo – Sieciowym

Dwóch Pracowników na stanowiska ds. przygotowania dokumentacji projektowej w Wydziale Przygotowania Inwestycji

 
Lista bieżących ogłoszeń:
http://www.bip.zdmikp.bydgoszcz.pl/index.php/ogloszenia-o-zatrudnieniu/lista-biezacych-ogloszen

Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej...Trwa wprowadzanie zmian w organizacji ruchu na Wyspie Młyńskiej. Malowane są miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami, a w ciągu tygodnia ustawione zostaną znaki ograniczające ruch samochodowy.
Zrewitalizowana wyspa stanie się strefą przyjazną przede wszystkim dla pieszych, turystów i rowerzystów, którzy coraz chętniej spędzają tam czas. Sprawdź na mapie co się zmieni.

Przypominamy, że nowa organizacja ruchu oznaczać będzie, że ulice Mennica, Tamka, i most na ul. Ku Młynom będą wyłączone ze standardowego ruchu. Parkowanie na Wyspie Młyńskiej będzie mocno ograniczone, a ruch pojazdów będzie możliwy tylko dla kierowców dojeżdżających do posesji zlokalizowanych na Wyspie.

Czytaj więcej...Najważniejsze zmiany
Dla ruchu kołowego zamknięty zostanie mostek w ciągu ul. Ku Młynom. Przejazd nim możliwy będzie tylko dla służb miejskich i ratunkowych
Przejazd od strony ul. Focha ulicami Tamka i Mennica będzie możliwy wyłącznie dla pojazdów dojeżdżających do posesji i dostaw towarów. Kierowcy chcąc wyjechać z Wyspy Młyńskiej również będą musieli skorzystać z ulicy Focha. Z zakazu wyłączone będą również taksówki podjeżdżająca na postój przy Młynach Rothera). Parkowanie taksówek będzie jednak dopuszczone wyłącznie na czas obsługi pasażerów do 5 minut.
Wzdłuż ulic Mennica pojawią się zakazy parkowania z tabliczkami informującymi o ewentualnym odholowaniu źle zaparkowanego pojazdu.
Z zakazów ruchu po Wyspie Młyńskiej wyłączone zostaną rowery oraz urządzenia transportu osobistego (np. deskorolka elektryczna)

Zmiany w organizacji ruchu są możliwe dzięki budowie nowych parkingów P+R m.in. przy ul. Grudziądzkiej i Kujawskiej. Będą one doskonale skomunikowane z tą częścią miasta.

Mapa poglądowa wprowadzanych zman:
Czytaj więcej...
Szereg zmian już za nami 
To kolejny etap zmian w organizacji ruchu na Starym Mieście. Wcześniej ruch samochodowy ograniczony został na Starym Rynku i przyległych ulicach. W ramach rozbudowy ul. Kujawskiej odcięty został wjazd na ul. Długą od strony Zbożowego Rynku, a odcinek do ul. Pod Blankami odzyskał historyczne nawierzchnie.

Wprowadzonych został też szereg udogodnień dla pieszych na Wyspie Młyńskiej dedykowanym osobom z niepełnosprawnościami: przebudowa przejścia dla pieszych, dobudowa brakujących fragmentów chodników i wymalowanie w odpowiednich miejscach niebieskich kopert.

Rowerem przez Stare Miasto
Organizacja ruchu na Starym Mieście preferuje też ruch rowerowy. Powstały drogi rowerowe prowadzące do Starego Miasta wzdłuż ul. Kujawskiej i Focha i bulwaru od mostów kolejowych do mostów Solidarności. Na Gdańskiej i Wiatrakowej wytyczone zostały kontrapasy. Od tego roku można również wypożyczyć rowery cargo. 

Czytaj więcej...Wyspa Młyńska w komplecie
Na początku roku przeprowadzone zostały prace związane z porządkowaniem Wyspy Młyńskiej. Rozebrana została publiczna toaleta i amfiteatr zasłaniające widok na zrewitalizowany Młyn Rothera, przy których powstały tarasy i fontanny. Przebudowano ścieżki i oświetlenie tak by było ono spójne z iluminacją zrewitalizowanego kompleksu młyna i spichrzy. Dzięki tym dodatkowym pracom centralna część Wysp Młyńskiej doskonale komponuje się z odrestaurowanym gmachem Młyna Rothera i spichrzy. Na ten rok zaplanowano również modernizację Międzywodzia.

Strona 10 z 309