Aktualności

Czytaj więcej...To już kolejna ulica, które zyska twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.

Podobne prace prowadzimy już na ulicy Wejherowskiej na Miedzyniu i ul. Platynowej na Osowej Górze.
Wszystkie zadania realizujemy w oparciu o wieloletni program utwardzania ulic gruntowych.

W programie realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
- gęstość zaludnienia
- ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
- wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

Przekazaliśmy wykonawcy plac budowy. 
W ramach inwestycji, na ul. Rajdowej powstanie pieszojezdnia z kostki betonowej, oświetlenie uliczne i odwodnienie nowej drogi.
Prace będa prowadzone od ul. Sanatoryjnej do ul. Opławiec. Bezpieczeństwo pieszych poprawi wyniesione skrzyżowanie, które powstanie u zbiegu ul. Rajdowej i Letniskowej. 
Koszt inwestycji którą reliazujemy wspólnie z miejskimi wodociągami to ponad 1 mln zł.

Czytaj więcej...W trakcie prowadzonych robót wprowadzone będą ograniczenia w ruchu a wraz z postępem prac, cześć ulicy zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu. 
Pierwsze zmiany będą wprowadzone od poniedziałku 19 września.
Prosimy o uważne spoglądanie na znaki.

Od dłużeszego czasu już postępują już prace na ul. Wejherowskiej i ul. Playnowej.

Ulica Wejherowska łącząca Nakielską ze Spacerową zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym około 280 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową powstanie parking, wyznaczonych zostanie również kilka miejsc parkingowych wzdłuż ulicy. Ulica będzie wyposażona w progi zwalniające, nowe oświetlenie oraz wpusty do kanalizacji deszczowej.

Ul. Platynowa z wyniesionymi skrzyżowaniami
Na Osowej Górze utwardzona zostanie ul. Platynowa pomiędzy ulicami Kruszyńską i Ptasią, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości 210 metrów. Skrzyżowania z ul. Kanarkową oraz łącznikiem w kierunku ul. Złotej będą miały formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Chodnik pomiędzy posesjami 19 i 21 zyska nawierzchnię mineralną. Ulica zyska nowe energooszczędne oświetlenie oraz odwodnienie.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych, prace na powyższych ulicach potrwają do końca roku.

Czytaj więcej...Rusza budowa kolejnego parkingu przy ul. Szarych Szeregów 13.
W ramach zadania powstanie tez nowa kanalizacja deszczowa i oświetlenie uliczne.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Na placu w ramach inwestycji powstanie 17 stanowisk postojowych w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami.
Wraz z parkingiem konieczna jest budowa fragmentu chodnika, kanalizacji deszczowej i oświetlenia. 
W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych, ustawione zostaną słupki uniemożłiwijące kierowcom parkowanie na chodniku.

W poniedziałek 12 września przekazaliśmy Wykonawcy plac budowy.
Prace zajmą około 2 miesięcy.

Czytaj więcej...W poprzednich latach wzdłuż ul. Szarych Szeregów zbudowaliśmy kilka innych parkingów.
Pomiędzy blokami z numerem 9,11 i 13 powstało kilkadziesiąt stanowisk.
Prawie 30 nowych miejsc powstało też prostopadle do ulicy Szarych Szeregów na wysokości bloku z numerem 2.

Czytaj więcej...Kontynuujemy rewitalizację uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulicą Bydgoską i brzegiem Wisły w Starym Fordonie.
Koszt inwestycji to ponad 30 mln zł.
Większość zadań już wykonaliśmy.
Zbudujemy jeszcze skatepark, plac zabaw, ścianki wspinaczkowe i boisko do siatkówki plażowej.


Czytaj więcej...Rewitalizacja terenów zielonych wraz z historycznym układem ulic pomiędzy ul. Bydgoską i brzegiem Wisły to jeden z najważniejszych elementów rewitalizacji tej części miasta. Roboty były podzielone na etapy. 

Estetycznego i kameralnego charakteru nabrały już uliczki położone pomiędzy brzegiem Wisły i ulicą Bydgoską. Na nawierzchniach tych ulic zastosowaliśmy kamienne kostki oraz chodnikowe płyty. Przebudowaliśmy też całą infrastrukturę występującą w pasach drogowych.

Przebudowa ulic:
• Filomatów (wraz z zejściem na ul. Promenada) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
• Zakładowa – wykonana nawierzchnia bez oświetlenia
• Sikorskiego 2 (wraz z zejściem na ul. Promenada) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
A. Frycza Modrzewskiego (do budowanego umocnionego nabrzeża) wykonana nawierzchnia z chodnikiem bez oświetlenia
• odcinek ul. Kapeluszników (od ulicy Sikorskiego w kierunku Wisły) - wykonana nawierzchnia bez zejścia na ul. Promenada
• Rybaki (część północna) – gotowa do obioru częściowego

Czytaj więcej...Obecnie trwają jeszcze prace na ul. Promenada.
Przebudowywany jest odcinek od ul. Nad Wisłą do Frycza-Modrzewskiego wraz z jej przedłużeniem w kierunku wschodnim aż do wału przeciwpowodziowego w rejonie ulicy Rybaki.
Wykonane zostały chodniki, krawężniki i miejsca parkingowe.

Czytaj więcej...W minionym tygodniu wykonana została natomiast podbudowa przyszłej jezdni.
Trwają też prace przy ciągu pieszo-rowerowym, który zostanie poprowadzony w kierunku ul. Rybaki. 
Po wykonaniu prac na ul. Promenada wykonawca rozpocznie roboty na ul. Nad Wisłą , która obecnie stanowi dojazd na teren budowy.

Tam również wykonana zostanie nowa nawierzchnia, chodnik oraz schody prowadzące bezpośrednio z okolicy Ronda Buxakowskiego na ul. Promenada.

Czytaj więcej...Ostatnim etapem realizowanego zadania w tej części miasta będzie jeszcze wykonanie nad Wisłą infrastruktury rekreacyjnej.
Powstaną tam m.in.: skatepark, pumptrack (tor dla rowerzystów), plac zabaw, ścianka do wspinaczki, boisko do siatkówki plażowej, plac ćwiczeń.
Projekt zakłada też dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych na terenach o dużej wartości przyrodniczej.
Wszystkie roboty na tym terenie zakończą się za rok.

Duży plac budowy
W Starym Fordonie już wcześniej wykonanych zostało wiele inwestycji związanych z rewitalizacją.
Wśród nich:
• Przebudowa Rynku
• Budowa umocnionego nabrzeża (trwają zaawansowane prace budowlane)
• Remonty 7 kamienic 
• Modernizacja ul. Bydgoskiej wraz z ulicami bocznymi: Przy Bożnicy, Góralska, Piekary (zakończona)
• Budowa ul. Celnej (zakończona)

Wiele zadań jest co roku realizowanych również w oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski. Warto podkreślić, że rewitalizację uzupełniają projekty mieszkańców oraz ich stowarzyszenia. Wśród nich są między innymi spacery, koncerty, warsztaty oraz cykliczne Święto Starego Fordonu.

Czytaj więcej...Zakończyliśmy budowę wszystkich pięciu parkingów P+R w Bydgoszczy.
Teraz trwa instalacja systemu informatycznego i montaż tablic naprowadzających.
Inwestycja pozwoli ograniczyć ruch samochodowy w ścisłym centrum.
Pierwsze parkingi zaczną funkcjonować już od października.

Parkingi zostały już wyposażone w niezbędną infrastrukturę (szlabany, biletomaty, kamery).
Teraz na drogach wlotowych do miasta i w obrębie parkingów, montowane są specjalne tablice naprowadzające na parkingi oraz informujące kierowców, o dostępnych miejscach do zaparkowania pojazdu.

Kończą się prace nad aplikacją dla kierowców, w której moduł naprowadzania na poszczególne parkingi będzie zmienny i zależny od zajętości miejsc na poszczególnych parkingach.
Całość systemu będzie monitorowana na bieżąco w Centrum Nadzoru, który został już przygotowywany przy ul. Grudziądzkiej.
Pierwsze parkingi wraz z systemem planujemy uruchomić już w październiku.

Czytaj więcej...Wielopoziomowy parking na Grudziądzkiej - obiekt mieści 570 samochodów. Powstały także 2 stanowiska do ładowania pojazdów elektrycznych.
Zapewnione są też miejsca parkingowe dla motocyklistów i rowerzystów.
Część parkingu już funkcjonuje na zasadach ogólnych Strefy Płatnego Parkowania.
Druga połowa obiektu będzie uruchomiona w ramach systemu Park&Ride.

Czytaj więcej...Rondo Kujawskie - pomiędzy dwoma jezdniami Kujawskiej w miejscu wyburzonych zniszczonych kamienic powstało ponad 140 miejsc.

Węzeł Zachodni - parking powstał pomiędzy ulicami Nad Torem, Grunwaldzką i stacją benzynową. Zmodernizowany został dojazd od strony ul. Głuchej a nowe chodniki zapewniają lepsze dojście do przystanków autobusowych zlokalizowanych w obrębie węzła. Obiekt został wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie a teren wokół został zagospodarowany zielenią.
Liczba miejsc parkingowych: 75

Czytaj więcej...Pętla Las Gdański - parking powstał u zbiegu ulicy Gdańskiej i Rekreacyjnej. Obiekt w Myślęcinku jest wyposażony w kanalizację deszczową i oświetlenie. Teren wokół zostanie jeszcze  zagospodarowany zielenią.
Liczba miejsc: 125 pojazdów.

Pętla Przylesie - Parking powstał w północno-zachodniej części skrzyżowania ulic Akademickiej i Korfantego.
W tym punkcie będzie mogło parkować około 160 pojazdów.


 

Strona 3 z 357