Aktualności

Czytaj więcej...Powoli rusza sezon na elektryczne hulajnogi.
Przepisy o ruchu drogowym, w których określono zasady poruszania się oraz parkowania takich pojazdów, przynoszą oczekiwane rezultaty. Nie widać już porzuconych czy blokujących przejście hulajnóg.

W tym sezonie wprowadzamy jednak kolejne rozwiązania, dzięki którym jeszcze łatwiej będzie utrzymać porządek na chodnikach w ścisłym centrum Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Parkingu szukaj w apce.
Wspólnie z operatorami wyznaczyliśmy w aplikacjach do wypożyczania hulajnóg, specjalne strefy do parkowania.

W ścisłym centrum miasta, użytkownik tylko w nich może pozostawić hulajnogę i rozliczyć czas przejazdu.
Takich punków z literką "P" mamy w aplikacji dokładnie 27. 
Znajdują się w obrębie Starego Rynku, w ciągu ulicy Gdańskiej oraz przy rondzie Jagiellonów.

Dzięki takiemu "wirtualnemu" rozwiązaniu, nie było konieczności malowania dodatkowego oznakowania poziomego na granitowych płytach czy kamiennych kostkach chodnikowych.

Poza ścisłym obszarem centrum, hulajnogi dalej można pozostawiać w strefie, chociaż tu nadal wiele zależy od kultury i odpowiedzialności wypożyczającego. To na nim ciąży obowiązek pozostawienia pojazdu w miejscu, który nie będzie utrudniał poruszania się pieszym i rowerzystom.

Czytaj więcej...Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. 

Zgodnie z przepisami z 2021 roku kierujący hulajnogą elektryczną musi korzystać z drogi dla rowerów – z prędkością do 20 km/h.

W przypadku, gdy brakuje drogi dla rowerów, kierujący hulajnogą może korzystać z jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 30 km/h. 

Hulajnogą elektryczną można wyjątkowo poruszać się też chodnikiem, gdy brakuje wydzielonej drogi dla rowerów. Trzeba jednak pamiętać, że w takim przypadku jazda musi odbywa się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, który na chodniku ma zawsze pierwszeństwo.

Należy również pamiętać, że dzieci do 10 lat będą mogły korzystać z hulajnóg wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką osoby dorosłej.

Zmiany w przepisach zakazują również przewożenia na hulajnodze innych osób a także przedmiotów czy zwierząt.

Hulajnogę elektryczną trzeba pozostawiać jak najbliżej zewnętrznej krawędzi chodnika, najbardziej oddalonej od jezdni.

Pojazd musi być ustawiony równolegle do krawędzi chodnika a szerokość chodnika pozostawionego dla ruchu pieszych nie powinna być mniejsza niż 1,5 m.

Czytaj więcej...Po zimowej przerwie wznowiliśmy szereg prac przy budowie ulic na bydgoskich osiedlach.
W tym roku twardą nawierzchnię zyska około 30 ulic.
Szereg zadań jest już w realizacji.

W ostatnich latach utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy. Tym samym liczba mieszkańców, którzy mieszkają przy drogach gruntowych, zmniejszyła się o połowę.

Czytaj więcej...100 ulic w ażurach lub ekokostce
Najwięcej ulic zyskuje nawierzchnię z płyt ażurowych. Technologia stosowana jest na terenach o dużej przepuszczalności gruntu, w miejscach nienarażonych na częste przejazdy pojazdów ciężarowych. Inwestycje realizowane są w standardach, wypracowanych przy wcześniejszych zadaniach. Płyty zawsze stabilizowane są opornikami betonowymi, a część utwardzanej ulicy dedykowaną pieszym wykładana będzie kostką betonową.

Zadania w trakcie:
• ul. Pokładowa (Osowa Góra) – na ukończeniu
• ul. Indycza (Osowa Góra) – w trakcie realizacji
• ul. Mewia (Osowa Góra) - w trakcie realizacji
• ul. Masztowa (Osowa Góra) – w trakcie realizacji
• ul. Wodna (Flisy) – w trakcie realizacji
• ul. Piaski (Piaski) - w trakcie realizacji

Zadania planowane:
• ul. Sępia (Osowa Góra) UD - do realizacji wiosną
• ul. Gołębia (Górzyskowo)– do realizacji wiosną
• ul. Kolibrowa (Osowa Góra) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Kilowa (Osowa Góra) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Młynarska (Miedzyń) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Iglasta (Miedzyń) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Wieśniacza (Miedzyń) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Krańcowa (Osowa Góra) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Czorsztyńska (Miedzyń) - w trakcie uzgadniania dokumentacji
• ul. Orzechowa (Miedzyń) - w trakcie uzgadniania dokumentacji

Łącznie utwardzimy ażurami około 3,3 kilometrów dróg osiedlowych.
Na koniec roku będziemy mieli w Bydgoszczy już blisko 100 ulic utwardzonych płytami ażurowymi lub ekokostką.

Kompleksowe budowy ulic.
Zabezpieczyliśmy również środki na prowadzenie prac przy ulicach, które zyskać mają jezdnie i chodniki oraz dodatkową infrastrukturę poprawiającą bezpieczeństwo np. progi, wyniesione skrzyżowania, oświetlenie. Łącznie to kolejne 2 km dróg do utwardzenia.

W systemie zaprojektuj i wybuduj powstaną:
• ul. Gościeradzka (Piaski) – trwa przetarg
• ul. Gradowej (Czyżkówko) - podpisaliśmy umowę z wykonawcą
• ul. W. Bortnowskiego (Stary Fordon) – na ukończeniu prace projektowe
• ul. Kogucia (Osowa Góra) – przygotowania do przekazania placu budowy
• ul. Krzywa (Miedzyń) – na ukończeniu prace projektowe
• ul. Krynicka (Opławiec) – etap projektowy
• ul. Kudowska(Opławiec) – etap projektowy

Czytaj więcej...Równocześnie z miejskimi inwestycjami prace przy budowie ulic zlecają też stowarzyszenia mieszkańców korzystające z dużego wsparcia Bydgoszczy (na poziomie 75-85%) przyznawanego na inicjatywy lokalne. We współpracy z mieszkańcami powstała ulica Trӓgerów na Miedzyniu (zadanie po odbiorach). Powstaje dokumentacja niezbędna m.in. do budowy ulic Porzeczkowej oraz Strzegowskiej.
Łącznie na miejski program utwardzania ulic gruntowych trafi w tym roku około 31 mln zł.

Czytaj więcej...Poza tym wykorzystamy pozyskane wcześniej środki z funduszy zewnętrznych.
Trafiły one miedzy innymi na realizację :
• ul. W. Syrokomli (Wilczak) – trwają zaawansowane prace budowlane
• ul. Pogodnej (Wilczak) – trwają zaawansowane prace budowlane
Wartość prac na tych dwóch ulicach to prawie 5 mln zł

Czytaj więcej...Pomaga Bydgoski Budżet Obywatelski
Trwają również przygotowania do utwardzenia kilku ulic gruntowych z wykorzystaniem środków z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego ponad 1 mln zł. Mieszkańcy bezpośrednio w głosowaniu zdecydowali o budowie następujących ulic:
• ul. Gersona (Górzyskowo) (podpisana umowa w trybie projektuj i wybuduj)
• ul. Piaśnickiej (Czyżkówko) (przygotowania do opracowania dokumentacji)
• ul. Saskiej, Szkolnej i Piastowej (Stary Fordon) (przygotowania do opracowania dokumentacji)

Czytaj więcej...Wzdłuż ul. Królowej Jadwigi wymieniana jest część chodników.
Na tej ważnej reprezentacyjnej ulicy płyty układane są według historycznego wzoru - w karo i otaczane granitową kostką.
W tym roku chodniki będą remontowane także w wielu innych częściach miasta. Część robót już prowadzimy.

Obecnie realizowane prace na ul. Królowej Jadwigi zlecił deweloper stawiający nowe budynki, które stworzyły nową pierzeję na odcinku od ul. Naruszewicza do mostu Królowej Jadwigi. Prace są już na finiszu i chodnik wkrótce zostanie udostępniony pieszym.

Czytaj więcej...W tym roku zrealizujemy jednak też II etap zadania związany z wymianą chodnika po stronie Okola.
To zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski. Dodatkowo wymieniane będzie też oświetlenie.
Betonowe latarnie zastąpią eleganckie pastorały ze stylowymi oprawami.
Dzięki temu ulica pełna odrestaurowanych kamienic jeszcze bardziej zyska na estetyce.

Według dawnego wzoru przebudowanych zostało do tej pory kilka innych odcinków chodników w Śródmieściu, m.in. na ul. Cieszkowskiego, Śniadeckich, Pomorskiej, Poznańskiej, E. Warmińskiego czy Grudziądzkiej. Ten standard wykorzystujemy też w trakcie przebudowy staromiejskich uliczek wokół Starego Rynku, m.in.: Grodzkiej, Pod Blankami, Przyrzecze czy placu Kościeleckich. Takie prace będą realizowane również na ul. Przy Zamczysku, Rybim Rynku i placu Wolności.

Wiele innych remontów
W ostatnich tygodniach prace prowadziliśmy w miejscach wskazanych przez bydgoszczan w aplikacji „Dbamy o Bydgoszcz".
To jedna z najprostszych metod sygnalizowania wszelkich usterek związanych z miejską infrastrukturą.
• ul. Curie-Skłodowskiej (łącznik) - remont chodnika
• ul. Dmowskiego - remont chodnika
• ul. Seminaryjna - remont chodnika
• ul. Chłodna - remont chodnika
• ul. Bałtycka - remont przejścia dla pieszych z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych
• ul. Galla Anonima - remont podjazdu dla niepełnosprawnych
• ul. Łukasiewicza - remont chodnika

Obecnie remontujemy:
• Przebudowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Pelplińskiej na os. Tatrzańskim (Program BBO)
• Przebudowa ścieżek rowerowych na os. Nowy Fordon - Twardzickiego (Program BBO)
• Remont chodnika na ul. Nakielskiej na odcinku od ul. Trägerów a ul. Tańskich

Czytaj więcej...Wiosną kolejne zadania
Wiosną planujemy rozpocząć natomiast dalsze remonty i przebudowy istniejących chodników zlokalizowanych w ponad 20 miejscach Bydgoszczy. Wszystkie prace zaplanowaliśmy z uwzględnieniem inwestycji gestorów podziemnego uzbrojenia.

W jej ramach prowadzone będą prace w kilkudziesięciu miejscach - między innymi przy ulicach:
• ul. Bocianowo - remont chodnika od ul. Sowińskiego
• ul. Kraszewskiego - remont chodnika
• Przebudowa chodnika na ul. Skorupki - odcinek od skrzyżowania z ul. Grobla do budynku Skorupki 86 (Program BBO)
• Przebudowa schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy na Wzgórze Wolności (Program BBO)
• Rewitalizacja ul. Piotra Skarg - remont chodników (Program BBO)
• Rewitalizacja ul. Królowej Jadwigi - remont chodników (Program BBO)
• Remont chodników na ul. Mazowieckiej (Program BBO)
• ul. Kostrzyńska - remont cząstkowy chodników na targowisku Bartodzieje

Czytaj więcej...Inwestycje w parze z chodnikiem
W tym roku wiele ciągów pieszych i rowerowych powstanie też w ramach większych inwestycji drogowych. Na ukończeniu są właśnie ciągi pieszo-rowerowe w obrębie wybudowanych mostów nad Brdą. Ciąg pieszo-rowerowy powstaje już wzdłuż ulic Wierchowej i Geodetów w ramach Wielkiej Pętli Fordonu.
Na Wzgórzu Wolności przygotowujemy się do remontu schodów przy cmentarzu Bohaterów Bydgoszczy.
Chodnik zyska też niebawem odcinek ul. Pod Skarpą na osiedlu Eskulapa.

Czytaj więcej...Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy obchodzi swoje 30 urodziny. Jednostka została powołana dokładnie 1 marca 1994 roku.
Przez ostatnie lata intensywnie pracowaliśmy nad rozwojem komunikacji miejskiej i dróg na terenie Bydgoszczy.
Przed nami teraz kolejne wyzwania i przedsięwzięcia, które zmienią życie mieszkańców na lepsze.

Czytaj więcej...Bydgoszcz, w ciągu ostatnich lat, przeszła imponującą i dynamiczną przemianę, która znacznie wpłynęła na jej rozwój, estetykę oraz jakość życia mieszkańców.
Zmiany zaszły nie tylko w gospodarce, kulturze, edukacji ale też przestrzeni publicznej i infrastrukturze miejskiej.
Ta dynamiczna przemiana sprawiła, że Bydgoszcz staje się nie tylko miejscem z bogatą historią, ale również nowoczesnym, atrakcyjnym miastem, gotowym na wyzwania przyszłości.

Cieszymy się, że przez ostatnich 30 lat mogliśmy brać czynny udział w rozwoju naszego miasta i wpływać na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Z okazji trzydziestej rocznicy istnienia naszej firmy, pragnę podziękować wszystkim pracownikom, którzy przez te trzy dziesięciolecia byli sercem i duszą naszej firmy - mówi Dyrektor ZDMiKP Wojciech Nalazek - Wasze umiejętności, pomysłowość i zdolności do współpracy pomagały pokonywać przeszkody i osiągać zamierzone cele. Tylko dzięki Waszemu osobistemu zaangażowaniu, wytrwałości umieliście przekuć pomysły w czyny i tworzyć przyszłość naszego Miasta - mówi Nalazek. Dzięki organizacji transportu publicznego czynnie uczestniczycie codziennie w życiu setek tysięcy mieszkańców, a poprzez budowę i remonty infrastruktury drogowej, zostawiacie trwałe ślady na kolejne dziesięciolecia. Dziękuję Wam za waszą ciężką pracę i poświęcenie - dodaje Dyrektor. W tym szczególnym dniu, pragnę podziękować też firmom budowlanym i projektowym, wszystkim instytucjom, urzędom lokalnym i centralnym za pomoc przy realizacji zamierzonych zadań – mówi Nalazek - Wasza solidność i zaangażowanie stały się dla nas motorem napędowym do dalszego rozwoju infrastruktury i komunikacji naszego miasta. To dzięki waszej pomocy byliśmy laureatami wielu nagród. Szczególne podziękowania, pragnę też złożyć wszystkim Mieszkańcom za dotychczasowe zaufanie i wsparcie. Wasze sugestie i opinie zawsze są dla nas cennym źródłem inspiracji do doskonalenia naszych usług. Bez Waszej otwartości na innowacje i gotowości do wspólnego budowania miasta, nie osiągnęlibyśmy tego, co mamy dziś – dodaje Nalazek.


ZDMiKP jako jednostka organizacyjna gminy Bydgoszcz, powstała 1 marca 1994 r.
Głównym celem było skoncentrowanie w jednym ośrodku decyzyjno-realizacyjnym zadań związanych z budową i utrzymania dróg, zarządzania ruchem oraz organizacją transportem zbiorowym na terenie miasta.

Czytaj więcej...Ostatnie 30 lat to czas ciągłego rozwoju infrastruktury drogowej i transportowej Bydgoszczy.
Zrealizowaliśmy wiele ważnych inwestycji, takich jak: przebudowa ul. Grunwaldzkiej i ul. Kolbego, budowa nowej trasy tramwajowej do Dworca PKP. rewitalizacja Bydgoskiej Starówki i okolicznych uliczek a także nadbrzeża Wisły i Rynku w Starym Fordonie.

Przebudowaliśmy rondo Kujawskie i Bernardyńskie oraz węzeł Szarych Szeregów. Powstały też nowe mosty nad Brdą oraz Trasa Uniwersytecka.
Od podstaw powstały wiadukty w ciągu Wojska Polskiego i Armii Krajowej.

Przez lata braliśmy też czynny udział w nadzorze tak ważnych inwestycji jak: budowa linii tramwajowej do Fordonu, przebudowa Wyspy Młyńskiej czy dworca kolejowego Bydgoszcz Główna i Bydgoszcz Leśne.

Bez tych inwestycji trudno sobie już wyobrazić dzisiejszą Bydgoszcz, choć to tylko cześć zadań, które przez ostatnie lata zrealizowaliśmy

Czytaj więcej...Sukcesywnie rozwijamy transport publiczny.
W ostatnich latach powstały w Bydgoszczy nowe torowiska oraz blisko 30 buspasów.
Wszystkie autobusy w Bydgoszczy są nowoczesne i niskopodłogowe.
Wymieniamy też cały tabor tramwajowy na nowy a wysłużone Konstale już niebawem znikną całkowicie z bydgoskich ulic.

Dzisiaj pasażerowie komunikacji mają dostęp do najnowszych technologii bezgotówkowych zakupów biletów. Wprowadziliśmy i ciągle rozwijamy też Bydgoską Kartę Miejską, którą posiadają już tysiące bydgoszczan.

Czytaj więcej...W ostatnich latach mocno stawiamy na przebudowę ulic osiedlowych, chodników i tras rowerowych, których mamy już blisko 140 km.
Przez ostatnie lata utwardziliśmy ponad 50 kilometrów dróg gruntowych w Bydgoszczy.
Tym samym liczba mieszkańców, którzy są zameldowani przy drogach gruntowych, zmniejszyła się o połowę.


Czytaj więcej...Każdego roku poprawiamy bezpieczeństwo pieszych poprzez doświetlanie przejść, budowę wyniesiony skrzyżowań czy przystanków wiedeńskich.
Wymieniamy też oświetlenie uliczne na energooszczędne.
Dzięki prowadzonym inwestycjom drogowym, przeprowadziliśmy też liczne badania archeologiczne w różnych częściach miasta.
Nie zapominamy, też oczywiście o zieleni. Teraz już każdą większą inwestycję łączymy z licznymi nasadzeniami drzew i krzewów.

Czytaj więcej...Kolejne 30 lat przed Nami
Będziemy kontynuować nasze dotychczasowe zaangażowanie w projekty drogowe i komunikacyjne oraz wspierać zadania mające poprawić życie mieszkańców.
Będziemy rozwijać i wprowadzać nowatorskie rozwiązania, które mamy nadzieję, nie tylko spełniają ale i przewyższają oczekiwania Bydgoszczan.

Najbliższe lata to m.in. budowa nowej infrastruktury drogowo-torowej wzdłuż ul. Toruńskiej, rozbudowa ul. Kamiennej do układu dwujezdniowego z obiektami inżynierskimi, budowa węzła Wschód, budowa nowych wiaduktów Warszawskich, przebudowa mostu Pomorskiego i mostów Solidarności.
W planach mamy też budowę nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Solskiego, nowej linii tramwajowej w ciągu ul. Wyszyńskiego czy przebudowę ul. Nakielskiej.
Naszym marzeniem będzie też rozpoczęcie budowy południowo-wschodniej obwodnicy Bydgoszczy.

Czytaj więcej...Jeszcze raz dziękujemy Wam za każdy wspólny sukces, ale również za wyrozumiałość w trudnych chwilach. Jesteśmy przekonani, że nasza praca przyczyniła się do rozwoju Bydgoszczy, a kolejne trzy dekady przyniosą nam nowe możliwości do osiągania wspólnych celów. Z optymizmem patrzymy w przyszłość, gotowi na kolejne etapy naszej wspólnej i fascynującej podróży.

Strona 9 z 422