Aktualności

Konkurs ofert dla handlu okolicznościowego w okresie: "Wszystkich Świetych" przy bydgoskich nekropoliach w roku 2021 wygrała firma Pani Elżbiety Leśniewskiej.

Czytaj więcej...17 sierpnia podpisaliśmy umowę na opracowanie wielowariantowej koncepcji programowo-przestrzennej, której głównym celem będzie przystosowanie przejścia pod rondem Jagiellonów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt wybudowany blisko 50 lat temu nie spełnia już wielu współczesnych standardów.

Prace projektowe przeprowadzi bydgoska firma BAK Sp. z.o o, która na wykonanie prac projektowych będzie miała 12 miesięcy.
Wartośc zadania to ponad 356 tys. zł brutto.

Czytaj więcej...Głównym celem projektantów ma być przygotowanie minimum trzech wariantów, które będą podstawą do dalszych decyzji w sprawie do przebudowy czy też rozbudowy tego skrzyżowania.
Projektanci mają zaproponować i sprawdzić rozwiązania, w ramach których wyznaczone zostanie: naziemne przejście dla pieszych lub przebudowane zostaną schody do przejścia podziemnego i dobudowane zostaną windy.
Trzeci wariant ma być autorską propozycją projektantów.

Czytaj więcej...Plany projektowe dotyczyć mogą też przebudowy istniejących jezdni ulic: Jagiellońskiej, Bernardyńskiej i 3 Maja. W przygotowanym wariancie należy bowiem ująć konieczne korekty układu geometrii i organizacji ruchu skrzyżowania oraz organizacji ruchu wszystkich wlotów w zależności od rekomendowanego wariantu.


W przypadku, jeżeli ekspertyza techniczna wykaże brak możliwości wykorzystania istniejącej konstrukcji, należy przewidzieć jej przebudowę w niezbędnym zakresie lub rozbiórkę i budowę nowej.

Trzeba mieć jednak świadomość, że obecne przejście podziemne jak i rozwiązania na samym rondzie, mają bardzo ograniczone możliwości do ewentualne rozbudowy (gęsta zabudowa, duże natężenia ruchu, brak dostępności terenu). Projektanci muszą więc sprawdzić każde rozwiązanie pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym.

Czytaj więcej...Historia
Rondo Jagiellonów w obecnym kształcie powstało blisko 50 lat temu. W pierwotnych założeniach miało ono pełnić też funkcję schronu dla mieszkańców.
To obecnie jeden z największych węzłów komunikacyjnych w mieście – przez rondo przejeżdżają bowiem niemal wszystkie bydgoskie linie tramwajowe oraz kilka linii autobusowych.

Największym problemem na rodzie jest przede wszystkim brak dostępności dla osób niepełnosprawnych, starszych oraz osób z wózkami dziecięcymi.

 

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ogłasza nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Od Asystenta Inspektora Nadzoru do Inspektora Nadzoru w Zespole Torowo - Sieciowym - szczegóły TUTAJ

Inspektor Nadzoru branży drogowej w Wydziale Utrzymania i Ewidencji – szczegóły TUTAJ

Dwóch Inspektorów Nadzoru branży drogowej w Wydziale Realizacji Inwestycji - szczegóły TUTAJ oraz TUTAJ

Drożnik w Obwodzie Drogowym ZDMiKP – 2 stanowiska pracy – szczegóły dostęne w Powiatowym Urzędzie Pracy

Zapraszamy do składania ofert

Czytaj więcej...Wydano Zezwolenie na Realizację Inwestycję Drogowej (ZRID) dla budowy parkingu przy schronisku dla zwierząt wraz z przebudową pobliskich ulic dojazdowych. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem osiedla.
Inwestycja pochłonie 3,8 mln zł.


Schronisko odwiedza wielu mieszkańców i wolontariuszy, którzy starają się pomóc w opiece nad zwierzętami.
Bydgoszczanie wyprowadzają psy czekające na swój nowy dom oraz regularnie przywożą dary, które ułatwiają funkcjonowanie placówki.

Dlatego właśnie opracowana został nowa koncepcja obsługi komunikacyjnej schroniska, która ułatwi dojazd do obiektu i uwzględni zakończoną rozbudowę ul. Grunwaldzkiej.

Czytaj więcej...Inwestycja przewiduje budowę parkingu przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami. Koncepcja uwzględnia dodatkowo budowę ulic dojazdowych do parkingu, zarówno od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej. Ułatwi to również dojazd do wielu posesji zlokalizowanych na górnym tarasie Osowej Góry.

Oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyskają fragmenty ulic Łowiskowej i Jeziornej. Wzdłuż ul. Zalew powstać ma ciąg rowerowy.

Inwestycja realizowana jest w systemie „zaprojektuj i wybuduj".
Uzyskanie decyzji ZRID kończy etap projektowy i pozwala przystąpić wykonawcy do realizacji robót.
Wykonanie zadania zajmie kila miesięcy.

Czytaj więcej...W ostatnich latach na Osowej Górze zrealizowanych zostało wiele innych inwestycji związanych z rozbudową infrastruktury drogowej.

Twardą nawierzchnię dzięki miejskim programom zyskało kilkanaście ulic osiedlowych. Rozbudowana została ulica Grunwaldzka.


Trwa również budowa chodników, drogi rowerowej oraz buspasa wzdłuż ul. Kolbego. Więcej o postępach prac na tej inwestycji pisaliśmy TUTAJ

Strona 4 z 309