Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczęły się pierwsze prace przy Rybim Rynku. Plac stanie się miejscem do spotkań i spacerów. Zasadzimy nowe drzewa, ustawimy ławki i stylowe lampy.
To kolejny etap rewitalizacji Salonu Bydgoszczy.
W jej ramach też kilka uliczek w centrum, zyskuje stylowe nawierzchnie i nowe oświetlenie.
Większość tych robót właśnie dobiega końca.


Czytaj więcej...W pierwszej kolejności wykonywane były prace na uliczkach śródmieścia.
Nawierzchnie zostały już wymienione na ulicach: Przyrzecze (od ul. Farnej do ul. Ku Młynom), Grodzkiej (od ul. Przy Zamczysku w kierunku ul. Bernardyńskiej) oraz ul. Malczewskiego.
Większość robót została też zrealizowana na ul. Zaułek, ul. Pod Blankami (od ul. Długiej do Jana Kazimierza) a także na Przyrzeczu (od ul. Długiej do Ku Młynom).

Czytaj więcej...Obecnie prowadzone są roboty na skrzyżowaniu ul. Pod Blankami przy ul. Trybunalskiej. Po ich zakończeniu wykonawca przeniesie się na odcinek od ul. Jana Kazimierza do ul. Długiej.

Kontynuowane są też prace przy układaniu nawierzchni na odcinku ul. Grodzkiej między Mostową a ul. Malczewskiego oraz przy Rybim Rynku.

Czytaj więcej...Wykonawca przygotowuje się już do przeniesienia zaplecza budowy z Rybiego Rynku, aby móc przystąpić do robót budowlanych w centralnej części placu.
Latem Wykonawca rozpocznie też przebudowę ul. Jana Kazimierza i ul. Przy Zamczysku.
Te prace będą realizowane na końcu, aby zminimalizować utrudnienia w obrębie Placu Kościeleckich, gdzie obecnie trwa jeszcze rewitalizacja.

Czytaj więcej...Będzie pięknie
Przebudowa Rybiego Rynku, zupełnie zmieni jego oblicze. Z placu zniknie parking. Będzie pełnił funkcje placu przeznaczonego wyłącznie dla ruchu pieszego. W rogach placu od strony spichrzy, dosadzimy drzewa, które zostaną dodatkowo podświetlone.
Przy przystanku tramwaju wodnego powstanie podświetlana róża wiatrów.
Montowane będą też stylowe ławki i oświetlenie.

Czytaj więcej...Po zakończeniu drogowej części inwestycji na Rybim Rynku, chcielibyśmy docelowo wprowadzić też dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory.
Planowane jest między innymi umieszczenie przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie. Nad tym projektem pracują już studenci Politechniki Bydgoskiej.
Nad rzeką docelowo stanie też rzeźby kobiety sprzedającej śledzie a budynek spichrzy zyska dodatkową Iluminację.

Czytaj więcej...Wykonawcą przebudowy uliczek i Rybiego Rynku jest firma Betpol z Bydgoszczy.
Koszt tej ważnej dla miasta inwestycji wynosi ponad 24 mln.
Wszystkie prace zakończą się pod koniec bieżącego roku.

Czytaj więcej...Rozpoczynają się roboty budowlane na ulicy Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. Korfantego. Podpisaliśmy umowę z wykonawcą.
Fragment trasy położony przy nowych budynkach wielorodzinnych wyposażymy w przejścia dla pieszych i chodniki.
Zazielenimy też skwer przy skrzyżowaniu z ul. W. Korfantego.
Prace potrwają 7 miesięcy i będą realizowane etapami.

Czytaj więcej...To zadanie to jeden z ostatnich etapów przebudowy całego ciągu łączącego Fordon z Myślęcinkiem (ul. Zamczysko i Pod Skarpą).
W ostatnich latach przebudowaliśmy odcinki trasy pomiędzy ulicami Armii Krajowej i Sybiraków o łącznej długości 3,6 kilometrów.
Na trasie wprowadziliśmy też elementy poprawiające bezpieczeństwo, o które apelowali mieszkańcy (progi zwalniające, wysepki, rondo na połączeniu z ul. Matki Teresy z Kalkuty, nowe oznakowanie). Nowe ulice i nawierzchnie pozwoliły też w ten rejon miasta skierować autobusy komunikacji miejskiej.

W tym roku przebudujemy ostatni odcinek ul. Pod Skarpą od ul. Sybiraków do ul. W. Korfantego o łącznej długości około 700 metrów.

Zakres inwestycji obejmie ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej, budowę zjazdów do posesji z kostki betonowej oraz chodnika, który powstanie po południowej stronie jezdni.
W ramach zadania pojawi się też peron autobusowy i oświetlenie.

Czytaj więcej...Doświetlone zostaną również dwa nowe przejścia dla pieszych na ul. W. Korfantego przy skrzyżowaniu z Pod Skarpą oraz na ul. Pod Skarpą przy skrzyżowaniu z ul. Frydrychowicza.
W ramach prowadzonych prac przewidujemy spory pakiet nasadzeń.
W rejonie skrzyżowania ulic Korfantego i Pod Skarpą posadzimy 40 (brzóz, sosen i świerków) drzew i ponad 500 krzewów (pięciorników, dereni i kosodrzewin).

Czytaj więcej...Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą robót, którym została firma CZiLL Sp. z o.o.
Wartośc zadania to ponad 4,4 mln zł
Zadanie będzie realizowane przez 7 miesięcy.

W tym tygodniu nastąpi przekazanie placu budowy.
Pierwsze zmiany w ruchu zostaną wprowadzone po "majówce" 

Realizacja zadania by minimalizować utrudnienia będzie podzielona na dwa realizowane po sobie etapy: pierwszy obejmie ponad 300 m odcinek na zachód od ulicy Matki Teresy z Kalkuty, a drugi - 360 m odcinek wschodni. 
Podczas głównych robót kierowcy będą mogli korzystać z sąsiednich ulic zbudowanych w poprzednich latach (m.in. Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty).

O szczegółach zmian w ruchu, informować będziemy na bieżąco na stronie internetowej i kontach społecznościowych ZDMiKP.

Czytaj więcej...Po wykonaniu prac w rejonie osiedla Eskulapa do przebudowy pozostanie już tylko ostatnia część trasy od ul. Zamczyska do granicy z gminą Osielsko. Trwa przetarg na wykonanie  dokumentacji projektowej.
Na tym odcinku powstanie też infrastruktura rowerowa, która połączy się z infrastrukturą rowerową w Osielsku. 

Ważne liczby:
• Długość odcinka do przebudowy – 0,7km
• Długość wcześniej wyremontowanych odcinków ul. Zamczysko i Pod Skarpą – 3,6 km
• Liczba dosadzanych drzew – 40 szt.
• Liczba dosadzanych krzewów – 534 szt.

Czytaj więcej...Największa inwestycja w Bydgoszczy nabiera kształtów.
Elewacja jednej ze ścian nowego kampusu Akademii Muzycznej, tworzy już efekt falowania a wygląd części ze szkła przypomina klawiaturę fortepianu.
Zapraszamy do wspólnego "przelotu" nad realizowaną inwestycją.

Nowy kampus Akademii Muzycznej wznoszony jest na niemal trzech hektarach w przestrzeni między ul. Kamienną, Gdańską i Chodkiewicza. Budynek ma wysokość blisko 30 metrów.
Elewacja z obudowana jest różnymi odcieniami szkła, która ma przypominać klawiaturę fortepianu z jego czarnymi i białymi klawiszami.

Dodatkowy klimat tworzy staw przy kampusie, który ma być dostępny dla wszystkich bydgoszczan. Wokół niego powstanie bulwar. Zaplanowana została też plenerowa scena koncertowa.

 

W nowej siedzibie bydgoskiej Akademii Muzycznej, znajdzie się kilka sal koncertowych o różnych rozmiarach i przeznaczeniu. Największa z nich pomieści na widowni ponad 400 widzów. W kompleksie będą też oczywiście studencki akademik, stołówka, sale do wykładów, ćwiczeń, zajęć muzycznych oraz sala nagrań.
Prace zakończą się jesienią 2025 roku.

Czytaj więcej...Trwa przebudowa schodów łączących ul. Toruńską z Cmentarzem Bohaterów Bydgoszczy.
Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Schody znajdujące się naprzeciwko Torbydu i są częścią trasy spacerowej, biegnącej przez zrewitalizowany Park Wolności.

Czytaj więcej...Schody rozpoczynają się na wysokości ul. Toruńskiej 88. "Stare" stopnie i barierki zostały już zdemontowane. 
Obecnie trwa montaż nowych schodów i krawężników. Docelowo przebudowany zostanie też chodnik prowadzącego od ul. Toruńskiej. 
Wbudowane zostaną także elementy strukturalne ułatwiające orientację osobom niewidomym.
Zamontujemy też nowe balustrady.

Czytaj więcej...Praca remontowe zakończą się jeszcze przed wakacjami.
Wykonawcą robót  jest firma Affabre Sp. zo.o.
Wartość zadania to ponad 530 tysięcy złotych.

Przebudowa schodów to kolejny już etap rewitalizacji parku wkomponowanego w Zbocze Bydgoskie W ostatnich latach wzdłuż całego ciągu spacerowego w kierunku ul. Kujawskiej realizowaliśmy szereg innych inwestycji za ok. 2,5 mln zł:

Czytaj więcej...• Przebudowa i budowa nowych alei spacerowych
• Budowa ścieżki rowerowej
• Budowa nowego oświetlenia
• Budowa kładki widokowej nad trasą Uniwersytecką
• Dosadzenie drzew i krzewów (łącznie 681 szt.) oraz ziół i roślin kwitnących
• Doposażenie parku w małą infrastrukturę (altanę, mały plac zabaw, ławki, kosze)
• Budowa nowych schodów od strony ul. Kujawskiej

Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Zespół zieleni na Wzgórzu Wolności jako założenie parkowe powstał w latach 1911-1913, wykorzystując istniejący drzewostan naturalny oraz ciekawe ukształtowanie terenu. Początkowo założenie utrzymane było w stylu leśno-górskim (tatrzańskim).
Jego obszar wynosił 7 ha. Na terenie zespołu (w części wschodniej) Niemcy zbudowali wieżę Bismarcka. Została ona w 1928 roku wysadzona w powietrze.
Po zakończeniu II wojny światowej w miejscu wyburzonej wieży urządzono Cmentarz Bohaterów Bydgoszczy.

Strona 7 z 424