Aktualności

Czytaj więcej...W ostatnich latach przebudowaliśmy ulice Glinki i Szpitalną.
Rozwiązaliśmy problem odwodnienia tych terenów i wyremontowaliśmy chodniki.

Teraz poprawiona została estetyka pętli tramwajowej.
Kolorowe krzewy już zdobią pętlę na Glinkach.


Czytaj więcej...Trzy duże wyspy zostały już uformowane z węgierskiego lilaka (roślina podobna do bzu) oraz pięknotki, która szczególnie jesienią zyskuje wyjątkowo atrakcyjny wygląd za sprawą fioletowych owoców.

Wszystkie skupiska roślin otacza obwódka z wiecznie zielonej kosodrzewiny. Łącznie na tym terenie zasadzonych zostało ponad 1500 krzewów, które zajmują powierzchnie ponad 600 metrów kwadratowych.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na modernizację zachodniego wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go również do potrzeb pieszych i rowerzystów. To już kolejne prace budowlane w tym miejscu. Ponad rok temu przebudowaliśmy obiekt znajdujący się po stronie wschodniej tej ważnej drogi wylotowej z miasta. Wiaduktom, od ubiegłego miesiąca, patronuje Jan Nowak Jeziorański.

Wiadukty wraz z dwujezdniową ul. Armii Krajowej oddano do użytku w 1984 roku. Nowa trasa zdecydowanie odciążyła ulicę Gdańską. Wiadukty przerzucono nad torami dwóch linii kolejowych (Bydgoszcz – Kutno oraz biegnącej równolegle na tym odcinku magistrali węglowej).

Z biegiem lat obiekty były już w nie najlepszym stanie technicznym. Nie spełniały też współczesnych norm technicznych stawianym obiektom na drogach o tak dużym natężeniu ruchu.
Obiekt wschodni, został przebudowany więc w latach 2019-2020. Teraz przyszła pora na wiadukt zlokalizowany od strony osiedla Leśnego.

Czytaj więcej...28 marca ogłosiliśmy przetarg na prace projektowe i budowlane.
W zakres zadania wchodzi optymalizacja dokumentacji, rozbiórka obiektu i budowa nowego oraz doprojektowanie dodatkowych elementów, takich jak drogi rowerowe.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecydują cena, termin wytworzenia konstrukcji oraz długość gwarancji.

Nowy obiekt będzie wyglądał identycznie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Pożądana długość gwarancji to 15 lat. Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót prace budowlane potrwają około roku.
O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Nowy wiadukt, podobnie jak sąsiedni, będzie miał najwyższą nośność, jaką przewidują aktualne normy budowlane dla obiektów inżynierskich.
Zachowane zostaną dwa pasy ruchu dla samochodów, natomiast zlikwidowany zostanie nieużywany pas awaryjny, a odzyskane w ten sposób miejsce przeznaczone zostanie na drogę rowerową. Funkcjonalnie należy się spodziewać „lustrzanego" układu w porównaniu do tego, który wybudowano razem z wiaduktem wschodnim.

Będą więc schody po obu stronach torów kolejowych, chodnik i droga rowerowa od strony ul. Czerkaskiej oraz pochylnia pieszo-rowerowa do Lasu Gdańskiego.

Czytaj więcej...Znakomity patron
Decyzją radnych wiaduktom od ubiegłego miesiąca patronuje Jan Nowak-Jeziorański, legendarny Kurier z Warszawy. W ten symboliczny sposób Rada Miasta upamiętniła też 70. rocznicę uruchomienia pierwszej audycji Radia Wolna Europa, oddając cześć jej dyrektorowi.


Długość wiaduktu: 75m

Czytaj więcej...Do 31 marca zakończą swoją działalność ogródki zimowe w obrębie Starego Rynku.
Właściciele już składają wnioski o montaż ogródków letnich. Pierwsze rozstawiane będą już kwietniu.
W ubiegłym roku w całym mieście mieliśmy ich ponad siedemdziesiąt.

Do końca marca restauratorzy mają czas na demontaż ogródków zimowy z obszaru Starego Rynku.

Od 1 kwietnia rozstawiane mogą być już pierwsze ogródki letnie na terenie miasta.
Na samej płycie Rynku natomiast parasole, krzesła i stoliki pojawią się w połowie kwietnia.
Już naprawiliśmy i oczyściliśmy parasole w kolorze kremowym, które co roku rozstawiane są w centrum miasta.
Tegoroczny sezon letni zakończy się pod koniec września.

Do tej pory w ZDMiKP złożonych został prawie 30 wniosków o podpisanie umowy na dzierżawę terenu pod ogródki letnie na terenie miasta. Co roku wydajemy ponad 70 tego rodzaju umów.

W tym roku opłata za działalność ogródków letnich dla dzierżawców wynosić będzie:
- 1 zł za 1m² za dzień dla prowadzących ogródki letnie ze sprzedażą alkoholu
- 0,10 zł za 1m² za działalność ogródków nie prowadzących sprzedaży alkoholu.
Do wskazanej wysokości opłat z tytułu dzierżawy terenu pod ogródki letnie dodany zostanie podatek VAT, płatny zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami.
Dzierżawcy nadal mogą występować do ZDMiKP z wnioskiem o dzierżawę.

Warto przypomnieć, że po rewitalizacji płyty Starego Rynku obowiązują nowe standardy.
Przy aranżacji ogródka trzeba wykorzystać żywe kwiaty. Forma ogródka powinna być maksymalnie lekka i stylistycznie dopasowana do miejsca, szczególnie do historycznej części miasta. Użyte stoliki i krzesła powinny być w charakterze mebli kawiarnianych. Zakazane jest używanie wszelkich plastikowych, nietrwałych i nieestetycznych rozwiązań.

Czytaj więcej...Dobiega końca budowa parkingu przy schronisku dla zwierząt wraz z przebudową pobliskich ulic dojazdowych. Będą one wygodnym łącznikiem pomiędzy górnym i dolnym tarasem tego osiedla.
Koszt inwestycji to 3,8 mln zł.

W ramach zadania powstał parkingu przy ul. Zalew z kilkunastoma miejscami parkingowymi, w tym również dla osób z niepełnosprawnościami.
Dodatkowo wybudowane zostały ulice dojazdowe do parkingu, od strony skrzyżowania z sygnalizacją świetlną przy Grunwaldzkiej, jak i od strony ulicy Rekinowej.

Wzdłuż ul. Zalew powstał już chodnik i ciąg rowerowy. Utwardzone zostały też dojazdy do posesji.
Oprócz ul. Zalew twardą nawierzchnię zyska też fragment ulic Łowiskowej i Jeziornej.

Czytaj więcej...W sobotę 26 marca wykonawca rozpocznie układanie nawierzchni.
W tym dniu ulica Łowiskowa i Jeziorna w godzianch 8.00-14.00 zostaną zamknięte dla ruchu pojazdów.

Po wykonaniu tych robót na całej długości inwestycji ułozona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni (ścieralna), wymalowane zostanie oznakowanie poziome i rozpoczną się prace porządkowe. O dalszych zmianach w organizacji ruchu informować będziemy na bieżąco.

Zakończenie wszystkich prac na początku kwietnia.

Strona 7 z 341