Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Tańsze bilety okresowe przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat z terenu Bydgoszczy oraz kilku gmin tworzących Metropolię Bydgoszcz.

Już wkrótce z tych rozwiązań skorzystają też najmłodsi pasażerowie z terenu gminy Sicienko.

Dzieci w wieku od 4 roku życia do 30 września roku, w którym kończą 7 lat oraz uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych do 30 września roku, w którym kończą 20 lat, zamieszkali na ternie Gmin Nowa Wieś Wielka, Dobrcz, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska mogą tak jak Bydgoszczanie korzystać z biletów „malucha" i „uczniowskich" – w atrakcyjnych cenach (10 zł -miesięczne i 30-dniowe bądź 100 zł -roczne).

Do grona uprawnionych wkrótce dołączą dzieci i młodzież zamieszkała w gminie Sicienko.
Uchwałę umożliwiającą zawarcie porozumienia, podjęła bydgoska Rada Miasta.

Dwie karty przy kontroli

Bydgoską Kartę Miejską można wyrobić w naszych Centrum Obsługi Klienta na ul. Toruńskiej 174 a sam wniosek można też złożyć w kasach biletowych na ul. Zygmunta Augusta 10 i ul. Modrzewiowej 19 (stacja Bydgoszcz Leśna).
Metropolitalne Karty Uczniowskie oraz Malucha są wydawane natomiast przez gminy. 
Więcej szczegółowych informacji : TUTAJ

Bilet uczniowski i malucha przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego bądź umowy zawartej z właściwą gminą.
Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską.
Uprawnione dzieci „maluchy" przy kontroli biletowej okazują kartę BKM z zakodowanym biletem i ważną Metropolitalną Kartę Malucha.

Czytaj więcej...Duże zainteresowanie
W tym roku mamy specyficzną sytuację związaną z pandemią i zamknięciem szkół, co przełożyło się na liczbę sprzedanych biletów. 
We wrześniu tego roku (gdy szkoły były jeszcze otwarte), zostało sprzedanych łącznie biletów malucha i uczniowskich (za 10 zł) – 8 664 sztuk

Skutki finansowe udzielonych ulg, zostają pokryte dotacjami pochodzącymi z danej Gminy.

Informujemy, że od dnia 15.12.2020 r. zostanie wprowadzona korekta w rozkładzie jazdy linii tramwajowej numer 1.

Informujemy, że w dniu 13.12.2020r. komunikacja publiczna będzie funkcjonować według rozkładów dla niedzieli handlowej.

Czytaj więcej...W środę (9 grudnia) poznaliśmy oferty firm zainteresowanych budową nowych mostów nad Brdą pomiędzy ulicami Toruńską i Fordońską. Inwestycja pochłonie ponad 150 mln zł. Dzięki nowej przeprawie jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi.

Projekt zakłada powstanie dwóch konstrukcji o długości około 250 metrów. Jedna dedykowana będzie tramwajom. Torowisko znajdzie się między jezdniami (istniejącą oraz nowobudowaną). Inwestycja pozwoli znacznie lepiej skomunikować Fordon i Bartodzieje z dzielnicami położonymi na tzw. górnym tarasie Bydgoszczy (m.in. Kapuściska, Wyżyny, Wzgórze Wolności) i terenami inwestycyjnymi. Tramwaje zaoszczędzą około 6 minut. Nową przeprawą kursować ma linia nr 7 (Kapuściska-Fordon) oraz 11 (Bielawy-Wyżyny-Fordon). Rozwiązanie ułatwi też organizację ruchu tramwajowego na wypadek remontów torowisk na Toruńskiej i Fordońskiej lub w trakcie zdarzeń losowych (np. wypadek).

Wykonaniem prac budowlanych zainteresowanych jest 13 firm. Wyceniły one wartość zadania na kwoty od 153 do 186 mln zł.
Zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję ponad 134 mln zł. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty będziemy kierować się także terminem wykonania zadania.
Podpisanie umowy poprzedzi kontrola uprzednia Urzędu Zamówień Publicznych. Wcześniej miasto podpisało umowę na dofinansowanie zadania środkami unijnymi na poziomie 48 mln zł.


Jezdnia i ciąg pieszo-rowerowy

Częścią projektu jest też nowy most drogowy po stronie wschodniej. Znajdą się na nim dwa pasy ruchu. Obok powstanie też ciąg pieszo-rowerowy. Wraz z inwestycją przebudowane będą też skrzyżowania ul. Kazimierza Wielkiego z Fordońską oraz Toruńską. Wokół skrzyżowania z ul. Fordońską ścieżki rowerowe powstaną po stronie południowej i zachodniej umożliwiając bezpieczny przejazd na najważniejszych kierunkach. Projektant zaplanował też połączenie dróg rowerowych z jezdniami ulicy Fordońskiej. Docelowo główną arterią dla rowerzystów na osi wschód-zachód ma stać się trasa poprowadzona wzdłuż brzegu Brdy. Stąd między innymi powstanie w rejonie mostów nowy ciąg pieszo-rowerowy w kierunku rzeki.

Wygodne rozwiązania dla pasażerów

Częścią projektu jest też rozbudowa rozjazdów w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z Perłową. Przy przebudowywanych skrzyżowaniach będą lokalizowane nowe przystanki tramwajowe z peronami dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Perony będą wyposażone w ekrany LCD z rozkładami jazdy. Dodatkowymi elementami inwestycji są też przebudowa torowisk wzdłuż ul. Perłowej. Zakładamy, że w inwestycja będzie prowadzona pod ruchem tramwajowym na ul. Fordońskiej i Toruńskiej. Zależy nam na ograniczeniu utrudnień w trakcie inwestycji do minimum. Dlatego duża część prac będzie mogła odbywać się poza istniejącym pasem drogowym.

Strona 10 z 163