Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Na czas trwania Bydgoskiego Jarmarku Świątecznego wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu w obrębie ul. Grodzkiej, ul. Mostowej, Placu Teatralnego, Rybiego Rynku, ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego, ul. Jezuickiej, ul. Długiej, ul. Farnej.

Pierwsze zmiany w ruchu będą wprowadzane już od 7 listopada.


W okresie poprzedzającym rozpoczęcie Jarmarku (tj. od poniedziałku 07.11.2022 roku) zostanie wprowadzony obustronny zakaz zatrzymywania się na ul. Placu Teatralnym oraz nastąpi jego zamknięcie wraz z ul. Mostową i ul. Grodzką (od ul. Podwale do ul. Mostowej).

Wjazd na zamknięte ulice będzie możliwy tylko dla pojazdów służb miejskich i zaopatrujących Jarmark.
Natomiast pojazdy obsługujące placówki handlowe i usługowe przy ul. Jatki, budowę przy ul. Grodzkiej, banki oraz mieszkańców przy Placu Teatralnym tylko w godz. 8.00-12.00 i 20.00-22.00.

W czasie montowania na ul. Mostowej i Placu Teatralnym infrastruktury Jarmarku, będą możliwe czasowe wstrzymywania ruchu uprzywilejowanych pojazdów oraz ruchu pieszych na ul. Mostowej i Focha.

W terminie od 17.11.2022 roku do 24.12.2022 roku zostaną również zmienione godziny dojazdu i zasady korzystania z kopert dla dostaw wyznaczonych przy ul. Jana Kazimierza, ul. Batorego i ul. Jezuickiej. Korzystanie z tych stanowisk będzie możliwe w godz. od 06.00 do 11.30 i od 21.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

Natomiast przy ul. Krętej korzystanie ze stanowisk dla dostaw będzie możliwe w godz. od 06.00 do 22.00 we wszystkie dni tygodnia.

W terminie od 19.11.2022 roku do 22.12.2022 roku umożliwione zostanie realizowane dostaw do punktów handlowych Jarmarku urządzonych wzdłuż ul. Mostowej i Placu Teatralnego w godz. od 10.00-12.00 i 20.00-22.00.

Czytaj więcej...Demontaż infrastruktury Jarmarku rozpocznie się po zakończeniu imprezy tj. po 22.12.2022 roku.
Przywrócone zostaną również zasady dotyczące zaopatrujących Jarmark z okresu od 07 do 19.11.2022 roku.

Stała organizacja ruchu zostanie przywrócona do 30.12.2022 roku.

Czytaj więcej...Od 5 listopada br. (sobota) zostaną wprowadzone następujące zmiany w obsłudze komunikacyjnej gminy Białe Błota:

-  Uruchomiona zostanie kolejna linia międzygminna o numerze 42. Będzie to linia kursująca od pętli Błonie przez Białe Błota, Ciele, Kruszyn Krajeński, Białe Błota do pętli Błonie.
Linia będzie funkcjonowała we wszystkie dni tygodnia (23 kursy w dni powszednie, 8 kursów w soboty, 7 kursów niedziele i święta),

- Linia nr 91 będzie realizowała przewóz na trasie Błonie – Przyłęki bez wjazdu na przystanek Ciele / Ogrody i bez obsługi Kruszyna Krajeńskiego (14 kursów w dni powszednie, 6 kursów w soboty, 5 kursów w niedziele i święta),

-  zmiany w linii nr 96 na trasie Błonie – Trzciniec – Zielonka – Przyłęki, (14 kursów w dni powszednie oraz po 5 kursów w soboty, niedziele i święta).

Godziny odjazdów zostały uzgodnione z Władzami Gminy Białe Błota.

W ostatni czasie na liniach międzygminnych wprowadziliśmy wozy przegubowe na linii nr 90 i wzmocnienia (więcej kursów) na linii nr 92.

Czytaj więcej...Informujemy, że 01.11.2022 r. (wtorek), z powodu wzmożonego ruchu pasażerskiego w rejonie cmentarzy, wprowadzone zostaną wzmocnienia w funkcjonowaniu transportu miejskiego.

Przypominamy, że w tym dniu komunikacja miejska będzie bezpłatna.


1 listopada:
Komunikacja tramwajowa:
- tramwaje linii nr 2, 3, 4, 6, 9, 10, w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 20 minut,
- tramwaje linii nr 5 i 8 w godzinach około 9:00 – 17:00 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością co około 10 minut,

Komunikacja autobusowa:
- autobusy linii nr 54, 56, 71, 77 będą kursowały według rozkładów niedzieli handlowej,
- 55, 57, 58, 59, 60, 76, 80, 81, 82, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 będą kursowały według rozkładów niedzielnych,
- autobusy poszczególnych linii w godz. ok. 0900 - 1700 będą kursowały ze zwiększoną częstotliwością:
nr 69 i 89 – łącznie, co ok. 5 minut,
nr 65 – co ok. 8 minut,
nr 79 – co ok. 10 minut,
nr 51, 74 – co ok. 12 minut,
nr 52, 53, 64, 67, 68 – co ok. 15 minut,
nr 83 – co ok. 16 minut,
nr 61 – co ok. 20 minut
nr 73 – co ok. 60 minut,

- w godz. ok. 09.00 – 17.00 uruchomiona dodatkowo zostanie linia autobusowa nr 62 w relacji Garbary – Lisia z częstotliwością, co 20 minut (pomiędzy kursami linii nr 56),

Czytaj więcej...- w godz. ok. 08.00 – 17.00 uruchomione zostaną specjalne linie autobusowe kursujące w rejonie największych, bydgoskich cmentarzy:
nr 108 w relacji Kapuściska – Leśne (przez Cmentarz Bielawy) z częstotliwością, co ok. 30 minut (3 wozy krótkie, obsługa Irex Trans),
nr 109 w relacji Tatrzańskie – Rekinowa (przez Kamienną, Pileckiego) z częstotliwością, co ok. 16 minut (8 wozów przegubowych, pomiędzy kursami linii nr 83, obsługa MZK),
nr 110 w relacji Błonie – Pileckiego/Żeglarska (przez Zaświat) z częstotliwością, co ok. 20 min. (3 wozy krótkie, pomiędzy kursami linii nr 54, obsługa MZK).

do obsługi linii nr 55, 57, 64, 80 i 83 zabezpieczone zostaną w miarę możliwości autobusy o zwiększonej pojemności (autobusy przegubowe),

2 listopada (środa)
Komunikacja tramwajowa:
- tramwaje będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy dnia powszedniego.

Komunikacja autobusowa:
- autobusy będą kursowały według standardowych rozkładów jazdy dnia powszedniego,

Przypominamy, od dnia 29.10.2022 r. (sobota) do dnia 02.11.2022 r. (środa) dla wszystkich linii autobusowych przebiegających ul. Fordońską obowiązywać będą przystanki pn. Fordońska / Kapliczna.

Czytaj więcej...Transport publiczny to najlepszy sposób na wygodne poruszanie się po mieście w czasie Wszystkich Świętych.
Kierowcy natomiast muszą liczyć się na spore utrudnienia w ruchu.
W obrębie cmentarzy pojawią się zakazy wjazdu i parkowania, a na wielu ulicach wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy.
1 listopada komunikacja miejska będzie bezpłatna.

Pierwsze zmiany przy bydgoskich nekropoliach, będą wprowadzane już od najbliższego piątku (28 października).

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. KCYŃSKIEJ:
a). ruch jednokierunkowy na ul. Łabiszyńskiej (dopuszczony kierunek ruchu Szubińska-Kcyńska);
b). ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Żwirki i Wigury, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Żwirki i Wigury);
c). ruch jednokierunkowy na ul. Kcyńskiej (odcinek od skrzyżowania z ul. Łabiszyńską do skrzyżowania z ul. Gnieźnieńską, dopuszczony kierunek ruchu Łabiszyńska-Gnieźnieńska);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

CMENTARZ PRZY UL. JASKÓŁCZEJ:
a).ruch jednokierunkowy na ul. Jaskółczej (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury a skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską; dopuszczony kierunek ruchu Żwirki i Wigury-Gnieźnieńska);
b). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Jaskółczej (po stronie północnej);
c). ruch jednokierunkowy na ul. Kossaka (odcinek pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Gnieźnieńską a skrzyżowaniem z ul. Żwirki i Wigury; dopuszczony kierunek ruchu Gnieźnieńska-Żwirki i Wigury);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Kossaka (po stronie południowej);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. CHOJNICKIEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Wiejskiej (po obu stronach jezdni, odcinek od skrzyżowania z ul. Chełmżyńską do skrzyżowania z ul. Deszczową);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00


Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. TORUŃSKIEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Spokojnej (po stronie zachodniej);
b). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Władysława Bełzy (po stronie południowej, odcinek od skrzyżowania z ul. Cienistą do skrzyżowania z ul. Spokojną);

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. WIŚLANEJ:
a). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Fordońskiej (jezdnia południowa, odcinek od skrzyżowania z ul. Kapliczną do skrzyżowania z ul. Wiślaną), ul. Wiślanej (po stronie wschodniej) oraz na ul. Więcka (po stronie południowej i północnej na całej długości);
b). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Wiślanej (odcinek od skrzyżowania z ul.Fordońską do skrzyżowania z ul. Więcka; dopuszczony kierunek ruchu od ul. Fordońskiej w stronę cmentarza) oraz ul. Więcka (odcinek od skrzyżowania z ul. Wiślaną do skrzyżowania z ul. Skandynawską; dopuszczony kierunek ruchu Wiślana - Skandynawska);
c). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Wiślanej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (odcinek od posesji nr 4 do ul. Więcka);
d). czasowa likwidacja ścieżek rowerowych;
e). wprowadzenie alternatywnego objazdu dla ul. Fordońskiej ulicami: Przemysłową, Witebską, Wyszogrodzką.

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. ARTYLERYJSKIEJ I UL. LUDWIKOWO:
Etap I
a). wprowadzenie nakazu skrętu w prawo z ul. Rynkowskiej w ul. Pileckiego.

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 29.10.2022 roku od godz. 04.00 do 31.10.2021 roku do godz. 22.00
Etap II
a). utrzymanie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Artyleryjskiej;
b). czasowa likwidacja ścieżki rowerowej na ul. Pileckiego, ul. Artyleryjskiej, ul. Zaświat i ul. Zygmunta Augusta;
c). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Rynkowskiej (dopuszczony kierunek ruchu Pileckiego-Putza);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Rynkowskiej (po stronie zachodniej na odcinku od skrzyżowania z ul. Pileckiego do wjazdu na cmentarz, po stronie wschodniej od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
e). wprowadzenie „zakazu postoju" (po stronie wschodniej od końca oznakowania poziomego w postaci linii podwójnej ciągłej do wjazdu na cmentarz);
f). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Rynkowskiej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie zachodniej odcinek od wjazdu na cmentarz do ul. Putza);
g). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Putza (po obu stronach jezdni);
h). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Ludwikowo (po obu stronach jezdni, odcinek od ul. Putza do linii lasu);
i). wyłączenie z ruchu odcinka ul. Ludwikowo od ul. Putza do wjazdu do PESY;
j). wyznaczenie jednokierunkowego objazdu lasem dla pojazdów wyjeżdżających z obszaru przy cmentarzu przy ul. Rynkowskiej;
k). wygrodzenie na ul. Zaświat skraju rampy kolejowej;
l). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Skromnej (dopuszczony kierunek ruchu Powstańców Warszawy-Powstania Listopadowego).
termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Uwaga!
- Przejście dla pieszych w poziomie szyn pomiędzy cmentarzami przy ul. Zaświat i ul. Ludwikowo podobnie jak w latach ubiegłych nie będzie możliwe!

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. STAWOWEJ:
a). wyznaczenie miejsc parkingowych na ul. Stawowej ze sposobem parkowania równolegle do krawężnika (po stronie południowej na odcinku od przystanku autobusowego do ul. Lotników);
b). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Ostroroga (dopuszczony kierunek ruchu Władysława IV - Lotników);
c). wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na ul. Lotników (dopuszczony kierunek ruchu Stawowa-Czerwonego Krzyża);
d). wprowadzenie „zakazu zatrzymywania się" na ul. Lotników (po stronie zachodniej na całej długości ulicy).

termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Czytaj więcej...CMENTARZ PRZY UL. WYSZYŃSKIEGO:
a). zamknięcie wjazdu na ślepy odcinek łącznicy ul. Modrzewiowej (dojazdu do parkingów przy Kościele będzie niemośliwy);

Termin wprowadzenia organizacji ruchu:
od 31.10.2022 roku od godz. 20.00 do 02.11.2022 roku do godz. 01.00

Dodatkowo na potrzeby komunikacji publicznej zostanie udostępniona nieczynna do tej pory zatoka autobusowa przy skrzyżowaniu ulic Sułkowskiego –Modrzewiowa. Zorganizowany przystanek będzie funkcjonował w dniach 28.10.2022 roku od godz. 08.00 do 02.11 2022 roku do godz. 24.00. W związku z powyższym parkowanie w tym miejscu będzie w tym czasie niemożliwe.

Czytaj więcej...Z uwagi na bezpieczeństwo prosimy o bezwzględne stosowanie się do tymczasowego oznakowania oraz poleceń służb porządkowych, regulujących ruch w obrębie bydgoskich cmentarzy.

Polecamy jednak podróż komunikacją miejską. 1 listopada komunikacja fukcjonuje za darmo.


W związku ze wzmożonym ruchem w obrębie cmantarza przy ul. Wiślanej, zalecamy objazd w kierunku Torunia.

Czytaj więcej...

Strona 10 z 212