Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...20 tysięcy pojazdów każdego dnia przejeźdża ulicą Kujawską. To największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i rowerzyści.

Dokładnie 9 miesięcy temu oficjalnie zakończyły się prace przy realizacji tego zadania.

Tak duże przedsięwzięcie drogowe rozwiązało niewątpliwie szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Powstało nowe torowisko, buspasy, drogi rowerowe i wygodne przystanki. Znacznie skrócił się też czas podróży komunikacją miejską. Prowadzone w trakcie budowy badania archeologiczne, pozwoliły natomiast poznać ciekawą historię tej części miasta.


Co zyskaliśmy?
Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Bydgoszcz i jej mieszkańcy zyskali jednak znacznie więcej:
• Powstało nowe tramwajowe połączenie górnego tarasu z centrum
• Zakupiliśmy 15 nowoczesnych tramwajów
• Czas podróży komunikacją miejską z Wyżyn do ronda Jagiellonów skrócił się do 12 minut
• Autobusy kilku linii korzystają z buspasa na ul. Kujawskiej
• Wszystkie przystanki i przejścia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Powstało bezpieczne rowerowe połączenie górnego tarasu ze Starym Miastem
• Park Wolności z ul. Kujawską łączą nowe schody
• Badania archeologiczne pozwoliły lepiej poznać historię Bydgoszczy
• Zrewitalizowany został ostatni odcinek ul. Długiej
• Powstał duży parking przy r. Kujawskim (docelowo w systemie P+R)
• Infrastruktura zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo
• nasadzonych zostało kilka tysięcy drzew i krzewów

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Długość nowego buspasa – ponad 500m
• Gwarancja – 8 lat
• Długość nowych dróg rowerowych – 4,1 km
• Czas podróży pomiędzy Wyżynami i rondem Jagiellonów – 12 minut

Historia budowy
Kluczowym momentem dla uruchomienia tej inwestycji było zapewnienie unijnego finansowania w 2014 roku (Kontrakt Terytorialny). Pozwoliło to sfinalizować prace projektowe, przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić przetarg na budowę i wybrać wykonawców zadania.
Prace w terenie rozpoczęły się w lutym 2019 roku.


W pierwszej kolejności konieczne były między innymi rozbiórki budynków przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Zbożowym Rynku. Usunięte zostały też nieczynne przejścia podziemne pod rondem Kujawskiem. Konieczne było też obniżenie poziomu ronda Kujawskiego i podniesienie ronda Bernardyńskiego, co wiązało się z potężną skalą prac ziemnych.

W wielu miejscach prowadzone były dodatkowe prace archeologiczne związane z ciekawymi znaleziskami m.in. dawnych cmentarzy, fundamentów średniowiecznego kościoła oraz dawnego traktu.
Torowisko będące podstawowym elementem inwestycji udało się uruchomić w grudniu 2019 roku. Pozwoliło ono skrócić czas podróży pomiędzy rondem Jagiellonów a Kujawskim.
Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej górny taras miasta zyskał alternatywne połączenie z centrum.

Czytaj więcej...Przypominamy, że w nocy z soboty 26 marca na niedzielę 27 marca 2022 r. przesuwamy wskazówki zegarków o godzinę do przodu.

W związku ze zmianą czasu na letni, nie zostaną wykonane kursy linii nocnych w godz. 02:00 - 02:59.

Informujemy, że w związku z przebudową ulicy Zabytkowej w Przyłękach linie nr 91 i 96, we wszystkich kursach, od dnia 23.03.2022r. będą kończyły trasę na przystanku Przyłęki/Kościół. Rozkład jazdy dostępny jest tutaj.

Czytaj więcej...Od 1 kwietnia wzmocnione zostaną linie autobusowe 93, 94, 95.
W porozumieniu z gminami Osielsko i Dobrcz wypracowaliśmy optymalne rozwiązania.
Zmiany polegać będą na zwiększeniu liczby kursów oraz na poprowadzeniu wszystkich kursów linii 94 przez Maksymilianowo.

Zmiany wprowadzane są na podstawie przeprowadzanych corocznie pomiarów potoków pasażerskich z uwzględnieniem zgłaszanych przez gminy potrzeb przewozowych.

Od kwietnia zwiększona zostanie więc liczba kursów w dni powszednie na linii nr 93, 94 , 95. Dodatkowo dla linii nr 98 zwiększona zostanie liczba kursów do Bożenkowa. Uruchomiony zostanie też dodatkowy przystanek pn. Żołędowo/Klonowa.
W związku z powyższymi zmianami, dotacja gminy Osielsko w roku 2022 na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej wzrośnie o ok. 450 tys zł, a gminy Dobrcz o ok. 15 tys zł.

Czytaj więcej...Duże zainteresowanie podmiejskimi liniami
Przypominamy, że już sześć gmin ościennych (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza, Nowej Wsi Wielkiej, Dąbrowa Chełmińska), zawarło z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego.

Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Pierwsza linia podmiejska została uruchomiona w 2006 roku i obsługiwała Lipniki oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów. Dziś każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 8000 osób.

Strona 6 z 190