Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy spółka z o.o., rozpoczęły budowę kolejnych zbiorników retencyjnych.
W celu minimalizowania utrudnień, prace kanalizacyjne na głównych ulicach prowadzone będą w okresie wakacyjnym.
Od 1 lipca pojawią się duże zmiany w organizacji ruchu na ul. Gdańskiej. Na tym odcinku inaczej funkcjonować będzie też komunikacja miejska.

Spólka MWiK podpisały podpisała niedawno kolejne umowy z nowymi wykonawcami, którzy będą realizować budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w naszym mieście.
Zadanie jest jednym z pierwszych tego typu inwestycji proekologicznych w kraju oraz jest wspierane środkami unijnymi.

Prace przy budowie podziemnych zbiorników retencyjnych rozpoczęły się już na ulicy Piotra Skargi, Mikołaja Reja i Polance. Trwają roboty przy placu Wolności, placu Weyssenhoffa, Wyszyńskiego i na kilku innych ulicach. Nowe zbiorniki pojawią się też w Fordonie i na Osiedlu Leśnym

Prace są prowadzone metodą wykopową, dlatego w najbliższych miesiącach kierowcy mogą spodziewać się dużych zmian w organizacji ruchu na wielu ulicach.
Niestety z uwagi na przedmiotowe prace, zmiany nie ominą też bydgoskiej komunikacji.

Czytaj więcej...Prace kanalizacyjne będą prowadzone na ul. Gdańskiej w trzech miejscach: przy Placu Wolności, ul. Słowackiego oraz Al. Mickiewicza.
Roboty zostały skoordynowane tak, aby wykonać je przy jednym zamknięciu ul. Gdańskiej.
Wykonawcy aby wykonać prace muszą rozebrać fragmenty torowiska tramwajowego. Mają na to czas w okresie wakacyjnym.


W związku z pracami konieczne jest okresowe wyłączenie ul. Gdańskiej z ruchu pojazdów tramwajowych oraz wprowadzenie ograniczeń dla pojazdów samochodowych.

Od soboty (1 lipca) dla ruchu tramwajowego zamknięta zostanie pętla Bielawy i Las Gdański P+R 

Swoje trasy zmienią autobusy linii nr 71 i 77.
Zmiany zostaną wprowadzone również dla ruchu pojazdów na tym odcinku.

Czytaj więcej...ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ na ul. Gdańskiej i ulicach przyległych:

W związku z pracami kanalizacyjnymi wprowadzono następujące zmiany:
- Linie nr 0 i 1 zostaną zwieszone
- Linia nr 4 zostanie zawieszona (na odcinku od r. Jagiellonów do pętli Glinki zostanie zastąpiona linią nr 6);
- Linia nr 10 zostanie zawieszona (od r. Jagiellonów do pętli Niepodległości linia zostanie zastąpiona linią nr 2)

- Linia nr 2 jadąc z Kapuścisk zostanie skierowana od ronda Jagiellonów do pętli Niepodległości;
- Linia nr 6 jadąc z Łęgnowa od ronda Jagiellonów zostanie skierowana do pętli Glinki;
- Linie nr 3, 5, 7, 8, 9 będą kursowały na swoich dotychczasowych trasach.

Czytaj więcej...Na ul. Gdańskiej uruchomione zostaną dwie linie autobusowe zastępcze za tramwaj:
- linia ZaT2 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego) -Gdańska-Las Gdański (w weekendy wydłużona do pętli Myślęcinek P&R);

- linia ZaT6 w relacji r. Jagiellonów (przystanek w zatoce zlokalizowanej po północnej stronie ul. Jagiellońskiej, przed ul. Konarskiego -Gdańska-Chodkiewicza-pętla Bielawy.
Obie linie zastępcze w kierunku do r. Jagiellonów jechać będą ul. Gdańską –Świętojańską - Pomorską –Śniadeckich – powrót na ul. Gdańską.

Linie ZaT2 i ZaT6 zatrzymywać się będą na wysokości istniejących przystanków tramwajowych.

Wyłączony z obsługi komunikacyjnej zostanie przystanek Gdańska/Cieszkowskiego w kierunku do r. Jagiellonów.
Dodatkowo, w kierunku do r. Jagiellonów, linie te zatrzymywać się będą na przystankach: Gdańska/Świętojańska (przystanek tymczasowy)i Śniadeckich/Gdańska.

Czytaj więcej...Linie nr 71 i 77 jadąc w kierunku pętli Morska zostaną przekierowane z ulicy J.J. Śniadeckich w ulicę Z. Krasińskiego do ronda Ossolińskich i dalej alejami Ossolińskich do placu Weyssenhoffa.
Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej: Gdańska / Cieszkowskiego i Mickiewicza / Teatr Polski. Przystanki na trasie objazdowej Śniadeckich / Gdańska, Markwarta / 3 Maja i plac Weyssenhoffa. Od ronda Wielkopolskiego powrót na trasę.

Dodatkowo od 1 lipca uruchomiona zostanie linia autobusowa W (weekendowa) z pętli Wilczak do pętli Myślęcinek, przez rondo Jagiellonów. Linia będzie kursowała tylko w weekendy i święta - raz na godzinę - od ok. godz. 10.00 do ok. 18.00

Czytaj więcej...Planowane prace kanalizacyjne na ulicach: Ugory, Stawowej, I. Skorupki, A. Mickiewicza, I. Paderewskiego, Powstańców Wielkopolskich, R. Markwarta, Aleje Ossolińskich wpłyną na dalsze  zmiany na liniach autobusowych. 

O szczegółach poinformujemy niezwłocznie po uzyskaniu informacji od inwestora tj. Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Bydgoszczy.

Czytaj więcej...ZMIANY DROGOWE
Na ul. Gdańskiej przy placy Wolności (od ul. Pomorską/Dworcową do posesji nr 25) oraz od skrzyżowania ul. Śniadeckich do skrzyżowania z Aleją Mickiewicza będzie mógł odbywać się ruch wyłącznie pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji, komunikacji publicznej oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów.
Na odcinku od ul. Śniadeckich do Alei Mickiewicza będzie obowiązywał ruch jednokierunkowy.

Ponadto z ul. Gdańskiej (część północna) możliwy będzie ruch pojazdów tylko w kierunku ul. Świętojańskiej (bez możliwości wjazdu w al. Mickiewicza).

Ulica 20 Stycznia 1920r (odcinek przy Parku Jana Kochanowskiego ) oraz ul. Słowackiego będą ulicami dwukierunkowymi, obsługującymi przyległe posesje, z możliwością wyjazdu tylko na al. Mickiewicza

Informacje dotyczące dojazdów do poszczególnych ulic:
• Dojazd do ul. Cieszkowskiego od ul. Pomorskiej będzie możliwy tylko dla pojazdów budowy, zaopatrzenia, dojeżdżających do posesji (także odcinkowo do ul. Gdańskiej) oraz pojazdów służb miejskich i rowerzystów;
• Dojazd do al. Mickiewicza od strony północnej będzie się odbywał ul. Kamienną, Sułkowskiego Al. Powstańców Wielkopolskich
• Dojazd do al. Ossolińskich z ul. Kamiennej będzie odbywał się przez ul. Sułkowskiego, Sieńki,
• Dojazd do ul. Dworcowej od strony ul. Jagiellońskiej będzie się odbywała ul.19 marca 1981r. oraz ul. Parkową a do ul. Gdańskiej powyżej Placu Wolności z wjazdem od ul. Konarskiego.

Czytaj więcej...Według specjalistów z MWiK-u po przeprowadzonej inwestycji związanej z retencją wód opadowych, Miasto ma działać jak "gąbka".

Nowy system retencji ma chronić miasto przed skutkami nawalnych deszczy oraz nadmierną ilością wód opadowych i roztopowych.

Nowoczesny system nie tylko pozwoli na gromadzenie wody w sytuacji, w której mamy do czynienia z nadmiarem opadów, ale daje możliwość przetrzymywania tej wody, uzdatniania i wprowadzenia do sieci wówczas, kiedy mamy do czynienia z niedoborem.
System ma stworzyć warunki, które umożliwią maksymalne wykorzystanie wody deszczowej, tak aby zminimalizować jej odpływ.

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest właśnie budowa zbiorników retencyjnych gromadzących wodę, czyli koncepcja tzw. rozproszonej retencji.
Woda z kilkudziesięciu niewielkich zbiorników retencyjnych będzie wykorzystywana do nawadniania gruntów, podlewania miejskiej zieleni, a także do napełniania oczek wodnych, a tylko nadwyżki tej wody będą odprowadzana do rzeki.

Bydgoski projekt modernizacyjny obejmuje 108 zadań, z czego dotąd wykonano ich 37.
Teraz MWiK realizuje pozostałych 60 zadań.


Czytaj więcej...Tramwaj, któremu patronuje Andrzej Szwalbe zyska oryginalne grafiki.
Przypomną one o dokonaniach honorowego obywatela Bydgoszczy, który uczynił z Bydgoszcz jednym z najważniejszych ośrodków kultury w Polsce.
Tramwaj z grafikami będzie gotowy 30 czerwca, kiedy to przypada dokładnie 100. Rocznica urodzin A. Szwalbego.


Andrzej Szwalbe jest w Bydgoszczy Patronem 2023 roku.
Uczczeniu jego osoby i dorobku poświęconych jest wiele koncertów, filmów, debat, wystaw, wykładów, konkursów.
W tym roku odbędą się jeszcze happeningi, gry miejskie, spacery, wyprawy. Powstaną też książki, albumy i wydawnictwa.

Wkrótce wspólnie z bydgoską Pesą zrealizujemy kolejny pomysł, który przybliżać ma dokonania Andrzeja Szwalbego.

Czytaj więcej...Kursujący po bydgoskich torach skład z Pesy, któremu patronuje Andrzej Szwalbe zyska nowy kolor i dodatkowe grafiki.
Przypomną one o trwającym roku A. Szwalbego, obchodzonym w 100. Rocznicę jego urodzin oraz podkreślą w symboliczny sposób jego dokonania na polu kultury.

Czytaj więcej...Wagon zostanie oklejony na kolor czarny a na burtach wagonu wyrysowane zostaną zarysy gmachów Opery Nova, Filharmonii Pomorskiej oraz Akademii Muzycznej przy ul. J. Słowackiego.
Część białego pasa pod linią szyb zamieni się w klawiaturę fortepianu.

Tramwaj z grafikami będzie kursował po Bydgoszczy od 30 czerwca, kiedy to przypada dokładnie 100. Rocznica urodzin A. Szwalbego.

Czytaj więcej...Andrzej Szwalbe, honorowy obywatel Bydgoszczy był znakomitym wizjonerem i kreatorem bydgoskiej kultury.
Był budowniczym i pierwszym dyrektorem Filharmonii Pomorskiej. Jego aktywność przyczyniła się do powstania w Bydgoszczy Galerii Miejskiej BWA, Opery Nova, Akademii Muzycznej. Wspierał pałace w Ostromecku i Lubostroniu. Z jego dorobku korzystają kolejne pokolenia bydgoszczan.

Czytaj więcej...Wykonawca budowanych mostów nad Brdą, prowadzi prace na torowisku.
Montowane są słupy i sieć trakcyjna. Układane są nowe tory na ul. Toruńskiej  i  ul. Perłowej.
Kontynuowane są roboty przy zbrojeniu mostu drogowego.

Równolegle z pracami torowymi, rozpoczynają się dalsze roboty przy układaniu nawierzchni na ul. Fordońskiej.

Od 1 lipca wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu i w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na tym odcinku. 


Czytaj więcej...Od soboty 01 lipca zamknięta dla ruchu zostanie północna jezdnia ul. Fordońskiej oraz skrzyżowanie z ulicą Łęczycką.
Ruch kołowy w obu kierunkach - na odcinku od ul. Bałtyckiej do Fabrycznej - zostanie skierowany na jezdnię południową (od strony rzeki).
Zmiany pozwolą wykonawcy ułożyć docelową nawierzchnię na jezdni ul. Fordońskiej i Łęczyckiej.

Po zakończeniu tych robót, cały ruch zostanie przełożony na jezdnie północną i rozpocznie się rozbiórka całej infrastruktury na jezdni południowej. 

W związku z powyższym:
• z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki autobusowe pn. Fordońska / Szajnochy oraz most Kazimierza Wielkiego zlokalizowany przy ulicy Łęczyckiej. Przystanek autobusowy pn. Fordońska / Bałtycka zlokalizowany na północnej jezdni ulicy Fordońskiej przed ulicą Bałtycką zostanie przesunięty za ulicę Bałtycką.

• do obsługi pasażerskiej zostaną włączone tymczasowe przystanki autobusowe: most Kazimierza Wielkiego (zlokalizowany za ulicą Łęczycką na południowej jezdni ulicy Fordońskiej), most Kazimierza Wielkiego (zlokalizowany na zachodniej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego) oraz Bałtycka / Fordońska (na wysokości posesji nr 4).

• trasy przebiegu linii nr 65 i 32N nie ulegną zmianie.

• linie nr 64, 69 i 89 od przystanku Fordońska / Fabryczna do przystanku Skłodowskiej – Curie / Bałtycka zostaną skierowane ulicami Fordońską i Bałtycką.

• linia 33N od przystanku Fordońska / Fabryczna do przystanku Bałtycka / Skłodowskiej – Curie zostanie skierowana ulicami Fordońską i Bałtycką.

Czytaj więcej...O postępach prac i dalszych zmianach, informować będziemy na bieżąco.

Czytaj więcej...Dzięki podpisanemu 28 czerwca porozumieniu Bydgoszczy i Solca Kujawskiego, uczniowie gminy skorzystają z biletów w bardzo atrakcyjnych cenach - 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie.

Rada Miasta rozszerzyła grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów uczniowskich, o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego.
Z uprawnień skorzystają posiadacze Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wraz z ważną legitymacją szkolną.

Dzięki i Metropolitalnej Karcie Uczniowskiej uczniowie będą mogli jeździć komunikacją miejską i podmiejską za jedyne 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie.
Bilety będą obowiązywały na liniach dziennych w I i II strefie.

Porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku.

Podobne rozwiązanie obowiązuje już dzięki porozumieniu Bydgoszczy z gminą: Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko i Mrocza.

Strona 13 z 233