Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Rada Miasta ze względu na wysoką inflację (drożejący prąd i paliwa) oraz ograniczone dochody Miasta, uchwaliła pod koniec ubiegłego roku nowe stawki za parkowanie w centrum. Zmiany są na poziomie zbliżonym lub niższym niż w innych dużych miastach.
Nowe stawki będą obowiązywały od 1 lutego.

Zmiana obszaru Podstrefy A i B
- do Podstrefy A dołącza parking zlokalizowany przy ul. Ustronie,
- zmiana granicy Podstrefy B w okolicach Placu Poznańskiego - obecny obszar wchodzi do Podstrefy A (ul. Grudziądzka, ul. Teskowej itp.)

Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zmiana wysokości opłat za parkowanie:
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie A wynosić będzie 3,80 zł (obecnie 3 zł)
Całodzienna opłata za parkowanie – 36,50 zł
- opłata za pierwszą godzinę parkowania w Podstrefie B wynosić będzie 2,60 zł (obecnie 1,50)
Całodzienna opłata za parkowanie – 25,00 zł

Zmiany w zakresie abonamentów dla mieszkańca
- zmiana obowiązywania abonamentu miesięcznego dla pojazdu mieszkańca zameldowanego na pobyt stały lub czasowy w granicach SPP ważnego dotychczas na ulicy zameldowania - rozszerza się abonament o jedną dodatkową wskazaną przy zakupie ulicę przylegającą do ulicy zameldowania zlokalizowaną w tej samej Podstrefie.
Przykład: właściciel pojazdu zameldowany przy ul. Cieszkowskiego będzie mógł wskazać jedną dodatkową ulicę np. ul. Słowackiego, ul. Pomorską bądź ul. Gdańską – warunkiem jest lokalizacja dodatkowej ulicy w tej samej podstrefie co ulica zameldowania.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta w przypadku gdy ulica zameldowania lub ulica przyległa przebiega przez dwie podstrefy, abonament upoważnia do parkowania wyłącznie na tej części ulic która znajdują się w Podstrefie zameldowania.

WAŻNE! Dodatkowo przy weryfikacji abonamentu mieszkańca, należy udokumentować fakt rozliczania podatku dochodowego w Mieście Bydgoszczy.

Ceny abonamentów nie ulegają zmianie.

Zmiana wysokości opłaty dodatkowej – 200,00 zł (obecnie 50,00 zł)
W przypadku uiszczenia opłaty dodatkowej w dniu wystawienia zawiadomienia lub w najbliższym dniu roboczym po tym dniu - opłatę pobiera się w zmniejszonej wysokości 120,00 zł (w przypadku płatności przelewem liczy się data wpływu na konto ZDMiKP).

Uruchomienie parkingu w Podstrefie C nastąpi po oddaniu jego do użytkowania (ul. Grudziądzka), a pozostałe zmiany w zakresie granic SPP zostaną wprowadzone w drugiej połowie bieżącego roku.


Czytaj więcej...Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału akcji, będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy ogólnokrajowy zasięg i charakter akcji, uzasadniają udzielenie wsparcia wolontariuszom, polegającym na zwolnieniu ich z opłat za przejazdy komunikacją miejską, biorąc pod uwagę, że podstawowym zadaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zbiórka pieniędzy na cel charytatywny, m.in. w postaci publicznych kwest na ulicach miasta.

Zasada obowiązuje wolontariuszy wyłącznie w dniu finału WOŚP - niedziela 30 stycznia 2022 r.
Warunkiem jest posiadanie ważnego identyfikatora wydanego przez organizatorów Orkiestry.

Uchwała powstała zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie którego rada gminy może ustalać opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Dotyczy to również zwolnienia z opłat określonej grupy pasażerów.

W związku z udostępnieniem do ruchu Mostu Uniwersyteckiego, od godzin porannych 28 stycznia linia autobusowa nr 57 powróci na swoją standardową trasę (mostem).
Od piątku autobusy przedmiotowej linii nie będą kursowały już przez rondo Bernardyńskie i rondo Jagiellonów.

Informujemy, że od dnia 26.01.2022r. (środa) wybrane kursy linii tramwajowej numer 7 jadące do Łoskonia i z Łoskonia, nie będą wjeżdżały na pętlę Niepodległości.

Wprowadzone zostaną również korekty w godzinach odjazdów na linii numer 8.

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami zmian TUTAJ

Strona 13 z 193