Aktualności komunikacyjne

W związku z licznymi pytaniami Pasażerów odnośnie ograniczonego dostępu do komunikacji miejskiej (strajk kierowców MZK) oraz zwrotu kosztów z tytułu skorzystania z innego rodzaju transportu informujemy, że zgodnie z art. 62 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8) za szkodę jaką poniósł podróżny wskutek opóźnionego przejazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego odpowiada Przewoźnik, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej przewoźnika.

Wobec powyższego, w obecnej sytuacji wnioski i zgłoszenia w tym zakresie prosimy kierować bezpośrednio do Przewoźnika tj. Miejskie Zakłady Komunikacyjne Spółka z o.o. w Bydgoszczy.

DODATKOWO 

Informujemy, że bilety okresowe na 1 linię, honorowane są teraz na całej komunikacji zastępczej.

Czytaj więcej...W związku ze strajkiem pracowników Miejskich Zakładów Komunikacyjnych  (MZK) od soboty 25 czerwca 2022 roku wszystkie standardowo kursujące linie autobusowe i tramwajowe zostają zawieszone. 

Od 25 czerwca wprowadzony zostaje awaryjny układ komunikacji dla całego miasta oparty o dostępne zasoby taborowe.

Na czas awaryjnej organizacji nie przewiduje się obsługi komunikacyjnej następujących rejonów:

- Myślęcinka i Podkowy,

- Portu Lotniczego;

- os. Zawisza,

- wszystkich linii międzygminnych;

- ul. Cmentarnej,

- ul. Kamiennej;

- osiedla Eskulapa.

Uruchomione zostaną tymczasowe linie autobusowej komunikacji zastępczej:

Þ linia Z-1: Rekinowa – Kolbego – Grunwaldzka – Rondo Grunwaldzkie – Focha – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska – Rondo Fordońskie – Fordońska – Kaliskiego – Akademicka – Andersa – Łoskoń,

Þ linia Z-2: Błonie – Szubińska – Piękna – Solskiego – Rondo Kujawskie – Wojska Polskiego – Rondo Toruńskie – Rondo Fordońskie – Fordońska – Rejewskiego - Akademicka – Korfantego – Twardzickiego – Pelplińska – Tatrzańskie,

TRASA PRZEBIEGU Z-1 i Z-2

Þ linia Z-3: Las Gdański – Gdańska – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska – Rondo Fordońskie – Rondo Toruńskie – Bełzy (powrót Bełzy, Spokojną, Toruńską) – Szpitalna – Glinki BFM,

TRASA PRZEBIEGU Z-3

Þ linia Z-4: Kapuściska – Wojska Polskiego – Rondo Kujawskie – Kujawska – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – Jagiellońska - Focha – Rondo Grunwaldzkie,

TRASA PRZEBIEGU Z-4

Þ linia Z-5: Błonie – Szubińska – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Focha - Królowej Jadwigi – Mazowiecka – Pomorska – Śniadeckich – Gdańska – (powrót jak ul.: Świętojańska – Hetmańska – Warszawska – Dw. Główny – Dworcowa) – Mickiewicza – Pl. Weyssenhoffa – Powstańców Wielkopolskich – Gajowa – Głowackiego – Bałtycka – Fordońska – Bydgoska – Nad Wisłą

TRASA PRZEBIEGU Z-5

Þ linia Z-6: Bielawy (pętla) – Chodkiewicza – Gdańska – Rondo Jagiellonów – Bernardyńska – Rondo Bernardyńskie – Toruńska – Rondo Toruńskie – Toruńska – Stomil – Hutnicza – Łęgnowo,

TRASA PRZEBIEGU Z-6

Þ linia Z-7: Piaski – Smukalska – Saperów – Żeglarska - Dworzec PKP (powrót Z. Augusta-Pileckiego)– Śniadeckich (powrót: Pl. Weyssenhoffa – Mickiewicza – Świętojańska – Hetmańska) – 3 Maja – Rondo Jagiellonów,

TRASA PRZEBIEGU Z-7

Þ linia Z-8: Dworzec Główny – Królowej Jadwigi – Rondo Grunwaldzkie – Grunwaldzka – Flisacka – Mińska – Kruszyńska – Podmiejska – Srebrna – Niklowa,

TRASA PRZEBIEGU Z-8

Þ linia Z-9: Rondo Jagiellonów – Rondo Bernardyńskie – Wały Jagiellońskie – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Nakielska – Belma,

TRASA PRZEBIEGU Z-9

Þ linia Z-10: Wyścigowa - Fordońska – Sporna – Toruńska - Stomil – Toruńska – Plątnowska – Nowotoruńska – Spółdzielcza (powrót Świetlicowa) – Łęgnowo – Hutnicza – Nowotoruńska - Szczerby – Kapuściska,

Þ linia Z-11: Rondo Toruńskie – Toruńska – Nowotoruńska – Kielecka – Smoleńska – Objazdowa – Nowotoruńska – Hutnicza – Łęgnowo – teren byłego Zachemu (po trasie 59) - Kapuściska,

TRASA PRZEBIEGU Z-10 i Z-11

Þ linia Z-52 (po trasie linii nr 52): Błonie – Szubińska – Pl. Poznański – Wały Jagiellońskie – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – 3 Maja – Markwarta – Al. Ossolińskich (powrót ul. Paderewskiego – Staszica) – Pl. Weyssenhoffa – Rondo Wielkopolskie – Ogińskiego – Sułkowskiego – Leśne,

TRASA PRZEBIEGU Z-52

Þ linia Z-58 (po trasie linii nr 58): Plac Kościeleckich – Rondo Bernardyńskie – Wały Jagiellońskie – Plac Poznański – Kruszwicka – Rondo Grunwaldzkie – Grunwaldzka – Nad Torem – Siedlecka - Koronowska – Opławiec – Smukała,

TRASA PRZEBIEGU Z-58

Þ linia Z-64 (po trasie linii nr 64): Barwna – Władysława IV – Szubińska – Żwirki i Wigury – Inowrocławska – Brzozowa – Kujawska – Rondo Kujawskie – Kujawska – Rondo Bernardyńskie – Bernardyńska – Rondo Jagiellonów – 3 Maja – Markwarta (powrót Al. Ossolińskich – Pl. Weyssenhoffa – Paderewskiego – Staszica) – Rondo Ossolińskich – pl. Weysenhoffa – Powstańców Wlkp. - Wyszyńskiego – Skłodowskiej-Curie – Bałtycka - Fordońska - Przemysłowa,

TRASA PRZEBIEGU Z-64

Þ linia Z-68 (po trasie linii nr 68) w relacji: Leśne – Sułkowskiego – Ogińskiego – Powstańców Wielkopolskich – Wyszyńskiego – Rondo Fordońskie – Rondo Toruńskie – Ujejskiego (zjazd Zdobywców Wału Pomorskiego) – Wojska Polskiego – Magnuszewska – Glinki – Exploseum.

TRASA PRZEBIEGU Z-68

Þ linia Z-74: Wyścigowa – Fordońska – IKEA - Łowicka – Witebska – Wyszogrodzka – Fordońska – Brzechwy – Skarżyńskiego – Pelplińska – Tatrzańskie.

TRASA PRZEBIEGU Z-74

TYMCZASOWY SCHEMAT OBSŁUGI MIASTA -  TUTAJ

ROZKŁADY JAZDY LINII TYMCZASOWYCH na stronie głównej w zakładce ROZKŁADY JAZDY - TUTAJ

Prosimy na bieżąco śledzić komunikaty o dalszych zmianach.

Czytaj więcej...W piątek 24 czerwca 2022 roku autobusy i tramwaje obsługiwane przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne (MZK) nie wyjechała na bydgoskie ulice. 

Po mieście kursują tylko linie autobusowe obsługiwane przez drugiego operatora.

Bydgoszczanie zostali zakładnikami w nielegalnym strajku

Linie nr: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,52,54,57,59,60,61,64,65,68,71,74,77,79,80,81,82,83,84,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,ZaT i ZaT8 w dniu dzisiejszym (piątek 24.06) NIE WYJECHAŁY NA SWOJE TRASY !

BEZ ZMIAN funkcjonują tylko linie autobusowe obsługowane przez operatora Irex Trans tj. 51,53,55, 56, 58, 62, 67, 69, 73, 76 i 85.

1. Pomiędzy kim jest spór.

Spór toczy się między załogą MZK a Zarządem Spółki i dotyczy wynagrodzeń. Miasto Bydgoszcz nie jest stroną tego sporu.

2. Czy płatności między MZK a ZDMiKP są regulowane na bieżąco.
Tak, Miasto Bydgoszcz reguluje płatności na rzecz MZK zgodnie z zawartymi umowami, w których są określone stawki jednostkowe za tzw. wozokilometr.

3. Czy zostało zawarte porozumienie między Zarządem Spółki, Miastem i Związkami Zawodowymi.
Tak, w ubiegłym roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Zarządem Spółki, Związkami Zawodowymi a Miastem, w którym określono zasady ustalenia stawek jednostkowych od roku 2023. Warunki te są realizowane czego wyrazem jest prowadzona korespondencja między Miastem a Zarządem MZK.

4. Czy wymagania wobec MZK są wygórowane w stosunku do wymagań wobec Operatora wyłonionego w trybie przetargowym.
Nie, warunki umowne są analogiczne zarówno dla MZK jak i dla operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.

5. Jakie jest wynagrodzenie MZK a jakie Operatorów wyłonionych w trybie przetargowym.
Obecnie stawka za 1 wozokilometr dla MZK wynosi 8,52 zł netto za autobus przegubowy i 7,65 zł netto za autobus krótki.
Firma Irex Trans otrzymuje 7,53 zł netto za autobus przegubowy i średnio 6,63 zł za autobus krótki.
Firma Mobilis złożyła ofertę na stawki 7,33 zł netto za autobus przegubowy i 6,25 zł netto za autobus krótki.

6. Dlaczego strajk jest nielegalny ?
• Zgodnie z ustawami krajowymi powinny być m.in. mediacje lub strajk ostrzegawczy. Nie można blokować firmy działającej na rzecz mieszkańców, bez dochowania procedur wynikających z prawa krajowego.
• Złamano porozumienie zawarte w 2021r. między związkami zawodowymi, spółką i miastem przy udziale zewnetrznego mediatora.
• ZDMiKP płaci wszystkie opłaty wobec MZK za świadczone usługi na czas. A sprawy wynagrodzeń nie są ustalane przez Miasto, a są wewnętrzną sprawą spółki MZK
• MZK realizuje usługę za stawki większe od podmiotu prywatnego, obsługującego wybrane linie autobusowe.
• Strajk jest niezgodny z przepisami prawa i jest uderzeniem przede wszystkim w mieszkańców.

Zgodnie z Ustawą o rozwiązaniu sporów zbiorowych ":
Art 7.1 Spór zbiorowy istnieje od dnia wystąpienia przez podmiot reprezentujący interesy pracownicze do pracodawcy z żądaniami w sprawach wskazanych w art 1, jeżeli pracodawca nie uwzględnił wszystkich żądań w terminie określonym w wystąpieniu, nie krótszym niż 3 dni.
Art 8. Pracodawca podejmuje niezwłocznie rokowania w celu rozwiązania sporu w drodze porozumienia, zawiadamiając równocześnie o powstaniu sporu właściwego okręgowego inspektora pracy
Art 10. Jeżeli strona, która wszczęła spór podtrzymuje zgłoszone żądania, spór ten prowadzony jest przez strony z udziałem osoby dającej gwarancję bezstronności, zwanej dalej mediatorem.
Art 15. Nieosiągnięcie porozumienia rozwiązującego spór zbiorowy w postępowaniu mediacyjnym uprawnia do podjęcia akcji strajkowej.

Art 20.3. Ogłoszenie strajku powinno nastąpić co najmniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem

Czytaj więcej...Pragniemy poinformować, że jako Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy nie zostaliśmy oficjalnie poinformowani o jakichkolwiek planach protestu ze strony pracowników MZK oraz problemami w zakresie realizacji umów przewozowych na terenie m. Bydgoszczy.

Wystąpiliśmy do Kierownictwa MZK o podjęcie niezbędnych działań w zakresie zapewnienie ciągłości utrzymania transportu publicznego na terenie Miasta w przypadku protestu ich pracowników.

Sprawy pracownicze wewnątrz Spółki MZK, są sprawami wewnętrznymi pomiędzy pracownikami, związkami zawodowymi a kadrą zarządzającą Spółką.

ZDMiKP nie jest stroną w jakimkolwiek sporze.

To wyłącznie sprawa wewnętrzna Miejskich Zakładów Komunikacyjnych Spółka z o.o.

Wszelkie płatności za usługi przewozowe na terenie Miasta na rzecz MZK jako naszego usługobiorcy są regulowane na bieżąco.
Zgodnie z obowiązującym prawem w tego rodzaju sytuacjach obowiązuje ustawa o sporach zbiorowych, w której stronami sporu są wyłącznie pracownicy i kierownictwo MZK.

Bydgoszczanie stali się dziś zakładnikami w nielegalnym strajku zorganizowanego przez cześć pracowników MZK.

O sytuacji komunikacyjnej w mieście, będziemy informować na bieżąco.  

Czytaj więcej...W sobotę 18 czerwca w naszym mieście odbył się Zlot Zabytkowych Autobusów.
Była parada klasyków, pokazy starych autobusów a dla mieszkańców kursy zabytkowym taborem.
Projekt powstał dzięki głosom oddanym w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.

Impreza zorganizowana przez: Miasto Bydgoszcz, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy, MZK, ZDMiKP oraz Irex Trans,

Strona 9 z 201