Aktualności komunikacyjne

Informujemy, że od dnia 26.07.2023r. od pierwszych kursów porannych uruchomiony zostanie dodaktowy przystanek pn. rondo Jagiellonów dla linii 3, 5, i 8 po wschodniej stronie skrzyżowania. Zmiana nie wpłynie na rozkłady jazdy.

Czytaj więcej...Wykonawca budowanych mostów nad Brdą (TRAKCJA S.A.), prowadzi prace na torowisku ul. Toruńskiej i kontynuuje roboty przy układaniu nawierzchni południowej jezdni ul. Fordońskiej oraz na wysokości ul. Perłowej.
Kontynuowane są też prace na obiektach mostowych.
Przed nami jedne z ostatnich tak dużych zmian w organizacji ruchu. Niebawem udostępniane będa już docelowe odcinki jezdni i torowisk.

Zamontowane zostały wszystkie słupy trakcyjne i montowana jest sieć trakcyjna.
Ułożony został nowy tory na ul. Toruńskiej przy ul. Perłowej.

Czytaj więcej...Po ułożeniu nawierzchni i zamontowaniu sieci trakcyjnej, wykonawca przygotowuje się do przełożenia ruchu na torowisku i wprowadzenia zmian drogowych na wysokości ul. Perłowej.

Wykonanie tych prac pozwoli rozpocząć roboty na jezdni od strony ogródków działkowych oraz prace związane z torem północnym ul. Toruńskiej.

W związku z powyższym wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu:

[zmiany weekendowe]
Od piątku 21 lipca od godziny 18:00 do poniedziałku 24.07.2023 r. godziny 3:00 zamknięte zostanie torowisko na skrzyżowaniu ulic Toruńska / Perłowa — podczas którego nastąpi przełożenie rozjazdów nakładkowych.
Dzięki temu wykonawca będzie mógł od poniedziałku montować już nowe tory po stronie północnej

Na czas zamknięcia torowiska
- tramwaje linii nr 6 i 8 zostaną skierowane do pętli Babia Wieś
- funkcjonowanie linii nr 7 w dniu 21.07.2023 r. zostanie skrócone do  godz. ok. 17.
- zabytkowy tramwaj linii H - zostanie zawieszona na weekend.

- uruchomiona także zostanie linia zastępcza ZaT w relacji rondo Toruńskie (przystanek dla linii nr 76) — Łęgnowo (pętla)

- dla linii nr 59 zostanie uruchomiony dodatkowy przystanek pn. rondo Toruńskie zlokalizowany za zatoką autobusową.

Czytaj więcej...[zmiany długotrwałe]

od poniedziałku 23 lipca przełożony zostanie ruch na jezdnie południową ul. Toruńskiej (po stronie ul. Perłowej) na odcinku od miejskich wodociągów do skrzyżowania ulic Toruńskiej i ul. Nowotoruńskiej. Zmiany pozwolą wykonawcy rozpocząć prace na jezdni północnej ul. Toruńskiej.

 

Kolejny etap robót
Na koniec lipca Wykonawca planuje natomiast przełożenie ruchu na torowisku ul. Toruńskiej przy moście Kazimierza Wielkiego.
Wykonanie tych prac, pozwoli rozpocząć roboty na torowisku ul. Toruńskiej od strony rzeki oraz budowę rozjazdów w kierunku mostu tramwajowego.

Czytaj więcej...Przypominamy, że zgodnie z zawartym aneksem do umowy, pierwsze prace zakończą się jeszcze w tym roku.
Most tramwajowy, torowisko na ul. Toruńskiej i Perłowej mają być wykonane do 15 grudnia 2023 roku
Roboty drogowe wraz z budową mostu drogowego mają zostać zrealizowane do 29 lutego 2024 roku.

Czytaj więcej...W poniedziałek (17 lipca) zacznie się przebudowa północnej części placu.
Ten etap robót wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu oraz zmianami w funkcjonowaniu komunikacji publicznej.

Wykonawca zrealizował już szereg prac rozbiórkowych oraz zabezpieczających stare drzewa. Rozpoczął też wykonywanie nowych alejek.
Teraz rozpocznie przebudowę północnej części placu (od strony kościoła).

Czytaj więcej...Częścią robót jest między innymi rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej i budowa podziemnych zbiorników na deszczówkę.
Rozwiąże to problem zalewania ulic a zgromadzona woda będzie wykorzystywana do podlewania okolicznej zieleni w czasie braku opadów.

W związku z nowym etapem prac konieczne jest zamknięcie północnej jezdni placu (przy kościele).

Wyjazd ze Starego Miasta odbywać będzie się południową jezdnią (przy gmachu UKW), na której wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy.
Na czas prac przeniesione zostaną też przystanki autobusowe.

Czytaj więcej...W celu minimalizowania utrudnień, przywracamy ruch na ul. Pod Blankami w kierunku ul. Jana Kazimierza (wielopoziomowy parking).

Zmiany ułatwią osobom mieszkającym i pracującym w centrum, wyjazd na Wały Jagiellońskie oraz ograniczą ruch na ul. Bernardyńskiej.
Upłynnimy tym samym ruch od strony Rybiego Rynku i ul. Magdzińskiego.

Najważniejsze zmiany
• Autobusy linii 51 i 58 będą miały przystanek początkowy na Wałach Jagiellońskich
• Autobusy linii nr 61 i 99 przystanki początkowo-końcowe będą miały zlokalizowane na rondzie Jagiellonów
• Przystanek rondo Jagiellonów dla linii nr 52,59,60 i 64 (w kierunku Błonia) zostanie przeniesiony przed rondo na ul. 3 Maja.
• Tymczasowo jako węzeł przesiadkowy dla linii nocnych wykorzystywane będzie rondo Jagiellonów.

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Plac Kościeleckich – brama do Salonu Bydgoszczy

W ramach rewitalizacji placu zaplanowano wiele innych prac.
Murki oporowe, które podniosły poziom placu zostaną obniżone, a spady obsadzone roślinami. Nawierzchnie alejek wyłożone będą materiałem mineralnym, dobrze przepuszczającym wodę. Na skwerze zaprojektowano ławki i przestrzenie integracyjne. Nasadzenia roślin również podkreślą osiowy układ placu. Uzupełniony zostanie istniejący charakterystyczny szpaler kasztanowców. Plac zyska nowe, stylowe oświetlenie.

Czytaj więcej...Ostatnim etapem rewitalizacji placu będzie przebudowa jezdni i chodników. Plac nadal pełni funkcję ważnego węzła komunikacyjnego. Stąd na jezdniach ułożona zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa. Stanowiska postojowe zostaną zabrukowane kamienną kostką. Odcinki przyległych jezdni (Przy Zamczysku oraz połączenie z ul. Długą), z których nie korzystają autobusy otrzymają nawierzchnię z bruku. Chodniki będą przebudowane zgodnie z historycznym wzorem. 

Czytaj więcej...Od 10 lipca rusza też kolejny etap prac na ulicy Fordońskiej od ul. Bałtyckiej do ul. Fabrycznej.
Wykonawca (Trakcja S.A.) zakończył układanie nawierzchni, dzięki czemu cały ruch pojazdów może zostać przeniesiony na jezdnię północną ul. Fordońskiej.
Ruch będzie odbywał się na tym odcinku dwukierunkowo.


Czytaj więcej...Otwarta dla ruchu zostanie też ul. Łęczycka.
Na skrzyżowaniu z ul. Łęczycką powstanie tymczasowe rondo z możliwością przejazdu w kierunku mostu Kazimierza Wielkiego.
Prosimy jednak uważać na kursujące na tym odcinku tramwaje. 

Przełożenie ruchu pozwoli wykonawcy rozpoczać roboty na jezdni południowej (od strony rzeki)

W związku z powyższymi pracami, nastąpią zmiany w fukncjonowaniu komunikacji miejskiej:
• do obsługi pasażerskiej zostaną włączone przystanki autobusowe: most Kazimierza Wielkiego (zlokalizowany na ulicy Łęczyckiej), Fordońska / Szajnochy oraz utworzone zostaną przystanki tymczasowe pn. Fordońska /Bałtycka (kier. Fordon przed ul. Bałtycką na wysokości stacji paliw), most Kazimierza Wielkiego (kier. Fordon za ul. Łęczycką). Przystanek Fordońska /Bałtycka powróci na swoją pierwotną lokalizację.

• z obsługi pasażerskiej zostaną wyłączone przystanki autobusowe pn. Fordońska /Bałtycka, most Kazimierza Wielkiego (kier. Fordon na jezdni południowej
ul. Fordońskiej) oraz tymczasowe przystanki na ulicy Bałtyckiej (Bałtycka/Fordońska i Bałtycka Skłodowskiej-Curie) i Fordońskiej (Fordońska / Bałtycka i most Kazimierza Wielkiego),

• trasy przebiegu linii nr 65 i 32N nie ulegną zmianie,

• linie nr 64, 69, 89 i 33N zostaną poprowadzone w obu kierunkach ulicą Fordońską, Łęczycką i Skłodowskiej-Curie.


Czytaj więcej...Od 10.07.2023 r. (poniedziałek) zamknięta dla ruchu kołowego zostanie ulica Bronikowskiego.
W związku z powyższym wariant linii nr 77 skierowany zostanie na ulicę Flisacką w obu kierunkach.
Wyłączone z obsługi pasażerskiej zostaną przystanki pn. Bronikowskiego/ Śluzowa.
Na zmienionej trasie obowiązywać będą przystanki pn. Flisacka/ Grunwaldzka i Grunwaldzka/ Flisacka.

Strona 7 z 229