Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Dzięki porozumieniu Bydgoszczy i Solca Kujawskiego najmłodsi mieszkańcy gminy skorzystają z biletów uczniowskich i biletów malucha w bydgoskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

Rady Miasta Bydgoszczy rozszerzyła grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów przeznaczonych dla „maluchów" o dzieci zamieszkałe na terenie gminy Solec Kujawski.
Z uprawnień będą mogły korzystać dzieci posiadające Metropolitalną Kartę Malucha.

Podobnie rozszerzono grupę osób uprawnionych do korzystania z biletów uczniowskich, o uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Solca Kujawskiego.
Z uprawnień skorzystają posiadacze Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wraz z ważną legitymacją szkolną.

Dzięki Metropolitalnej Karcie Malucha i Metropolitalnej Karcie Uczniowskiej uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską i podmiejską przez cały rok za 100 złotych.
Podobne rozwiązanie obowiązuje już dzięki porozumieniu Bydgoszczy z gminą Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Mrocza.

Uwaga – porozumienie zacznie obowiązywać od 1 września 2023 roku.W związku z oddaniem do użytku pętli Łęgnowo, od piątku (02.06.) i pierwszych kursów porannych, uruchomiona zostanie pętla autobusowa.
Autobusy skierowane zostaną na nowo wybudowane perony:
stanowisko 1 (bliżej ulicy) linie nr 73, 76 i 85,
stanowisko 2 (w głębi pętli) linie nr 59 i 36N.

Uruchomiony zostanie także jeden nowy przystanek przelotowy pn. Łęgnowo przy ulicy Hutniczej (w pobliżu pętli kier. ul. Świetlicowa), natomiast drugi w związku z prowadzonymi pracami pozostanie w czasowej lokalizacji (na wysokości budynku szkoły).
Likwidacji ulegną przystanki pn. Hutnicza/Świetlicowa znajdujące się na skrzyżowaniu ulic Hutnicza/Łęgnowska.
Kursy przelotowe linii nr 73 i 76 będą korzystały wyłącznie z przystanków przelotowych pn. Łęgnowo.

Dodatkowo od dnia 03.06.2023r. na linii numer 81 zostaną zawieszone kursy realizowane w soboty, niedziele i święta po godzinie 22 z pętli Przemysłowa.

Od 1 czerwca:
- zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdów na liniach nr 52 i 89
- zaczną obowiązywać też drobne zmiany w rozkładach linii tramwajowych nr 4 i 6.

W związku ze zmianą rozkładu letnich lotów w Porcie Lotniczym im. Jana Paderewskiego, od 8 czerwca nastąpi korekta godzin odjazdów linii nr 80. 

Aktualne rozkłady jazdy znaleźć można TUTAJ

8 czerwca (Boże Ciało) komunikacja miejska będzie funkcjonować według niedzielnych rozkładów jazdy.

Czytaj więcej...Rada Miasta Bydgoszczy podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia metropolitalnego planu zrównoważonej mobilności.
Dokument będzie jedną z podstaw do składania wniosków o dofinansowanie ważnych zadań poprawiających komunikację, bezpieczeństwo i stan środowiska na terenie naszej metropolii.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego (SUMP BydOF) ma służyć poprawie mobilności mieszkańców.

Pozwoli lepiej:

- wykorzystać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach i powiatach bydgoskiego obszaru funkcjonalnego,
- planować rozbudowę systemu transportowego oraz utrzymywać jego wysoką jakość,
- koordynować inwestycje.

SUMP BydOF ma przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak: zanieczyszczenie powietrza, hałas czy emisja gazów cieplarnianych.

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

- transport publiczny,
- rowery,
- komunikacja piesza,
- transport elektryczny.

Eksperci pracujący nad planem zaproponowali m.in. kluczowe pakiety projektów.
Obejmują one zdania związane z:

- poprawą obsługi autobusowej (m.in. poprzez budowę węzłów transportowych integrujących różne formy komunikacji, rozbudowę siatki podmiejskich linii autobusowych,
- dalszą rozbudowę tzw. „Bydgoskiego Rusztu Tramwajowego" (kontynuację prac projektowych dla tras tramwajowych przez Szwederowo i Górzyskowo, wzdłuż ul. Wyszyńskiego i przez ul. Chocimską i Świecką do Rycerskiej. Dodatkowo eksperci proponują podjąć działania związane z wytyczeniem trasy tramwajowej wzdłuż ul. Szubińskiej na Błonie oraz docelowo połączenie torowiskiem placu Poznańskiego z rondem Bernardyńskim.
- rozbudowę aglomeracyjnego systemu dróg rowerowych ( obejmującego nie tylko stworzenie spójnych połączeń gmin z Bydgoszczą i stacjami kolejowymi, ale także powstanie pełnego Bydgoskiego Pierścienia Rowerowego łączącego gminy oddalone od Bydgoszczy tj. Pruszcz, Koronowo, Sicienko, Mrocza, Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Barcin, Łabiszyn, Nowa Wieś Wielka, Rojewo oraz Solec Kujawski.


Czytaj więcej...Ważny dokument
Dokument będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie nowych inwestycji poprawiających komunikację pomiędzy gminami Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego z europejskich funduszy na lata 2021-27. Wskazuje on kierunki działań, które powinny uwzględniać wszystkie samorządy oraz określić kluczowe inwestycje wzmacniające spójność obszaru metropolitalnego i ułatwiające codzienne przemieszczanie się mieszkańców.

Podstawą planu oprócz specjalistycznych prognoz, analiz i modeli były szerokie konsultacje społeczne. W ich ramach odbywały się wywiady, warsztaty, sondy uliczne, spotkania z mieszkańcami i przedstawicielami organizacji pozarządowych.


Czytaj więcej...Warto wiedzieć
Bydgoszcz wraz z okolicznymi samorządami od 2016 roku rozwija inicjatywę Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, w ramach której pogłębiana jest współpraca międzysamorządowa – zarówno bezpośrednio w ramach Stowarzyszenia, a także w oparciu o kilkadziesiąt umów i porozumień międzygminnych - w takich obszarach jak rozwój komunikacji publicznej, wspólna promocja gospodarcza i polityka senioralna, gospodarka odpadami, zarządzanie kryzysowe czy realizacja grup zakupowych na gaz i energię elektryczną. Działania takie nie tylko przyczyniają się do integracji i poprawy komfortu życia mieszkańców, ale przede wszystkim potwierdzają dobrowolną wolę współpracy i realne powiązania w ramach Bydgoskiego Obszaru Funkcjonalnego. 

Strona 17 z 233