Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od 4 kwietnia we wszystkich pojazdach bydgoskiej komunikacji miejskiej, zlikwidowane zostaną na przodzie pojazdu tzw. strefy bezpieczeństwa dla kierowców i motorniczych.

Prowadzący pojazd ponownie będą zobligowani do sprzedaży biletów jednorazowych, zgodnie z wczesniej obowiązującymi zasadami:

- w dni robocze sprzedaż biletów do godz. 19.00 prowadzona będzie tylko na przystankach początkowych oraz innych odpowiednio oznakowanych,
- sprzedaż biletów po godz. 19.00 będzie realizowana na wszystkich przystankach,
- w soboty, niedziele i święta sprzedaż biletów u kierowców całodobowo na wszystkich przystankach,
- na wszystkich liniach międzygminnych – całodobowo na wszystkich przystankach,

Przypominamy, że:
• bilet można nabyć tylko za odliczoną gotówkę,
• przy zakupie biletu w pojeździe nie pobiera się dopłat,
• zamiar zakupu biletu należy zgłosić prowadzącemu pojazd przed ruszeniem pojazdu z przystanku,
• zakupiony bilet u prowadzącego pojazd uprawnia do podróżowania tylko po jego niezwłocznym skasowaniu w urządzeniu kasującym.

 

Czytaj więcej...Przypominamy, że od 1 kwietnia w porozumieniu z gminami Osielsko i Dobrcz wzmocnione zostaną linie autobusowe 93, 94, 95.
Gmina Osielsko przygotowuje się natomiast do budowy nowoczesnego punktu przesiadkowego dla podmiejskich autobusów.

Od kwietnia zwiększona zostanie liczba kursów w dni powszednie na linii nr 93, 94, 95.
Dodatkowo dla linii nr 98 zwiększona zostanie liczba kursów do Bożenkowa.
Uruchomiony zostanie też dodatkowy przystanek pn. Żołędowo/Klonowa.
Wszystkie autobusy linii nr 94 będą kursować przez Maksymilianowo.
W związku z tymi zmianami, dotacja gminy Osielsko w roku 2022 na pokrycie kosztów komunikacji międzygminnej wzrośnie o ok. 450 tys zł, a gminy Dobrcz o ok. 15 tys zł. 

Wygodne przesiadki na autobus
Gmina Osielsko przygotowuje się również do budowy punktu przesiadkowego przy skrzyżowaniu ul. Jana Pawła II i Jeziorańskiej. Ma on integrować komunikację podmiejską z transportem indywidualnym. Planowane są między innymi nowe przystanki autobusowe, parkingi dla rowerów i samochodów. Gmina uwzględni na etapie projektowania możliwość jego zintegrowania z system P+R, który powstaje w Bydgoszczy. Do 6 kwietnia trwają konsultacje społeczne. Więcej szczegółów znajduje się na stronie Urzędu Gminy.

W Bydgoszczy budowa parkingów P+R zakończy się natomiast latem.
Obiekty zlokalizowane w Myślęcinku, Nowym Fordonie oraz przy węźle zachodnim i rondzie Kujawskim mają zachęcać m.in. mieszkańców gmin Metropolii Bydgoszcz do podróżowania do centrum miasta z wykorzystaniem komunikacji publicznej.
Więcej informacji o nowych rozwiązaniach i taryfach znajduje się TUTAJ.

Czytaj więcej...Duże zainteresowanie podmiejskimi liniami
Przypominamy, że już sześć gmin ościennych (obok Białych Błot, Osielska, Dobrcza, Nowej Wsi Wielkiej, Dąbrowa Chełmińska), zawarło z Miastem Bydgoszcz porozumienie o wspólnej organizacji transportu publicznego. Siatka podmiejskich połączeń, z roku na rok się rozwija i cieszy coraz większym zainteresowaniem mieszkańców regionu.

Pierwsza linia podmiejska formalnie została uruchomiona w 2006 roku i obsługiwała Lipniki oraz Białe Błota. Dziennie korzystało z niej ponad 2300 pasażerów.
Dziś każdego dnia z linii podmiejskich korzysta już prawie 8000 osób.

Podmiejskie linie kursujące do gminy Osielsko korzystają od 2 lat z buspasów na ul. Gdańskiej.

Czytaj więcej...Informujemy, że od 01 kwietnia wprowadzone zostaną zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu przy moście Kazimierza Wielkiego i na ul. Toruńskiej.
Wyłączona z ruchu zostanie jezdnia drogi południowo-wschodniej ul. Kazimierza Wielkiego.

Przeplotka ruchu zostanie przesunięta bliżej skrzyżowania z Toruńską.
Pojawią się dodatkowe zwężenia a ruch pojazdów przy wjeździe na most zostanie przełożony na drugą jezdnię.

Dodatkowo od 01 kwietnia rozpoczną się przygotowania do wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na jezdni południowej ul. Toruńskiej przy Perłowej.
W związku z powyższym wystąpią miejscowe utrudnienia i przewężenia na odcinku ul. Toruńskiej od MWIK do ul. Nowotoruńskiej.
Ruch tramwajowy będzie odbywał się na tym odcinku bez zmian.

Tydzień później zostanie wprowadzona już docelowa zmiana w organizacji ruchu na powyższym odcinku (od skrzyżowania Toruńska/Nowotoruńska do miejskich wodociągów). 
Szczegóły podamy w późniejszym terminie.

Czytaj więcej...20 tysięcy pojazdów każdego dnia przejeźdża ulicą Kujawską. To największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i rowerzyści.

Dokładnie 9 miesięcy temu oficjalnie zakończyły się prace przy realizacji tego zadania.

Tak duże przedsięwzięcie drogowe rozwiązało niewątpliwie szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Powstało nowe torowisko, buspasy, drogi rowerowe i wygodne przystanki. Znacznie skrócił się też czas podróży komunikacją miejską. Prowadzone w trakcie budowy badania archeologiczne, pozwoliły natomiast poznać ciekawą historię tej części miasta.


Co zyskaliśmy?
Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Bydgoszcz i jej mieszkańcy zyskali jednak znacznie więcej:
• Powstało nowe tramwajowe połączenie górnego tarasu z centrum
• Zakupiliśmy 15 nowoczesnych tramwajów
• Czas podróży komunikacją miejską z Wyżyn do ronda Jagiellonów skrócił się do 12 minut
• Autobusy kilku linii korzystają z buspasa na ul. Kujawskiej
• Wszystkie przystanki i przejścia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Powstało bezpieczne rowerowe połączenie górnego tarasu ze Starym Miastem
• Park Wolności z ul. Kujawską łączą nowe schody
• Badania archeologiczne pozwoliły lepiej poznać historię Bydgoszczy
• Zrewitalizowany został ostatni odcinek ul. Długiej
• Powstał duży parking przy r. Kujawskim (docelowo w systemie P+R)
• Infrastruktura zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo
• nasadzonych zostało kilka tysięcy drzew i krzewów

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Długość nowego buspasa – ponad 500m
• Gwarancja – 8 lat
• Długość nowych dróg rowerowych – 4,1 km
• Czas podróży pomiędzy Wyżynami i rondem Jagiellonów – 12 minut

Historia budowy
Kluczowym momentem dla uruchomienia tej inwestycji było zapewnienie unijnego finansowania w 2014 roku (Kontrakt Terytorialny). Pozwoliło to sfinalizować prace projektowe, przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić przetarg na budowę i wybrać wykonawców zadania.
Prace w terenie rozpoczęły się w lutym 2019 roku.


W pierwszej kolejności konieczne były między innymi rozbiórki budynków przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Zbożowym Rynku. Usunięte zostały też nieczynne przejścia podziemne pod rondem Kujawskiem. Konieczne było też obniżenie poziomu ronda Kujawskiego i podniesienie ronda Bernardyńskiego, co wiązało się z potężną skalą prac ziemnych.

W wielu miejscach prowadzone były dodatkowe prace archeologiczne związane z ciekawymi znaleziskami m.in. dawnych cmentarzy, fundamentów średniowiecznego kościoła oraz dawnego traktu.
Torowisko będące podstawowym elementem inwestycji udało się uruchomić w grudniu 2019 roku. Pozwoliło ono skrócić czas podróży pomiędzy rondem Jagiellonów a Kujawskim.
Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej górny taras miasta zyskał alternatywne połączenie z centrum.

Strona 16 z 201