Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Od środy 10 lutego w bydgoskich autobusach i tramwajach ponownie zostaną uruchomione „ciepłe przyciski".

Chcąc otworzyć drzwi przy wsiadaniu czy wysiadaniu z pojazdu, musimy pamiętać o uprzednim wciśnięciu guzika umiejscowionego przy drzwiach.

Przed nami kolejne bardzo mroźne dni. Na termometrach w Bydgoszczy nawet kilkanaście stopni poniżej zera oraz przelotne opady śniegu. 

Wielu Pasażerów w ostatnim czasie skarżyło się na chłód panujący w środkach komunikacji miejskiej.
Wynikało to z faktu, że wszystkie drzwi były otwierane podczas postoju na przystankach, co miało pomóc w przewietrzeniu pojazdu w dobie panujących obostrzeń epidemiologicznych oraz ograniczyć potencjalny kontakt z ogólnodostępnymi elementami pojazdu. Takie rozwiązania były wprowadzane w największych miasta w Polsce.

Przywracamy wcześniejsze rozwiązania.
Od środy 10 lutego we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, włączone zostaną „ciepłe przyciski". Pasażerowie wsiadając i wysiadając z autobusu czy tramwaju, muszą pamiętać o wciśnięciu przycisku, celem otwarcia drzwi pojazdu.

Należy jednak pamiętać, że nadal obowiązywać będą nakazy epidemiczne.
W pojazdach komunikacji miejskiej trzeba zasłaniać usta i nos, obowiązują limity liczby pasażerów oraz należy zachować bezpieczny dystans od innych osób.

Czytaj więcej...Wolontariusze Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w dniu finału akcji będą mogli bezpłatnie korzystać z przejazdów komunikacją miejską.
Uchwała została przegłosowana podczas jednej z sesji Rady Miasta Bydgoszczy.

W uzasadnieniu projektu uchwały czytamy, że ogólnokrajowy zasięg i charakter akcji uzasadniają udzielenie wsparcia wolontariuszom, polegającym na zwolnieniu ich z opłat za przejazdy komunikacją miejską, biorąc pod uwagę, że podstawowym zadaniem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest zbiórka pieniędzy na cel charytatywny, m.in. w postaci publicznych kwest na ulicach miasta.

Zasada obowiązuje wolontariuszy wyłącznie w dniu finału WOŚP. Warunkiem jest posiadanie ważnego identyfikatora wydanego przez organizatorów Orkiestry.

Uchwała powstała zgodnie z art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym, na podstawie którego rada gminy może ustalać opłaty za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym. Dotyczy to również zwolnienia z opłat określonej grupy pasażerów.

Czytaj więcej...W poniedziałek (1 lutego) rozpoczną się konsultacje społeczne związane z koncepcjami nowych tras tramwajowych.

Zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z projektami i zgłaszania swoich uwag. Nowe trasy powstać mają m.in. w Śródmieściu, na Bartodziejach, Szwederowie i Górzyskowie.

Konsultacje dotyczyć będą rozwoju sieci tramwajowej po roku 2021. Już wcześniej zleciliśmy przygotowanie koncepcji. Teraz każdy będzie mógł zapoznać się z wynikami pracy projektantów i przedstawić swoje uwagi.

Analizowane było utworzenie następujących tras tramwajowych:
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy L. Solskiego – Pięknej – Szubińskiej – Kruszwickiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Artyleryjskiej.
• Trasa tramwajowa wzdłuż ulicy Chocimskiej i Nowoświeckiej
• Trasa tramwajowa od pętli Bielawy wzdłuż ul. Chodkiewicza i al. S. Wyszyńskiego.
• Rozbudowa pętli tramwajowej „Las Gdański".

Konsultacje odbędą się w terminie od 1 lutego do 28 lutego br. Będą miały zasięg ogólnomiejski, skierowany do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/tramwaje lub przekazać na adres ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).
Dodatkowo odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku: www.facebook.com/bydgoskiekonsultacje.

Wszystkie uwagi bydgoszczan przeanalizują projektanci i nasi pracownicy. Zaakceptowane pomysły zostaną ujęte w koncepcji lub będą wprowadzane na etapie sporządzania projektu budowlano-wykonawczego. Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Są też podstawą przy składania wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych.

Czytaj więcej...Nowa trasa przez Szwederowo.
Najdłuższa z zaplanowanych tras prowadzić ma od ronda Kujawskiego ulicami Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką do ronda Grunwaldzkiego. Dwutorowa linia tramwajowa o długości 3,4km pozwoli na lepsze skomunikowanie licznie zamieszkałych osiedli Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie z centralną częścią miasta.

Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy Górnym Tarasem, a centrum miasta. Inwestycja ta pozwoli na skrócenie czasów podróży środkami transportu publicznego na relacji Szwederowo, Górzyskowo oraz Błonie – Śródmieście.

Ważna częścią inwestycji będzie dostosowanie ciągu ulic Solskiego-Piękna do przekroju dwujezdniowego, zgodnego z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja tej trasy oznaczać będzie m.in. wykupy nieruchomości i wyburzenia po zachodniej stronie ul. Pięknej. Na skrzyżowaniu z ul. Szubińską projektanci przewidują ułożenie fragmentu torowiska również w kierunku Błonia, które mogą początkowo pełnić funkcje torów odstawczych.

Czytaj więcej...Na placu Poznańskim zakłada się wykorzystanie istniejącego tunelu dla pieszych jako dojścia na przystanki. Dodatkowo powstałyby tam również windy. Na Kruszwickiej i Szubińskiej rozważane jest zastosowanie zielonego torowiska z odkrytymi szynami. Z myślą o budowie tej trasy wyprowadzono już torowisko w rejonie modernizowanego ronda Kujawskiego. Atutem tej trasy jest możliwość podziału zadania na etapy. Na wysokości ul. Bielickiej projektanci planują pętlę. W pierwszym etapie powstanie odcinek pomiędzy rondem Kujawskim i ul. Bielicką.

Czytaj więcej...Tramwajem przez Bartodzieje.
Opracowana została również koncepcja związana z budowa torowiska wzdłuż ul. Wyszyńskiego pomiędzy pętlą Bielawy, a rondem Fordońskim. Realizacja tej inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon.

Umożliwi również sprawny dojazd do obiektów zlokalizowanych przy ulicy Chodkiewicza, takich jak: Wojewódzki Szpital Dziecięcy, Wojewódzka Komenda Policji, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego oraz planowany nowy kampus Akademii Muzycznej.
Torowisko o długości 1,6 km zlokalizowane byłoby pomiędzy jezdniami ul. Wyszyńskiego. Największym wyzwaniem będzie jednak wpięcie torów do węzła na rondzie Fordońskim.

Czytaj więcej...W ocenie projektantów najlepszym rozwiązaniem będzie kompleksowa przebudowa ronda Fordońskiego na rondo turbinowe. Na Bielawach konieczne będzie też wybudowanie nowego odcinka ul. Chodkiewicza pomiędzy ulicami Wybickiego i Wyszyńskiego oraz przebudowa pętli tramwajowej. Torowisko na ul. Wyszyńskiego również może zostać zaprojektowane jako zielone z odkrytymi szynami. Trasa ta byłaby pierwszym etapem budowy alternatywnego połączenia ronda Fordońskiego z pętlą na ul. Rycerskiej.

Czytaj więcej...Wzdłuż Artyleryjskiej, czy Nowoświecką?

Budowa połączenia tramwajowego pomiędzy pętlą Rycerską a ulicą Gdańską za pomocą dwutorowej linii tramwajowej skróci podróż środkami transportu publicznego z północnej części miasta do Śródmieścia. Dodatkowo przyczyni się do skróceniu czasu dojazdu do dworca kolejowego Bydgoszcz Główna, a także do rewitalizacji osiedla Bocianowo.

W przyszłości będzie dobrym uzupełnieniem rozbudowanej trasy W-Z, a w przypadku zapotrzebowania zapewni alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Projektanci zaproponowali dwa warianty budowy takiego połączenia.

Czytaj więcej...Pierwsza koncepcja zakłada budowę torowiska o długości 1,1km w miejscu dzisiejszych kolejowych torów odstawczych przy ul. Artyleryjskiej. Wymagałoby to m.in. przebudowy ronda oraz wyburzenia budynków na końcu ul. Kościuszki i Pomorskiej oraz narożnych kamienic na skrzyżowaniu ul. Chodkiewicza i Gdańskiej. W przypadku tego wariantu konieczna jest budowa nowej ulicy na początkowym odcinku przy rondzie Józefa Szügui Trajtlera. oraz przebudowa istniejącej infrastruktury w obrębie pętli przy ul. Rycerskiej. Ul. Artyleryjska zostanie natomiast rozbudowana w trakcie prac nad trasą WZ.

Czytaj więcej...Alternatywą jest zaprojektowanie nieco krótszego torowiska przez ul. Nowoświecką – nową ulicę wytyczoną do obsługi powstającego osiedla w północnej części Bocianowa. Tramwaj zlokalizowany byłby w osi jezdni (podobnie jak na Chodkiewicza). Takie rozwiązanie jest spójne z uchwalonym ostatnio miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla tej części miasta. Także w przypadku tego wariantu konieczne są wyburzenia narożnych kamienic u zbiegu ulic Gdańskiej i Chodkiewicza oraz na dalszym odcinku – w rejonie ul. Pomorskiej i Świeckiej. Konieczna byłaby również przebudowa pętli autobusowo-tramwajowej przy ul. Rycerskiej.

Niezależnie od wariantu połączenie ulicy Gdańskiej z pętlą przy ul. Rycerskiej byłoby drugim etapem rozbudowy linii tramwajowych – łączących rondo Fordońskie z pętlą.

Czytaj więcej...Trzy tory w Lesie Gdańskim
Dodatkowo opracowana została koncepcja rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim. Zakłada ona jej wyposażenie w dodatkowy tory, co pozwoli dostosować ją do zawracania w tym miejscu większej liczby linii tramwajowych. Obecnie znajdują się tam tylko: jeden tor przelotowy przy przystanku końcowym i dwa tory przy przystankach początkowych, co utrudnia synchronizację kursowania tramwajów linii nr 1, 2 i 10.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...W I kwartale bieżącego roku planujemy montaż kolejnych wiat przystankowych. W ubiegłym roku zadaszeń chroniących pasażerów przed deszczem i wiatrem, ustawiliśmy aż w kilkunastu miejscach Bydgoszczy. W tym roku nowe wiaty pojawią się między innymi na Błoniu, Kapuściskach i Szwederowie.

Już niebawem szklane, czterometrowe wiaty zostaną zamontowana na przystankach:

- Łukasiewicza (przystanek początkowy) - z uwagi na pas drogowy o szerokości 2,7 m; wiata będzie posiadała wąskie boki. Tym samym realizujemy ubiegłoroczne ustalenia z Radą Osiedla Kapuściska. Na tym przystanku wsiada dziennie prawie 800 pasażerów.

- Brdyujście w kierunku Centrum - instalacja wiaty na prośbę mieszkańców, pracowników okolicznych firm i Rady Osiedla. Dziennie z przystanku korzysta ok. 150 pasażerów.

- Nakielska – Wrzesińska w kierunku Belmy - realizujemy ustalenia poczynione w roku ubiegłym z Radą Osiedla Wilczak. Dziennie korzysta z przystanku ponad 130 pasażerów.

- Władysława IV – Stawowa w kierunku ulicy Szubińskiej - po ubiegłorocznym remoncie tej okolicy i dyslokacji przystanku, stworzyła się możliwość instalacji wiaty (poszerzenie szerokości peronu). Wsiada na tym przystanku dziennie ponad 220 pasażerów

- Planujemy również demontaż skorodowanej i będącej w złym stanie technicznym wiaty typu ,,Mały Budrem'' umiejscowionej na przystanku Skorupki – Czackiego. W miejsce starej wiaty, zostanie zainstalowana czterometrowa wiata szklana.

Czytaj więcej...Warto przypomnieć, że w ubiegłym roku wiaty ustawialiśmy aż w kilkunastu miejscach Bydgoszczy. 
Zadaszenia pojawiły się między innymi na przystankach: Saperów – Ludwikowo, Park Przemysłowy – Paciorkiewicza a także wzdłuż ulic: Fordońskiej, Grunwaldzkiej, Gdańskiej, Królowej Jadwigi, Twardzickiego, Barwnej, Nad Wisłą czy w Smukale.


W Bydgoszczy mamy już 580 wiat przystankowych a kolejne sukcesywnie dostawiamy w różnych częściach miasta.

Stawiane są one zgodnie z kryteriami dotyczącymi ilości pasażerów korzystających z danego przystanku. Dodatkowo warunkiem postawienia nowej wiaty, są możliwości infrastrukturalne czyli szerokość chodnika, który w danym miejscu musi wynosić od minimum ok. 2,70 do 3,20 metra szerokości dla wiat ze ścianami bocznymi oraz ok. 2,2 m dla wiat bez ścian bocznych ( w zależności od typu wiaty). Warunkiem jest też odległość od okolicznej zabudowy.

Czytaj więcej...Obecnie na terenie miasta już ponad 93 % pasażerów korzysta z wiat przystankowych.
Na utrzymanie wiat składają się: mycie (poza okresem zimowym), okresowe przeglądy, naprawy uszkodzeń i malowanie. 

Wszystkie wymagane prace utrzymaniowe w tym zakresie, Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy realizuje na bieżąco.

Strona 20 z 175