Aktualności komunikacyjne

Czytaj więcej...Z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego przez ostatnie dwa miesiące wakacji skorzystano 9 tysięcy razy.
W tym sezonie wydłużyliśmy bezpłatne przejazdy do 30 minut. Pojawiły się też taryfy turystyczne.

Jeszcze do końca października można wypróbować rowery miejskie a także nowe drogi rowerowe, których przybyło w ostatnim czasie aż kilkanaście kilometrów. 

W tym sezonie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego funkcjonuje 56 stacji do wypożyczenia a do dyspozycji użytkownicy jest 400 jednośladów.
Bezpłatnie można podróżować rowerem do 30 minut.
W tym roku po raz pierwszy też uruchomiliśmy taryfy turystyczne.

Czytaj więcej...Przez ostatnie dwa wakacyjne miesiące rowery wypożyczono prawie 9000 razy.
Średni czas jazdy rowerem BRA wynosił 28 minut minuty dziennie.
W lipcu i sierpniu z taryfy turystycznej 12 h skorzystano aż 283 razy a 24h - 5 razy.

W systemie BRA mamy zerejestrowanych jest prawie 3700 osób.

Od początku sezonu (od 01.03 do 31.08) wykonano już blisko 30 tys. przejazdów.

Czytaj więcej...Warto pamiętać, że sezon rowerowy potrwa do 31 października.

To dobra okazja aby ten czas wykorzystać do sprawdzenia nowych dróg rowerowych w mieście.
W tym roku powstanie aż 13 km nowych tras dla jednośladów.


Czytaj więcej...Nowe trasy dla rowerzystów mamy już między innymi na ul. Smukalskiej, ul. Jeździeckiej i Bulwarach nad Brdą.
Wiele dróg rowerowych powstało też w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania. 

Obecnie na terenie Bydgoszczy wyznaczonych (oznakowanych) jest już 136 km dróg rowerowych.

Czytaj więcej...Od 01.09 br. nastąpi powrót linii międzygminnej nr 97 na swoją standardową trasę.
Oznacza to, że autobusy powracają do obsługi wsi Strzelce Górne, Gądecz, Hutna Wieś i Włóki.

Pierwszy weekend września 02-03.09.2023 r. (sobota/niedziela) będzie ostatnim weekendem funkcjonowania
- linii tramwajowych 0 i 1;
- linii międzygminnej nr 41 dla wariantu do Dobrcz / Urząd Gminy,
- linii nr 82 dla kursów na wydłużonym odcinku do Lasu Gdańskiego.

Warto pamętać: Linia międzygminna nr 40 (kursy do Ostromecka), linia nr 52 (zwiększona liczba kursów w dni wolne do Myślęcicnka), linia nr 73 (we wszystkie dni tygodnia obsługa Dworca Bielawy) zakończą kursowanie dopiero w niedizelę 1 października 2023

Od 04.09.2023 r. (poniedziałek) - na wniosek Gminy Białe Błota zostanie zmieniona relacja linii międzygminnej nr 92.  Linia ta będzie miała relację Błonie – Łochowo.

Od 04.09.2023 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone szkolne rozkłady jazdy w dni powszednie na liniach nr: 3, 5, 7, 52, 55, 56, 62, 64, 65, 67, 68, 69, 71, 73/76, 74, 77, 83, 89.


PRACE WODOCIĄGOWE I ZMIANY W RUCHU

Czytaj więcej...Prace wodociągowe prowadzone od 01.09.2023 r. (piątek) na ulicy Stawowej pomiędzy ulicami J. Schulza a 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich spowodują zmianę trasy przebiegu linii nr 57.
Linia ta od i do pętli Błonie zostanie czasowo skierowana ulicami Szubińską, 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich zgodnie z załączoną mapką.


Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Schulza / Stawowa,
- Stawowa / Władysława IV.

Przystanki na trasie objazdowej:
- Szubińska / Żwirki i Wigury (w obydwu kierunkach),
- 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich / Szubińska (kierunek Dworzec Główny),
- Szubińska / Gnieźnieńska (kierunek Błonie)
- Stawowa / 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich (kierunek Dworzec Główny).

Czytaj więcej...Od 1 września br. wyłączona z ruchu kołowego zostanie wschodnia jezdnia Alei Ossolińskich co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 52, 59, 60, 64, 67, 71, 77.

Linie nr 52 (kierunek Dworzec Leśne), 64 (kierunek Przemysłowa), 71 i 77 (kierunek Morska) od przystanku Markwarta /3 Maja zostaną czasowo skierowane ulicami R. Markwarta, L. Sieńki,
M. Ogińskiego;

Linie nr 59 i 60 (kierunek Błonie) od przystanku rondo Ossolińskich zostaną czasowo skierowane ulicami M. Piotrowskiego, Jagiellońską;

Linia nr 67 (kierunek Rycerska) od przystanku Skłodowskiej-Curie / Jurasza zostanie czasowo skierowana ulicami M. Skłodowskiej-Curie, St. Moniuszki, M. Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich.

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Rondo Ossolińskich (przy alejach Ossolińskich),
- Plac Weyssenhoffa (przy alejach Ossolińskich)

Przystanki na trasie objazdowej:
- Rondo Ossolińskich (przy ulicy L. Sieńki),
- Ogińskiego / Moniuszki,
- Rondo Wielkopolskie,
- Jagiellońska / Piotrowskiego.

W tym samym czasie tj od 1 września, prowadzone będa też prace wodociągowe na ulicy I. Paderewskiego, co skutkować będzie zmianą trasy przebiegu linii nr 52, 59, 60, 64, 33N.

Linia nr 52 (kierunek Błonie) od przystanku UKW zostanie czasowo skierowana ulicami M. Ogińskiego, Powstańców Wielkopolskich, alejami Ossolińskich (zachodnia jezdnia), M. Piotrowskiego, Jagiellońską;
Linie nr 59 i 60 (kierunek Błonie) od ronda Ossolińskich zachowają objazd jak wyżej,
Linie nr 64 (kierunek Barwna) i 33N (kierunek Piaski) od przystanku rondo Wielkopolskie zostaną czasowo skierowane ulicami Powstańców Wielkopolskich, alejami Ossolińskich (zachodnia jezdnia), M. Piotrowskiego, Jagiellońską

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Paderewskiego,
- 3 Maja / Markwarta,
- Rondo Jagiellonów (przystanek tymczasowy, przy ulicy 3 Maja).

Przystanki na trasie objazdowej:
- Plac Weyssenhoffa (przystanek tymczasowy),
- Rondo Ossolińskich (przystanek tymczasowy)
- Jagiellońska / Piotrowskiego
- Rondo Jagiellonów (przy ulicy Bernardyńskiej).

Od 11.09.2023 r. (poniedziałek) wyłączona z ruchu kołowego zostanie ulica Nowodworska, co wpłynie na zmianę trasy przebiegu linii nr 61.
Linia ta od przystanku rondo Kujawskie P+R (kierunek Rekinowa) i do przystanku Solskiego / Ugory (kierunek rondo Jagiellonów) zostanie czasowo skierowana ulicami L. Solskiego, Bielicką, St. Leszczyńskiego, Żuławy 

Przystanki wyłączone z obsługi pasażerskiej:
- Ugory / Solskiego,
- Ugory / Nowodworska,
- Skorupki / Orla,
- Skorupki / Jordanowska.

Przystanki na trasie objazdowej:
- Solskiego / Ugory,
- Bielicka / Solskiego,
- Solskiego / Bielicka.

Czytaj więcej...IMPREZY SPORTOWE

W niedzielę 10.09.2023 r., z uwagi na odbywający się XIV Bieg Męczeństwa i Pamięci Narodowej na Szwederowie, wprowadzona zostanie czasowa zmiana w funkcjonowaniu linii autobusowej nr 61.

W godzinach od około 12:30 do około 16:00 autobusy wspomnianej linii zostaną skierowane na trasę czasowo zmienioną ulicami Piękną i Szubińską (w obydwu kierunkach).
Odjazdy z przystanków początkowych pozostaną niezmienione.

Czytaj więcej...Zakup biletu miesięcznego w Bydgoszczy jest bardzo prosty a ulgi uczniowskie są wyjątkowo atrakcyjne.
Już dziś warto kupić bilet dla swojego dziecka.

Przypominamy, że za przejazd bydgoską komunikacją uczniowie płacą tylko 10 zł miesięcznie lub 100 zł rocznie.
Z atrakcyjnych ulg korzystać mogą też uczniowie wielu podbydgoskich gmin.

Tańsze bilety okresowe przysługują bydgoskim uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz maluchom w wieku 4-7 lat.
Program doczekał się rozbudowy o uczniów i dzieci z gmin ościennych współpracujących z miastem w ramach Metropolii Bydgoszcz (Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Solec Kujawski, Sicienko oraz Mrocza).

Bilet Malucha przysługuje:
- dzieciom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Karty Bydgoskiego Malucha wydanej przez Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
- dzieciom zamieszkałym na terenie gmin, w wieku od 4 roku życia do 30 września roku w którym kończą 7 lat, na podstawie ważnej Metropolitalnej Karty Malucha wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy - zawartych z właściwą gminą.

Bilet uczniowski przysługuje:
- uczniom zamieszkałym na terenie Bydgoszczy uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury,

- uczniom zamieszkałym na terenie gmin Dobrcz, Nowa Wieś Wielka, Osielsko, Białe Błota, Dąbrowa Chełmińska, Sicienko, Solec Kujawski oraz Mrocza uczęszczającym do szkół podstawowych i ponadpodstawowych, do 30 września roku w którym uczeń kończy 20 lat, na podstawie ważnej legitymacji szkolnej wydanej według wzoru określonego przez właściwego Ministra Edukacji Narodowej lub właściwego Ministra Kultury oraz Metropolitalnej Karty Uczniowskiej wydanej przez właściwą gminę. Bilet przysługuje w okresie ważności porozumienia międzygminnego lub umowy- zawartych z właściwą gminą.

Czytaj więcej...Potwierdź adres zamieszkania
Zgodnie z ochroną danych osobowych, w legitymacjach szkolnych, nie ma wpisywanego już adresu zamieszkania ucznia.
W związku z tym, że ulgi za przejazd obowiązują tylko dzieci i młodzież zamieszkałą na terenie Bydgoszczy oraz zamieszkałe na terenie gmin, które podpisały porozumienie lub umowy z miastem, należy pamiętać o potwierdzeniu adresu zamieszkania użytkownika biletu miesięcznego.

Każdy uczeń takie zaświadczenie o miejscu zamieszkania może otrzymać w sekretariacie szkoły, a uczniowie podbydgoskich gmin (kartę metropolitarną) mogą uzyskać w swoim Urzędzie Gminy.

Metropolitalne Karty Malucha i Metropolitalne Karty Uczniowskie wydawane są przez Gminy (właściwie do miejsca zamieszkania dzieci/uczniów), są one dokumentami potwierdzającymi uprawnienie i muszą być okazywane w czasie kontroli biletowej.

Uprawnieni uczniowie przy kontroli okazują: kartę BKM z zakodowanym biletem, ważną legitymację szkolną i ważną Metropolitalną Kartę Uczniowską.

Czytaj więcej...Gdzie można zakupić bilet malucha i bilet uczniowski?
Bilety kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej.
Bilety można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet, w aplikacjach mobilnych lub w biletomatach.

Czytaj więcej...W ostatni wekend wakacji (26-27 sierpnia) zabytkowe autobusy kursować będą na specjalnej, bezpłatnej linii z Błonia do Myślęcinka.
Przejazdy realizowane będą pomiędzy rozkładowymi kursami linii 52 i będą oznaczone jako 52 BBO.
Projekt wybrany został przez mieszkańców w głosowaniu Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
Warto skorzystać.


Miasto Bydgoszcz, ZDMiKP oraz Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Transportu Publicznego w Bydgoszczy zapraszają na kolejną odsłonę bezpłatnych przejazdów zabytkowymi autobusami na liniach miejskich.
Klasyki będziecie mogli spotkać na linii 52 BBO w relacji Błonie - Myślęcinek w sobotę i niedzielę - 26 i 27 sierpniaObsługę stanowić będą autobusy Volvo B10MA 2459, Mercedes 0305 3772 oraz Ikarus 280.70E 3831,
W pojazdach pojawią się ulotki z historią linii 52.
Wydarzenie finansowane jest z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.

Rozkład jazdy TUTAJ

Strona 20 z 245