Komunikacja

Czytaj więcej...

Z początkiem grudnia podpisaliśmy umowę na przygotowanie wielowariantowej koncepcji, która wskaże, gdzie w pierwszej kolejności warto budować nowe torowiska tramwajowe. Wstępna dokumentacja jest niezbędna do ubiegania się o unijne fundusze na lata 2021-27.

Rozpoczynamy już przygotowania dokolejnych zadań związanych z rozbudową naszej sieci tramwajowej. By starać się o unijne fundusze na lata 2021-27 potrzebne są między innymi wielowariantowe koncepcje, które określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego. Zleciliśmy w przetargu ich opracowanie dla trzech nowych tras tramwajowych.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma WYG International. Zadeklarowała ona realizację zadania za kwotę 880 tysięcy złotych i duże doświadczenie zespołu projektowego. To właśnie z tym podmiotem w ostatnich dniach podpisaliśmy umowę.

Nowe trasy na pewno lepiej skomunikują między innymi centrum miasta oraz osiedla Bielawy, Bartodzieje, Szwederowo i Górzyskowo. Wielowariantowe koncepcje, określają najbardziej potrzebne inwestycje i najlepsze rozwiązania z punktu widzenia społecznego, transportowego, ekonomicznego, przestrzennego i środowiskowego.

Czytaj więcej...

Z dworca na Gdańską

W dwóch wariantach analizowane będzie przygotowanie nowego połączenia pętli przy Rycerskiej z ulicą Gdańska. Pierwszy zakłada puszczenie torowiska przez tereny kolejowe wzdłuż planowanej do rozbudowy trasy WZ. Drugi wariant zakłada natomiast układanie torowisk na Chocimskiej i przez planowane do zabudowy tereny północnej części Bocianowa.

Czytaj więcej...

Trasa przez Bartodzieje

Analizie poddana zostanie również budowa dwutorowej linii tramwajowej łączącej pętlę przy ul. Chodkiewicza na osiedlu Bielawy z rondem Fordońskim. Realizacja inwestycji zapewni sprawniejsze połączenie centrum Bydgoszczy przez licznie zamieszkane osiedla Bielawy oraz Bartodzieje z ulicą Fordońską i za jej pośrednictwem z osiedlem Fordon. Ponadto nowa trasa będzie funkcjonować jako alternatywne połączenie tramwajowe w stosunku do ulicy Gdańskiej. Długość tej trasy to około 1,6 km.

Czytaj więcej...

Tramwajem przez Szwederowo

Trzecim zadaniem jest budowa dwutorowej linii tramwajowej łączącej rondo Kujawskie z rondem Grunwaldzkim. Trasa będzie przebiegać przez osiedla Szwederowo, Górzyskowo po śladzie ulic Solskiego, Pięknej, Szubińskiej i Kruszwickiej. Torowisko nie tylko poprawi  komunikację na Szwederowie i Górzyskowie. Będzie to także alternatywna trasa pomiędzy górnym tarasem, a centrum miasta. Długość tej nowej trasy to około 3,4 km.

Dodatkowo przygotowane zostaną również koncepcje rozbudowy pętli w Lesie Gdańskim oraz przy ul. Bałtyckiej. Inwestycja w Myślęcinku zapewni sprawniejszy ruch taboru tramwajowego poprzez wyposażenie pętli w dodatkowy tor peronowy dla osób wysiadających oraz dodatkowy tor peronowy dla wsiadających do pojazdów. Z kolei inwestycja na Bartodziejach pozwoli na korzystanie z zastępczej pętli w przypadku awarii zarówno po zachodniej jak i wschodniej części sieci tramwajowej miasta Bydgoszcz.

Przed nami kolejne konsultacje

W trakcie przygotowywania planów będą uwzględniane m.in. rozwiązanie związane z poprawą przepustowości na skrzyżowaniach, uwzględniające potrzeby niepełnosprawnych. Dodatkowo w analizach kosztów będą analizowane dwa rodzaje  konstrukcji torowiska: klasyczne podsypkowe oraz tzw. „zielone”. Po przygotowaniu koncepcji przebiegu wszystkich trzech tras, planowane są konsultacje społeczne, po których nastąpi ewentualne wprowadzenie zmian. 

System sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w pojazdach funkcjonuje na liniach tramwajowych i autobusowych w Bydgoszczy. Do zakupu biletu wystarczy jedynie karta płatnicza z funkcją zbliżeniową.

Każdy pojazd w którym można nabyć bilet za pomocą zbliżeniowej karty płatniczej oznaczony jest specjalną naklejką na szybie, przy środkowych drzwiach. W przypadku tramwajów dwuwagonowych urządzenie Open Payment System dostępne jest tylko w pierwszym wagonie.

 

Czytaj więcej...

 

KRÓTKA INSTRUKCJA ZAKUPU BILETU KARTĄ ZBLIŻENIOWĄ POPRZEZ OPEN PAYMENT SYSTEM:

1.Na ekranie urządzenia Open Payment System wybieramy odpowiedni rodzaj biletu:

Czytaj więcej...

 

2.Nastepnie do czytnika należy przyłożyć kartę płatniczą i gotowe! Bilet kupiony!

Czytaj więcej...

 

3.Przy kontroli biletów należy okazać kontrolerowi jedynie kartę płatniczą, którą była dokonywania transakcja lub przyłożyć kartę do urządzenia Open Payment System.

Czytaj więcej...

 

Czytaj więcej...
Nowe bilety okresowe oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy.

Nowe bilety okresowe oraz bezpłatne przejazdy dla dzieci i uczniów zamieszkałych w Bydgoszczy.

Nowe bilety okresowe dla uczniów.

Uprzejmie informujemy, że uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały nowe bilety okresowe. Bilety w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny) przysługują uczniom zamieszkałym w Bydgoszczy, uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjów. Bilety okresowe kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna legitymacja szkolna z wpisanym bydgoskim adresem zamieszkania. Wymienione bilety dla dzieci i uczniów można zakupić w punktach sprzedaży biletów okresowych, przez Internet lub w biletomatach.

Nowe bilety okresowe dla dzieci w wieku od 4 do 7 lat.

Od 1 marca 2018 r. wprowadzone zostały także nowe bilety okresowe przeznaczone dla dzieci, które nie rozpoczęły jeszcze nauki szkolnej. Dzieci w wieku od 4 do 7 lat, zamieszkałe w Bydgoszczy będą mogą korzystać z biletów okresowych w cenie 10zł (miesięczny lub 30-dniowy) i 100zł (roczny). Bilety te kodowane są na Bydgoskiej Karcie Miejskiej, a dokumentem uprawniającym do korzystania z nich jest ważna Karta Bydgoskiego Malucha. Karta wydawana jest wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godzinach pracy 7:00 – 17:00. Bydgoska Karta Miejska i Karta Bydgoskiego Malucha wydawane są na wniosek. Do wniosku o wydanie BKM należy dołączyć zdjęcie.

Bezpłatne przejazdy dla uczniów korzystających ze stypendium szkolnego przyznanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy i uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjów.

Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy od 1 marca 2018 r. prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Bydgoszczy przysługuje uczniom szkół podstawowych i gimnazjów, którym decyzją Prezydenta Miasta Bydgoszczy przyznano stypendium szkolne. Uprawnienie do bezpłatnych przejazdów kodowane jest na spersonalizowanej Bydgoskiej Karcie Miejskiej wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta ZDMiKP przy ul. Toruńskiej 174a w godz. 7:00 – 17:00. W celu zakodowania biletu uprawniającego do bezpłatnych przejazdów należy przedłożyć ważną legitymację szkolną oraz oryginał dokumentu decyzji o przyznaniu stypendium szkolnego.

 

Czytaj więcej...

Podkategorie

Strona 1 z 3