pomorski-1W Bydgoszczy mamy ponad 100 obiektów inżynierskich. Nieodzownym elementem są ich okresowe remonty i naprawy.
Na bieżąco prowadzimy prace utrzymaniowe oraz inwestujemy w budowę nowych przepraw mostowych.
Nasze działania mają na celu zachowanie ciągłości ruchu, a przede wszystkich bezpieczeństwo użytkowników dróg.

Już od pewnego czasu prowadzimy prace diagnostyczne Mostu Pomorskiego.
W ostatnich dniach wykonywane były badania specjalistyczne, polegające na pomiarach ugięć konstrukcji mostu. Do wykonania tych prac wykorzystaliśmy barkę zacumowaną bezpośrednio pod obiektem.

Most pomiędzy rondami Fordońskim i Toruńskim to wysłużona konstrukcja kablobetonowa. Obiekt w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku zaprojektował Maksymilian Wolff z zespołem z Biura Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdańsku.
Wtedy była to pierwsza w Polsce realizacja obiektu w tej technologii tzw. montażu nawisowego (prefabrykaty belek głównych składane były wspornikowo z obu przyczółków ku sobie, jeden po drugim, by połączyć się nad rzeką). Most oddano do użytku w roku 1970.

W ostatnim czasie zdiagnozowaliśmy jednak zarysowania 1 z 5 belek nośnych tego mostu, która może świadczyć o wyeksploatowaniu tego elementu obiektu mostowego.

pomorski-2Aby zdiagnozować przyczyny tego zarysowania i dokładnie sprawdzić elementy wysłużonego obiektu, poprosiliśmy o konsultację merytoryczną prof. Arkadiusza Madaja z Politechniki Poznańskiej.
Wstępna ocena uszkodzenia belki mostu wymusiła profilaktyczne ograniczenie ruchu pojazdów ciężarowych na samym obiekcie.

W ostatnich czasie zgodnie z wytycznymi specjalistów branży mostowej, zainstalowaliśmy też specjalne mierniki na belkach, które pozwolą na długotrwałe szczegółowe pomiary ugięć (obserwowanie uszkodzeń) w czasie.
Prace pod mostem wykonywaliśmy przy wykorzystaniu dużej barki zacumowanej na rz. Brdzie bezpośrednio pod mostem.
Roboty nie utrudniały ruchu pojazdów, pieszych i rowerzystów na samym obiekcie.

W międzyczasie opracowujemy plan dalszego postępowania zabezpieczenia uszkodzenia oraz analizę możliwości jak najszybszego przywrócenia mostu do pełnej sprawności.
W zależności od otrzymanych wyników badań, będziemy prowadzili kolejne działania, które w przyszłości skutkować mogą wyłączeniem niektórych pasów ruchu na moście.

pomorski-3Most Pomorski pod dużym obciążeniem 
Obiekt, który stanął w ciągu ul. Szerokiej (dzisiaj Al. Kardynała Stefana Wyszyńskiego) został zaprojektowany blisko 60 lat temu, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi normami i prognozami ruchu. Przez większość swojego istnienia prowadziła tutaj główna trasa tranzytowa przez Bydgoszcz (droga krajowa nr 5).

Od czasu jego wybudowania niesamowicie wzrosło jednak natężenie ruchu pojazdów, a tym samym obciążenia samego obiektu.
Pojawiły się nowe i dużo cięższe samochody ciężarowe oraz nowoczesne ale też dużo cięższe tramwaje.

W latach 2004-2005, wraz z całym układem komunikacyjnym, most został zmodernizowany – zostało przeniesione torowisko tramwajowe na środek mostu pomiędzy jezdnie (kiedyś było zlokalizowane po wschodniej stronie obiektu). Konstrukcja mostu została wzmocniona taśmami z włókien węglowych  (na tamte czasu była to nowoczesna technologia).

Biorąc pod uwagę okres wybudowania mostu, wszelkie prowadzone na bieżąco działania utrzymaniowe obiekt mostowy został w 2010 roku objęty punktami szczegółowej obserwacji geodezyjnej oraz dodatkową kontrolą okresową.