trasa-3Dobiegają końca prace przy podparciu Mostu Uniwersyteckiego nad Brdą.
15 kwietnia ogłosiliśmy przetarg na dalsze prace naprawcze na obiekcie.


Prace przy podparciu obiektu prowadzone są na podstawie przygotowanej już dokumentacji technicznej. Obecnie pod obiektem przygotowane zostało podłoże pod konstrukcje wsporcze, wykonano większość robót ziemnych i wbito grodzice stalowe w rejonie nabrzeża Brdy, bowiem jedna z podpór zlokalizowana zostanie w rzece.

Docelowo pod obiektem ustawione zostaną 4 podpory (klatki stalowe). Trzy z nich zostały już wykonane.
Zgodnie z podpisaną umowa prace przy podparciu obiektu zakończą się jeszcze w kwietniu bieżącego roku.

trasa-un-7Prace naprawcze w toku.
Dnia 15 kwietnia ogłoszony został przetarg na wybór wykonawcy, który przeprowadzi prace naprawcze na obiekcie.
Prace będzie można realizować dopiero po wykonaniu tymczasowych podpór pod mostem (obecnie realizowane), opracowaniu odpowiedniej dokumentacji technicznej oraz innych zabiegach technicznych związanych np. z odciążeniem całej konstrukcji mostu Uniwersyteckiego.

Operacja na węzłach mocujących wanty będzie bardzo skomplikowana, bowiem cały czas są one przeciążone – udział obciążeń pojazdami (których obecnie nie ma) we wszystkich naprężeniach, jakie tam występują jest bardzo mały.

Spawanie, które jest konieczne do zamocowania dodatkowych blach w węzłach, będzie powodowało bardzo duże rozgrzanie konstrukcji, więc naprężenia te należy bezwzględnie usunąć – wyzerować.
Pomóc ma w tym podparcie obiektu oraz poluzowanie want.
Dopiero wówczas możliwe będzie wzmocnienie węzłów.
Po tej operacji wanty ponownie zostaną napięte.

trasa-2Aby kontrolować stan naprężeń, a działanie przebiegło bezpiecznie, na węzłach zostaną zainstalowane czujniki tensometryczne, a cały most objęty zostanie precyzyjną kontrolą geodezyjną.
Zostaną też wykonane kolejne dodatkowe specjalistyczne badania stali z węzłów, które pozwolą ocenić możliwość dalszego jej wykorzystania.


Podczas zaplanowanych prac naprawczych wykonawca zoptymalizuje system monitoringu obiektu mostowego oraz dokona niezbędnych prac w rejonie podpór skrajnych od strony Dworca PKS-u (łożyska mostu)

Przy okazji warto dodać, że ZDMiKP wykorzysta okoliczności związane z pracami na moście do zmodernizowania i zoptymalizowania stałego systemu monitoringu. Modernizacja ta polegać będzie na wymianie osprzętu na nowocześniejszy (obecny ma 8 lat), zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most zostanie wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostaną kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

W zakresie terminu ZDMiKP zakłada, że prace te można będzie wykonać w ciągu 180 dni, lecz w związku z zauważalnymi ryzykami w tak nietypowym przedsięwzięciu, dopuszcza się realizację w dużo dłuższym, bo nawet 300 dniowym terminie. Jednakże termin ten będzie w przetargu wysoko punktowany i firmy, które zadeklarują najkrótszy (otrzymując maksymalną liczbę punktów), będą musiały bardzo wnikliwie ocenić wszelkie ryzyka i być przekonane, że tak trudne zadanie da się bez kłopotu tak szybko wykonać.

Należy zaznaczyć, że celem jest doprowadzenie mostu do pełnej zgodności z normami, na podstawie których konstrukcja była projektowana.
Oznacza to, że finalnie uzyskamy pełnowartościowy obiekt o najwyższej nośności, jaką te normy przewidywały, i jaką powinien on mieć od samego początku.

O postępach procedury przetargowej informować będziemy na bieżąco.