zarowka
Nie tylko drogi, ale również ich oświetlenie znajduje się w naszym utrzymaniu. Bydgoskie ulice, chodniki i ścieżki rowerowe oświetla ponad 32 tysiące latarni. Blisko 13 tysięcy stanowi naszą własność, ale kolejne, ponad 18 tysięcy własność operatora energetycznego.Przysłowiowa żarówka

Przywołana nazwa bardziej odpowiada zastosowaniu domowemu. W przypadku oświetlenia ulicznego źródło, które daje światło, nazywamy oprawą oświetleniową. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że nasze oprawy w ponad 7 tysiącach są najnowszego typu - LED. Oznacza to, że pobierają mniej prądu. Podczas instalacji wymagają również mniejszych przekrojów przewodów do podłączenia. Do tego słupy są ultra lekkie, ocynkowane. Do ustawienia nie wymagają wylewania fundamentu. Są szybkie w montażu i stosunkowo tanie w utrzymaniu. Do tego całość punktu oświetleniowego, czyli słup plus oprawa są wyposażone w elektronikę umożliwiającą zmniejszenie natężenia światła np. w godzinach nocnych pomiędzy: 02:00, a 04:00, tym samym zredukowanie poboru mocy. Do tego ze świecącego punktu otrzymujemy informację o poprawności jego pracy. W przypadku uszkodzenia na monitorze komputera operator widzi, że latarnia jest uszkodzona, nie daje światła, albo daje światło o zmniejszonej sile. Dzięki temu nie tylko mniejszy pobór prądu wpływa na zredukowanie kwot utrzymania, ale również koszty eksploatacji i serwisku, które są zdecydowanie niższe w porównaniu z oprawą sodową.

Nowocześnie, ale w stylu

Są miejsca, w których nie możemy zastosować tradycyjnych słupów i opraw. Powodem jest historyczny charakter zabudowy, czy estetyka otoczenia, która wymaga latarni utrzymanych w stylu epoki. Wówczas stosujemy rozwiązania, jak np. na ulicy Mostowej. Podczas remontu, który przeprowadziliśmy kilka lat temu, zleciliśmy nie tylko wykonie specjalnych balustrad na moście, ale również słupów i kształt opraw, w których zastosowaliśmy nowoczesne, energooszczędne źródła światła.

Mosty też

Utrzymujemy w sprawności nie tylko oświetlenie ulic, chodników, ścieżek rowerowych. Iluminacja np. przecinających się pylonów na moście nad rzeką Brdą na Trasie Uniwersyteckiej także znajduje się w naszym utrzymaniu. Zastosowane projektory umożliwią zmianę podświetlenia pylonów stosownie do okazji. Wysycenie kolorów na konstrukcji uzależnione jest od zielonego podkładu. Mimo to, nie ma większych kłopotów z uzyskaniem, odpowiedniego efektu. Konstrukcję możemy podświetlić na biało, czerwono, żółto. Strumienie światła zmieniać, nakładać na siebie. Wszystko dzięki oprogramowaniu.
Już wcześniej wspominaliśmy o moście Sulimy Kamińskiego. Konstrukcja również została podświetlona, jednak w tym przypadku światłem białym. Podobnie jest w przypadku wielu innych przepraw, które nie tylko oświetlamy z góry, ale również dla uzyskania efektu w innych miejscach. Kolejnym przykładem może być wiadukt nad torami kolejowymi w ulicy Gdańskiej. Czerwona kratownica po zmroku jest podświetlona czerwonym projektorem. Światło efektownie załamuje się na stalowej konstrukcji eksponując jej kształt.

Doświetlone przejścia dla pieszych

Szczegóły przedsięwzięcia opisaliśmy w tym miejscu.

Także w Boże Narodzenie

Każdego roku przed zbliżającym się Bożym Narodzeniem instalujemy świąteczne iluminacje. Wizytówką miasta stały się anioły z ul. Mostowej, kareta na Starym Rynku, czy pani z parasolką na Placu Teatralnym. Równie miłych wrażeń dostarczają projekcje na murach Urzędu Miasta przy ul. Jezuickiej, czy świąteczne oświetlenie choinki. Sople, gwizdki, bombki choinkowe, które cieszą w tym wyjątkowym czasie na niezliczonych ulicach naszego miasta, to także mieści się w zakresie naszych obowiązków.

Zespół

Nad infrastrukturą oświetleniową czuwa nasz zespół elektroenergetyczny. Jak w każdym gospodarstwie domowych odpowiadają za rozliczenia z operatorem energetycznym, naprawy, konserwacje. Naprawy zlecają na zewnątrz. W przypadku naszego oświetlenia firmie, która została wyłoniona w przetargu. W przypadku własności operatora energetycznego naprawy są zlecane właścicielowi. My nie możemy dokonywać napraw na latarniach, które stanowią własność operatora.
Zespół zajmuje się także planowaniem inwestycji – budową nowego oświetlenia, wymianą starego na nowe. W ostatnim czasie pracuje także nad szczegółami związanymi z publicznym transportem zeroemisyjnym. Elektromobilność to, nie tylko autobusy napędzane silnikami elektrycznymi, ale przede wszystkim stacje do ich ładowania zlokalizowane na trasie ich przejazdu.

Zgłoszenia

Mimo przeprowadzanych każdego miesiąca tzw. nocnych przeglądów zdarzają się przypadki, że krótko po nich następuje awaria. Czasami przepali się oprawa, innym razem sterowanie, a jeszcze innym razem upali się kabel. Wówczas problem jest poważniejszy ponieważ przestaje świecić tzw. sekcja, czyli kilka latarni podłączonych do danego obwodu elektrycznego. Naprawa także wymaga więcej czasu. W pierwszej kolejności należy ustalić miejsce uszkodzenia, a następnie wykopać kabel, złożyć tzw. mufę, czyli element, który połączy nieuszkodzoną część kabla z nowym, wstawionym fragmentem.
Zawsze w takich przypadkach, jak uszkodzenia oświetlenia ulicznego, czy sygnalizacji świetlnej przyjmujemy zgłoszenia pod numerem telefonów: (52) 582-27-13; (52) 582-27-01 lub za pośrednictwem Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Grudziądzka 9, 85-130, telefon nr: (52) 585-98-88 całodobowo przez 7 dni w tygodniu.
Dostępny jest także formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej

Operator zawsze poprosi o niezbędne informacje w tym, dokładny adres i typ uszkodzenia oświetlenia. Bardzo pomocne podczas zgłoszenia jest podanie numeru słupa, na którym znajduje się niedziałająca lampa. Dane przekazuje firmie zajmującej się naprawą oświetlenia z uwzględnieniem podziału wynikającego z własności.