Labo ZDMiKP
Każda inwestycja drogowa-budowa, remont, a nawet malowanie przejść dla pieszych, czy odmalowanie balustrad na moście jest nadzorowane przez laboratoriom drogowe ZDMiKP.

Zasadniczo przeprowadzamy wszelkie możliwe badania w zakresie branży drogowej. Począwszy od odwiertów w nawierzchni przez pomiar grubości malowania pasów rozdziału jezdni, czy przejść dla pieszych. Już w trakcie prowadzenia robót przez wykonawców zewnętrznych, ekipa z naszego laboratoriom towarzyszy im od pierwszych do ostatnich dni na budowie. Podobnie podczas dokonywania odbiorów. Na bieżąco zgłaszamy uwagi i obszary robót, które w naszej ocenie należy poprawić. Do tej pory nie zdarzyła się sytuacja, w której wyniki badań przeprowadzonych w ZDMiKP zakwestionowała inna jednostka badawcza wskazana przez wykonawcę.
Badamy grubości warstw budowanych jezdni. Począwszy od gruntu pod podbudową, a skończywszy na tzw. warstwie ścieralnej, po której po zakończeniu inwestycji jeżdżą auta. Mało tego, nie tylko dokonujemy pomiaru grubości warstw. Badamy również ich parametry. Zagęszczenie, wytrzymałość, chropowatość, odporność na ścieranie oraz inne istotne dla trwałości inwestycji drogowej parametry.
Mierzymy grubości wykonanego oznakowania poziomego ulic. Sprawdzamy, jakość wykonanego malowania na konstrukcjach stalowych, mostów, kładek, schodów.
Od tego roku dysponujemy kolejnymi, nowymi maszynami, które wykorzystujemy do m.in. do badania, jakości prac na budowie przedłużenia trasy uniwersyteckiej, a za chwilę, budowy tramwaju w ulicy Kujawskiej, czy rozbudowy ulicy Grunwaldzkiej. W ostatnim czasie wzbogaciliśmy się o maszynę do badania wytrzymałości betonów na ściskanie. Aparat do badania nośności podłoża gruntowego i podbudowy drogowej. Ostatnim nabytkiem jest nowy wóz wiertniczy do rdzeniowania nawierzchni asfaltowych i mieszanek betonowych.
Nie tylko widać naszą ekipę badawczą na jezdniach, czy chodnikach. Przeprowadzamy również pomiary torowisk tramwajowych. Podobnie, jak w przypadku wozu, jednym z naszych zakupów był toromierz samojezdny, za pomocą, którego dokonujemy pomiarów geometrii toru tramwajowego. Dysponujemy wszelkiego rodzaju suszarkami do pobranych próbek, a także urządzeniami do pomiarów geodezyjnych.
Systematyczny i konsekwentnie prowadzony nadzór już na etapie budowy wyklucza wszelkiego rodzaju odchylenia od przyjętych norm w budowie. Dzięki temu wydatnie ulega skróceniu czas dokonywania poprawek. Czym, więcej wychwyconych przed ostatecznym obiorem obszarów do poprawy, tym mniej pracy podczas dokonywania odbiorów. Krótsza droga do uzyskiwania pozwoleń na użytkowanie, a przede wszystkim dobra, bezpieczna i komfortowa eksploatacja w przyszłości dla wszystkich użytkowników.