Aktualności

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie docelowo dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Większość prac po stronie wschodniej została już wykonana.
12 stycznia wprowadzone zostaną dalsze zmiany w organizacji ruchu na tym odcinku.

Do tej pory na odcinku blisko 1,5 km wykonana została nawierzchnia jezdni wschodniej ul. Smukalskiej. Natomiast na pozostałym 500 metrach ułożona została nawierzchnia na całej szerokości jezdni. Na tych odcinkach do wykonania pozostanie już tylko ułożenie warstwy ścieralnej.
W ramach prowadzonych robót wykona została też kanalizacja deszczowa oraz liczne prace ziemne.

Czytaj więcej...W związku jednak z pogarszającym się stanem dotychczasowej nawierzchni oraz planami dalszych prac budowlanych, w środę 12 stycznia wprowadzone zostaną zmiany w organizacji ruchu.
Ruch pojazdów zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię a dodatkowo na jego fragmencie wprowadzony zostanie ruch wahadłowy.
Nadal zamknięty będzie wlot ulicy Smętowskiej.
Miejsce prowadzenia robót zostanie wygrodzone a kierowcy naprowadzeni na odpowiedni tor jazdy.

Przy sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca rozpocznie rozbiórkę nawierzchni jezdni zachodniej a następnie przebudowę całej infrastruktury podziemnej.
Po zakończeniu tych prac, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.
Przewidywany termin obowiązywania powyższych zmian na tym odcinku to około 2 miesiące.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Termin realizacji: I połowa 2023 r.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Pragniemy poinformować, że 7 stycznia Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy oraz Kasy Biletowe przy ul. Toruńskie 174a będą nieczynne

Pozostałe KASY BILETOWE:
Kasa na Dworcu PKP (wcześniej Zygmunta Augusta) – kasa nr 9
6 stycznia - nieczynna
7 stycznia - godz. 7.00 – 17.00

Kasa przy ul. Modrzewiowej 19
6 stycznia – nieczynna
7 stycznia – godz. 8:30 - 15.30

Czytaj więcej...Naprawa uszkodzonych elementów mocowań mostu została już zakończona. Obecnie trwają roboty przy ponownym napięciu want oraz badania laboratoryjne wybranych elementów konstrukcji.
Po zakończeniu naciągu want, będziemy mogli przystąpić do próbnych obciążeń konstrukcji.
Po osiągnięciu satysfakcjonujących wyników, udostępnimy obiekt do ruchu.

Wszystkie węzły obiektu, zostały już naprawione.
Spawanie, które było konieczne do zamocowania dodatkowych blach wzmacniających w węzłach mocujących wykonano.
Zainstalowane zostały też pierwsze z czujników nowego monitoringu.
Ekipy wykonawcy rozpoczęły ponowny naciąg want.

Harmonogram prac na moście w styczniu 2022 roku (zaplanowano z uwzględnieniem warunków atmosferycznych):
- ponowny naciąg want – do 17 stycznia 2022
- montaż i uruchomienie monitoringu na obiekcie – do 20 stycznia
- wykonanie próbnych obciążeń obiektu – 21 stycznia

Pozytywne wyniki obciążeń próbnych pozwolą udostępnić most jeszcze w styczniu.
Wykonawca intensyfikuje wszelkie niezbędne działania i zamierza dotrzymać umownego terminu zakończenia prac tj. 26.01.2022 roku.

Czytaj więcej...Niezależnie od prac na moście w styczniu kontynuowane będą jeszcze laboratoryjne badania zmęczeniowe liny stalowej pobranej z jednej z want mostu.
Chcemy mieć pewność, że awaria nie wpłynęła na trwałość całego obiektu.
Badania zmęczeniowe są obecnie realizowane na Politechnice Bydgoskiej.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Niezależnie od prowadzonych prac naprawczych i badań mostu, korzystając z pełnej dostępności konstrukcji, wykonujemy szereg innych prac.
W styczniu zostaną jeszcze doprojektowane i zainstalowane włazy kratowe, które uniemożliwią gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwujemy i dodatkowo zabezpieczymy strefę kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności.
Oględziny przeprowadzone przez ekspertów przy okazji prac naprawczych potwierdziły taką konieczność.

Czytaj więcej...Po dokonaniu naprawy i oddaniu mostu do ruchu Wykonawca będzie prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.

Nad całością zadania od samego początku czuwa grono wybitnych Naukowców z czołowych polskich uczelni technicznych – z Wrocławia, Gdańska i Bydgoszczy.
Celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej i udostępnienie jej do ruchu.

TCzytaj więcej...rwają prace przy przebudowie ul. P. E. Strzeleckiego oraz budowie ul. Studenckiej w Nowym Fordonie.

Nowe ulice ułatwią dojazd do kilkunastu bloków.
Powstaną również miejsca postojowe oraz chodnik wzdłuż ul. Akademickiej zapewniający dojście do przystanków.

Na terenach pomiędzy ulicami Kaliskiego i Studencką powstało już kilkanaście budynków wielorodzinnych. Obecnie budowane są kolejne bloki. Wraz z nimi inwestor zdecydował się w porozumieniu z Miastem zbudować nowy układ komunikacyjny zapewniający dojazd do nowych budynków oraz poprawiając obsługę istniejących już obiektów.

Czytaj więcej...W ramach prowadzonych aktualnie prac przebudowywana jest ul. P. E. Strzeleckiego na odcinku od S. Kaliskiego do Studenckiej. Nawierzchnia z ażurowych płyt zostanie zastąpiona kostką betonową. Wzdłuż ulicy budowana jest kanalizacja deszczowa. Powstaną również chodniki i zatoki postojowe.

Od podstaw powstaje natomiast 200 metrowy odcinek ul. Studenckiej w kierunku ul. Akademickiej.
Obie ulice będą wyposażone w 6-metrowe jezdnie i 2-metrowe chodniki.
Łącznie na obu ulicach powstanie prawie 60 miejsc do parkowania.

Warto podkreślić że od ul. Studenckiej wzdłuż ul. Akademickiej zostanie również dobudowany chodnik. Zdecydowanie ułatwi to osobom z rozbudowującego się osiedla dotarcie do przystanków komunikacji miejskiej w obrębie skrzyżowania Akademicka-Kaliskiego.
Inwestor planuje zakończyć prace w połowie biezacego roku.

Strona 22 z 347