Aktualności

Czytaj więcej...Wydane zostało pozwolenie na rewitalizację najważniejszego placu w Starym Fordonie. Po przekazaniu wykonawcy placu budowy, ruszą prace budowlane. Na Rynku pojawią się stylowe chodniki, fontanna i zieleń.
To już kolejna inwestycja w tej części miasta.
Obecnie twają prace przy budowie umocnionego nabrzeża oraz kompleksowa rewitalizacja uliczek pomiędzy ulicą Bydgoską a brzegiem Wisły. 

Prace na Rynku będą dzielone na etapy, by zapewnić dojście i dojazd do możliwie dużej liczby posesji oraz zachować przejazd autobusów komunikacji publicznej w ciągu ulic Bydgoska-Wyzwolenia.
Pozostanie też zapewniony przejazd pomiędzy ulicą Cechową i Cierpicką a w trakcie prac utworzony zostanie tymczasowy parking wzdłuż ul. Ordynackiej.
Warto podkreślić, że zarówno o rozwiązaniach projektowych, jak i sposobie organizacji ruchu, rozmawialiśmy ze Stowarzyszeniem Miłośników Starego Fordonu.

Wizytówka naszego miasta
Docelowo na Rynku w Fordonie wprowadzone zostaną ograniczenia dla ruchu kołowego oraz rozwiązania sprzyjające pieszym. Wiele elementów poprawi dostępność dla osób z ograniczeniami ruchowymi. Strefa rynku ma być bezpieczną przestrzenią pieszą, deptakiem z warunkowym i uspokojonym dostępem dla ruchu kołowego. Ulica Wyzwolenia, z uwagi na potrzeby komunikacyjne, zachowa swój dotychczasowy charakter – z ruchem samochodowym.

Naturalne materiały
Dominującym materiałem posadzek będzie szara kostka granitowa. Do rewitalizacji Rynku wykorzystamy między innymi część kostki z ul. Bydgoskiej oraz Starego Rynku. Różne sposoby jej układania oraz odcienie wyznaczą poszczególne strefy Rynku. Ciemniejszy odcień i podział z użyciem gładkich granitowych płyt, nawiązujący do bryły kościoła, zostanie zaakcentowany przed świątynią.

Kostka w układzie koncentrycznym pojawi się też w centralnej części placu, gdzie funkcjonować ma fontanna. Wokół lipowej alei, która zdobić ma południową część placu i prowadzi w kierunku dawnego kościoła ewangelickiego, pojawi się ceramiczny bruk. Ławki i siedziska wykonane zostaną z drewna. To nawiązanie do faktu, że aż do XIX wieku fordońska synagoga była drewniana.

Czytaj więcej...Fontana z tryskającymi dyszami
Fontanna zlokalizowana będzie we wschodniej części placu. Będzie miała formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki. Poziom płyty rynku i niecki będą płynnie połączone. Rozwiązanie to umożliwi, zależnie od zamiaru, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach i upuszczeniu wody do zbiornika lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Ważne szczegóły i detale
W posadzce przy ścianie kościoła wmontowane zostaną tablice żeliwne z jego historią. W posadzce rynku umieszczone zostaną punkty świetlne, rysujące kształt placu po zmroku. Dodatkowo w posadzkę wbudowany zostanie również fundament pod choinkę.
Pomnik ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Fordonu w latach 1939-1945 na Rynku Starego Fordonu zostanie zrewitalizowany i odbudowany w nowej lokalizacji.

Oświetlenie formą i wymiarami nawiązywać będzie do historycznych latarni, których wizerunek znaleźć można na dawnych fotografiach Fordonu. Na słupach umieszczone będą uchwyty do montażu flag.
Pojawią się też punkty podświetlające korony drzew, elewację kościoła oraz oczka świetlne wkomponowane w nawierzchnię.

Czytaj więcej...Dużo zieleni
Zachowane zostaną lipy rosnące po południowej stronie Rynku. Szpaler tych drzew podkreślony zostanie innym rodzajem nawierzchni.
Pomiędzy fontanną i wschodnią pierzeją sadzone będą drzewa w dużych donicach. Dodatkowo planowane jest zasadzenie bezpośrednio do gruntu w sąsiedztwie wlotu ul. Sikorskiego klonu, którego sąsiedztwo zabezpieczy ochronna krata.
W małych donicach betonowych sadzone będą begonie lub inne rośliny kwitnące.

Czytaj więcej...Stary Fordon – moc inwestycji
Przypominamy, że obecnie trwają prace przy budowie umocnionego nabrzeża w tej części miasta. Umożliwi ono cumowanie i wodowanie łodzi oraz zachęci do odpoczynku nad Wisłą. Kontynuowane są też prace przy kompleksowej rewitalizacji uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską i brzegiem Wisły. Nabiorą one estetycznego wyglądu i zachęcą do rekreacji.

Trwa również modernizacja 7 miejskich kamienic. Wcześniej w Starym Fordonie zrewitalizowana została m.in. ulica Bydgoska.
W oparciu o Bydgoski Budżet Obywatelski powstał też monitoring, place zabaw i przebudowana została ulica Celna.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 czerwca 2021 r. (piątek) Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Centrum Obsługi Klienta na ul. Toruńskiej 174 a w Bydgoszczy będą nieczynne.

Na mocy Zarządzenia nr 7/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy dniem wolnym za 1 maja 2021 r. - święto przypadające w sobotę - został ustalony piątek 4 czerwca 2021 r. (po święcie Bożego Ciała).

W tym dniu (04.06) bez zmian funkcjonować będą wyłącznie Kasy Biletowe:
- ul. Zygmunta Augusta 10 (przy Dworcu Głównym), czynna w godz. 8.00 do 17.00 (także wydawanie kart BKM),
- ul. Modrzewiowa 19 (stacja Bydgoszcz Leśna), w godz. 8.30 – 15.30 (także wydawanie kart BKM),

Mieszkańców i wszystkich zainteresowanych prosimy przy planowaniu wizyty w Urzędzie o uwzględnienie, że w święto Bożego Ciała (3 czerwca) ZDMiKP, Centrum Obsługi Klienta oraz wszystkie Kasy Biletowe będą nieczynne.

Czytaj więcej...1 czerwca ruszyła rywalizacja o puchar Rowerowej Stolicy Polski. Akcja potrwa przez cały miesiąc.
W zabawie może wziąć udział każdy. Wystarczy pobrać specjalną aplikację na telefony.

W zabawie bierze udział ponad 50 miast i wszystkie mają równe szanse – niezależnie od wielkości i liczby mieszkańców, ponieważ łączna liczba przejechanych kilometrów jest dzielona przez liczbę mieszkańców.

W ubiegłym roku zwyciężyła Nowa Sól, która od dwóch lat nie chce oddać koszulki lidera. Czy w tym roku się to zmieni ?
Poza głównym pucharem dla zwycięzcy przygotowaliśmy także 5 mniejszych pucharów, które trafią do najlepszych miast w pięciu kategoriach:
- do 50 tys. mieszkańców,
- do 65 tysięcy mieszkańców,
- do 100 tysięcy mieszkańców,
- do 200 tysięcy mieszkańców,
- powyżej 200 tys. mieszkańców.

A dodatkowo do 3 najlepszych miast w kategorii ogólnej, trafią samoobsługowe stacje naprawy rowerów.

Oprócz konkurencji między miastami, na nagrody mają szanse również indywidualni rowerzyści, którzy przejadą najwięcej kilometrów.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, ściągnijcie na telefon bezpłatną aplikację Aktywne Miasta.
Po założenia konta wystarczy już tylko kręcić kolejne kilometry.

Zespół Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej również bierze udział w rywalizacji.
Do zobaczenia na trasie!

Czytaj więcej...W dniu 28 maja 2021 roku Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy otrzymał kolejne pismo z Politechniki Gdańskiej (PG), będące odpowiedzią na komentarz Prof. Krzysztofa Żółtowskiego przedstawiony podczas Sesji Rady Miasta i będący odniesieniem do wcześniej przekazanej ekspertyzy Politechniki Gdańskiej.

Przypomnijmy, że Prof. Krzysztof Żółtowski jest autorem ekspertyzy Mostu Uniwersyteckiego, zleconej przez Zarząd Dróg Miejskich I Komunikacji Publicznej w 2020 roku.

W odpowiedzi na przesłane pismo z PG, pragniemy poinformować, że zawarte tam informacje, mają w przeważającej części charakter polemiki naukowej, która w żaden sposób nie przyczyni się do szybkiej naprawy przeprawy tak ważnej dla mieszkańców Bydgoszczy.

Analizując część merytoryczną dotychczasowych wywodów naukowych PG, nie znaleźliśmy podstaw, by cofnąć naszym zdaniem słuszną decyzję o zamknięciu mostu i ograniczeniu ryzyka dla jego dotychczasowych użytkowników. Jak wiemy dotychczasowe obie ekspertyzy wskazują na prawdopodobne błędy projektowe.

TREŚĆ PISMA PG

W treści przywołanego najnowszego pisma PG ,pojawił się bardzo poważny zarzut tzw. „mataczenia". W tej sprawie niezwłocznie , bo już w dniu 28.05.2021 roku inspektor ZDMiKP dokonał przeglądu węzłów wymienionych w punkcie dotyczącym ostatniej naprawy spoin i wykonał stosowaną dokumentację fotograficzną ich obecnego stanu porównując ze sobą zdjęcia wykonane w grudniu 2020 r. w ramach ekspertyzy.
Analiza nie wykazała śladów naprawy spoin, o której mowa w piśmie Politechniki Gdańskiej z dnia 28.05.2021 roku.

W dniu 31.05.2021 roku pomimo własnego sprawdzenia zwróciliśmy się dodatkowo z wnioskiem do przedsiębiorstwa Kormost SA, wykonującego dotychczas prace zabezpieczające i badawcze na Moście Uniwersyteckim, o udzielenie szczegółowych wyjaśnień dotyczących czynności technologicznych i badawczych przeprowadzanych w ostatnich miesiącach podczas badania spoin oraz jednoznacznego oświadczenie, czy były naprawiane jakiekolwiek spoiny węzłów w latach 2020 – 2021 (ZDMiKP nie zlecał napraw spoin).
Stanowisko firmy Kormost SA jest jednoznaczne i wskazuje, że malowanie spoin miało charakter zabezpieczeń antykorozyjnych i było prowadzone już po wykonaniu wcześniejszych badań spoin, prowadzonych przez profesora Żółtowskiego w 2020 roku. Na tamtym etapie badań cześć farby musiała zostać zdjęta by móc przeprowadzić badania specjalistycznym sprzętem oraz zdiagnozować dokładnie zarysowania spoin.

WYSTĄPIENIE ZDMIKP do FIRMY KORMOST

TREŚĆ ODPOWIEDZI FIRMY KORMOST

Podkreślamy jednocześnie, że wszelkie materiały otrzymane dotąd, zarówno z Politechniki Gdańskiej, jak i od prof. Krzysztofa Żółtowskiego, zostały przekazane do Prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Mostu Uniwersyteckiego. Są również publikowane na naszej stronie internetowej w formie raportów.

Pragniemy również dodać, że wszelkie materiały również te o spoinach mostu (w szczególe których użyto sformułowania o „mataczeniu"), zostały przekazane wcześniej do Politechniki Gdańskiej, a jej przedstawiciele mogli się zapoznać ze stanem faktycznym obiektu (w tym spoin) podczas wielu wizyt odbytych w Bydgoszczy. Sprawa wytrzymałości konstrukcji stalowej w obszarze kowtwień want, w tym omówienie newralgicznych miejsc konstrukcji m.in. spoin była szczegółowo zaprezentowana w dniu 10 lutego br. podczas nadzwyczajnej Sesji Rady Miasta poświęconej zaistniałej awarii mostu - fragment zapisu video z Sesji 1 h 36m pod linkiem:
https://www.hdsystem.pl/fms/video/index.php?streamName=bydgoszczsesja&archData=10-02-2021
Tym samym informacje o braku jakichkolwiek materiałów, wyników dostępnych badań w temacie mostu Uniwersyteckiego uznajemy za nieprawdziwe.

Dotychczasowe pisma i doniesienia z Politechniki Gdańskiej przekazywane wręcz z cotygodniową regularnością, coraz bardziej utwierdzają nas w przekonaniu, że mogą mieć one za zadanie wyłącznie osłabić przyszłą odpowiedzialność projektantów mostu, podważyć autorytet eksperta powołanego przez ZDMiKP (również związanego z PG) oraz sprawiają wrażenie celowego nakierowywania opinii publicznej w inną stronę.

Zapewniamy, że celem ZDMiKP jako zarządcy dróg na terenie miasta Bydgoszczy, jest jak najszybsza naprawa uszkodzonej przeprawy mostowej.
Nie zamierzamy wchodzić w niepotrzebne spory wewnątrz środowiska eksperckiego. Naszym zdaniem dotychczasowa polemika prowadzona pomiędzy stronami, biorącymi udział w budowie mostu, z pewnością nie przyczyni się do przyspieszenia prac naprawczych na moście a mogą je jedynie utrudnić.

Strona 18 z 313