Aktualności

Czytaj więcej...Trwają już prace nad aktualizacją projektu rewitalizacji Rybiego Rynku. Stanie się on kolejnym eleganckim placem z małą architekturą, zielenią, gastronomią oraz miejscem organizacji wydarzeń dla instytucji kultury.
Po przebudowie nawierzchni wprowadzimy elementy przypominające również o jego historii. To efekt współpracy z Radą ds. Estetyki.

Rewitalizacja Rybiego Rynku dopełni zmiany jakie zaszły ostatnio w Salonie Bydgoszczy. Zależy nam, by przestrzeń przed odbudowanymi i wyremontowanymi gmachami nabrała estetycznego charakteru. To kolejny element tworzenia miasta bardziej przyjaznego dla pieszych, rowerzystów i turystów.

Czytaj więcej...Prace nad aktualizacją dokumentacji rozpoczęły się z początkiem marca i wykonuje je firma AMPA.
Kosztują prawie 86 tysięcy złotych i zakończą się latem.
Pozwoli to jeszcze w tym roku zlecić prace budowlane zmieniające charakter Rybiego Rynku.
Na ich rozpoczęcie w tegorocznym budżecie miasta zabezpieczonych zostało 3,7 mln zł.

Zakres aktualizacji obejmuje m.in. odnowienie uzgodnień, aktualizacje projektu wykonawczego branży drogowej, opracowanie projektu kanalizacji teletechnicznej na potrzeby monitoringu, wydzielenie zakresów branżowych na potrzeby przeprowadzenie przyszłego postępowania przetargowego oraz dostosowanie wszystkich rozwiązań do aktualnych norm, przepisów.

Zieleń i kulturalne wydarzenia zamiast samochodów
W ramach przygotowywanej inwestycji zagospodarowany zostanie nie tylko teren bezpośrednio przylegający do teatru. Projekt obejmie przebudowę Rybiego Rynku oraz ul. Grodzkiej na odcinku od ul. Podwale do skrzyżowania z ul. Przy Zamczysku włącznie wraz z dowiązaniem się do przebudowanego w latach ubiegłych odcinka ul. Podwale.

Dzięki przebudowie Rybi Rynek będzie mógł pełnić funkcje uzupełniające dla instytucji w pobliżu: Teatru Kameralnego, Muzeum Okręgowego oraz Barki Lemara.
Stworzy to również możliwość uruchomienia gastronomii. Zadanie doskonale będzie współgrać ze zrealizowaną już w latach ubiegłych restylizacją uliczek przyległych do płyty Starego Rynku (m.in. Podwale, Kręta, Mostowa, cześć Grodzkiej).

Czytaj więcej...Z Rybiego Rynku zniknie też parking.
Pozwala na to zbliżająca się do finału budowa wielopoziomowego parkingu Park & Ride przy ul. Grudziądzkiej. Wcześniej powstała infrastruktura tramwajowa (linia wzdłuż Kujawskiej) oraz drogowa (buspasy na Wałach Jagiellońskich i Kujawskiej), które ułatwiają podróże do ścisłego centrum komunikacją publiczną.

Uwagi ekspertów
Na etapie przygotowania pierwszego projektu szereg uwag zgłosiła Rada ds. Estetyki. Dotyczyły one między innymi podświetlenia róży wiatrów przy przystanku tramwaju wodnego, iluminacji drzew, wyboru nawierzchni kamiennej, ustawienia kutych lamp.

Po zakończeniu części drogowej inwestycji w kolejnym etapie zadbamy o dodatkowe elementy, które mają nawiązywać m.in. do historii tego zakątka Bydgoszczy oraz eksponować jego walory. Planowane jest między innymi umieszczenia przy nabrzeżu żurawia przypominającego o dawnym porcie oraz rzeźby kobiety sprzedającej śledzie. Zmienić ma się również forma samego przystanku tramwaju wodnego, tak by nawiązywał do strefy staromiejskiej. Iluminację zyskać ma również budynek spichrzy. To również rozwiązania rekomendowane przez ekspertów od estetyki.

Budynki już cieszą oko
W ostatnich latach wokół Rybiego Rynku zaszło wiele innych pozytywnych zmian. Kompleksem hotelowo-biurowym zabudowana została pusta parcela u zbiegu uli Grodzkiej i Podwale. W oparciu o fundusze unijne prace konserwatorskie prowadzono przy gmachu spichrzy. Historyczną elewację z imitacją szachulca zyskał zabytkowy budynek przy ul. Grodzkiej 16, będący częścią zabudowań teatru, które również odbudowano. 

Czytaj więcej...W porozumienie z gminą Osielsko zrealizowaliśmy kolejną drogową inwestycją. Ulica Bielska została utwardzono ekokostką. Stabilizuje ona nawierzchnię i ułatwia  odprowadzenie wody.
Wcześniej w tej części miasta razem ze stowarzyszeniem mieszkańców zbudowana została część ulicy Wieluńskiej.

Ulica Bielska w Myślęcinku łączy ważne skrzyżowanie Armii Krajowej z ulicą Izerską. Dodatkowo stanowi również granicę pomiędzy Bydgoszczą i gminą Osielsko.
Dzięki zawartemu w ubiegłym roku porozumieniu z sąsiednią gminą ulica zostanie utwardzona co poprawi obsługę sąsiadujących z nią terenów.

Czytaj więcej...Na nawierzchni zastosowaliśmy ekokstkę. Ten rodzaj nawierzchni pozwala na tworzenie powierzchni biologicznie czynnych, co poprawia odwodnienie. Kostka wyposażona jest w specjalne odstępniki, a powstałe przy układaniu wolne przestrzenie zasypywane są drobnym kruszywem. Część dedykowaną pieszym wyłożono standardową kostką.
Ulica zostanie utwardzona docelowo na odcinku 450 metrów. Większość prac została już wykonana. Pozostaną jeszcze regulacje studni i porządkowanie poboczy. Nawierzchnia ułożona zostanie jeszcze na kilkudziesięciu metrach.
Prace zakończą się w marcu.

Wszystkie prace kosztować będą ponad 520 tysięcy złotych.
Gmina dołożyła do realizacji tego zadania 150 tys. zł.

Czytaj więcej...Miasto Bydgoszcz oraz Gmina Osielsko razem działają w Stowarzyszeniu Metropolia Bydgoszcz realizując wiele wspólnych zadań.
Przed dwoma laty w tej części Myślęcinka utwardzona została również północna część ul. Wieluńskiej.
Zadanie zrealizowana w oparciu o program inicjatyw lokalnych 25/75.

Czytaj więcej...Trwają prace związane z przygotowaniem budowy nowych dróg dojazdowych do Łęgnowa i terenów inwestycyjnych w tej części Bydgoszczy. Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza jeszcze w tym roku zlecić budowę nowej ulicy łączącej Nowotoruńską z sektorem „C". Jedna z tamtejszych firm przygotowuje się natomiast do przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Hutniczej i Chemicznej. Wraz z jezdniami powstaną też chodniki i drogi rowerowe.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny zamierza zlecić jeszcze w tym roku wybudowanie drogi, która poprawi dostępność terenów inwestycyjnych od strony ul. Nowotoruńskiej.
Na zlecenie BPPT opracowano projekt nowej drogi łączącej ulice Hutniczą (na wysokości firmy Corimp) z Nowotoruńska (na wysokości firmy Supravis).
Przetnie ona tereny sektora „C", na którym znajduje się działki inwestycyjne.
Część drogi pokrywa się z obecnym przebiegiem wewnętrznej ulicy Grzybowej.

Czytaj więcej...BPPT pozyskało na to zadanie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.
Zadnie zostało skoordynowane z planowaną przebudową skrzyżowania z ulicą Nowotoruńskiej. Dla tego zadania zakończyły się prace nad projektem, trwa uzyskiwanie pozwolenia na budowę.

Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowywane są również w porozumieniu z firmą wznoszącą nowe centrum logistyczne.

W oparciu o podpisaną umowę inwestor przygotowuje kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta. Zewnętrzny partner poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników.

Dokumentacja zakłada między innymi
• budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta)
• przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami)
• Przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo
• Budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu
• Odcięcie południowego odcinka ul. Hutniczej od Nowotoruńskiej celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.

Czytaj więcej...Ważną częścią zadania jest również budowa nowych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo.
Zakończenie I etapu tej inwestycji planowane jest w przyszłym roku.

Czytaj więcej...Trwają prace przy budowie nowych mostów nad Brdą i przebudowie przyległych skrzyżowań.
Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe. Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami.
Most tramwajowy o długości 255 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodów (253 metry).
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł. 

Czytaj więcej...Most drogowy i równoległy tramwajowy będą opierać się na 6 podporach (po trzy z każdej stronie rzeki).
Każda podpora pośrednia mostu drogowego będzie składać się z trzech słupów, natomiast każda podpora pośrednia mostu tramwajowego będzie składać się z dwóch słupów.
Obecnie wykonywane są podpory pośrednie (zbrojenie i betonowanie).


Czytaj więcej...Wcześniej wykonawca zrealizowała większość prac przy przyczółkach nowych mostów po obu stronach rzeki.

Na ul. Fordońskiej i Perłowej kontynuowane są roboty ziemne, sieciowe, związane z infrastrukturą podziemną (wodociągową, energetyczną, kanalizacją deszczową i sanitarną,) siecią trakcyjną i roboty torowe.


Czytaj więcej...Postępują prace przy budowie torowiska na ul. Perłowej. Zakończono roboty rozbiórkowe.
Zniknęło dotychczasowe torowisko i słupy trakcyjne. Od strony górnego tarasu rozpoczęło się korytowanie, czyli tworzenie wykopu, w którym wykonana zostanie podbudowa pod nowe torowisko. Na teren budowy zwożone są materiały przeznaczone do wbudowania.

By zapewnić sprawną komunikację z zajezdnią tramwajową w pierwszej kolejności konieczne jest oddanie do użytku torowiska na moście i ul. Fordońskiej. To umożliwi następnie przebudowę węzła tramwajowego przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Perłowej.

Czytaj więcej...Budowa nowych mostów, które usprawnią ruch między Kapuściskami i Bartodziejami to obecnie największa miejska inwestycja. Tylko prace budowlane pochłoną ponad 153 mln złotych. Inwestycja została uruchomiana po zakończeniu kilku innych dużych zadań: zakończonej rozbudowie ulicy Kujawskiej oraz budowie systemu buspasów.

Te zadania również zostały sfinansowane z wykorzystaniem środków unijnych. Wszystkie tego typu projekty musimy zakończyć i rozliczyć do końca 2023 roku.

Strona 18 z 350