Aktualności

Czytaj więcej...Kończymy malowanie oznakowania poziomego w centrum miasta.
Prace prowadziliśmy w ramach rozszerzenia Strefy Płatnego Parkowania.

Zlikwidowaliśmy część miejsc postojowych na chodnikach, wprowadziliśmy kontrapasy rowerowe a część ulic przekształciliśmy w drogi jednokierunkowe.
Powstało też wiele nowych miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnościami.

Do piątku (25 sierpnia) wykonamy wszystkie zaplanowane roboty przy malowaniu oznakowania poziomego.
Następnie rozpoczniemy prace odbiorowe, po których wykonawca będzie musiał jeszcze ewentualne wykonać drobne poprawki i uzupełnienia. 

Lista ulic na których będą prowadzone ostatnie prace - od poniedziałku do piątku (21-25.08):

ul. I. Paderewskiego i J. Kasprowicza
ul. R. Berwińskiego i Gimnazjalna
ul. J. Pestalloziego i Pocztowa
ul. św. Floriana i K. Gotowskiego
ul. F. Druckiego-Lubeckiego

Strafa Płatnego Parkowania (SPP) w rozszerzonej i obecnie wymalowanej strefie, zacznie obowiązywać po zainstalowaniu na ulicach parkomatów.

Czytaj więcej...Obecnie trwa też postępowanie przetargowe na zakup nowych parkomatów. 
Nowe urządzenia zastąpią wysłużone parkomaty, z których niektóre mają już blisko 20 lat.
Wykonawca od daty podpisania umowy będzie miał 4 miesiące na ustawienie parkometrów w nowo wyznaczonej strefie parkowania, a następnie 2 kolejne miesiące na wymianę istniejących w centrum miasta.

Czytaj więcej...Warto pamiętać.
W trakcie prac przy malowaniu oznakowania poziomego, wprowadzamy tymczasowe zakazy parkowania.

Informacje dla mieszkańców są zamieszczone na tablicach wzdłuż konkretnych ulic oraz na katkach umieszczonych "za wycieraczkami" parkujących aut.
Kierowcy którzy nie dostosują się do zakazów parkowania, będą ukarani mandatami a ich pojazdy zostaną odholowane.

Czytaj więcej...Zlecamy budowę kolejnego odcinka ul. W. Gersona na Górzyskowie.
Ogłosiliśmy właśnie przetarg na roboty budowlane.

Zadanie do realizacji wybrali mieszkańcy w czasie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.
Powstanie tam nowa jezdnia, chodniki i miejsca parkingowe. 

Czytaj więcej...Dla ulicy już wcześniej powstała niezbędna dokumentacja.
Pozwoliło to zrealizować w 2019 roku pierwszy etap inwestycji od strony ul. Grobla. Przebudowaliśmy odcinek o długości około 150 metrów. Od strony istniejącej zabudowy jednorodzinnej wybudowaliśmy chodnik oddzielony od jezdni pasem zieleni, zbudowaliśmy 3 zatoki postojowe, zjazdy publiczne i indywidualne, dojścia do posesji, próg zwalniający i elementy odwodnienia ulicy. Zasadzone zostały nowe drzewa i krzewy. 
Te prace pochłonęły 570 tysięcy złotych.

Czytaj więcej...Teraz chcemy zlecić kolejny etap inwestycji.
Kostką utwardzony ma zostać odcinek od strony ul. ks. Skorupki, gdzie znajduje się kilka budynków wielorodzinnych.
Powstaną również dodatkowe miejsca postojowe.
Po wyborze wykonawcy i podpisaniu umowy prace projektowo-budowlane zajmą około roku.


W poprzednich latach na terenach rekreacyjnych pomiędzy ulicami W. Gersona i J. Kossaka zrealizowano kilka innych inwestycji z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego.
To między innymi skatepark, nowe oświetlenie, alejki, plac zabaw, wybieg dla psów i miejsca parkingowe.

Czytaj więcej...Trwają prace przy rewitalizacji placu Wolności.
Powstaje w tym miejscu ogromny zbiornik na deszczówkę.

Cześć robót wodociągowych dobiegła końca.
Dzięki temu od czwartku (17 sierpnia) przywrócona zostanie komunikacja tramwajowa na całym odcinku ul. Gdańskiej.

Prace wodociągowe na pl. Wolności związane są z budową zbiornika na wody deszczowe i roztopowe. Inwestycja obejmuje m.in. budowę podziemnego zbiornika retencyjnego o pojemności blisko 1500 m3.

Czytaj więcej...System zbierania wody będzie pilnował, żeby zatrzymać ją jak najdłużej.
Deszczówka po oczyszczeniu będzie wykorzystywana do nawadniania i podlewania zieleni oraz uzupełniania wodą fontanny Potop i dwóch stawów Parku Kazimierza Wielkiego.
Gdyby pojawił się jej nadmiar, woda będzie mogła zostać odprowadzona do rzeki.

Czytaj więcej...Tramwaje wracają na standardowe trasy
Prace wodociągowe realizowane od kilku tygodni w pasie torowiska ul. Gdańskiej, dobiegły końca.

Odbiory wykonanych robót na jezdni i torowisku oraz próbne przejazdy tramwajowe, zakończyły się pozytywnie.
Dzięki temu 
od czwartku 17 sierpnia - będzie mógł zostać przywrócony ruch tramwajowy na całym odcinku ul. Gdańskiej.

- odwieszone zostanie funkcjonowanie linii nr 1, 2, 4, 6 i 10.
- zawieszone zostanie funkcjonowanie zastępczych linii autobusowych.

Roboty wodociągowe na placu Wolności nadal będą kontynuowane przez miejskie wodociągi.

Czytaj więcej...Dalsze prace na pl. Wolności.
W najbliższym czasie zlecony ma zostać jeszcze drugi etap prac budowlanych związanych z rewitalizacją placu Wolności.
Wprowadzone będą nowe nasadzenia, betonowa nawierzchnia zostanie zastąpiona materiałami naturalnymi, ustawione będą stylowe pawilony kwiaciarni oraz mała architektura dostosowana do śródmiejskiej zabudowy.

Strona 19 z 413