Aktualności

Czytaj więcej...Kogucia, Sowia, Strusia, Gradowa i Rajdowa to kolejne ulice, które zyskają twardą nawierzchnię, nowoczesne oświetlenie i elementy poprawiające bezpieczeństwo pieszych.
Ogłosiliśmy przetarg na ich zaprojektowanie i budowę.
Wcześniej powstały koncepcje, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.


Pakiet składający się z kolejnych 5 zadań zlecany jest w oparciu o Wieloletni Program Przebudowy Ulic Gruntowych.

Środki na jego realizację zapewnia wyłącznie miasto. W pierwszej kolejności opracowane zostały koncepcje rozbudowy kilkunastu gruntówek, które zdobyły w trakcie oceny największą liczbę punktów. W ten sposób do realizacji trafiły m.in. 3 ulice na Osowej Górze ( Kogucia, Sowia, Strusia) a także w Smukale (ul. Rajdowa) i na Czyżkówku (Gradowa).

Inwestycje realizowane będę w trybie zaprojektuj i wybuduj. W pierwszej kolejności opracowane zostaną projekty. Następnie w ramach prac przebudowana zostanie cała infrastruktura podziemna. Wykonawcy lub wykonawca będą musieli też zrealizować zakres drogowy i wyposażyć ulice w oświetlenie, elementy poprawiające bezpieczeństwo i zagospodarować teren. Na realizację zadań będzie około 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wszystkie prace realizowane będą na podstawie wcześniej przygotowanych koncepcji, które konsultowaliśmy z mieszkańcami.

Jezdnia z chodnikiem na Sowiej
Ulica Sowia, na odcinku ponad 200 metrów, została zaprojektowana jako jezdnia z betonowej kostki z chodnikiem po zachodniej stronie (przy blokach). Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Po zachodniej stronie zachowane zostaną istniejące miejsca parkingowe. Żeby ograniczyć prędkość pojazdów na ulicy zaplanowano próg zwalniający. Sowia zyska nowy kolektor deszczowy i oświetlenie LED. W ramach inwestycji utwardzony zostanie też ażurowymi płytami łącznik ul. Ibisowej. Po konsultacjach zaplanowany został między innymi dodatkowy chodnik do posesji 44a oraz przesunięcie wiaty śmietnikowej

Pieszojezdnia na Strusiej, Gradowej i Rajdowej
Ulica Strusia, łącząca Ptasią i Kruszyńską, zyska twardą nawierzchnię na całym odcinku liczącym ponad 220 metrów. Na tym odcinku ulica została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji.
Miejsca postojowe lokalizowano poza zjazdami do posesji w celu swobodnego wyjazdu.
Łącznik obsługujący m.in. posesje z numerami 10-16 o długości ok. 115 m zostanie wykonany z betonowych płyt ażurowych. Wzdłuż ulicy budowany będzie kolektor deszczowy oraz nowe oświetlenie.
W podobnym układzie realizowane mają być też ulice Gradowa i Rajdowa.

Budowa ul. Koguciej
Ulica Kogucia została zaprojektowana jako pieszojezdnia z kostki betonowej. Oprócz podstawowego przebiegu utwardzane będą też sięgacze w kierunku posesji nr 6a, 6b, 6c, 6d i 8 oraz nr 4, 4a. Koncepcja przygotowana przez drogowców zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojścia do posesji. Dla podniesienia bezpieczeństwa skrzyżowanie z ulicą Biedronkową zaprojektowano jako wyniesione. Łączna długość projektowanego układu ulicy Koguciej wynosi ok. 215 m. Uwzględniliśmy uwagi mieszkańców związane z lokalizacją oświetlenia
Obiektywne kryteria

Czytaj więcej...Nowe ulice powstaną w oparciu o II edycję wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych. Zadania są finansowane w oparciu o środki miasta.

W pierwszej kolejności realizowane są zadania, które zdobyły najwięcej punktów w takich kryteriach jak:
• gęstość zaludnienia
• ważność ulicy lokalnej w układzie transportowym miasta (połączenie z układem dróg podstawowych i innymi drogami twardymi)
• wskaźnik długości lokalnych dróg gruntowych do sumy długości dróg lokalnych na osiedlu

W ostatnich latach na terenie miasta powstało ponad 35 kilometrów utwardzonych ulic.
Na ten cel miasto wydało blisko 100 mln zł.
Zadania, realizowane są w oparciu o kilka miejskich programów.

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do przyszłej przebudowy północnych mostów "Solidarności".

Zamówiliśmy koncepcję, która pomoże znaleźć najlepsze rozwiązanie uwzględniające również oczekiwania pieszych i rowerzystów. Właśnie otwarte zostały oferty w przetargu na jej wykonanie.

Północna przeprawy stanowiące część mostów Solidarności została wybudowane 40 lat temu. Obiekt na bieżąco był monitorowany. Ostatnie prace interwencyjne przy nawierzchni były prowadzone pod koniec ubiegłego roku.
Niestety stalowo-żelbetowa konstrukcja nie spełnia już współczesnych norm i wymagać będzie w perspektywie najbliższych lat kompleksowej przebudowy. Dlatego zamawiamy koncepcję przebudowy tej trasy.
Projektanci będą musieli opracować i zaproponować 3 warianty przyszłej trasy. Różnić mają się liczbą pasów ruchu, lokalizacją przystanków, chodników i tras rowerowych.

Czytaj więcej...Wszystkie warianty będą uwzględniały dowiązanie do istniejącej infrastruktury rowerowej oraz planowaną przebudowę ul. Focha związaną z budową Nowego Portu. Częścią tej deweloperskiej inwestycji jest budowa nowej ulicy łączącej ulicę Obrońców Bydgoszczy z ul. F. Focha wraz z przebudową skrzyżowań.
Projektanci zaplanują poza tym schody i pomosty serwisowe w niezbędnym zakresie, a także powiążą chodniki i ścieżki rowerowe z bulwarami nad Brdą od strony śluzy.

Funkcjonować ma też bezpieczny prawoskręt w ul. Grottgera.
Dodatkowo przy skrzyżowaniach wprowadzone mają zostać podpórki rowerowe lub barierki postojowe z podstopnicami dla rowerzystów. To kolejne rozwiązanie uzgodnione z przedstawicielami środowisk rowerowych.

W pierwszej kolejności ogłoszony został przetarg na prace projektowe. Cztery firmy zainteresowane realizacją prac projektowych wyceniły ich wartość na kwoty od 146 do 585 tysięcy złotych. Po weryfikacji i ocenie ofert wybrana zostanie najkorzystniejsza, co umożliwi podpisanie umowy.
Prace nad koncepcją zajmą około roku.

Czytaj więcej...Warto wiedzie
Mosty „Solidarności" w ciągu ul. marsz. F. Focha to zespół 6 obiektów (4 drogowych i 2 tramwajowych) nad Brdą i Młynówką.Pierwsza drogowa przeprawa w tym miejscu funkcjonowała prawdopodobnie od 1840 roku. W latach 1885-1890 mosty wzniesiono na nowo w linii prostej. Pierwszy od strony wschodniej był most Wilhelmsbrücke (po 1920 r. zwany Jagiellońskim), a za nim Hafenbrücke (Portowy) spinający brzegi Młynówki.

Zostały one zniszczone w czasie II wojny światowej. Konstrukcja południowych mostów pochodzi z 1955 roku. Wówczas w osi jezdni znajdowało się także torowisko tramwajowe. Mosty tramwajowe i w ciągu jezdni północnej powstały natomiast w latach 1977-82.

Dzisiaj mało kto pamięta, ze w tym miejscu rozważano przebudowę południowych mostów na konstrukcję podwieszoną z pylonem, pod który wykonano już część fundamentów. Pomysł jednak upadł głównie z przyczyn technicznych.

Czytaj więcej...26 stycznia Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowała, że wiadukty na ul. Wojska Polskiego będą nosiły nazwę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Obecnie trwa intensywna budowa północnej przeprawy.
Już niebawem w tym miejscu wprowadzone będą kolejne zmiany w organizacji ruchu.


Na budowie montowane są kolejne elementy nowej przeprawy.
W tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem strefy wokół wiaduktu i pod nimi.
Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

Na terenie budowy trwają prace przy filary i przyczółkach nowej przeprawy.
Z Radomska sukcesywnie przywożone są i montowane kolejne fragmenty przęsła budowanego wiaduktu.
W tym czasie w fabryce na zapleczu budowy, malowane są dalsze elementy konstrukcji stalowej.

Na początku lutego Wykonawca planuje przełożyć ruch na al. Jana Pawła II, co pozwoli montować kolejne segmenty od strony Wzgórza Wolności.

Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już wiosną 2022 roku.
Prace pochłoną ponad 22 mln zł.
Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce.

Historia wiaduktów
Przeprawa przez jar Niziny to tak naprawdę trzy niezależne obiekty mostowe, które powstały jako estakady nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga i przebiegała polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny.
Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras silnie rozbudowywanego miasta.
Budowę obiektów – dwóch wiaduktów drogowych oraz ulokowanego między nimi tramwajowego – zakończono w 1978 roku.
Każdy z nich ma 4 przęsła i długość 112 m.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu).
Wiadukt tramwajowy doczekał się takiego remontu pod koniec pierwszej dekady XXI wieku.
Wiadukt południowy, został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją.
Teraz przyszedł czas na wiadukt północny.

W kwietniu 2021 roku podpisano umowę z Wykonawcą na rozbiórkę i budowę nowego obiektu północnego. Prace trwają.
Wiadukt tramwajowy natomiast nie był w swojej historii intensywnie eksploatowany, więc posłuży mieszkańcom jeszcze kilka dobrych lat.

Czytaj więcej...Naprawa Mostu Uniwersyteckiego została zakończona zgodnie z terminem.
Po dopełnieniu wszelkich niezbędnych formalności, 26 stycznia po godzinie 17.00 trasa została udostępniona do ruchu.

W ciągu ostatnich miesięcy naprawiane były węzły mocujące wanty (liny) do płyty pomostu. Korzystając jednak z pełnej dostępności konstrukcji, wykonaliśmy również kilka dodatkowych prac remontowych.
Doprojektowane i zainstalowane zostały włazy kratowe, które uniemożliwiają gniazdowanie ptactwa w konstrukcji mostu. Podczas prowadzonych prac zakonserwowane zostały i dodatkowo zabezpieczone strefy kotwienia mostu do filara od strony Wzgórza Wolności. 

Czytaj więcej...Dodatkowo zmodernizowany i zoptymalizowany został stały system monitoringu mostu.
Modernizacja ta polegała na wymianie osprzętu na nowocześniejszy, zainstalowaniu stałego łącza transmisji danych (most został wpięty do sieci światłowodowej ZDMiKP), zainstalowane zostały też kolejne czujniki zarówno na wantach, jak i w węzłach.

Podchodząc kompleksowo do prowadzonej naprawy obiektu, zleciliśmy również wykonanie symulacji obliczeniowych sytuacji krytycznych, w których awarii może ulec dowolna z lin podwieszających most. Posiadanie takich analiz pozwoli w przyszłości na szybką ocenę stopnia zagrożenia i podjęcie odpowiednich działań na wypadek np. wypadku komunikacyjnego, pożaru pojazdu w bezpośredniej bliskości wanty.

Czytaj więcej...26 stycznia most Uniwersytecki został udostępniony do ruchu.

Wykonawca będzie jeszcze prowadził prace porządkowe pod obiektem, a w sprzyjających warunkach pogodowych wykona powłoki antykorozyjne nowych elementów mocowań want.


W związku z udostępnieniem do ruchu Mostu Uniwersyteckiego, od godzin porannych 28 stycznia linia autobusowa nr 57 powróci na swoją standardową trasę (mostem).
Od piątku autobusy przedmiotowej linii nie będą kursowały już przez rondo Bernardyńskie i rondo Jagiellonów.

Strona 19 z 347