Aktualności

Czytaj więcej...W poniedziałek (5 lipca) podpisana została umowa z firmą Trakcja S.A na budowę nowych mostów nad Brdą łączących ulicę Fordońską z ul. Toruńską.
Zadanie obejmuje również modernizację węzła tramwajowego przy ul. Perłowej. Jeszcze lepiej skomunikujemy Fordon i Bartodzieje z Kapuściskami i terenami inwestycyjnymi.

Powstaną też nowe jezdnie, chodniki i drogi rowerowe. To kolejna inwestycja wzmacniająca transport publiczny.


Najważniejszym elementem nowej inwestycji będą dwa obiekty mostowe zlokalizowane przy istniejącym moście w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego.

Konstrukcja dla tramwajów znajdzie się pomiędzy jezdniami. Most tramwajowy o długości ponad 250 metrów, będzie nieco dłuższy niż przeprawa samochodowa.
Obiekt będzie miał charakter konstrukcji zespolonej stalowo-żelbetowej liczącej 5 przęseł.
Na moście tramwajowym wykonane zostaną niewielkie kapy chodnikowe, na których instalowane będą bariery.

Podobną konstrukcję będzie miała przeprawa dla samochodów jadących z Kapuścisk w stronę Bartodziejów (też 5 przęseł i konstrukcja zespolona stalowo-żelbetowa).
Na jezdni wytyczone zostaną dwa pasy ruchu.
Po stronie wschodniej zarezerwowano miejsce pod chodnik dla pieszych i drogę rowerową.
Most będzie wyposażony w oświetlenie na słupach. Jezdnie od ciągu pieszo-rowerowego oddzieli bariera sprężysta.
Jezdnia na istniejącym moście Kazimierza Wielkiego po zakończeniu inwestycji będzie prowadzić ruch wyłącznie w kierunku Kapuścisk.

Deszczówka nie trafi bezpośrednio do rzeki. Wody opadowe i roztopowe spływające po jezdni zostaną przechwycone przez żeliwne wpusty mostowe. Następnie woda będzie odprowadzana do dwóch kolektorów zbiorczych zlokalizowanych pod płytą pomostu przechodzących przez przyczółki. Kolektory zostaną przyłączone do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.
Pod mostami od strony Bartodziejów powstanie też droga wewnętrzna i fragment ciągu pieszo-rowerowego prowadzące do planowanych bulwarów na lewym brzegu Brdy.

Mosty w liczbach:
Długość
o Tramwajowy – 255m
o Samochodowy z ciągiem pieszo-rowerowym – 253 m
• Szerokość jezdni – 7m
• Szerokość chodnika i drogi rowerowej – 4,5 m

Dużo zmian też wokół ul. Perłowej
Wraz z budowa nowych mostów pomiędzy ulicami Fordońska i Toruńską (w ciągu ul. Kazimierza Wielkiego) wiele zmian czeka też węzeł tramwajowy przy skrzyżowaniu ulic Toruńskiej i Perłowej. To również element tej dużej inwestycji.
Na odcinku ok. 600 metrów linii dwutorowej wzdłuż ul. Perłowej zmodernizowane zostanie torowisko biegnące w kierunku węzła Szarych Szeregów.
Wymieniona zostanie jego podbudowa, tory i słupy trakcyjne. Przebudowane będzie również skrzyżowanie z ulicą Toruńską. Wokół niego powstaną między innymi nowe drogi rowerowe.
Odnowione zostaną nawierzchnie chodników.

Ważnym elementem zmian będzie modernizacja peronów przystankowych.
Przystanki w ciągu ul. Toruńskiej zostaną przesunięte za rozjazdy tramwajowe, co ułatwi przesiadki.

Nową konstrukcję jezdni i nawierzchnię otrzyma odcinek ulicy Toruńskiej od skrzyżowania z ulicą Spokojna do skrzyżowania z Perłową. Wyposażony zostanie on w energooszczędne oświetlenie. Ruchem tak jak obecnie kierować będzie sygnalizacja świetlna. Poza tym przebudowane zostaną odcinki osiedlowych ulic przyległych do węzła (m.in. cześć ul. Perłowej).

 

5 lipca podpisana została umowa z Wykonawcą robót (Trakcja S.A)
Koszt zadania to prawie 154 mln zł.
Zakończenie prac planowane jest jesienią 2023 roku.

Zadanie zostanie zrealizowane przy wsparciu unijnym.

 


Czytaj więcej...                       

                            

Projekt pn.: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy”

Projekt realizowany ze środków z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

NUMER PROJEKTU: POIS.06.01.00-00-0010/16

Beneficjent: Miasto Bydgoszcz

Jednostka realizująca projekt: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

 

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego. Aktualnie trwają prace budowalne poza pasem jezdni.
Na początku lipca zakres robót zostanie rozszerzony.
Uwaga kierowcy będą zmiany w organizacji ruchu.


Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren.
Trwają roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej...Zmiany w dotychczasowej organizacji ruchu.
Jeszcze na początku lipca na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) wprowadzony zostanie ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej.
W związku z powyższym zamknięty zostanie wlot ulicy Smętowskiej.
Miejsce prowadzenia robót zostanie dokładnie wygrodzone a kierowcy będą oznakowaniem pionowym i poziomym. naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.

Na przedmiotowym odcinku prowadzona będzie rozbiórka dotychczasowej nawierzchni, wykonana zostanie cała infrastruktura podziemna. Po zakończeniu tych prac na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.
Przedmiotowe roboty potrwają ok. 2 miesięcy.

Po ich zrealizowaniu, wykonawca przeniesie roboty na dalszy odcinek inwestycji.
O kolejnych zmianach będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

 

Czytaj więcej...Bydgoska Karta Turysty to projekt, który ma być ułatwieniem dla odwiedzających nasze miasto - kupując jeden bilet, ma się bezpłatny wstęp do wielu miejsc turystycznych. Pakiet może zawierać również możliwość podróżowania komunikacją miejską.

Z roku na rok liczba osób odwiedzających Bydgoszcz – również w celach turystycznych – zwiększała się.

Bydgoska Karta Turysty to projekt, który ma na celu zachęcenie turystów do obejrzenia jak największej liczby atrakcji w naszym mieście, ułatwiając im to zwiedzanie.

Turysta, kupując pakiet w ramach Bydgoskiej Karty Turysty, ponosi jednorazowy koszt i otrzymuje bezpłatne wejścia do obiektów kulturalnych oraz wielu zniżek. Pakiet zwiedzanie zapewnia możliwość bezpłatnego skorzystania z najpopularniejszych bydgoskich atrakcji turystycznych w tym: muzea, galerie, zoo, park rozrywki, spacer z przewodnikiem, rejs tramwajem wodnym czy wypożyczenie kajaka na 1 godzinę.
Zawiera również zniżki: do restauracji i kawiarni, na spektakle w Teatrze Kameralnym oraz koncerty w Filharmonii Pomorskiej,

Co ważne pakiety dają również możliwość podróżowania komunikacją miejską.

Czytaj więcej...Nie tylko muzea
Przez ostatnie miesiące zintegrowaliśmy systemy informatyczne, który pozwoliły połączyć Kartę Turysty z Bydgoską Kartą Miejską.

Dzięki temu osoby odwiedzające Bydgoszcz, będą mogły podróżować po mieście bez konieczności kupowania biletu.
Wszystkie dane będą już zapisane kodem QR na Karcie Turysty. 

W czasie sprawdzania biletów, wystarczy ją pokazać kontrolerowi, który będzie mógł odczytać wszystkie zapisane dane.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta (z 30 czerwca) obowiązywać będą dodatkowe pakiety z możliwością podróżowania komunikacją miejską:

Cena pakietu (z komunikacją miejską i bez):
24 h: normalny – 49 zł | ulgowy – 39 zł
z możliwością podróżowania komunikacją miejską : normalny - 59 zł I ulgowy – 45 zł

48 h: normalny – 69 zł | ulgowy – 59 zł
z możliwością podróżowania komunikacją miejską : normalny – 89 zł I ulgowy – 69 zł.

Czytaj więcej...Przypominamy, że Karta Turysty jest kartą wirtualną.
To przede wszystkim wygoda dla turystów, bo nie muszą kupować osobnych biletów do obiektów kulturalnych czy na komunikację miejską.
Wszystko będzie w telefonie. 

Kartę Turysty powiązaną z komunikacją będzie można nabyć jeszcze w lipcu.

Szczegóły na stronie TUTAJ

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do przebudowy kolejnych ulic gruntowych w mieście. Projektanci przygotowali wstępną dokumentacją dla ulic w Opławcu i Łęgnowie Wsi.
Teraz czekamy na uwagi mieszkańców.
Konsultacje ruszają 1 lipca. 
Są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.


Koncepcje przebudowy powstały dla 3 ulic gruntowych: Kudowskiej i Krynickiej w Opławcu oraz ul. Przyłubskiej w Łęgnowie Wsi. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców, dlatego czekamy na Państwa uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w ostatecznej dokumentacji projektowej.

Konsultacje potrwają od 1 do 31 lipca. W tym czasie swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres korespondencyjny ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku. Na spotkanie zapraszamy we wtorek, 20 lipca, o godz. 16:30.

Pieszojezdnia na ul. Kudowskiej
Ulica Kudowska zyska twardą nawierzchnię na odcinku ok. 220 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Ul. Krynicka z wyniesionymi skrzyżowaniami
W Opławcu planowane jest też utwardzenie ul. Krynickiej, stanowiącej dojazd do ul. Sanatoryjnej, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości około 200 metrów. Skrzyżowania z ul. Letniskową będzie miało formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Ulica zyska nowe odwodnienie.

Ażury na ul. Przyłubskiej
Koncepcja utwardzenia kolejnego odcinka ul. Przyłubskiej zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych. Powstanie on na długości około 600 metrów (łącznie z sięgaczem w kierunku zachodnim). Jezdnia będzie wyposażona w część dedykowaną pieszym, pobocza oraz zjazdy. Funkcjonować będzie odwodnienie powierzchniowe. W poprzednich latach utwardzony został początkowy odcinek ulicy od strony ul. Toruńskiej.

Strona 20 z 320