Aktualności

Czytaj więcej...W związku z zaplanowanymi remontami, zamknięte dla ruchu zostaną dwie ważne przeprawy dla pieszych w centrum Bydgoszczy.
Nową drewnianą nawierzchnię zyska kładka Kiepury przy Wyspie Młyńskiej.
Całkowicie odnowiony zostanie także most Esperanto przy lodowisku Torbyd.

Prace zakończą się w grudniu.


Czytaj więcej...Kładka J. Kiepury jest jednym z kilku obiektów dzięki którym Wyspę Młyńską udało się ściśle powiązać ze Starym Miastem. Wybudowana została 15 lat temu wraz z dwiema innymi kładkami od strony Bydgoskiej Wenecji. Stalowy most o długości ponad 30 metrów tworzą dwa łukowe dźwigary. Pomost wykony został z drewnianych desek.
W ostatnich latach uszkodzone deski były na bieżąco wymieniane. Tej jesieni zleciliśmy większy remont obejmujący wymianę całego pomostu.
19 października kładka zostanie zamknięta dla ruchu.
Zamkniętą przeprawę najprościej ominąć kierując się na sąsiedni most Staromiejski lub położone nieco dalej mosty Solidarności.

Most. J. Kiepury stał się miejscem zawieszania kłódek zakochanych. Od 2019 roku część siatek zabezpieczających z zamkniętymi kłódkami wycięto podczas prac konserwacyjnych i przeniesiono do nowej instalacji artystycznej "Kadr na miłość" ustawionej na zrewitalizowanym placu przy ul. Grodzkiej.

Czytaj więcej...Duży zakres prac zrealizowany zostanie na moście Esperanto obok nowego Torbydu.
Obejmuje on przebudowę drewnianego pomostu oraz remont konstrukcji stalowej i istniejących podpór obiektu.
Wykonane zostaną nowe schody i oświetlenie.
Dodatkowo schody wyposażone zostaną w prowadnice dla wózków i rowerów oraz wymalowane specjalną farbą dla osób słabowidzących.

Dokonana zostanie też korekta naciągu want w sposób umożliwiający swobodną pracę przęsła w pełnym zakresie temperatur.

W związku ze znacznie większym zakresem prac na moście Esperanto, dużym natężeniem ruchu pieszego oraz wymaganym przygotowaniem (w początkowym etapie) projektów technologicznych przez wykonawcę, zostanie ona zamknięta w późniejszym terminie.
W czasie przygotowywania przez wykonawcę projektów i zaplecza budowy, kładka będzie otwarta jeszcze przez tydzień.

Gdy dokumentacja zostanie przygotowana, wykonawca wejdzie na teren budowy a ruch pieszych na moście Esperanto zostanie trwale zamknięty.

Komunikacja zastępcza:
W celu optymalizacji połączenia tego obszaru miasta z pobliskimi węzłami komunikacyjnymi, uruchomiona zostanie dla mieszkańców komunikacja zastępcza – wydłużymy linię ZaT8, która dojedzie do Hali Łuczniczka (co drugi kurs) i dowiezie mieszkańców m.in. do ronda Toruńskiego oraz w inne lokalizacje po trasie linii ZaT8.

W okresie całej inwestycji będziemy monitorowali napełnienie przedmiotowej linii w celu ewentualnego wprowadzenia korekt i dostosowania częstotliwości kursów do rzeczywistych potrzeb przewozowych na tym odcinku.

Czytaj więcej...Historia kładki:
Obiekt trzyprzęsłowy o długości całkowitej 78 m. Przęsło nurtowe składa się z dwóch części podwieszonych pod dwa stalowe pylony. Każda z części składa się z segmentów połączonych ze sobą przegubowo i ma możliwość regulacji rzędnej za pomocą want.
Podpory żelbetowe poddane zostały remontowi w latach 1992-1993.

Czytaj więcej...We współpracy z firmami Zalando oraz Panattoni wznoszącymi nowe centrum logistyczne, zlecamy przebudowę układu drogowego na połączeniu ulic Nowotoruńskiej i Hutniczej w Łęgnowie.
Dzięki inwestycji zachowany zostanie płynny ruch na Nowotoruńskiej i przebudowana zostanie pętla autobusowa.


Czytaj więcej...Zmiany układu drogowego w rejonie ulic Hutniczej, Chemicznej i Nowotoruńskiej przygotowane zostały w porozumieniu z firmami wznoszącymi nowe centrum logistyczne.
W oparciu o podpisaną umowę inwestor opracował kompleksową dokumentację projektową poprawiającą dojazd do tej części miasta.
Zewnętrzny partner poniesie też większość kosztów związanych z budową dróg, ścieżek rowerowych i chodników, które powstaną w pierwszym etapie.

Dokumentacja zakłada między innymi:
- budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") do centrum logistycznego (będzie ona docelowo prowadziła również do ul. Chemicznej – osobny projekt przygotowuje kolejny inwestor, który również nabył działkę w tej części miasta);
- przebudowę odcinka ulicy Hutniczej (od ul. Łęgnowskiej do pętli tramwajowej wraz ze skrzyżowaniami);
- przebudowę pętli autobusowej Łęgnowo;
- budowę nowego łącznika w kierunku ul. Nowotoruńskiej wraz ze skrzyżowaniem skanalizowanym z dodatkowymi pasami do skrętu;
- zmiana układu skrzyżowania ulic Hutnicza / Nowotoruńska) celem poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu przy szkole.
Ważną częścią zadania jest również budowa nowych dróg rowerowych, chodników i przejść dla pieszych co poprawi bezpieczeństwo.

Czytaj więcej...Obecnie trwa przetarg, w którym zlecana jest budowa nowego łącznika ul. Hutniczej z Nowotoruńską i przebudowa pętli autobusowej, z której korzystają linie nr 59, 73, 76, 85 i 36N. Po wyłonienie wykonawcy i podpisaniu umowy roboty drogowe zajmą do 8 miesięcy.
Przy wyborze oferty dodatkowym kryterium jest skrócenie terminu prac oraz wydłużenie gwarancji.


Czytaj więcej...Wcześniej inwestor zlecił na swój koszt budowę nowej drogi dojazdowej (ul. „Nowołęgnowskiej") bezpośrednio przed centrum logistycznym oraz przebudowę ulicy Hutniczej od Nowołęgnowskiej aż do budowy nowego łącznika z ul. Nowotoruńską .
Ułożona została kanalizacja deszczowa, sanitarna oraz nowa sieć wodociągowa, trwają już prace nad podbudową drogi, ustawiane są krawężniki.

Zakończenie prac przy tym etapie planowane jest jeszcze w tym roku.

Czytaj więcej...Wykonawca prowadzi już pierwsze prace przygotowujące do rozbiórki wiaduktu w ciągu al. Armii Krajowej.Demontowane są kolejne elementy obiektu.
Na budowę zjeżdża ciężki sprzęt. Uwaga kierowcy będą zmiany w organizacji ruchu.
W poniedziałek 17 października zamknięty zostanie przejazd pod obiektem i tym samym dojazd do ul. Modrzewiowej.

Czytaj więcej...Obecnie ruch pojazdów prowadzony jest dwukierunkowo sąsiednim wiaduktem. Pozwala to Wykonawcy prowadzić prace rozbiórkowe istniejącego wiaduktu nad torami kolejowymi.
Na budowie nowego wiaduktu rozebrana została nawierzchnia na jezdni i chodniku, wykonano tymczasowy przejazd od strony kościoła do ul. Armii Krajowej oraz trwa rozbiórka betonowych płyt wzmacniających nasypy.
W ciągu tygodnia powinny rozpocząć się roboty palowe za przyczółkami istniejącego wiaduktu.

Czytaj więcej...Sporo kłopotu sprawiają wykonawcy sprawy związane z prowadzeniem robót nad torami – Spółka PKP PLK zaostrzyła warunki i tzw. wyłączenia kolejowe będą krótsze niż zapowiadano.
Wyłączenia kolejowe to czas pomiędzy przejazdami pociągów, w którym wyłącza się trakcję elektryczną, by umożliwić wykonywanie robót budowlanych.
Z uwagi na intensywny ruch kolejowy (przebiegają tędy aż trzy linie kolejowe, w tym jedna do Warszawy, a druga to magistrala węglowa), takie wyłączenia są możliwe jedynie w nocy.

Czytaj więcej...Nowy obiekt będzie wyglądał podobnie jak sąsiedni wiadukt – pojawią się łuki nośne z rur stalowych oraz podwieszone do nich przęsło stalowe. Obiekt nadal będzie posiadał 2 pasy ruchu, ale dostosujemy go też do potrzeb pieszych i rowerzystów.
Długość gwarancji to 15 lat.
Wartość zadania to prawie 30 mln zł.


Jeśli w trakcie prac nie wystąpi konieczność dodatkowych robót, prace budowlane potrwają około roku.
Wykonawcą jest firma Mostostal Kielce, która niedawno wykonywała wiadukt w ciągu ulicy Wojska Polskiego.

 

Czytaj więcej...Kończymy budowę nowej ścieżki pieszo-rowerowej na Wyżynach.
Jar Czynu Społecznego zyskuje nową nawierzchnię i oświetlenie.
Inwestycję do realizacji wybrali mieszkańcy w trakcie głosowania w Bydgoskim Budżecie Obywatelskim.
Wcześniej zakończyliśmy prace przy kontrapasie na ul. W. Bełzy.


Czytaj więcej...Jar Czynu Społecznego to popularna trasa piesza łącząca osiedle Wyżyny z okolicami ronda Toruńskiego. Dopuszczony na niej jest też ruch rowerowy.
Stanowi ona alternatywny szlak dla ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego.
Odcinek o długości około 300 metrów biegnący pomiędzy ulicami Grzymały-Siedleckiego i Ogrody był remontowany w poprzednich latach.

Latem rozpoczęliśmy modernizację odcinka pomiędzy ulicą A. Grzymały-Siedleckiego i W. Bełzy.

Czytaj więcej...Połowa liczącej ponad 400 metrów trasy ze względu na stan techniczny wymagała wymiany podbudowy. Pozostała część została przykryta nowym asfaltem.
Powstaje też nowe oświetlenie oraz miejsce do odpoczynku z mineralną nawierzchnią i ławkami.
Przy okazji robót wyremontowano też schody do bloku przy ul. Ogrody 17.
Prace są na finiszu. Planujemy je zakończyć jeszcze w tym miesiącu.

Czytaj więcej...Remontowany jest jeszcze odcinek przy skrzyżowaniu z ul. W. Bełzy, który ma jednocześnie charakter drogi dojazdowej obsługującej pobliskie posesje.
Umacniana jest poza tym skarpa przylegająca do ścieżki.
Inwestycja kosztuje ponad 800 tysięcy złotych.
Zadanie do realizacji wskazali mieszkańcy w trakcie głosowania na Bydgoski Budżet Obywatelski.

Czytaj więcej...Nowy ciąg pieszo-rowerowy połączy się już niebawem z wykonanym kontapasem na ul. Bełzy.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Strona 20 z 378