Aktualności

Czytaj więcej...Rozpoczynamy prace, które pozwolą udostępnić już niebawem wszystkie pasy ruchu wiaduktów warszawskich.
09 czerwca od godziny 21.00 do 05.00 rano przez trzy najbliższe noce, będziemy prowadzić prace remontowe przy nawierzchni wiaduktów (dylatacje), wymalowane zostanie oznakowanie poziome oraz ustawione zostaną nowe znaki pionowe.

Prace mają na celu przygotowanie obiektów do udostępniania w przyszłym tygodniu.

ZMIANY W ORGANIZACJIA RUCHU   (obowiązujące tylko w nocy od 21.00 do 5 rano):

09.06 -  po godzinie 21.00 ruch w stronę centrum będzie poprowadzony ulicą Konduktorską a ruch w stronę Fordonu bez zmian (po wiadukcie).

10.06 oraz 11.06 (jeżeli wszystkie zaplanowane prace zostaną wykonane 9 czerwca) ruch w stronę centrum nadal będzie poprowadzony ul. Konduktorską a ruch w stronę Fordonu "pod prąd" wiaduktem północnym.

Apelujemy do Kierowców o uważne spoglądanie na znaki i stosowanie się do oznakowania.
W celu zminimalizowania utrudnień prace będą prowadzone tylko w nocy. 
Planowany czas wykonania robót: 3 noce.

W połowie czerwca przywrócimy ruch pojazdów na wszystkich pasach ruchu i rozpoczniemy dalsze prace naprawcze pod obiektem.
O terminie udostępnienia wiaduktów poinformujemy w osobnym komunikacie.

Czytaj więcej...Ogłosiliśmy przetarg na doświetlenie kolejnych przejść dla pieszych. Do tej pory poprawiliśmy bezpieczeństwo już w ponad 50 punktach Bydgoszczy. 
W niebezpiecznych miejscach przed przejściami instalowane są też często dodatkowe znaki, progi zwalniające, azyle lub sygnalizacje.

Wszystkie te działania mają wpływać na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu. 


Nowoczesne oświetlenie na przejściach dla pieszych pozwala kierowcom znacznie wcześniej dostrzec pieszych i odpowiednio zareagować. Zakończone już zadania pokazały, że to bardzo skuteczny sposób na podniesienie bezpieczeństwa. W ciągu ostatnich lat zrealizowaliśmy je w ponad 50 lokalizacjach.
Teraz doświetlonych zostanie kolejnych kilkanaście przejść dla pieszych. Niektóre z nich zgłoszone zostały przez miszkańców w ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego (BBO).

Znajdą się wśród nich m.in. następujące lokalizacje:

• ul. Nad Torem / Żnińska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Inowrocławska / Brzozowa / Bielicka – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Nakielska / Wrocławska / Dolina – jedno przejście dla pieszych
• ul. Sułkowskiego / Czerkaska – dwa przejścia dla pieszych
• ul. Wojska Polskiego / Łukasiewicza – dwa przejścia dla pieszych (bez torowiska)
• ul. Wojska Polskiego / Baczyńskiego – trzy przejścia dla pieszych
• ul. Akademicka / Igrzyskowa – jedno przejście dla pieszych (bez torowiska)

realizowany w ramach BBO

• ul. Żwirki i Wigury – Kcyńska - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Gołębia - dwa przejścia dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Jaskółcza - jedno przejście dla pieszych
• ul. Żwirki i Wigury – Kossaka - jedno przejście dla pieszych

Po podpisaniu umowy prace projektowe i budowlane zajmą około pół roku.

Czytaj więcej...Poprawa doświetlenia wymaga zazwyczaj montażu dodatkowych słupów z odpowiednio dobranymi oprawami (z podwójną asymetrią świecenia) oraz podprowadzenia przewodów zasilających.
Poprawa bezpieczeństwa pieszych na przejściach poprzez dodatkowe ich doświetlenie została zainicjowana w 2018 roku przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla Miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego.
Po dokładnej analizie opracowaliśmy listę 75 przejść dla pieszych kwalifikujących się do modernizacji.

W ostatnim czasie doświetlone zostały przejścia na al. Powstańców Wielkopolskich przy Komendzie Wojewódzkiej Policji oraz na ul. Żeglarskiej przy ul. Ludwikowo.
Do tej pory doświetlonych zostało już ponad 50 z nich. Teraz dodatkowe oświetlenie pojawi się na kolejnych kilkunastu przejściach.

Warto pamiętać
Przypominamy też, że od 1 czerwca zmieniły się przepisy o ruchu drogowym. Piesi zbliżający się do przejścia mają teraz bezwzględne pierwszeństwo przed nadjeźdżającymi pojazdami (z wyjątkiem tramwajów)i.
Więcej pisaliśmy o tym TUTAJ

Czytaj więcej...Kolejne 16 mln w rękach bydgoszczan!
Rusza nowa edycja Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Projekty osiedlowe, społeczne i duże zadania ponadosiedlowe – pomysłów może być wiele. Na propozycje mieszkańców czekamy do 15 lipca, można je zgłaszać przez stronę www.bydgoszcz.pl/bbo.
Co roku realizujemy wiele zadań drogowych zgłoszonych w ramach BBO.


Bydgoski Budżet Obywatelski to szansa, aby realnie wpłynąć na swoje najbliższe otoczenie, charakter bydgoskich osiedli, sposób spędzania czasu wolnego i aktywizację lokalnych społeczności. Do wydania jest prawie 16 milionów!

Kto może zgłosić projekt?
Do Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego może złożyć projekt każda osoba, która najpóźniej w dniu złożenia wniosku skończyła 16 lat. W przypadku zgłaszania projektu przez osobę, która ma mniej niż 16 lat, należy dołączyć także zgodę opiekuna prawnego. Żeby zgłosić projekt wystarczy być mieszkańcem Bydgoszczy, nie ma konieczności zameldowania na terenie miasta.

Jakie projekty można zgłaszać?
Do Budżetu Obywatelskiego można zgłaszać projekty, które mieszczą się w zadaniach własnych gminy. Muszą być ogólnodostępne - z efektu ich realizacji będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy, a teren, na którym będą zlokalizowane, musi należeć do miasta lub być we władaniu miasta. Warto pamiętać, że realizacja projektu powinna zostać zrealizowana w kolejnym roku budżetowym.
Każdy mieszkaniec może zgłosić: 3 projekty osiedlowe, 3 projekty ponadosiedlowe, 3 małe projekty społeczne. 

• Duże zadania ponadosiedlowe
Wyróżniają się wartością zadania - nawet 1,5 mln zł! Do każdego projektu niezbędne jest dołączenie trzech uchwał Rad Osiedli. Łącznie na realizację tych projektów przeznaczamy ponad 3 mln zł.

• Projekty na wybranych osiedlach
12 milionów złotych na kolejną kategorię projektów osiedlowych oznacza kilkadziesiąt nowych zadań, które trafią do realizacji. Jeśli mamy pomysł na zagospodarowanie naszego najbliższego otoczenia warto go zgłosić do programu. Zasada jest prosta - wartość jednego projektu nie może przekroczyć 50 procent puli środków przeznaczonych na osiedle. W przypadku projektów osiedlowych nie trzeba dołączać uchwał Rad Osiedli. Podział środków na konkretne osiedla znajduje się na stronie www.bdgbo.pl .

• Małe projekty społeczne
Ostatnia kategoria dotyczy małych projektów społecznych. Są to projekty nieinwestycyjne, gdzie wartość jednego projektu nie może przekroczyć 38.600 zł. W ramach małych projektów społecznych można zgłaszać pomysły przeznaczone np. dla dzieci, młodzieży czy seniorów. Z założenia powinny to być działania z zakresu m.in. animacji, aktywizacji społecznej, edukacji, ekologii, integracji, sportu. W przypadku tych projektów autorzy podają przewidywane: termin realizacji, liczbę wydarzeń i uczestników oraz nazwę organizacji pozarządowej (w przypadku organizacji małego projektu społecznego przez organizację pozarządową), a także załączają uproszczony kosztorys.

Na pomysły mieszkańców czekamy do 15 lipca.
Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo na stronie www.bydgoszcz.pl/bbo.

 

Czytaj więcej...Mieszkańcy Bydgoszczy wskazali priorytetowe inwestycje na najbliższe lata. W pierwszej kolejności realizowane będą: rewitalizacja nabrzeży Brdy, przebudowa ul. Nakielskiej i rewitalizacja Kanału Bydgoskiego.
W konsultacjach wzięło udział ponad 17 tysięcy mieszkańców. 

Konsultacje rozpoczęły się 22 marca, zakończyły 21 maja br. Miały zasięg ogólnomiejski - były skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy. Ograniczenia środków dla samorządów spowodowane niekorzystnymi zmianami w prawie krajowym oraz dodatkowymi wydatkami związanymi z sytuacją epidemiczną, oznaczały zmiany w wieloletnich programach inwestycyjnych wszystkich dużych miast.

Czytaj więcej...Bydgoszczanie w konsultacjach oddali 46,5 tysiąca głosów.
Największą liczbę otrzymało zadanie związane z rewitalizacją nabrzeży Brdy. Na podium znalazła się również przebudowa ul. Nakielskiej oraz rewitalizacja Kanału Bydgoskiego
Zwycięskie projekty zostaną wprowadzone do przyszłorocznego budżetu..

Jednocześnie realizowane będą też inne inwestycje, na które miasto pozyskuje środki zewnętrzne.

Przypominamy, że w ramach konsultacji odbyła się seria spotkań on-line dla mieszkańców na miejskim profilu na Facebooku, w których do dyskusji o każdej inwestycji zaproszono ekspertów i przedstawicieli strony społecznej. Żeby zachęcić bydgoszczanki i bydgoszczan do udziału w konsultacjach przeprowadziono też szeroką akcję informacyjną.

Strona 17 z 313