Aktualności

Czytaj więcej...Znikają kolejne elementy dotychczasowej przeprawy na ulicy Wojska Polskiego. Już niebawem w tym miejscu powstanie nowy obiekt z chodnikami, drogą rowerową i oświetleniem. Ruch pojazdów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń.

W ciągu ostatnich dni cały obiekt został już wyburzony. Pod obiektem zdemontowane zostaną jeszcze podpory wiaduktu północnego (od strony Wyżyn) a następnie teren pod obiektem zostanie uprzątnięty.
Po zakończeniu przedmiotowych robót rozpocznie się budowa nowej przeprawy.

Czytaj więcej...Inspektorzy ZDMiKP dokonali już audytu wytwórni konstrukcji stalowych w Kielcach i w Radomsku, który potwierdził możliwości produkcyjne, technologiczne i jakościowe Wykonawcy robót. Przęsła wiaduktu północnego, podobnie jak południowego, będą wykonane w całości jako konstrukcja stalowa, co wymusza u Wykonawcy dysponowanie odpowiednim personelem, specjalistycznymi technologiami (w szczególności dotyczącymi spawania i zabezpieczeń antykorozyjnych) i zapleczem technicznym.

Przypominamy, że w ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Nowy wiadukt jeśli wszystkie prace będą przebiegały zgodnie z planem ma być przejezdny już zimą. Całość prac zakończy się do połowy przyszłego roku.
Koszt zadania to ponad 22 mln zł

Czytaj więcej...Postępują prace na Rynku w Starym Fordonie a nad Wisłą kontynuowane są roboty przy nabrzeżu. Rewitalizowane są również okoliczne uliczki i tereny zielone.
Po zakończeniu robót będzie to niewątpliwie wizytówka tej części miasta, która zachęci do odpoczynku i rekreacji. 

Duże zaawansowanie robót
Na płycie rynku o 14 metrów w stronę kościoła św. Mikołaja przesunięty został już Pomnik Poległych. Zostanie on jeszcze dodatkowo oczyszczony i zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi.

Czytaj więcej...Obecnie trwa budowa elementów podziemnych fontanny zlokalizowanej w centralnej części rynku.
Będzie miała ona formę płytkiej, 5-centymetrowej niecki o średnicy ok. 22 metrów.
Poziom płyty rynku i niecki będą połączone.
Rozwiązanie to umożliwi, korzystanie z całej powierzchni rynku przy wyłączonych dyszach lub wypełnienie pola całej niecki wodą.

Czytaj więcej...Na terenie inwestycji wykonano już większość robót podziemnych. Zakończyły się prace archeologiczne. Przypominamy, że na płycie rynku odkryto szczątki po dawnym cmentarzu oraz pozostałości po użytkowaniu tego obszaru w okresie od XVI do XVIII w.

Na wniosek Stowarzyszenia Miłośników Starego Fordon, odnaleziony przez archeologów „grób popielnicowy" (sprzed 2500 lat) zostanie dodatkowo wyeksponowany w obszarze rewitalizowanej płyty rynku.
Pozostałe znaleziska archeologiczne zostaną natomiast przekazane do Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy.

Na płycie rynku po wykonanej rewitalizacji, pojawią się dodatkowo stylowe chodniki, lampy uliczne, więcej zieleni, mała architektura oraz szereg innych rozwiązań podnoszących estetykę tego miejsca.
Inwestycja pochłonie ponad 7 mln zł.

Czytaj więcej...Zaawansowane prace prowadzone są też przy nabrzeżu Wisły.
Ma to być miejsce wypoczynku i rekreacji z siedziskami. Stworzy również możliwość wodowania i cumowania jednostek pływających. Umocnione nabrzeże będzie również pełniło funkcję ochronną i będzie wzmacniać drogę dojazdową do planowanego w przyszłości portu.
.
Nabrzeże będzie wyposażone w oświetlenie, monitoring i odwodnienie.
Prace budowlane pochłoną ponad 7 mln zł. 

Czytaj więcej...To nie koniec inwestycji w Starym Fordonie.
Obecnie trwa również kompleksowa rewitalizacja uliczek i terenów zielonych pomiędzy ulica Bydgoską a brzegiem Wisły.
Mają one prowadzić do budowanego obecnie nabrzeża i zachęcać do rekreacji.

Przy rzece zaplanowano między innymi budowę: boiska, toru do jazdy wyczynowej rowerem, miejsc wypoczynku, placu zabaw i ścianek do wspinaczki.

Czytaj więcej...Do nabrzeża prowadzić będzie rozbudowana ul. A. Frycza Modrzewskiego. Na prawie całej długości ulicy ułożony został już nowy chodnik a na jezdni kamienna kostka.
Dobiegają również końca prace przy budowie ulic Zakładowej i Rybaki.
Zakończyły się już natomiast roboty na ul. Kapeluszników i na podwórku ul. Sikorskiego.
Kontynuowane są jeszcze roboty na ul. Promenada. Rozpoczęły się prace na ul. Filomatów.

Docelowo projekt zakłada na tym obszarze dużą liczbę nasadzeń drzew i krzewów oraz budowę ścieżek dydaktycznych.
Koszt tego zadania to około 25 mln zł.

Czytaj więcej...Prawie 3-kilometrowy odcinek łączący osiedle Piaski i Smukałę zostanie dostosowany do przejazdu autobusów oraz ruchu rowerowego.
Trwają zaawansowane prace budowalne.

Niebawem wprowadzone zostaną kolejne zmiany w organizacji ruchu.

Czytaj więcej...Do tej pory usunięta została większość drzew i krzewów oraz został wykarczowany teren. Kontynuowane są prace przy poszczególnych warstwach nawierzchni. Wykonano podbudowę pomocniczą na całej szerokości przyszłej jezdni (na odcinku 255m) oraz na jezdni istniejącej o długości 575m
Kontynuowane są roboty związane z budową kanalizacji deszczowej.
Wykonywane jest również koryta przyszłej jezdni i trwa budowa nasypu na ulicy Biwakowej. Prowadzone są dalsze prace ziemne i energetyczne.

Zmiany w organizacji ruchu.
Obecnie na ul. Smukalskiej od ul. Błądzimskiej do ul. Drzycimskiej (ok., 400 m.) obowiązuje ruch wahadłowy sterowany za pomocą całodobowej sygnalizacji świetlnej. Zamknięty został też wlot ulicy Smętowskiej.
Już niebawem zwężenie wprowadzone zostanie na dalszym i to prawie 1 km odcinku. Ruch będzie odbywał się wahadłowo.

Czytaj więcej...Miejsce prowadzenia robót zostało dokładnie wygrodzone a kierowcy oznakowaniem pionowym i poziomym są naprowadzani na odpowiedni tor jazdy.
Dzięki temu będzie można prowadzić dalszą rozbiórkę dotychczasowej nawierzchni.
Wykonana zostanie też cała infrastruktura podziemna.

Po zakończeniu tych robót, na jezdni ułożona zostanie nowa nawierzchnia.

Czytaj więcej...Smukalska – dla autobusów i rowerzystów
Przypominamy, że w ramach inwestycji ulica Smukalska ma zostać przebudowana na 3 km odcinku od ul. Błądzimskiej na Piaskach do ul. Rajskiej w Smukale. W ramach inwestycji zmodernizowana zostanie też pętla autobusowa przy ul. Rajskiej. Pojawi się nowa nawierzchnia, chodniki, drogi rowerowe, oświetlenie a cała trasa będzie dostosowana do ruchu autobusowego.

Wykonawcą robót jest firma Strabag
Prace budowlane zajmą 2 lata.
Koszt inwestycji to prawie 25,5 mln zł.
Inwestycja realizowana przez ZDMiKP w porozumieniu z miejskimi wodociągami.

Czytaj więcej...Trwa przetarg na budowę nowej siedziby Akademii Muzycznej.
Z myślą o sprawnej i wygodnej obsłudze nowego kampusu przygotowana została koncepcja budowy nowych miejskich ulic pomiędzy Gdańską i Kamienną.

Zapraszamy na konsultacje społeczne.

Nowa siedziba Akademii Muzycznej będzie budowana na terenach o powierzchni 3 hektarów pomiędzy ulicą Kamienną i Chodkiewicza. Przetarg na to zadanie ogłoszony został w lipcu. Miasto już wcześniej zleciło natomiast przygotowanie koncepcji obsługi komunikacyjnej nowego gmachu.

Środki na inwestycję zabezpieczono już w 2014 roku w Kontrakcie Terytorialnym (umowie samorządu z rządem o finansowaniu kluczowych zadań). W budżecie centralnym ujęto ją dopiero w 2021  roku. Działkę o wartości 9 mln zł już w 2014 roku na rzecz uczelni nieodpłatnie przekazało miasto Bydgoszcz. W 2018 roku uchwalony został przez Radę Miasta nowy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Miasto rozpoczęło procedury związane z wykupem gruntów pod infrastrukturę drogową.

Czytaj więcej...Jak dojedziemy do kampusu?
Nowoprojektowany układ drogowy mają tworzyć dwie nowe ulice, które w miejscowym planie zostały zapisane symbolami:
14.KD-D – prosta ulica o długości prawie 180 metrów zapewni połączenie terenu Akademii z ulicą Gdańską;
17.KD-D - ulica o łamanym przebiegu i łącznej długości około 500 metrów zapewni bezpośrednią obsługę terenu przylegającego do Akademii, a także połączenie z ulicą Kamienną.

Mają to być ulice kategorii gminnej i klasy funkcjonalnej dojazdowej.
Wzdłuż obu ulic planowane są zatoki do parkowania (prostopadłego względem osi jezdni).
Na Kamiennej zaplanowano prawoskręt dla pojazdów wjeżdżających na nową ulicę. Wyjazd na Kamienną możliwy ma być tylko w prawą stronę.
Przebudowane zostaną krótkie odcinki istniejących chodników i dróg rowerowych wzdłuż ul. Kamiennej.

Uwzględniając prestiżowy charakter przyszłej ulicy przy kampusie projektant zaproponował zróżnicowanie materiałów nawierzchniowych, podkreślających odmienne funkcje poszczególnych elementów ulicy (jezdnie bitumiczne , opaski z kostki płukanej, chodniki z płyt betonowych, drogi rowerowe bitumiczne, miejsca postojowe z kostki). Do oświetlenia wybrano ozdobne latarnie typu "bydgoskiego", z herbem i pastorałem oraz kloszowymi oprawami.
Przewidziano nasadzenie pojedynczych szpalerów drzew wzdłuż obu projektowanych ulic.
Drzewa będą wkomponowane w pasy parkingowe, które specjalnie w tym celu podzielono na segmenty.

Czytaj więcej...Czas na konsultacje
Opracowana koncepcja zostanie poddana konsultacjom społecznym.
Odbędą się one od 4 do 31 października.

Zainteresowane osoby mogą wypełnić formularz on-line na stronie www.bydgoszcz.pl/akademia lub zgłosić uwagi w formie papierowej. Celem konsultacji jest zebranie uwag mieszkańców dotyczących przygotowania materiałów niezbędnych do rozpoczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy w trybie „zaprojektuj i wybuduj" układu drogowego związanego z budową nowej siedziby Akademii Muzycznej.

Konsultacje mają zasięg ogólnomiejski.
Zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem:
- karty konsultacyjnej: www.bydgoszcz.pl/akademia
- spotkania z mieszkańcami on-line (13 października o godzinie 16 .00 na profilu Bydgoskie Konsultacje);
- dyżuru konsultacyjnego (25 października w godzinach od 10 do 12 w siedziba ZDMIKP przy ul. Toruńskiej 174A - dla mieszkańców po wcześniejszym umówieniu).

Przetarg na kampus w toku
Nowoczesny kampus Akademii Muzycznej ma powstać w ciągu 4 lat.
Koszt inwestycji szacowany jest na 220 mln zł.
Wstępnie zakończenie prac planowane jest pod koniec 2023 roku.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe. 

 

Strona 17 z 328