Aktualności

Czytaj więcej...Przygotowujemy się do przebudowy kolejnych ulic gruntowych w mieście. Projektanci przygotowali wstępną dokumentacją dla ulic w Opławcu i Łęgnowie Wsi.
Teraz czekamy na uwagi mieszkańców.
Konsultacje ruszają 1 lipca. 
Są skierowane do wszystkich mieszkańców Bydgoszczy.


Koncepcje przebudowy powstały dla 3 ulic gruntowych: Kudowskiej i Krynickiej w Opławcu oraz ul. Przyłubskiej w Łęgnowie Wsi. Zależy nam, by nowa infrastruktura jak najlepiej spełniała oczekiwania mieszkańców, dlatego czekamy na Państwa uwagi. Zaakceptowane wnioski zostaną uwzględnione w ostatecznej dokumentacji projektowej.

Konsultacje potrwają od 1 do 31 lipca. W tym czasie swoje opinie mieszkańcy będą mogli wyrazić za pomocą karty konsultacyjnej (w wersji elektronicznej dostępnej na stronie www.bydgoszcz.pl/ulice) lub przekazać na adres korespondencyjny ZDMiKP (ul. Toruńska 174a, 85-844 Bydgoszcz).

Dodatkowo odbędzie się spotkanie on-line dla mieszkańców na profilu Bydgoskie Konsultacje na Facebooku. Na spotkanie zapraszamy we wtorek, 20 lipca, o godz. 16:30.

Pieszojezdnia na ul. Kudowskiej
Ulica Kudowska zyska twardą nawierzchnię na odcinku ok. 220 metrów, została zaprojektowana jako pieszojezdnia z betonowej kostki. Opracowanie zakłada wykonanie zjazdów na posesje oraz dojść do posesji. Deszczówka zostanie odprowadzona do wybudowanej wcześniej kanalizacji.

Ul. Krynicka z wyniesionymi skrzyżowaniami
W Opławcu planowane jest też utwardzenie ul. Krynickiej, stanowiącej dojazd do ul. Sanatoryjnej, która została zbudowana w poprzedniej edycji wieloletniego programu utwardzania ulic. Pieszojezdnia powstanie na długości około 200 metrów. Skrzyżowania z ul. Letniskową będzie miało formę wyniesioną, co poprawi bezpieczeństwo. Ulica zyska nowe odwodnienie.

Ażury na ul. Przyłubskiej
Koncepcja utwardzenia kolejnego odcinka ul. Przyłubskiej zakłada wykonanie nawierzchni z płyt ażurowych. Powstanie on na długości około 600 metrów (łącznie z sięgaczem w kierunku zachodnim). Jezdnia będzie wyposażona w część dedykowaną pieszym, pobocza oraz zjazdy. Funkcjonować będzie odwodnienie powierzchniowe. W poprzednich latach utwardzony został początkowy odcinek ulicy od strony ul. Toruńskiej.

Teren przy szpitalu na którym może działać parking, należy do miasta i jest nadzorowany przez ZDMiKP. Teraz szukamy nowego dzierżawcy.

Będzie on zobowiązany między innymi do ustawienia nowej infrastruktury, czytelnego i estetycznego oznakowania parkingu, utrzymania całego terenu, zapewnienie obsługi oraz pobierania opłat za parkowanie. 

Umowa na dzierżawę będzie obowiązywała do 31 grudnia 2024 roku.

Szczegóły dotyczące konkursu TUTAJ

Czytaj więcej...Wykonawca zgłosił do ZDMiKP gotowość do odbioru robót prowadzonych w ciągu ulicy Kujawskiej. Ruszają prace odbiorowe.
Rozbudowa ul. Kujawskiej to największa inwestycja zrealizowana na terenie Bydgoszczy. Powstało nowe torowisko, buspasy, wygodne przystanki. W ramach projektu zakupionych zostało kilkanaście nowoczesnych tramwajów. Zyskali piesi, kierowcy i  rowerzyści.

Czas odbiorów
Po zgłoszeniu przez Wykonawcę oficjalnego zakończenia prac, rozpoczną się prace odbiorowe realizowane przez Zamawiającego (ZDMiKP)

Jeszcze w tym tygodniu (28.06 - 02.07) zostanie sprawdzone całe oznakowanie poziome i pionowe. Po jego akceptacji będzie można testowo uruchomić sygnalizację świetlną na obu rondach.
Przez kilka dni działanie świateł będzie dokładnie monitorowane i synchronizowane z bydgoskim system ITS.

Czytaj więcej...W tym czasie sprawdzone będą przez pracowników ZDMiKP i przy udziale Inżyniera Kontraktu, wszystkie pozostałe elementy wykonane w obrębie ronda Kujawskiego i Bernardyńskiego. Szczegółowej kontroli poddane zostaną chodniki, jezdnie, zjazdy do posesji, schody, drogi rowerowe i przystanki.
Wskazane przez Zamawiającego elementy wymagające jeszcze ewentualnego uzupełnienia czy poprawy, będą musiały zostać zrealizowane przez Wykonawcę.

W związku z powyższym w wakacje mieszkańcy mogą jeszcze spodziewać się drobnych prac na jezdniach czy chodnikach oraz terenach przyległych do inwestycji. Nie będą one jednak generowały większych utrudnień w ruchu, a o wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco.

Czytaj więcej...W związku z tym, że panujące warunki klimatyczne w końcowej fazie realizacji inwestycji (upały) zdecydowanie nie sprzyjały nasadzeniom zieleni (cześć drzew nasadzonych w obrębie realizowanej inwestycji „nie przyjęła się"), podjęliśmy decyzję o kontynuowanie tych prac w bardziej sprzyjających warunkach tj. w okresie jesiennym bieżącego roku.

Zależy nam aby ponad 600 drzew i setki krzewów w pełni uzupełniały krajobraz tak dużej i kompleksowej inwestycji, zrealizowanej w ścisłym centrum Miasta.
Zaplanowane nasadzenia zdecydowanie podniosą walory estetyczne wykonanych prac budowlanych

Czytaj więcej...Niespodziewane odkrycia archeologiczne
W trakcie ostatnich prac przy zieleni prowadzonych tuż przy parkingu na ul. Długiej, natrafiono na kolejne znaleziska dotyczące historii naszego miasta. W tym miejscu muszą zostać przeprowadzone dodatkowe prace archeologiczne. Prawdopodobnie są to dalsza część staropolskiego traktu, który został już odkryty w trakcie prowadzonych prac budowlanych.


Warto dodać, że przy ul. Zbożowy Rynek ( w miejscu wyburzonej kamienicy) odtworzony został historyczny zarys fundamentów kościoła św. Stanisława.Położenie obiektu zaakcentowane zostało klinkierową cegłą. Wcześniej archeolodzy natrafili również na inne obiekty, m.in. dawny cmentarz i fundamenty kościoła św. Idziego (pod dzisiejszym tramwajowym przystankiem Zbożowy Rynek).

W terminie do dwóch miesięcy wykonawca ma obowiązek uzyskać pozwolenie na użytkowanie dla wykonanych robót.

Czytaj więcej...Tak duże zadanie drogowe rowiązało niewątpliwie szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta.
Powstało nowe torowisko, buspasy, drogi rowerowe i wygodne przystanki. Znacznie skrócił się też czas podróży komunikacją miejską.
Prowadzone w trakcie budowy badania archeologiczne, pozwoliły natomiast poznać ciekawą historię tej części miasta.

Co zyskaliśmy?
Rozbudowa ul. Kujawskiej rozwiązała szereg problemów komunikacyjnych, które do tej pory występowały w centrum miasta. Bydgoszcz i jej mieszkańcy zyskali jednak znacznie więcej:
• Powstało nowe tramwajowe połączenie górnego tarasu z centrum
• Zakupiliśmy 15 nowoczesnych tramwajów
• Czas podróży komunikacją miejską z Wyżyn do ronda Jagiellonów skrócił się do 12 minut
• Autobusy kilku linii korzystają z buspasa na ul. Kujawskiej
• Wszystkie przystanki i przejścia zostały dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
• Powstało bezpieczne rowerowe połączenie górnego tarasu ze Starym Miastem
• Park Wolności z ul. Kujawską łączą nowe schody
• Badania archeologiczne pozwoliły lepiej poznać historię Bydgoszczy
• Zrewitalizowany został ostatni odcinek ul. Długiej
• Powstał duży parking przy r. Kujawskim (docelowo w systemie P+R)
• Infrastruktura zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo
• Nowa trasa znacznie ułatwi funkcjonowanie sieci tramwajowej, podczas kolejnych inwestycji lub zdarzeń losowych

Historia torowiska na ul. Kujawskiej w pigułce:
• 1970 - torowisko od węzła Szarych Szeregów do Zbożowego Rynku ujęte w programie nowego układu komunikacyjnego Bydgoszczy
• 1975 – budowa pierwszego elementu trasy od Szarych Szeregów do Magnuszewskiej
• 1984 – budowa kolejnego etapu od Magnuszewskiej do ronda Kujawskiego
• 2014 – ujęcie inwestycji na Kujawskiej w Kontrakcie Terytorialnym (gwarancja unijnego dofinansowania), konsultacje społeczne
• 2017 – uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, przetarg na wykonanie
• 2018 – finalizacja kontraktu na 15 tramwajów, podpisanie umowy z wykonawcą prac budowlanych
• 2020 – uruchomienie torowiska na Kujawskiej
• 2021 – zakończenie wszystkich prac

Inwestycja w liczbach:
• Długość nowego i zmodernizowanego torowiska: ok. 1,2 km
• Liczba tramwajów zakupionych do obsługi tras: 15 sztuk
• Różnica poziomów pomiędzy rondem Kujawskim i Zbożowym Rynkiem – 24 m
• Koszt prac budowlanych na Kujawskiej – 174 mln zł
• Długość nowego buspasa – ponad 500m
• Gwarancja – 8 lat
• Liczba zasadzonych drzew w ramach projektu – ponad .600
• Długość nowych dróg rowerowych – 4,1 km
• Czas podróży pomiędzy Wyżynami i rondem Jagiellonów – 12 minut

Rozbudowa ul. Kujawskiej – historia budowy
Kluczowym momentem dla uruchomienia tej inwestycji było zapewnienie unijnego finansowania w 2014 roku (Kontrakt Terytorialny). Pozwoliło to sfinalizować prace projektowe, przeprowadzić konsultacje społeczne, ogłosić przetarg na budowę i wybrać wykonawców zadania.

Prace w terenie rozpoczęły się w lutym 2019 roku.
Inwestycja została skoordynowana między innymi z przebudową całe sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzonej przez MWIK. W pierwszej kolejności konieczne były między innymi rozbiórki budynków przy ul. Kujawskiej, Toruńskiej i Zbożowym Rynku. Usunięte zostały też nieczynne przejścia podziemne pod rondem Kujawskiem.

W wielu miejscach prowadzone były dodatkowe prace archeologiczne związane z ciekawymi znaleziskami m.in. dawnych cmentarzy, fundamentów średniowiecznego kościoła oraz dawnego traktu.

Torowisko będące podstawowym elementem inwestycji udało się uruchomić w grudniu ubiegłego roku. Pozwoliło ono skrócić czas podróży pomiędzy rondem Jagiellonów a Kujawskim. Czas przejazdu pomiędzy pętlą Wyżyny i rondem Jagiellonów to ok. 12 minut. Konstrukcja torowiska została zbudowana w wykopie. Był on niezbędny by zniwelować nachylenie i uniknąć większych rozbiórek. Mury oporowe na długości ponad 400 metrów zostały ozdobione dynamicznym muralem.

Konieczne było też obniżenie poziomu ronda Kujawskiego i podniesienie ronda Bernardyńskiego, co wiązało się z potężną skalą prac ziemnych.
Warto podkreślić, że wraz z otwarciem Kujawskiej górny taras miasta zyskał alternatywne połączenie z centrum. Znacznie ułatwi to organizację ruchu w przyszłości w trakcie kolejnych modernizacji, remontów lub zdarzeń losowych.

Rozbudowa ulicy Kujawskiej to największy projekt komunikacyjny realizowany w centrum Bydgoszczy. Koszt inwestycji, łącznie z zakupem nowoczesnych tramwajów i zakończoną w 2019 roku przebudową węzła Szarych Szeregów to ponad 370 mln zł.

Czytaj więcej...Transportowe inwestycje na górnym tarasie
Większość inwestycji związanych z przebudową głównej arterii spinającej osiedla górnego tarasu, czyli ulic Wojska Polskiego i L. Solskiego zostało już zakończonych. Były one rozłożone w czasie, by minimalizować ewentualne utrudnienia w ruchu i dostosować liczbę realizowanych zadań do możliwości finansowych miasta.

Najważniejsze zadania związane z rozbudową infrastruktury górnego tarasu to:

• Budowa trasy Uniwersyteckiej I etap 2010-13
• Przebudowa skrzyżowania WP-Magnuszewska - 2013
• Budowa dróg rowerowych wzdłuż ul. Solskiego i Wojska Polskiego -2013-14
• Rozbudowa pętli Kapuściska 2017-18
• Przebudowa wiaduktu południowego WP – 2017-18
• Budowa trasy Uniwersyteckiej II etap 2017-19
• Rozbudowa węzła Szarych Szeregów 2018-19
• Rozbudowa ul. Kujawskiej 2019-21
• Przebudowa wiaduktu północnego w ciągu ul. Wojska Polskiego – 2021-22
• Budowa przedłużenia linii tramwajowej w kierunku Szwederowa i ronda Grunwaldzkiego (planowana)
• Przebudowa wiaduktu południowego w ciągu u. Wojska Polskiego – 2021-22

Szanowni Państwo

Przypominamy, że najświeższe informacje z inwestycji drogowych realizowanych na teren Bydgoszczy oraz zmiany w komunikacji miejskiej, można śledzić również na naszych oficjalnych kontach społecznościowych ZDMiKP (Facebook, Instagram, Twitter) oraz YouTube.

Serdecznie polecamy

 

Strona 21 z 320